Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Správné určení sazby DPH


Ing. Michal Kadlec
14. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Sazba DPH je velmi důležitou veličinou, která má bezprostřední vliv na podnikání každého plátce DPH. Správné určení sazby má vliv nejen na správnost výpočtu daně, ale i na rozhodování podnikatele – např. pro správné ocenění poskytovaných služeb.


 
V současné době máme v České republice tři sazby DPH:
 • základní sazba 21 %,
 • první snížená sazba 15 %,
 • druhá snížená sazba 10 %.
V průběhu času samozřejmě občas dochází ke změně výše těchto sazeb, což občas vyvolává pochybnosti, jak při této změně postupovat. Platí však pravidlo, že se vždy použije sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
 
U zboží uplatňujeme základní sazbu daně (21 %), pokud se nejedná o:
 1. zboží uvedené v příloze č. 3zákonu o DPH
Příloha č. 3 obsahuje seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně (15 %) – z těch nejdůležitějších se jedná např. o:
 • potraviny včetně nápojů (bez alkoholických), krmiva pro zvířata, a to včetně vyjmenovaných surovin k jejich produkci,
 • rostliny a semena, živé dřeviny, cibule, květiny,
 • zdravotnické prostředky, pomůcky,
 • dětské sedačky do automobilů,
 • palivové dřevo.
 1. teplo a chlad (první snížená sazba 15 %)
 1. zboží uvedené v příloze č. 3a zákonu o DPH
Příloha č. 3a obsahuje seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (10 %), zejména:
 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti,
 • mlýnské výrobky,
 • slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků,
 • bezlepkové potraviny,
 • radiofarmaka, očkovací látky, léky,
 • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny – bez nadpoloviční plochy pro reklamu.
U služeb uplatňujeme základní sazbu daně (21 %), pokud se nejedná o služby uvedené v příloze č. 2.
 
Tato příloha č. 2zákonu o DPH obsahuje seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %), například se jedná o tyto služby:
 • opravy zdravotnických prostředků,
 • úprava a rozvod vody, čištění odpadních vod,
 • sběr a přeprava komunálního odpadu včetně jeho likvidace,
 • hromadná pravidelná doprava lidí a zavazadel,
 • ubytovací služby,
 • vstupné (kultura, sportoviště, rekreace),
 • úklid, mytí oken v domácnostech,
 • zdravotní a sociální péče, péče o děti,
 • služby „umělců“,
 • pohřebnictví.
Služby, které by podléhaly druhé snížené sazbě (10 %) tedy v současné době neexistují.
 
V případě dodání nebo pořízení zboží z jiného členského státu, při dodání různých druhů zboží v jedné dodávce podléhajících různým sazbám daně, můžeme:
 • uplatnit daň podle jednotlivých položek – u každého druhu zboží příslušnou sazbu, nebo
 • uplatnit daň v sazbě nejvyšší z těchto sazeb.
U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %).
 
U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba, a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazeným do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.

Závazné posouzení

Určit správnou sazbu daně však může být pro daňový subjekt někdy obtížné. Pokud chce mít jistotu, že je jeho úvaha o zařazení zdanitelného plnění do té správné sazby daně správná, může využít institut závazného posouzení.
 
Žádost o závazné posouzení zdanitelného plnění z hlediska použité sazby daně podává daňový subjekt Generálnímu finančnímu ředitelství („GFŘ“). Daňový subjekt musí ve své žádosti popsat dotčené zboží nebo službu (v každé žádosti však pouze jednu položku) a dále uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (GFŘ pak tento výrok buď potvrdí, nebo ne). Závazné posouzení podléhá poplatku 10 000 Kč.

Sazba daně u staveb pro bydlení nebo sociální bydlení

První sníženou sazbu daně (15 %) uplatníme při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.
 
Podrobnější informace k této problematice můžeme čerpat např. zde:

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

První snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. Tato první snížená sazba se taky uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.
 
První snížená sazba (15 %) se uplatní u dodání:
 • stavby pro sociální bydlení,
 • pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
 • práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
 • jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.

Sazby daně u „digitálních služeb“

Další oblastí DPH, kde se můžeme setkat s různými sazbami daně (a nejen s notoricky známými 10 %, 15 % nebo 21 %), je MOSS – Mini One Stop Shop.
 
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (zjednodušeně fyzické osobě nepodnikající) je místo příjemce služby, pokud jde o „digitální služby“:
 • telekomunikační služby,
 • služby rozhlasového a televizního vysílání,
 • elektronicky poskytované služby.
Do daňového přiznání (v tomto režimu) se vyplňuje součet základů daně a typ sazby (základní nebo snížená) za každý stát samostatně. Výše sazby daně je u různých (dotčených) služeb odlišná podle jednotlivých států, do kterých je služba poskytnuta. Sazba se může pohybovat od 2,1 % u elektronicky vydávaných novin ve Francii po 25 % na všechny (dotčené) služby v Dánsku. Znalost sazeb daně i mimo ČR je tedy pro daňového poplatníka důležitá (např. při správném ocenění svých služeb).
 
Důležité je však i to, seznámit se s tím, zda daná služba v daném státě spadá pod základní nebo sníženou sazbu (což se může v jednotlivých státech lišit).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Olga
4. 2. 2020 11:59:57
Diskuze
Hlášení závadného obsahu

Olga
4. 2. 2020 11:58:31
Diskuze
Hlášení závadného obsahu

Božena
28. 9. 2019 21:48:38
Dobrý den, prosím jaká sazba se týká pro malovýrobce mýdel, kosmetiky. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blanka
19. 9. 2019 9:10:19
Dobrý den,
chtěla jsem se informovat jaké je sazba DPH u doplňků stravy?¨
Děkují
Hlášení závadného obsahu

Natálie
15. 7. 2019 16:41:00
Dobrý den,
Zajímalo by mě jak je to s dopravou, když mi dopravce veze seno (krmivo pro koně) jaká je sazba DPH ? 21% nebo 15% ?
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Daňová rada
12. 7. 2019 6:13:08
Lenka: Pakliže vyrobíte skříň a prodáte, tak uplatňujete 21%. Pakliže vyrobíte a i stalujere do objektu pro bydlení je sazba 15%, avšak OBJ a i FA i dodací list, musí splňovat kouzelnou větu: dodávka a instalace...a adresa místa bydlení, pozor adresa podnikání pakliže je pouze k IČ činnosti - NE, adresa soustavně k bydlení a IČ činnosti musíte rozlišit nabyté majetky vůči DPH sazbe
Hlášení závadného obsahu

Lenka
13. 3. 2019 7:14:00
Dobrý den,

trochu jsem se zamotala a nevím, jak fakturovat truhlářské práce, ať už se jedná o truhlářskou práci nebo o dodání a montáž třeba skříně. Využiji 15% nebo 21%?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Rosťa
12. 3. 2019 22:23:10
Dobrý den,poprosím vás o krátkou informaci. Od 15.3 jsem si vytvořil s.r.o. Na ťzákladě živnosti kondičního/osobního trenéra. Při poskytnutí služby osobního trénku, konzultace pro ccičení mám aktuálně užít při fakturováni druhému subjektu jako výši DPH?Docela jsem se do toho zamotal, fakturuji velkým firmám službu:benefitu pro zaměstnance a tréninky zaměstmanců a nevím,kterou sazbu mohu při fakturaci uplatnit. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jaroslava Vacková
10. 1. 2019 14:32:49
Prosím o informaci jaká je sazba DPH při shazování sněhu ze střech. Jedná se o bytový dům - Společenství vlastníků, nikdo tam trvale nebydlí.
Hlášení závadného obsahu

Martin
Uživatel POHODA
18. 12. 2018 14:39:51
Prosím o radu
Pravidelně maluji domovy důchodců což jsou sociální služby, jakou sazbu DPH jim tedy mám učtovat
Hlášení závadného obsahu

sportovnicentrum
19. 9. 2017 13:28:48
Jak určit správně sazbu DPH
Hlášení závadného obsahu

Michal Vajbar
28. 7. 2017 9:30:16
Jakásazba DPH se účtuje za el.infra topné panely namontované v domě určeném pro bydlení
Hlášení závadného obsahu

Terez
26. 6. 2017 18:46:57
Prosím o radu,
zákazník staví nový dům určený pro trvalé bydlení a naše společnost mu dodávala "Odradonovací jímku" na vodu ze studny. Tuto jímku jsme mu fakturovali se sníženou sazbou DPH na základě jeho čestného prohlášení že stavba bude sloužit k trvalému bydlení dle § 48 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Po instalaci jímky jsme dodatečně zákazníkovi dodali i čerpadlo do této jímky.
Můžeme dodané čerpadlo fakturovat také se sníženou sazbou DPH?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

janaburnek
8. 5. 2017 16:21:26
Prosím o informace jaké je DPH u čokolády, kávy,energetických nápojů a čokoládových tyčinek?dekuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Autolaky Michal Klamrt
míchání laků na osobní i nákladní automobily
autolaky-klamrt.webnode.cz

OSTROH, spol. s r.o.
Prodej nářadí pro profesionály i kutily.
www.ostroh.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru