Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Souhrn změn v zákoně o DPH od 1. 1. 2016


Bc. Michaela Sobotková
14. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zákon o DPH si pro nás od roku 2016 připravil mimo jiné rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky, změny u nemovitých věcí či rozšíření přenesení daňové povinnosti. V tomto článku si shrneme všechny důležité novinky.


 

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přinesla s účinností od 1. ledna 2016 změnu definice pojmu „stavební pozemek“. Účelem této změny bylo upřesnění a rozšíření tohoto pojmu, aby byly správně zdaněny pozemky určené k zastavění a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou.
 
Při prodeji stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba DPH 21 %. Jelikož předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány nebyly.

Kontrolní hlášení

Plátcům nově vznikla povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, a to pouze elektronicky ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Jsou připuštěny všechny elektronické formy podání podle daňového řádu.
 
Kontrolní hlášení obsahuje základní informace o přijatých a vydaných daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně – dle periody podávání daňového přiznání.
 
První kontrolní hlášení je podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. února 2016. U fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH, bude první kontrolní hlášení podáno za I. čtvrtletí 2016 do 25. dubna 2016.
 
Podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení naleznete v těchto článcích na Portálu POHODA:

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. ledna 2016 dochází ke zrušení § 101a odst. 3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6.000.000 Kč. Tito plátci mohli podávat daňové přiznání k DPH v listinné podobě.
 
Nově tedy vzniká i těmto plátcům povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. lednu 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně elektronicky.
 
Elektronické podání můžete uskutečnit ve formě datové zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový portál Finanční správy nebo z datové schránky. K autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje z datové schránky, nebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím e-tiskopisu.

Posouzení osvobození při dodání nemovité věci

Změnou v posuzování dodání nemovité věci, které je osvobozeno od daně, je počítání lhůty pro osvobození (5 let, resp. 3 roky u nemovitých věcí nabytých do konce roku 2012). Od 1. 1. 2016 je osvobozeno dodání nemovité věci po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od podstatné změny nemovité věci.
 
Bližší informace lze nalézt v informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016.

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení daňové povinnosti, pokud se rozhodne, že dodání nemovité věci plátci, u které již uplynula pětiletá lhůta pro osvobození (resp. tříletá lhůta u nemovité věci nabyté do konce roku 2012), podrobí zdanění.

Další změny v zákoně o DPH navrhované pro rok 2016

Místně příslušným správcem daně u tzv. neusazených osob, tj. u osob povinných k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu, bude nově Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj namísto Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Tato úprava bude provedena novelou zákona o DPH, která je projednávána v souvislosti s novým celním zákonem. Nabytí účinnosti je očekáváno v průběhu roku 2016.
 
S účinností od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi a při převodu záruk původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie. Za tím účelem bude novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
 
 
Související články:
Povinné elektronické podání DPH od roku 2016
Zdaňování nemovitostí v roce 2016
Změny v přenesení daňové povinnosti v roce 2016
Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2016
Přehled změn v účetnictví od roku 2016


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AMG-Karel Pícha, s.r.o.
Výroba pásových dopravníků, dopravníkových válečků, pražců, válců
www.amgpicha.cz

Business ekonomy, s.r.o.
účetní služby
www.businessekonomy.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru