Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dobrovolná registrace k DPH

Dobrovolná registrace k DPH přichází do úvahy, pokud nejsou splněny podmínky pro povinnou registraci a daná osoba je tzv. osobou povinnou k dani (tj. uskutečňuje ekonomickou činnost vymezenou v zákoně o DPH) a chce být plátce DPH.
 
Např. nově vzniklá společnost s ručením omezeným může podat přihlášku k dobrovolné registraci ihned poté, co bude zapsána do obchodního rejstříku. Musí se však připravit na to, že finanční úřady již neprovádějí dobrovolné registrace na počkání současně s registrací této právnické osoby k dani z příjmů. Mnohdy vyžadují doplňující údaje – především jsou jimi doložení nájemní smlouvy na sídlo společnosti či provozovnu, smlouvu o bankovním účtu (pokud již nebyly předkládány při prvotní registraci), podrobnější rozpis činností, uvedení klíčových zákazníků a dodavatelů, předložení již vystavených faktur apod.
 
V zákoně nikde není stanoveno, co vše může finanční úřad požadovat – je tedy na každé osobě, aby prokázala hodnověrně, že uskutečňuje nebo bude uskutečňovat zdanitelná plnění.
 
Plátcem DPH se pak osoba stane ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci (do roku 2012 platilo, že se stala plátcem ode dne stanoveného v registraci, což většinou bylo ještě dalších 10 dnů navíc z důvodu zaručení převzetí písemnosti alespoň fikcí).
 
Tato určitá komplikace, že prakticky není možné v jediný den získat dobrovolnou registraci k DPH, je určitým způsobem vykompenzována další novinkou v zákoně o DPH platnou od roku 2013. DPH lze totiž nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.
 
Do konce roku 2012 se musela striktně držet hranice dne zdanitelného plnění (s výjimkou možnosti uplatnit DPH z obchodního majetku a zboží, pořízeného rok zpětně před registrací k DPH – toto zůstává v platnosti i nadále).
 
Pokud tedy bude den zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku (či zahájení podnikání fyzické osoby) a den následující po dni oznámení rozhodnutí o registraci k DPH ve stejném měsíci, má tento nový plátce DPH nárok na odpočet DPH ze všech dokladů tohoto měsíce (pochopitelně za předpokladu, že je použije pro uskutečnění zdanitelných plnění, popř. plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně).
 
Uvádím zde termín stejný měsíc, byť zdaňovacím obdobím může být i kalendářní čtvrtletí. Ovšem od roku 2013 se všichni noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, i když by jejich obrat byl minimální.


Zdroj: článek Ing. Michaely Martínkové
Vytvořeno: 14. 2. 2013
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní a daňová kancelář
Účetní a daňová kancelář s osobním přístupem, jaký jinde nenajdete


LUMIXMETAL s.r.o.
Společnost zabývající se prodejem celého sortimentu hutních materiálů.
www.lumixmetal.cz

Daňový kalendář

20. 10. 2019 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2019)
25. 10. 2019 Kontrolní hlášení (za září 2019 a 3. čtvrtletí 2019)
25. 10. 2019 Přiznání DPH (za září 2019)
25. 10. 2019 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,66 Kč
-0,010 Kč
23,03 Kč
-0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.10.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru