Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podléhá obchodování se starožitnostmi DPH?


Bc. Michaela Hauzarová
3. 12. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Společnost nakupuje a prodává formou komisního prodeje a výkupu starožitné věci od fyzických osob. Podléhá nákup a prodej starožitností DPH? Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.


 
 Dotaz:
Podléhá DPH obchodování se starožitnostmi (nákup a prodej)? Společnost nakupuje a prodává formou komisního prodeje i výkupu věci jak starožitné, tak běžné od fyzických osob (občanů). Je třeba prodej zatížit DPH? Jakým způsobem účtovat?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Komisionářskou smlouvu dle ustanovení § 2455 a násl. nového občanského zákoníku se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.
 
Podle ustanovení § 13 odst. 3 písm. b) zákona o DPH („ZDPH“) se za dodání zboží považuje dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, přičemž toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komisionáři.
 
Dále je v ustanovení § 21 ZDPH uvedeno, že plátce je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu (§ 21 odst. 2 písm. g).

Příklad

Komitent – neplátce DPH, prostřednictvím komisionáře – plátce DPH, prodal starou vázu. Komitent za vázu požadoval 1.000 Kč, komisionář má 10% přirážku, zboží tedy prodali za 1.100 Kč + 21 % DPH = 1.331 Kč, jelikož je komisionář plátce DPH. Zdanitelné plnění je den dodání třetí osobě a komisionář odvede daň na výstupu ve výši 231 Kč.
 
Zaúčtovat uvedený případ lze například takto:
 
Text Částka MD/D
1. Prodej věci třetí osobě    
Kupní cena 1.331 Kč 211/  
Provize 100 Kč    /602
Závazek za komitentem 1.000 Kč    /325
DPH 21 % 231 Kč    /343
     
2. Odvod peněz komitentovi    
Přijatá faktura 1.000 Kč 325/321
Uhrazení závazku 1.000 Kč 321/221

Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

Plátce má také možnost (může, ale nemusí) využít tzv. zvláštní režim dle ustanovení § 90 ZDPH. Principem zvláštního režimu obchodníka s použitým zbožím je, že DPH na výstupu je zatížena pouze jeho obchodní přirážka, to znamená jeho zisk (rozdíl prodejní ceny bez daně a pořizovací ceny).

Jednou z podmínek uplatnění zvláštního režimu je, že toto zboží (použité) bylo obchodníkovi dodáno osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.
 
Při použití zvláštního režimu by byl prodej zboží z předchozího příkladu následující:
 
Komitent požaduje za zboží 1.000 Kč, komisionář požaduje 10% provizi, tedy 100 Kč. Komisionář odvede DPH na výstupu pouze z provize, tedy 21 Kč. Prodejní cena použitého zboží bude 1.121 Kč.
 
Je zřejmé, že použití zvláštního režimu podle § 90 ZDPH je v tomto případě výhodnější. Obchodník vystaví při prodeji běžný daňový doklad s tím, že na něm nesmí uvádět DPH, jelikož kupující nemá nárok na odpočet této daně bez ohledu na to, zda je či není plátcem DPH. Dále musí tento daňový doklad obsahovat informaci, že se jedná o postup stanovení daně podle zvláštního režimu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ali
4. 1. 2017 22:08:13
Jak by to bylo v případě, že obě smluvní strany jsou neplátci DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
www.vybaveniprouklid.cz
Váš profi dodavatel kompletního sortimentu pro čištění a úklid.
www.vybaveniprouklid.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru