Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 72. díl


Redakce
19. 8. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Má zaměstnanec nárok na odstupné, když začne následně pracovat na dohodu o provedení práce u dceřiné společnosti zaměstnavatele? Jak správně odvést DPH při poskytnutí služeb zákazníkovi na Slovensko?


 

Daň z přidané hodnoty

Pokuta za opožděné tvrzení daně
Jsem OSVČ a podala jsme kontrolní hlášení i DPH za první čtvrtletí 2020 v červnu. Dostala jsem pokutu za opožděné tvrzení daně. Na finančním úřadě jsem se dozvěděla, že na prominutí pokuty za pozdní podání DPH z důvodu koronaviru nemám nárok. Jak to tedy je?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Plošné automatické prominutí pokuty za opožděné podání se v oblasti DPH týkalo výhradně kontrolního hlášení (a to ještě ne všech pokut, které s kontrolním hlášením mohou vzniknout) nebo situace, kdy byl individuálně prominut úrok z prodlení nebo se rozhodlo o posečkání, splátkování daně na základě žádosti.

Bohužel se plošné prominutí skutečně netýká samotného přiznání k DPH (leda by došlo k individuálnímu prominutí pokuty za pozdní přiznání kontrolního hlášení na základě podané žádosti za stejné období jako je období DPH).
 
Fakturace služeb odběrateli ze zahraničí
Česká společnost jako neplátce DPH poskytla na dálku elektronické služby realizace online vzdělávací akce (webináře) odběrateli ze Slovenska, plátci DPH na Slovensku. Podle mých informací se dodavatel služeb dnem poskytnutí plnění stává identifikovanou osobou a do 15 dnů se má zaregistrovat na finančním úřadě. Jak mají být správně vystaveny faktury poskytnuté služby? Má být fakturována částka bez DPH, uvedena sazba DPH 0 %, DPH 0 Kč v režimu reverse charge – daň odvede zákazník? Anebo máme do doby registrace identifikované osoby vystavit fakturu včetně DPH a tuto DPH odvést? Status identifikované osoby vzniká dnem poskytnutí služby?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Poskytnutí uvedené služby plátci DPH na Slovensku se řídí základním pravidlem podle § 9, odst. 1 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“), kdy se za místo plnění v tomto případě považuje sídlo slovenského odběratele; tedy místo plnění je v jiném členském státě. A podle § 6i ZDPH se taková osoba – český dodavatel – stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí této služby. Registrace by tedy měla proběhnout do 15 dnů, a to se zpětnými účinky ke dni poskytnutí služby.

Správné je tedy první tvrzení uváděné v dotazu – fakturace bude bez české DPH, povinným údajem na daňovém dokladu je slovní spojení „daň odvede zákazník“. Zároveň upozorňuji, že máte také povinnost podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Mzdy a práce

Nárok na odstupné
Od 1. 4. 2018 jsem pracovala u zaměstnavatele a 31. 7. 2020 jsem dostala výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti. Odstupné mi bylo vypočteno ve výši tří platů. Běží mi dvouměsíční výpovědní lhůta do 30. 9. 2020. Během ní se mi ozvali z dceřiné společnosti mého předchozího zaměstnavatele s nabídkou práce na DPP. Bylo mi ze strany obou (jak ze strany původního zaměstnavatele, tak ze strany dceřiné společnosti) sděleno, že nárok na odstupné stále mám a bude mi vyplaceno. Pokud nastoupím na DPP, zůstane mi nárok na odstupné?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Zákoník práce uvádí, že je nutné odstupné případně vrátit, pokud zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru zpět k zaměstnavateli nebo uzavře dohodu o pracovní činnosti s původním zaměstnavatelem. Není zde vyjmenovaná dohoda o provedení práce, proto nárok na odstupné nezaniká. Navíc by se muselo jednat o původního zaměstnavatele, tzn. že ani zde by nebyla splněna podmínka, protože dceřiná společnost není původním zaměstnavatelem.

Daň z příjmů

Daňové zvýhodnění na dítě
Mám dítě, se kterým nežiji ve společné domácnosti. Matka dítěte pobírá částečný invalidní důchod a za uplynulý rok neměla žádný zdanitelný příjem, z toho důvodu neuplatňuje daňové zvýhodnění. Existuje nějaký způsob, jak si uplatnit slevu na dítě, i když nežijeme ve společné domácnosti? Nejsme manželé ani rozvedení, o dítě pečujeme na základě dohody.

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je základní podmínkou, že dítě musí být považováno za vyživované a žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Z dotazu je zřejmé, že tedy tuto základní podmínku nesplňujete – pokud tedy nemyslíte péčí např. to, že dítě žije střídavě ve více domácnostech (obdoba střídavé péče při rozvodu), pak by v podstatě existovaly dvě společně hospodařící domácnosti a nárok na daňové zvýhodnění byste měl za období, ve kterém byste splnil podmínku, že dítě žije ve vaší domácnosti.
 
Nárok na osvobození příjmu z prodeje nemovitosti od daně
V červenci 2020 jsme prodali nemovitost, která byla v našem vlastnictví jeden a půl roku. Kupní cena byla 1 mil. Kč, cena, za kterou jsme nemovitost prodali, 1,6 mil. Kč. Vztahuje se na nás v takové situaci povinnost platit daň z příjmů z rozdílu ceny (tedy měla by činit 15 % ze 600 000 Kč)? Pokud bychom finance získané prodejem využili k nákupu jiné nemovitosti určené k našemu bydlení, měli bychom být od povinnosti hradit daň osvobozeni? Případně jaká částka by musela být k nákupu nového bydlení využita, je to pouze zisk (600 000 Kč), nebo celá kupní cena (1,6 mil. Kč)? Jak je stanoveno, dokdy musíme finance dále využít, aby se nás prominutí daně vztahovalo?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Fyzická osoba má možnost osvobodit příjem z prodeje nemovitostí za podmínek určených v § 4 zákona o daních z příjmů. Pokud měl poplatník v rodinném domě nebo bytě bydliště bezprostředně dva roky před prodejem nebo by jakoukoli nemovitost vlastnil déle než pět let, byl by prodej osvobozený od daně z příjmů (podmínkou je vždy, že nemovitost nebyla zařazena do obchodního majetku.

Pokud by měl poplatník bydliště v rodinném domě nebo bytě po dobu kratší dvou let, může využít osvobození, když použije získané prostředky k uspokojení vlastní bytové potřeby. Zde se posuzuje celý příjem, který z prodeje původní nemovitosti použije, nikoli jen případný daňový základ.

Ve vašem případě by tedy bylo nutné vynaložit částku minimálně 1,6 mil. Kč, aby byla splněna podmínka pro osvobození. Uvedené prostředky byste museli využít nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, kdy jste příjem z nemovitosti obdrželi; osvobození využijete i tehdy, pokud jste obstarání vlastní bytové potřeby uskutečnili v době jednoho roku před obdržením příjmů z prodeje nemovitosti.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Milada Karbanova
29. 8. 2020 17:18:16
Preji hezky den prosim vystavila jsem fakturu a klient se mi ozval, ze tam musi byt uveden jiny text - proste jiny nazev te same sluzby. Musim fakturu stornovat?? Na vystavit pod jinym cislem jinou? Nejsme platci DPH
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alfa tax consulting s.r.o
účetnictví - daně - mzdy
www.alfataxconsulting.cz

Nábytek-Interiéry Ostrava
Výrobce kancelářského,školního,kuchyňského nábytku,vestavěných skříní.

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru