Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 71. díl


Redakce
10. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak postupovat při výpočtu DPH po změně, která nastala v dubnu 2019? Je možné zpracovávat firemní mzdy ve dvou různých softwarech? A jak zaúčtovat například depozit? Nejen na tyto dotazy se dozvíte odpověď v následujícím článku.


 

Daň z přidané hodnoty

Odpis DPH
Jak na odpis DPH na pořízení technologie pro pivovar? Částka pořízení činí cca 3 mil. Kč. Jsem plátce DPH. Jaké jsou podmínky, za nichž lze na odpočet daně dosáhnout?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Odpočet DPH je možné uplatnit v případě, že pořizovaný majetek slouží pro zdanitelná plnění, popř. pro plnění osvobozená od DPH s možností nároku na odpočet DPH. Předpokládám, že technologii pivovaru pořizujete za účelem podnikání – provozu pivovaru.

Jako plátci DPH tedy máte nesporně nárok na odpočet DPH na základě daňového dokladu, který obdržíte od dodavatele pořízení této technologie. Protože se jedná o pořízení majetku, je nutné toto pořízení kromě standardního řádku v daňovém přiznání pro odpočet DPH uvést i na ř. 47 daňového přiznání.
 
Změna ve výpočtu DPH
Když se změnil princip výpočtu DPH shora, v němž byl koeficient, bude se koeficient nadále používat? Jeho výpočet bude stále jako sazba daně / (100 + sazba)?

 
Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Změna výpočtu DPH shora je účinná od 1. 4. 2019 s tím, že plátci DPH ještě do 30. 9. 2019 mohli uplatňovat starý způsob výpočtu pomocí koeficientu. Ten dříve platný byl stanovený např. pro sazbu 21 % DPH na úrovni 21 ÷ 121 = 0,1736. Tímto koeficientem byla vynásobena částka ceny včetně DPH. Nový způsob výpočtu vychází z výpočtu koeficientem 121÷100, kdy je tedy nutné od ceny včetně DPH odečíst podíl koeficientu a ceny včetně DPH pro získání správné výše DPH.

Tab.: Příklad výpočtu DPH z ceny shora při ceně 100 000 Kč včetně DPH:
 
  Původní výpočet Nový výpočet
DPH 100 000 × (21 / 121 = 0,1736) = 17 360 Kč 100 000 − (100 000 / 1,212) = 17 355,37 Kč
Cena bez DPH 100 000 − 17 360 = 82 640 Kč 100 000 − 17 355,37 = 82 644,63 Kč

Pomocí nového způsobu výpočtu DPH dojde ke stejnému výpočtu DPH, jako by byl základ daně stanoven zdola, což při původním způsobu nebylo dosaženo.

Mzdy a práce

Zpracování mezd v ekonomickém softwaru
 Je nutné zpracovávat mzdy za jednu firmu v jednom mzdovém softwaru? Vedení firmy, ve které pracuji, chce předat část mezd externí účetní, která pracuje v jiném mzdovém softwaru než my. Žádný zákon to prý nezakazuje. Ale nebudou jedny mzdové rekapitulace, ale ze dvou účetních programů, odvody se musí sečíst z obou rekapitulací a vyplnit ručně přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Domnívám, se že účetnictví a mzdy za jednu firmu se musí účtovat jako celek.

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Žádný předpis nestanoví, že je nutné zpracovávat mzdy v jednom mzdovém softwaru, byť je to velmi praktické právě z důvodu předkládání přehledů na příslušné úřady za firmu jako celek. Povinnost vést účetnictví jako celek se týká „jen“ účtování, tedy např. i účtování mezd; ovšem již nezáleží na tom, z jakých a z kolika zdrojů budou doklady pro zaúčtovaní shromážděny.

Obvykle se zadává externí zpracování mezd jako celek za firmu a z tohoto programu se získávají potřebné rekapitulace pro zaúčtování mezd do účetnictví.
 
Nemoc z povolání
Manžel má uznanou nemoc z povolání, jaké má nároky? Momentálně má nemocenskou.

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Podle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé nemocí z povolání. Jde především o náhradu ztráty na výdělku a věcnou škodu. Po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti a plnou výši nemocenské.

Zaměstnanec, který tedy má nemoc z povolání, bude mít příjem stejně vysoký, jako byl jeho průměrný výdělek před vznikem nemoci z povolání.

Po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosaženým po zjištění nemoci z povolání (s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu). Další možnou náhradou je náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, kdy její výši určuje vláda nařízením; a účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Účetnictví

Účtování depozitu
Jak zaúčtovat nevratný depozit? Společnost se zabývá pronájmem prostoru na serveru. Příjem má z nevratného poplatku (depozitu), který je např. 600 Kč a je na využití prostoru cca 1 GB. Tento depozit není pro společnost tržbou. Pokud tento depozit bude přečerpán, tak je účtováno v běžné ceně. A to je již tržba, což se na účtuje na účet 602. Jak správně zaúčtovat ten depozit? Na účet 325, 379, nebo jiný?

 Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Obecně se depozit účtuje podobně jako forma zálohy, protože je vnímána jako určitá částka na zajištění případného plnění v budoucnosti. Proto je také vedena na straně závazků jako přijaté depozitum, které při jeho nevyužití se vrací tomu, kdo finance uhradil. Ve vašem případě uvádíte, že se jedná o nevratný poplatek, za který se využívá prostor na serveru o určité velikosti.

Domnívám se proto, že jde o standardní tržbu vzhledem k tomu, že se poplatek nevrací a při přečerpání využití prostoru se hradí cena navíc. V rámci 600 Kč tedy dostává ten, kdo tuto částku uhradil, službu spočívající v užití prostoru až do určité velikosti.
 
Účtování finanční podpory za vojenský výcvik zaměstnance
Náš zaměstnanec byl na vojenském cvičení (mzdu neměl, náhradu mzdy mu platila vojenská správa). Naše společnost obdržela finanční podporu zaměstnavateli za tohoto zaměstnance, jak to zaúčtovat?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Tato finanční podpora je vyplácena podle § 36 odst. 1 zákona o službě vojáků v záloze. Účtování bych tedy zvolila jako formu provozního výnosu, např. na účet 648, který se vykazuje na řádku III.3. Jiné provozní výnosy ve výkazu zisku a ztráty.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva Modlová
14. 4. 2020 10:21:25
DPH u pohledávek starších jak 3 roky prakticky nevymahatelné
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TOP účetnictví a daně
Účetní firma zabývající se zejména vedením účetnictví, mezd, daní
www.topucetnictviadane.cz

Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru