Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Neúčinnost elektronické formy podání


Bc. Michaela Sobotková
26. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dle § 101a odst. 4 jsou podání, u kterých je povinnost učinit je elektronicky a která nejsou učiněna datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, neúčinná.

Foto: Fotolia

 

Na podání, která musíte dle § 101a zákona o DPH podat elektronicky a která nejsou učiněna datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, od 1. 5. 2016 správce daně pohlíží, jako by nebyla vůbec učiněna.


 
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen „doprovodný zákon k EET“) došlo s účinností od 1. 5. 2016 také k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Nově je v odstavci 4 výše uvedeného ustanovení zákona o DPH zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.
 
Plátce je povinen podat elektronicky:
  • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
  • kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
  • přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
Pouze elektronicky lze podat:
  • souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
  • přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů (neplatí pro identifikované osoby).
Dle § 101a odst. 4 jsou výše uvedená podání, u kterých je povinnost učinit je elektronicky a která nejsou učiněna datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, neúčinná.
 
Datová zpráva musí mít tedy odpovídající formát a strukturu. Pokud nemá například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy správce daně pohlížet, jako by nebyla vůbec učiněna. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky.
 
Pokud je daňovým subjektem uskutečněno neúčinné podání, je nezbytné jej učinit znovu, a to v odpovídajícím formátu a struktuře.
 
V případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. 5. 2016 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné a podatel bude vyzván k odstranění vad. Pokud budou tyto vady odstraněny, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

Neúčinnost podání v oblasti DPH

Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo jiné hlášení (např. souhrnné hlášení), přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení, dále pak přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů, zasílané datovou zprávou, musí být v souladuPokynem GFŘ D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ve formátu XMLstruktuře odpovídající XSD schématům definovaným a zveřejněným na Daňovém portálu.
 
K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).
 
Vzhledem k účinnosti doprovodného zákona k EET a čl. III Přechodných ustanovení bude neúčinnost podání v oblasti DPH uplatňována následovně:
 
  • Daňové přiznání
Pro právní jistotu daňových subjektů a s přihlédnutím k přechodným ustanovením novely zákona o DPH Generální finanční ředitelství uvádí, že neúčinnost podání daňového přiznání bude aplikována v případě plátců DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím prvotně za zdaňovací období květen 2016 a za všechna následující. V případě plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím se prvotní posouzení neúčinnosti vztahuje k podání daňového přiznání za 2. čtvrtletí roku 2016, protože zdaňovací období končí až po nabytí účinnosti novelizovaného ustanovení § 101a zákona o DPH.
 
Veškerá ostatní podání, týkající se předchozích zdaňovacích období včetně dodatečných daňových přiznání, se posuzují dle znění zákona o DPH před nabytím účinnosti novely (tj. dle znění účinného do 30. 4. 2016), ačkoli budou podána 1. 5. 2016 a později.
 
Obdobným způsobem bude správce daně postupovat i v případě podávání daňových přiznání ve zvláštních případech (úmrtí plátce, insolvenční řízení) – případná neúčinnost dle § 101a odst. 4 zákona o DPH se uplatní pouze v případech, kdy příslušné zdaňovací období skončí po 30. 4. 2016.
 
  • Kontrolní hlášení
Ve vztahu ke kontrolnímu hlášení („KH“), které se podává nikoliv za zdaňovací období, ale obecně za období definované v rámci ustanovení § 101e zákona o DPH, se postupuje obdobně jako v případě daňového přiznání (viz předcházející část k daňovému přiznání), neboť KH představuje daňové tvrzení a jedná se o povinnost související se zdaňovacím obdobím.
 
V případě plátce právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, který však má povinnost podávat KH měsíčně, bude za období duben postupováno tak, že podání učiněné za toto období bude posuzováno dle pravidel před účinností novely.
 
  • Souhrnné hlášení
Pro podání souhrnného hlášení platí obdobný postup jako u KH.
 
  • Přihláška k registraci a oznámení změn registračních údajů
Registrace nepředstavuje povinnosti související s daňovou povinností vážící se jen k určitému zdaňovacímu období, a proto se přihláška k registraci DPH a oznámení o změně registračních údajů, podané od 1. 5. 2016 v nesprávném formátu a struktuře, považují za neúčinné.


Související článek:
Změny v zákoně o DPH od května 2016


Zdroj: Finanční správa (Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví Šepsová s.r.o
Kompletní řešení pro daně a účetnictví. Zpracování, kontrola a dohled.
www.sepsova.com

JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru