Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nespolehlivá osoba – novinka roku 2017


Ing. Michal Kadlec
5. 5. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nespolehlivou osobou se stává nespolehlivý plátce DPH v okamžiku, kdy dojde ke zrušení jeho registrace.

Foto: 123RF

 

Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby, a to pravděpodobně od 1. 7. 2017. Kdo se může stát nespolehlivou osobou, se dozvíte v následujícím článku.


 
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby, a to pravděpodobně od 1. 7. 2017.
 
Nově máme tedy dvě varianty nespolehlivých subjektů:
 
1. Nespolehlivý plátce (plátce DPH) – nespolehlivým plátcem se může stát plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, např.:
  • doměřená daň překročila stanovenou hranici,
  • zapojil se do činností, kde je obava z nezaplacení DPH,
  • má nedoplatky na DPH překračující stanovenou hranici,
  • opakovaně mu byla doměřena daň podle pomůcek,
  • neposkytuje dostatečnou součinnost vůči správci daně,
  • neuvedl správné nebo úplné informace při registraci.
Podrobnější informace o nespolehlivém plátci se dočtete např. v článku Nespolehlivý plátce v podmínkách roku 2015 na Portálu POHODA.
 
2. Nespolehlivá osoba (neplátce DPH) – nespolehlivou osobou se stane osoba, o které tak rozhodne správce daně. Ten tak může rozhodnout o osobě, která není plátcem a závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daní.
 
Pokud takto správce daně rozhodne, tato osoba se může do 15 dnů ode dne doručení proti tomuto rozhodnutí odvolat a toto odvolání má odkladný účinek. Tento odkladný účinek však může správce daně z důvodů hodných zvláštního zřetele vyloučit.
 
Nespolehlivou osobou se stává nespolehlivý plátce DPH v okamžiku, kdy dojde ke zrušení jeho registrace. A to je jedním z důvodů, proč tento institut vznikl. A taky naopak – pokud by se tato nespolehlivá osoba stala plátcem, stane se automaticky plátcem nespolehlivým.

Proč tento nový institut vznikl?

Rozšíření institutu nespolehlivosti z nespolehlivého plátce na nespolehlivou osobu má zabránit tomu, kdy nespolehlivý plátce zruší registraci k DPH a s „čistým štítem“ může opět za stanovených podmínek jako plátce DPH podnikat (bez označení „nespolehlivý“).
 
Pravidla, která platila pro nespolehlivého plátce, platí i pro nespolehlivou osobu, např.:
  • „definice“ závažného porušení povinností, vztahující se ke správě daní, kdy dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH,
  • pravidla pro získání opětovné spolehlivosti (za stanovených podmínek po uplynutí jednoho roku) – správce daně nadále nebude sám iniciovat žádné kroky k tomu, aby posoudil opětovnou spolehlivost, ale iniciativa bude ponechána na daném nespolehlivém subjektu,
  • zveřejňování údajů o nespolehlivosti na daňovém portále.

Související článek:
Institut nespolehlivých osob od roku 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Lukáš Secký
Účetnictví, daně, mzdy
www.ucetni-secky.cz

Wiseversa s.r.o.
Služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.
www.wiseversa.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru