Kdo se stává plátcem DPH a za jakých podmínek?


Bc. Alena Haas Kubátová
13. 6. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Plátcem DPH se poplatník může stát i dobrovolně, tedy v případě, kdy nedosáhl zákonem požadovaného obratu.

Foto: 123RF

 

Kdo a za jakých podmínek se stává plátcem daně z přidané hodnoty? Jaké podmínky udává zákon o DPH a kdy je výhodné se stát plátcem daně dobrovolně? Na všechny otázky vám odpovíme v následujícím článku.


 
Otázka, kdo se stává povinně plátcem daně z přidané hodnoty, je poměrně jednoduchá. Dle zákona o DPH je to osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročí hranici 1 000 000 Kč. Tato osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy byl stanovený obrat překročen. Výjimkou je osoba, jež uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Dále se plátcem DPH stává osoba, která nabyla majetek privatizací, prodejem podniku či fúzí, nebo osoba, která zdědila ekonomickou činnost po zemřelém, jenž byl sám plátcem DPH.

Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud jde o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně či plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (pokud nejde o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně). Do obratu nejsou zahrnovány úplaty z prodeje dlouhodobého majetku a zálohy.
 
V programu POHODA je možné kontrolovat výši obratu pomocí tiskové sestavy Obrat pro DPH. Sestava vám pomůže vypočítat přibližnou výši obratu pro účely daně z přidané hodnoty. POHODA zjišťuje výši obratu shodně pro plátce i neplátce DPH. Výpočet slouží pouze pro informativní účely.

Sestava je umístěna v agendě Účetní deník (PU), resp. Peněžní deník (DE), a také na informační ploše programu POHODA v části Kontrolní sestavy. Období obratu se odvíjí dle pole s datem Počátek, resp. Konec období, který se vyplňuje před náhledem této sestavy.

Na kontrolní sestavu se načtou záznamy, které mají v agendě Účtová osnova (PU), resp. Předkontace (DE), zatrženou volbu Obrat pro DPH. V účetnictví je volba přístupná pouze pro výsledkové účty daňového typu. V daňové evidenci je volba povolena pro daňově účinné předkontace typu P (příjem) a nepeněžní operace ovlivňující základ daně se zkratkou Z.

Připomeňme si, o jaká plnění se jedná. Za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně považuje zákon taková plnění, kdy je možné uplatnit DPH na vstupu. Jde například o dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží, poskytnutí služeb do třetích zemí, přepravu osob, dovoz zboží atd.

U plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně není možné DPH na vstupu uplatnit. Přehled těchto plnění upravuje § 51 zákona o DPH a jejich výčet je poměrně obsáhlý. Patří sem např. základní poštovní služby a dodání poštovních známek, dále finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, nájem a dodání vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, sociální pomoc atd.

DPH se odvádí ve třech sazbách:
  • v základní ve výši 21 %,
  • v první snížené ve výši 15 %,
  • ve druhé snížené ve výši 10 %.

Dobrovolný plátce DPH

Plátcem DPH se poplatník může stát i dobrovolně, tedy v případě, kdy nedosáhl zákonem požadovaného obratu. V takovém případě je dobré si vše podrobně promyslet a propočítat.

Existuje několik situací, kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem, ačkoliv to neukládá zákon:
  • pokud jsou vašimi odběrateli převážně plátci DPH,
  • pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy – v takovém případě by vznikal nadměrný odpočet a DPH by vám bylo vráceno,
  • pokud nakupujete zboží v zemích mimo EU – ze třetích zemí,
  • pokud fakturujete zboží se sníženou sazbou svým odběratelům, ale nakupujete jej v základní sazbě,
  • pokud plánujete koupit hodnotný majetek, u něhož bude možné uplatnit nárok na odpočet DPH.
Naopak, pokud jsou vašimi odběrateli koncoví zákazníci – neplátci DPH, nevyplatí se stát se dobrovolným plátcem. A dále v případě, kdy nakupujete zboží ve snížené sazbě DPH a prodáváte v základní sazbě DPH.

Povinnosti plátce DPH

S plátcovstvím DPH je spojena určitá administrativní náročnost. Je třeba vystavovat daňové doklady, vést evidenci pro daňové účely, hlídat termíny a řádně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Dále je nutná archivace daňových dokladů po dobu 10 let.

V prvním kalendářním rocenově registrovaný plátce DPH povinnost podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení každý měsíc. Po uplynutí této lhůty je možné požádat o přechod na čtvrtletní plátcovství, ovšem pouze za těchto podmínek:
  • obrat za uplynulý rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
  • nejde o nespolehlivého plátce DPH.
Další (celkem logickou) podmínkou je, že poplatník oznámí tuto změnu svému správci daně, a to nejlépe tak, že zaškrtne změnu zdaňovacího období v daňovém přiznání podávaném za poslední zdaňovací období daného roku.
 
 V programu POHODA nastavíte plátcovství přes hlavní nabídku Nastavení/sekce Daně/podsekce DPH.

Přihlášení do registru plátců DPH

Formulář přihlášky k registraci k DPH naleznete na webu Finanční správy, lze jej podat i elektronicky. Formulář jako takový není složitý, je však doporučeno vyplnit také přílohu, kde poplatník doloží, že se zabývá ekonomickou činností, a rovněž zde uvede obrat za posledních 12 měsíců. Je-li vše v pořádku, osvědčení o registraci k DPH by měl obdržet do 15 dnů.
 
 Přihlášku k registraci DPH je možné vygenerovat i v programu TAX. Z hlavní nabídky zvolíte Přiznání/Registrace a z výklopného seznamu zvolíte možnost Přihláška k registraci k DPH a vyplníte dle skutečnosti. Přihlášku je možné rovnou z Taxu odeslat na finanční úřad přes hlavní nabídku Záznam/Podat elektronicky.

Pokud se daňový poplatník stane plátcem ze zákona, podává žádost o registraci k DPH do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen. Po registraci mu bude přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) platné v celé EU.

Zvýšení obratu od roku 2023

Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. ledna 2023 zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH z původního 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. O tom, zda bude limit skutečně navýšen, by mělo být rozhodnuto na podzim letošního roku.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
GADEO.CZ
Česká značka textilních doplňků pro děti a do bytu.
www.gadeo.cz

Vedení účetnictví FO a PO
Kompletní vedení účetnictví pro fyzické, právnické osoby, spolky.
ucetnictvi-dane-kozubkova.webnode.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme