Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak zaokrouhlovat dle zákona o DPH?


Ing. Jiří Nigrin
25. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za výpočet daně na běžném daňovém dokladu odpovídá ten, kdo doklad vystavuje.

Foto: Fotolia.eu

 

Jak správně zaokrouhlovat při výpočtu daně z přidané hodnoty? Existují pouze dvě možnosti. Můžete zaokrouhlit daň na celou korunu, nebo daň nezaokrouhlovat a uvádět ji v haléřích. Počítejte s námi.


 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 37, který se týká výpočtu daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby, stanoví:
  • Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
  • Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené částky daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce výše. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
 
To tedy znamená, že vypočtenou DPH již nelze zaokrouhlovat ani na desetihaléře, ani na padesátihaléře.
 
Nově má plátce tedy jen dvě možnosti:
  • zaokrouhlit daň na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, což je dnes celá koruna, nebo
  • daň nezaokrouhlovat a uvádět ji v haléřích.

Praktický postup

Jak vypočítat daň na daňovém dokladu oběma způsoby, si ukážeme na následujícím příkladu.

1. Výpočet daně jako součin základu daně a sazby daně
 
Tab. 1: Výpočet daně v haléřích

Jednotková cena Sazba daně Částka DPH Cena včetně DPH
720,- 21 % 720,- 151,20 871,20
219,- 15 % 219,- 32,85 251,85


Tab. 2: Výpočet daně v korunách

Jednotková cena Sazba daně Částka DPH Cena včetně DPH
720,- 21 % 720,- 151,- 871,-
219,- 15 % 219,- 33,- 252,-


2. Výpočet daně z ceny včetně daně tzv. způsobem „shora“
 
Tento způsob se používá především u zjednodušených daňových dokladů a dokladů o přijaté platbě k zaplaceným zálohám.
 
Zákon o DPH v § 36 odst. 1 stanoví, že základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno.
 
Výpočet koeficientu: (sazba daně) / (sazba daně + 100)
 
Koeficient pro základní sazbu daně: 21 / 121 = 0,1736
Koeficient pro sníženou sazbu daně: 15 / 115 = 0,1304
 
Koeficienty zaokrouhlujeme matematicky na čtyři desetinná místa.
 
Tab. 3: Výpočet daně v haléřích

Cena včetně daně Sazba daně Koeficient DPH Cena bez daně
871,- 21 % 0,1736 151,21 719,79
252,- 15 % 0,1304 32,86 219,14


Tab. 4: Výpočet daně v korunách

Cena včetně daně Sazba daně Koeficient DPH Cena bez daně
871,- 21 % 0,1736 151,- 720,-
252,- 15 % 0,1304 33,- 219,-

Kdo odpovídá za výpočet daně?

Za výpočet daně na běžném daňovém dokladu odpovídá ten, kdo doklad vystavuje. Pokud však příjemce obdrží daňový doklad s chybnou sazbou daně, může uplatnit pouze takovou sazbu, která odpovídá zákonu o DPH.
 
Jestliže je tedy na daňovém dokladu uvedena základní sazba daně a správně měla být sazba snížená, může příjemce uplatnit na vstupu pouze sníženou sazbu daně. Ale v případě, že bude na dokladu snížená sazba daně a měla by být správně uvedena daň základní, lze uplatnit pouze daň uvedenou na dokladu, tedy sníženou sazbu.
 
Pokud plátce obdrží zjednodušený daňový doklad, kde je uvedena pouze celková částka a sazba daně, odpovídá za správný výpočet ten plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje. Kupující si tedy výši daně sám vypočte výše uvedeným způsobem tzv. „shora“ (viz § 37 odst. 2 zákona o DPH).
 
U bezhotovostních plateb vůbec nevadí, když se zaokrouhlování nebude provádět, jelikož není problém zadat platební příkaz v haléřích. U plateb v hotovosti je však třeba zaokrouhlení provádět.
 
Jiný problém pak nastává v případě zaokrouhlování celkové částky na dokladu. Tedy, když se zaokrouhlí až cena včetně daně. Zde lze postupovat několika způsoby. Buď se zaokrouhlení přiřadí k jedné z použitých sazeb daně na daňovém dokladu, nebo se vzniklý rozdíl rozdělí do jednotlivých základů daně, nebo se případné zaokrouhlení vloží do nulové sazby daně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

BHIT CZ s.r.o.
Profesionální vývoj nadstavbových řešení pro ES POHODA na míru.
www.bhit.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru