Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Uplatnění DPH u darování zboží do potravinové banky


Bc. Michaela Sobotková
24. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud dárce (plátce DPH) při pořízení zboží uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen i při jeho darování uplatnit DPH na výstupu.

Foto: Fotolia

 

Jaká jsou základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty ve specifickém případě, jakým je darování zboží potravinové bance, v situacích, kdy dárce při pořízení tohoto zboží uplatnil nárok na odpočet daně?


 
U zboží darovaného potravinové bance lze ve stanovených případech pro výpočet DPH vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule. Jedná se o případy, kdy jde o zboží s končícím datem spotřeby či trvanlivosti nebo o zboží jinak nevyhovující pro běžný prodej (například s poškozeným obalem), avšak stále upotřebitelné.
 
Pokud dárce (plátce DPH) při pořízení zboží uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen i při jeho darování uplatnit DPH na výstupu. Problémem však je, z jakého základu daně (tj. z jaké ceny zboží) má při výpočtu daně vycházet v okamžiku, kdy daruje zboží charitativnímu subjektu, jakým je potravinová banka. V těchto případech může být cena shodná s běžnou prodejní cenou nebo naopak může být velmi nízká, blížící se nule.
 
Aby se vymezila pravidla pro stanovení ceny, ze které má dárce odvádět DPH, a sjednotily se postupy při darování v těchto specifických případech, Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank.

Základem daně by měla být cena obvyklá

Uplatňování DPH vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH platí, že pokud plátce při pořízení daného zboží uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen při jeho bezúplatném přenechání uplatnit daň na výstupu.
 
Základ daně, ze kterého má být daň odvedena v takovýchto případech, se stanovuje podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH. Ze znění tohoto ustanovení pak vyplývá, že základem daně by měla být cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění („cena obvyklá“). A pokud takovouto cenu určit nelze, pak je základem daně výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že i bezúplatné darování zboží potravinové bance pro dobročinné účely je spojeno s povinností uplatnit DPH na výstupu. Při stanovení základu daně, resp. určení výše ceny obvyklé, by se v tomto případě mělo přihlížet k okolnostem provázejícím tyto specifické transakce. Těmito okolnostmi může být stav potravin samotných v okamžiku darování, fáze jejich prodejního procesu, situace na předmětném trhu apod.
 
Protože zde hrají roli příkladem zmíněné faktory a to, že okruh zboží zahrnující potraviny je značně široký a zahrnuje zboží různého charakteru, typu a vlastností, nelze pro tyto transakce určit jednu konkrétní částku, která by byla obecně použitelná. Tato cena tak může být shodná s běžnou cenou prodejní, ale naopak může být i ve zlomkové (minimální) hodnotě blížící se nule.
 
Cenu obvyklou blížící se nule je možné akceptovat v případech, kdy se jedná o darované potraviny, které jsou dle příslušných předpisů stále upotřebitelné (poživatelné), ale zároveň jsou obtížně uplatnitelné v běžném prodeji či zcela neprodejné.
 
Může jít například o potraviny blížící se datu spotřeby nebo lhůtě minimální trvanlivosti. Dále to mohou být potraviny, které musí být vyřazeny z běžného prodeje z důvodu např. nevyhovujícího obalu, nesprávného značení či jiného poškození.

Potvrzení o darování potravin

Jelikož v případě potravin jde o velkou skupinu výrobků sobě odlišných, nelze stanovovat obecně platné časové rozmezí, které by vymezovalo či definovalo období blížící se datu konečné či minimální trvanlivosti, neboť tato se odvíjí od charakteru daného konkrétního výrobku.
 
Pro prokázání darování potravin by si měl daňový subjekt zajistit od potravinové banky potvrzení o darování potravin, ze kterého bude také patrný předmět a rozsah daru. Pro prokázání použitého ocenění je dobré zdokumentovat i stav darovaných potravin (poškozené obaly, blížící se doba spotřeby atp.).
 
Potravinovou bankou se pro účely vydané Informace GFŘ rozumí subjekt zapojený do Charty potravinových bank, který je současně členem České federace potravinových bank, o.s. Účelem potravinové banky je bezúplatné shromažďování potravin, které jsou formou potravinové pomoci poskytovány na dobročinné účely.
 
Postupy uplatnění DPH uvedené v této Informaci se týkají pouze darování potravin při splnění výše uvedených podmínek.
 


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČTO Svobodová, s.r.o.
Vedení účetnictví
www.uctosvobodova.cz

Tailor Services, s.r.o.
Podniková ekonomika a management pro náročné.
www.tailorservices.com

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru