Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Informace GFŘ k registraci svěřenských fondů


Bc. Michaela Sobotková
29. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Přestože svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo, jsou daňovým subjektem a v daňovém řízení se na ně hledí jako na právnickou osobu. Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registraci svěřenských fondů.


 
Svěřenské fondy mohou vznikat s účinností od 1. 1. 2014 podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo.
 
Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu:
  • podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je svěřenský fond poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
  • podle § 4b odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se pro účely DPH na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu,
  • podle § 3 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je svěřenský fond poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb.
 
Osobou, která plní povinnosti stanovené daňovému subjektu – svěřenskému fondu, je svěřenský správce (§ 20 odst. 3 zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád, dále jen „daňový řád“).

Registrační povinnost

Svěřenské fondy mají registrační povinnost podle § 125 a násl. daňového řádu a podle příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů. Svěřenský správce je tedy povinen v zákonem stanovených případech podat přihlášku k registraci pro právnické osoby, jejíž nedílnou součástí jsou kopie statutu svěřenského fondu a dokladu o datu vzniku svěřenského fondu a další doklady prokazující údaje uvedené v přihlášce k registraci (originály dokladů je nutno předložit správci daně k nahlédnutí).
 
Při registraci je nutno uvést také údaje týkající se svěřenského správce (je-li správců více, pak údaje všech svěřenských správců). Pokud je svěřenským správcem fyzická osoba, uvede se její jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa pobytu a případně adresa pro doručování. V případě, že je svěřenským správcem právnická osoba, uvede se její název, IČO, právní forma, adresa sídla, identifikátor datové schránky a další kontaktní údaje. Tyto údaje je v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky k registraci nutno uvést na zvláštní přílohu.
 
Pokyny k vyplnění přihlášky k registraci pro právnické osoby byly doplněny o informace, jak přihlášku vyplnit v případě registrace svěřenského fondu. Na finančních úřadech jsou v současné době k dispozici dvě verze tohoto tiskopisu – jedna verze obsahuje standardní pokyny k vyplnění pro právnické osoby, druhá verze obsahuje doplněné pokyny pro svěřenské fondy (tiskopis přihlášky k registraci pro právnické osoby s upravenými pokyny je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy).
 
Správce daně vydá rozhodnutí o registraci podle § 129 daňového řádu a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo.

Místní příslušnost správce daně

Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 
Místně příslušným správcem daně je tedy Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště pro Prahu 7.
 
V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně podle § 13 odst. 2 daňového řádu – místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.


LUMIXMETAL s.r.o.
Společnost zabývající se prodejem celého sortimentu hutních materiálů.
www.lumixmetal.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru