Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

DPH u přepravy zboží po území ČR


Ing. Michal Kadlec
14. 6. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při přepravě zboží je z hlediska DPH nutné si uvědomit, kde je místo plnění této služby, kdo ji poskytuje a komu ji poskytuje.

Foto: 123RF

 

Přeprava je specifickou službou související s prodejem zboží. Jak je to s DPH u přepravy zboží po území České republiky, když bude přepravce z tuzemska a když ze zahraničí? Více se dočtete v následujícím článku.


 
Přeprava zboží je z hlediska DPH služba jako každá jiná, ale má i svá specifika. Při hodnocení toho, jak bude přeprava fakturována, je třeba si uvědomit zejména:
  • kde je místo plnění,
  • kdo službu poskytuje,
  • komu je služba poskytnuta.

Místo plnění (místo zdanění)

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba, které službu poskytujeme, sídlo (§ 9 odst. 1 zákona o DPH, dále jen „ZDPH“). Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má sídlo osoba poskytující službu (§ 9 odst. 2 ZDPH).
 
Osoba povinná k dani je podle § 5 ZDPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (např. podnikatel, s. r. o.), bez ohledu na to, zda je nebo není plátcem DPH. Zjednodušeně řečeno jde o „podnikající subjekt“.
 
Za osobu nepovinnou k dani považujeme fyzickou (případně i právnickou) osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost (např. fyzická osoba nepodnikatel – zjednodušeně „nepodnikající subjekt“).

Poskytování služby

Službu může poskytovat tuzemský přepravce, přepravce z jiného členského státu EU nebo zahraniční přepravce ze státu mimo EU.
 
Služba se může poskytovat:
  • osobě nepovinné k dani,
  • osobě povinné k dani v ČR,
  • osobě povinné k dani v jiném členském státě EU,
  • osobě povinné k dani ve třetí zemi (zahraničí mimo EU).
Stejná pravidla vždy platí jak pro samotnou službu přepravy, tak pro služby s touto přepravou související (např. nakládka, vykládka, překládka, vystavení přepravních dokladů).

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy.

Místem plnění je tuzemsko (podle úseku, na kterém se přeprava uskutečňovala) a přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku - tuzemský přepravce pro osobu nepovinnou k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko tuzemský přepravce (ČR) pro tuzemskou osobu nepovinnou k dani úsek, na kterém se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Podle § 10f odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro jinou tuzemskou společnost (také plátce DPH).
 
Místo plnění se tedy nachází v tuzemsku (podle sídla osoby, pro kterou je služba poskytována) a tato přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku - tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v ČR
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro tuzemskou osobu povinnou k dani sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro polskou společnost (registrovanou k dani v Polsku).
 
Místem plnění je Polsko (podle sídla osoby, pro kterou je přeprava uskutečněna). Přepravce bude fakturovat bez DPH.
 
V případě, že by služba byla pro polskou společnost neregistrovanou k dani v Polsku, situace by byla obdobná. Avšak osoba, pro kterou je služba uskutečněna, by se v Polsku musela k DPH registrovat.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v jiném členském státě EU
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v jiném členském státě EU sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/0 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro ukrajinskou společnost.

Místem plnění je Ukrajina
(sídlo osoby, pro kterou je přeprava uskutečněna) a fakturováno bude bez DPH.

 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – tuzemský dopravce pro osobu povinnou k dani ve třetí zemi
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani ve třetí zemi sídlo osoby, pro kterou se přeprava uskutečňuje/0 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je zvláštním případem plnění podle § 10f ZDPH (nevztahuje se na něj tedy obecné pravidlo § 9). A místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje, v tomto případě tedy ČR. Přeprava bude fakturována s 21% DPH, rakouský přepravce se však k této dani v ČR musí nejprve registrovat.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu pro osobu nepovinnou k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) rakouský přepravce registrovaný k dani v Rakousku pro osobu nepovinnou k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Příklad

Ukrajinský přepravce přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy. Místo plnění je opět v tuzemsku (úsek, kde se přeprava uskutečňuje) a přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Ukrajinský přepravce je však povinen se k DPH v ČR registrovat.

 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – zahraniční přepravce pro osoby nepovinné k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) ukrajinský přepravce pro osobu nepovinnou k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví české společnosti povinné k dani (neplátci DPH) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Místem plnění je ČR, je to sídlo osoby povinné k dani, pro kterou je přeprava uskutečněna. Tato osoba se musí registrovat jako osoba identifikovaná a musí přiznat daň v tuzemsku (bez toho, že by měla nárok na odpočet).
 
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je podle § 6h identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. A to v případě, že se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 
Na základě § 108 odst. 1c) je povinen přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby podle § 9 až 10d, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 
Stejná pravidla by platila pro dopravce ze třetí země.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu (nebo ze třetí země) pro osoby povinné k dani (neplátce DPH)
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) přepravce z jiného členského státu EU pro osobu povinnou k dani (neplátce) sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví české společnosti povinné k dani (plátci DPH) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Místem plnění je ČR, což je sídlo osoby povinné k dani, pro kterou je přeprava uskutečněna. Tato osoba musí přiznat daň v tuzemsku. Stejně by potom postupoval i přepravce ze třetí země.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu (nebo ze třetí země) pro osoby povinné k dani (plátce DPH)
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) přepravce z jiného členského státu EU pro osobu povinnou k dani (plátce) sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

ladymanson
18. 2. 2018 22:09:54
Dobrý den, pokud to tedy chápu správně, pak když:
jakožto podnikatel se živnostenským listem a neplátce DPH,
objednám zboží z Číny (třetí země) a bude mi jej sem do ČR přepravovat společnost DHL, která má sídlo v Bonnu (Německo), potom mi vzniká povinnost stát se identifikovanou osobou. A to i přestože, půjde jen o dovoz zboží bez instalace. Je to tak nebo to chápu špatně?
Hlášení závadného obsahu

Sulcova@ucetniservismb.cz
14. 6. 2017 21:10:00
DPH u přepravců
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví SCHWARZER
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, poradenství
www.schwarzer-net.cz

Váš spolehlivý partner IT
Věnujeme se integraci nejnovějších technologií k usnadnění vaší práce

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru