Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

DPH u přepravy zboží po území ČR


Ing. Michal Kadlec
14. 6. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při přepravě zboží je z hlediska DPH nutné si uvědomit, kde je místo plnění této služby, kdo ji poskytuje a komu ji poskytuje.

Foto: 123RF

 

Přeprava je specifickou službou související s prodejem zboží. Jak je to s DPH u přepravy zboží po území České republiky, když bude přepravce z tuzemska a když ze zahraničí? Více se dočtete v následujícím článku.


 
Přeprava zboží je z hlediska DPH služba jako každá jiná, ale má i svá specifika. Při hodnocení toho, jak bude přeprava fakturována, je třeba si uvědomit zejména:
  • kde je místo plnění,
  • kdo službu poskytuje,
  • komu je služba poskytnuta.

Místo plnění (místo zdanění)

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba, které službu poskytujeme, sídlo (§ 9 odst. 1 zákona o DPH, dále jen „ZDPH“). Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má sídlo osoba poskytující službu (§ 9 odst. 2 ZDPH).
 
Osoba povinná k dani je podle § 5 ZDPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (např. podnikatel, s. r. o.), bez ohledu na to, zda je nebo není plátcem DPH. Zjednodušeně řečeno jde o „podnikající subjekt“.
 
Za osobu nepovinnou k dani považujeme fyzickou (případně i právnickou) osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost (např. fyzická osoba nepodnikatel – zjednodušeně „nepodnikající subjekt“).

Poskytování služby

Službu může poskytovat tuzemský přepravce, přepravce z jiného členského státu EU nebo zahraniční přepravce ze státu mimo EU.
 
Služba se může poskytovat:
  • osobě nepovinné k dani,
  • osobě povinné k dani v ČR,
  • osobě povinné k dani v jiném členském státě EU,
  • osobě povinné k dani ve třetí zemi (zahraničí mimo EU).
Stejná pravidla vždy platí jak pro samotnou službu přepravy, tak pro služby s touto přepravou související (např. nakládka, vykládka, překládka, vystavení přepravních dokladů).

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy.

Místem plnění je tuzemsko (podle úseku, na kterém se přeprava uskutečňovala) a přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku - tuzemský přepravce pro osobu nepovinnou k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko tuzemský přepravce (ČR) pro tuzemskou osobu nepovinnou k dani úsek, na kterém se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Podle § 10f odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro jinou tuzemskou společnost (také plátce DPH).
 
Místo plnění se tedy nachází v tuzemsku (podle sídla osoby, pro kterou je služba poskytována) a tato přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku - tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v ČR
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro tuzemskou osobu povinnou k dani sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro polskou společnost (registrovanou k dani v Polsku).
 
Místem plnění je Polsko (podle sídla osoby, pro kterou je přeprava uskutečněna). Přepravce bude fakturovat bez DPH.
 
V případě, že by služba byla pro polskou společnost neregistrovanou k dani v Polsku, situace by byla obdobná. Avšak osoba, pro kterou je služba uskutečněna, by se v Polsku musela k DPH registrovat.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v jiném členském státě EU
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani v jiném členském státě EU sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/0 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Tuzemský přepravce (plátce DPH) přepraví zboží z Plzně do Ostravy pro ukrajinskou společnost.

Místem plnění je Ukrajina
(sídlo osoby, pro kterou je přeprava uskutečněna) a fakturováno bude bez DPH.

 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – tuzemský dopravce pro osobu povinnou k dani ve třetí zemi
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) tuzemský přepravce pro osobu povinnou k dani ve třetí zemi sídlo osoby, pro kterou se přeprava uskutečňuje/0 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je zvláštním případem plnění podle § 10f ZDPH (nevztahuje se na něj tedy obecné pravidlo § 9). A místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje, v tomto případě tedy ČR. Přeprava bude fakturována s 21% DPH, rakouský přepravce se však k této dani v ČR musí nejprve registrovat.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu pro osobu nepovinnou k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) rakouský přepravce registrovaný k dani v Rakousku pro osobu nepovinnou k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Příklad

Ukrajinský přepravce přepraví panu Novákovi (nepodnikateli) zboží z Plzně do Ostravy. Místo plnění je opět v tuzemsku (úsek, kde se přeprava uskutečňuje) a přeprava bude fakturována s 21% DPH.

Ukrajinský přepravce je však povinen se k DPH v ČR registrovat.

 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – zahraniční přepravce pro osoby nepovinné k dani
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) ukrajinský přepravce pro osobu nepovinnou k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje/21 % (§ 10f odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví české společnosti povinné k dani (neplátci DPH) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Místem plnění je ČR, je to sídlo osoby povinné k dani, pro kterou je přeprava uskutečněna. Tato osoba se musí registrovat jako osoba identifikovaná a musí přiznat daň v tuzemsku (bez toho, že by měla nárok na odpočet).
 
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je podle § 6h identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. A to v případě, že se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 
Na základě § 108 odst. 1c) je povinen přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby podle § 9 až 10d, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 
Stejná pravidla by platila pro dopravce ze třetí země.
 
Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu (nebo ze třetí země) pro osoby povinné k dani (neplátce DPH)
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) přepravce z jiného členského státu EU pro osobu povinnou k dani (neplátce) sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)

Příklad

Rakouský přepravce (registrovaný k dani v Rakousku) přepraví české společnosti povinné k dani (plátci DPH) zboží z Plzně do Ostravy.
 
Místem plnění je ČR, což je sídlo osoby povinné k dani, pro kterou je přeprava uskutečněna. Tato osoba musí přiznat daň v tuzemsku. Stejně by potom postupoval i přepravce ze třetí země.

Tab.: Přeprava zboží v tuzemsku – dopravce z jiného členského státu (nebo ze třetí země) pro osoby povinné k dani (plátce DPH)
 
Kde se přeprava uskutečňuje Kdo přepravu uskutečňuje Pro koho se přeprava uskutečňuje Místo plnění/zdanění
tuzemsko (ČR) přepravce z jiného členského státu EU pro osobu povinnou k dani (plátce) sídlo osoby povinné k dani, pro kterou se přeprava uskutečňuje/21 % (§ 9 odst. 1)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

ladymanson
18. 2. 2018 22:09:54
Dobrý den, pokud to tedy chápu správně, pak když:
jakožto podnikatel se živnostenským listem a neplátce DPH,
objednám zboží z Číny (třetí země) a bude mi jej sem do ČR přepravovat společnost DHL, která má sídlo v Bonnu (Německo), potom mi vzniká povinnost stát se identifikovanou osobou. A to i přestože, půjde jen o dovoz zboží bez instalace. Je to tak nebo to chápu špatně?
Hlášení závadného obsahu

Sulcova@ucetniservismb.cz
14. 6. 2017 21:10:00
DPH u přepravců
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

FINASO, s.r.o.
Poskytujeme kompletní služby v oblasti karavaningu.
www.karavany-lovosice.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru