Aktuálně k novele DPH 2025


Martin Strnad, Ing. Jan Tecl, PhD.
9. 7. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U plnění poskytovaných zaměstnancům či osobám blízkým za symbolickou cenu bude základem daně cena obvyklá.

Foto: STORMWARE s.r.o.

chystase
 

12. června 2024 předložila vláda sněmovně návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, o jejíž podobě v následujících měsících rozhodnou poslanci. Návrh již nabývá realistické podoby a můžeme očekávat, že v podobném znění nabude 1. ledna 2025 účinnosti. V tomto článku vás provedeme změnami, které byly v rámci návrhu novely v uplynulých měsících učiněny.


 
Ve stejném znění zůstává návrh zkrácení lhůty pro uplatnění odpočtu DPH ze 3 let na 2 roky (počítány budou od konce kalendářního roku, kdy mohl být odpočet poprvé uplatněn), avšak k menší pozitivní změně pro plátce došlo v případě návrhu zkrácení nároku na odpočet na základě vrubopisu na pouhých 12 měsíců. Vláda v předloženém návrhu tuto změnu přehodnotila, a nakonec budou moci plátci DPH uplatnit nárok na odpočet na základě vrubopisu po dobu 2 let od uskutečnění opravy základu daně. Uvedená změna se ale stále nebude vztahovat na přijatá plnění, u kterých má plátce přiznat daň (tzv. reverse-charge). Změny v novele DPH se také nedotkly nové lhůty pro opravu základu daně, která bude navýšena až na 7 let od původního plnění.

Další avizovanou změnou, která zůstane zachována v původní podobě, bude přenos důkazního břemene na plátce u ručení za DPH, ačkoliv tento bod novely byl terčem kritiky. Stejně tak vláda nepřehodnotila povinnost příjemce plnění vrátit nárok na odpočet, a tak stále platí, že od 1. ledna příštího roku bude muset plátce DPH provést opravu a snížení odpočtu daně u neuhrazeného závazku, který bude 6 měsíců po splatnosti, a to buď v plné nebo částečné výši dle skutečné úhrady.

U plnění poskytovaných zaměstnancům či osobám blízkým za symbolickou cenu bude základem daně cena obvyklá. Toto ustanovení novely DPH o „dodaňování“ slev, poskytovaných zaměstnancům či osobám blízkým, bude omezeno pouze na dodání nemovitostí.Co se týče úprav v oblasti nemovitostí a stavebních prací ve vztahu k DPH, došlo zatím pouze k dílčím úpravám například u pravidel pro zdanění nově postavené nebo významně zrekonstruované stavby. Nadále se tak počítá s posuzováním použití snížené sazby u staveb pro sociální bydlení podle zápisu v katastru nemovitostí či snížením limitu pro podstatnou změnu stavby na 30 % z původních 50 %. U většiny změn v této oblasti se však posouvá předpokládané nabytí účinnosti těchto úprav na 1. července 2025.

Plánované zrušení osvobození finančních služeb, které jsou v rozporu s unijním právem (např. vedení evidence investičních nástrojů, vypořádání obchodů s investičními nástroji, výplata dávek důchodového pojištění, vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků…), bude odloženo až na rok 2026. Toto odložení se však nebude týkat obhospodařování individuálních portfolií, a tak bude tato finanční služba podléhat DPH již od 1. ledna 2025.

Mezi další úpravy novely zákona o DPH, patří např. plánované zakotvení přísnějších pravidel pro třístranné obchody (§ 17 ZDPH), osvobození dodání nekomerčních letáků od DPH, zvýšení maximálního obratu pro čtvrtletní podávání přiznání k DPH na 15 mil. Kč či dojde k dalším změnám ve vymezení zdravotnických prostředků a jejich příslušenství pro uplatnění snížené 12% sazby daně.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností EKP Advisory, s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Velmi kvalitní účetnictví
Máte problémy s účetnictvím? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme.
www.ucto-vorsilka.cz

Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme