Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zrušení životního pojištění – daňové dopady


Ing. Michaela Martínková, CA
31. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatelé by měli prostudovat smlouvy o životním pojištění svých zaměstnanců, případně jejich dodatky od 1. 1. 2015, aby byl příspěvek skutečně daňově uznatelný.

Foto: Fotolia

 

Využíváte odpočtů životního pojištění z daňového základu? Přispíváte jako zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění? Pokud ano, mohla by vás zajímat otázka, co se stane, když dojde ke zrušení tohoto pojištění.


 
Předně je nutné upozornit, že rozebíráme situaci ukončení takové smlouvy, kdy životní pojištění splňovalo podmínky pro možnost uplatnění odčitatelných položek od základu daně a fyzická osoba je uplatnila ve svém daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele. A dále také situaci, kdy zaměstnavatel přispíval na životní pojištění svého zaměstnance. Nejedná se tedy o tzv. „přepojištění“, tedy převod rezervy nebo kapitálové hodnoty na novou smlouvu.
 
Sice již máme za sebou období podávání daňových přiznání za rok 2014, ale neškodí připomenout, jaké byly podmínky, pokud byla smlouva o životním pojištění předčasně ukončena v letech minulých, tedy před novelou zákona k 1. 1. 2015. Ze svých zkušeností vím, že mnoho poplatníků z řad fyzických osob nemá vůbec ponětí o tom, že by je v této oblasti mohla nějaká povinnost dostihnout, přičemž lhůta pro vyměření daně ještě u všech období „starého“ režimu neskončila.

Jak to bylo s životním pojištěním do konce roku 2014?

Do konce roku 2014 tedy platilo, že při ukončení smlouvy o životním pojištění musel poplatník ve svém daňovém přiznání uvést jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů částku rovnající se uplatnitelným odčitatelným položkám, a to od roku 2001 za všechna období.
 
Když by tedy např. k ukončení smlouvy došlo v roce 2014 a poplatník uplatnil za roky 2001 až 2013 maximální částky 12.000 Kč ročně, jednalo by se celkem o 156.000 Kč (13 let x 12.000 Kč), které je nutné zdanit. Výhodou je maximálně to, že by se uplatnila sazba daně roku 2014 (tedy 15 %), nikoli sazba daně platná v roce uplatnění odčitatelné položky, kdy mohla platit vyšší progresivní sazba daně. Poplatník by v tomto případě nemohl za rok 2014 požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, protože by měl povinnost podat daňové přiznání přímo na finanční úřad.
 
Další část zdanění při zániku životního pojištění do konce roku 2014 byla podrobena srážkové dani, kterou odvedla za poplatníka přímo životní pojišťovna. Týkala se odbytného, sníženého o pojistné placené pojistníkem, a součtu příspěvků zaměstnavatele na poplatníkovo životní pojištění.
 
Fyzická osoba tak obdržela již čistý příjem a nemusela ve svém daňovém přiznání jakkoli tento příjem zohledňovat. Ovšem i zde byla výše zdanění při předčasném ukončení životního pojištění poměrně značná.
 
Zaměstnavatel nemusel do konce roku 2014 svůj příspěvek zaměstnanci jakkoli dodaňovat, pokud následně došlo ke zrušení smlouvy o životním pojištění tohoto zaměstnance – musel si pochopitelně ohlídat, zda smlouva splňuje obecné podmínky pro možnost uplatnit příspěvek jako daňově uznatelný a zároveň je u zaměstnance osvobozený od daně z příjmů.

Jak je to s životním pojištěním od roku 2015?

Od roku 2015 je situace trochu jiná, byť míra zdanění se příliš nezměnila. Zákon o daních z příjmů zpřísnil podmínky pro uplatňování životního pojištění – smlouvy, které nesplňují nově podmínky pro možnost uplatnění, musely být do 31. 3. 2015 upraveny dodatkem, aby jejich odpočet byl i nadále možný.
 
Pokud toto poplatník neudělal a pojistka poběží dále, nemá od roku 2015 žádné výhody v odčitatelných položkách, ale nebude muset jakkoli řešit případné dodanění let předchozích – tedy do té doby, dokud bude pojistka v platnosti a nedojde k jejímu zrušení. Musí zároveň informovat svého zaměstnavatele, že jeho pojistka nesplňuje podmínky dané zákonem. Zaměstnavatel pak musí případný příspěvek podrobit stejnému zdanění jako jinou složku mzdy (včetně odvodu zdravotního a sociálního pojištění).
 
Do zákona byl nově zaveden limit 10 let. Za tuto dobu je poplatník povinen ve svém vlastním daňovém přiznání uvést příspěvky zaměstnavatele při zániku životního pojištění. Znamená to tedy, že se mění způsob zdanění a místo pojišťovny, která za poplatníky odváděla srážkovou daň, bude mít tuto povinnost sám poplatník.
 
Lhůta 10 let zpětně u příspěvku zaměstnavatelů se počítá jen u těch, které byly poskytnuty od 1. 1. 2015 dále. Příspěvky do konce roku 2014, pokud dojde ke zrušení pojistky v roce 2015 a později, budou i nadále podléhat srážkové dani, kterou odvede přímo pojišťovna, a poplatník obdrží již čistou výplatu.
 
Fyzická osoba dále vedle příspěvku zaměstnavatele zdaní i své dosud uplatněné odčitatelné položky od základu daně (rovněž za dobu 10 let zpětně – dříve bylo nutno dodanit veškeré uplatnitelné položky od roku 2001).

Příklad

Poplatník má uzavřenou životní pojistku od roku 2003, která splňuje podmínky pro uplatnění odpočtu dle starých i nových podmínek. Měsíčně hradí 1.000 Kč sám (uplatňuje si jako nezdanitelnou položku) a 1.000 Kč mu přispívá zaměstnavatel po celou dobu.
 
V polovině roku 2016 se rozhodne smlouvu vypovědět. Pojišťovna mu tedy vyplatí částku, kterou zdaní srážkovou daní (příjem z pojistného po odečtu příspěvků hrazených poplatníkem). Touto daní podrobí pojišťovna i příspěvky zaměstnavatele za roky 2003 až 2014, tedy částku 144.000 Kč (12 let x 12 měsíců x 1.000 Kč).
 
Poplatník ve svém daňovém přiznání za rok 2016 musí navýšit základ daně, resp. uvést jako příjem podle § 10 (ostatní příjmy), za své uplatněné odpočty v letech 2006 až 2015 ve výši 120.000 Kč (10 let x 12 měsíců x 1.000 Kč). Za rok 2016 již nebude odčitatelnou položku uplatňovat. Dále musí poplatník uvést jako příjem podle § 6 (příjem ze zaměstnání) příspěvek zaměstnavatele od roku 2015 do poloviny roku 2016, tedy částku 18.000 Kč (18 měsíců x 1.000 Kč).
 
U zaměstnavatele se situace s rokem 2015 nikterak nemění, tedy co se týká případné povinnosti při zrušení životního pojištění poplatníkem, nemá žádnou povinnost upravovat svůj daňový základ zpětně. Nicméně zaměstnavatelé by si velmi pečlivě měli prozkoumat smlouvy svých zaměstnanců, případně jejich dodatky od 1. 1. 2015, aby příspěvek byl vůbec daňově uznatelný a nemuselo se z něho odvádět pojistné a daně jako u jiné složky mzdy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:

Životní pojištění – dodanění v daňovém přiznání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pavlína
31. 5. 2020 17:50:34
Dobrý den, v loňském roce jsem si zrušila životní pojištění a mám tedy povinnost dodanit slevy, které jsem na životním pojištění uplatňovala. Já si však nepamatuji ani výši ani u kterých zaměstnavatelů jsem tuto slevu uplatňovala. Prosím o radu kam se mám obrátit, pojišťovna, nebo finanční úřad? Předem moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

tereza
12. 2. 2020 11:57:10
Za který rok je poplatník opvinen podat daňové přiznáí. V roce kdy smlouva zanikla (12/2019) nebo kdy bylo vyplaceno pojistné (3/2020) Dle názoru FU je to rok 2019 ale dle zákona §6 mi to není jasné když je tam uvedeno NEBO . (..které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy)
Hlášení závadného obsahu

Viktorie
4. 2. 2020 18:09:39
Dobrý den, od roku 2011 mám daňově uznatelné životní a úrazové pojištění se spořením, platné do roku 2039. Věku 60 let jsem dosáhla minulý rok a letos v listopadu jdu do starobního důchodu. Ráda bych vybrala naspořené peníze, což smlouva neumožňuje. Vim, že lze snížit měsíční spořicí částku, ale čekat 20 let na naspořené peníze se mi opravdu nechce. Lze vybrat aspoň část peněz bez postihů a bez zrušení pojištění?
Hlášení závadného obsahu

Iva B.
23. 7. 2019 11:26:21
Dobrý den, z textu zákona to chápu tak, že pokud předčasně zruším smlouvu vždy dodaňuji a to i když mi již bylo 60 let, z odpovědí na dotazy to vyznívá, myslím, jinak. V zákoně je text ...nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká.... Děkuji Vám za reakci i když už jinak neodpovídáte....
Hlášení závadného obsahu

Jitka
31. 1. 2019 15:07:30
Dobrý den,můj zaměstnavatel mi od roku 2012 dával měsíčně 600,- na životní pojistku(já jako zaměstnanec jsem nedávala nic).Od 2.1.2019 není můj zaměstnavatel a tudíž už platit nebude.Rozhodla jsem se,že pojistku zruším a nechám si jí vyplatit.Jak to bude s daní?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

mi
29. 1. 2019 14:33:15
Dobrý den,
náš rodinný fin. poradce nám doporučil změnu živ. pojištění z důvodu výhodnějších podmínek v případě plnění za stejnou platbu.
Ptal jsem se ho, jako to má dopady v rámci daňových výhod. Bylo mi sděleno, že pokud jen měním pojišťovnu, tak žádnou. Je tomu tak? Tzn. pokud vypovím smlouvu, ale pokračuji u jiné společnosti, neuplatňuje se dodanění odečtů z předchozích let? V mém případě žádné oddkupné nebylo, ani rezerva 0. V případě mnaželky ano, 8 tis. Kč. Tu bychom chtěli převést na novou smlouvu. Manželka má smlouvu víc jak 10 let, v mém případě 3 roky. Smlouvy jsme ukončili k 31.12.2018.

Děkuji za případnou odpověĎ.

MI
Hlášení závadného obsahu

miroslav
27. 11. 2018 12:45:23
Dobrý den, mám takový problém. V roce 2007 jsem uzavřel životní pojištění.Přispíval mi zaměstnavatel. V roce 1.5.2016 jsem odešel do předčasného důchodu. Pojistku jsem nezrušil a pokračoval jsem,ale platil jsem ji z důchodu. V listopadu 2018 jsem pojistku vypověděl. Musím doplácet daňové odpočty při zrušení životního pojištění ?
Hlášení závadného obsahu

miroslav
27. 11. 2018 11:46:13
Dobrý den,
mám takový problém.
V roce 2007 jsem uzavřel životní pojištění.Přispíval mi zaměstnavatel.
V roce 1.5.2016 jsem odešel do předčasného důchodu.
Pojistku jsem nezrušil a pokračoval jsem,ale platil jsem ji z důchodu.
V listopadu 2018 jsem pojistku vypověděl.
Musím doplácet daň?
Hlášení závadného obsahu

bizo
22. 11. 2018 19:48:08
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda mohu ukončit životní pojištění na základě změny všeobecných obchodních podmínek bez sankcí ze strany pojišťovny, tzn. že mi bude vyplaceno celé pojistné. Jedná se o investiční životní pojištění. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

D.
8. 11. 2018 13:22:05
Dobrý den,
předčasně jsem zrušil ŽP, kde jsem jsem využíval daňového zvýhodnění. Pojistná smlouva byla uzavřena 1. 4. 2011 a ukončena 1. 8. 2016. Ve výpovědi jsem uvedl, že veškeré odkupné a kapitálovou hodnotu chci převést na smlouvu u jiného poj. ústavu, která byla aktivní a splňuje daňové odečty. Tam mi následně bylo převedeno pouze 120,- Kč jako přeplatek na pojistném ukončené smlouvy a odkupné a kapitálová hodnota je nula. Nyní chce FÚ abych dodanil uplatněné daňové výhody. Je mou povinností dodaňovat, když jsem udělal vše pro to, abych splnil výjimku ze zákona, ale jelikož byla nulová hodnota jmenovaných položek, tak nebylo technicky možné provést převod nuly? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
17. 10. 2018 10:19:16
Dobrý den, mám uzavřené životní pojištění KZP1 u ČSOB poj. od 1.4.1994. Chtěla bych smlouvu úpředčasně vypovědět k výročí. Jinak konec smlouvy je až v roce 2027. Uplatňovala jsem si odpočet každý rok. Co to pro mě bude znamenat?? Prosím o odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Bára
16. 10. 2018 19:25:47
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nutné dodanění v případě, kdy jsem smlouvu o životním pojištění vypověděla po dvou letech (uplatňovala jsem daňové zvýhodněni), nebylo mi nic vyplaceno, protože žádné odkupné ani rezerva nevznikla, a následně jsem uzavřela smlouvu o životním pojištění u nové společnosti (také uplatňuji daňové zvýhodnění).

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 10. 2018 22:41:38
Dobrý večer, smlouvu ukončujete předčasně, pokud jste tedy uplatňovala odečty z daňového základu, máte povinnost dodanit tyto částky zpětně (v 1. případě určitě, v 2. případě bude nutné posoudit, zda smlouva navazuje na původní a splňuje zákonné limity pro možnost odečtu, byť byste je v budoucnu již nečinila - nepřevedení prostředků na to vliv nemá.
Hlášení závadného obsahu

Petra
3. 10. 2018 20:04:11
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s dodaněním odečtů životního pojištění, pokud zruším pojistku před 60 lety, ale není mi vyplaceno žádné odkupné, protože žádné není.
1. neuzavřu další pojistnou smlouvu
2. uzavřu smlouvu a požádám o převedení odkupného, ale opět se nic nepřevede
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

holcrová
20. 3. 2018 16:53:43
platím 19 let 329 korun pojistku od kooperativy a chtěla bych ji zrušit odpočet daní uplatnuju celých 19 let,jak musím postupovat při vypovězení
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 3. 2018 20:39:07
Dobrý večer, v tomto případě nedochází ke zrušení životního pojištění a dodanění ve Vašem přiznání není třeba. Případnou srážkovou daň odvede přímo pojišťovna.
Hlášení závadného obsahu

Bob
18. 3. 2018 0:26:53
Dobrý den, prosím o radu, jak je to s dodaněním v případě ponížení cílové částky? Tedy smlouvu neruším, ale měním. Pojišťovna poslala rozdíl, který jsem v předcházejících letech zaplatil, kdy byla cílová částka vyšší. Pojištěni pokračuje u původní pojišťovny, cílová částka ponížena na polovinu té původní. Musím dodanit částku, rozdíl, který pojišťovna poslala zpět? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2018 9:33:23
K dotazu Katky: Vaše smlouva byla po celou dobu v režimu nemožnosti uplatnit si odčitatelné položky, proto při jejím ukončení nemáte sama žádnou povinnost dodanění. Pojišťovna případně strhla sama srážkovou daň z výplaty, pokud měla být stržena.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2018 9:31:44
k dotazu Mirky: přiznání podávat nemusíte, protože nemáte žádný zdanitelný příjem, který jediný se do přiznání uvádí.
Hlášení závadného obsahu

Katka
27. 2. 2018 21:22:43
Dobrý den, v 36 letech mi skončila smlouva pro případ smrti nebo dožití(tj. nebyla předčasně ukončena). Byla mi vyplacena částka pro případ dožití. Daňové odpočty se samozřejmě neuplatňovaly. Musím tedy podávat sama daňové přiznání a tuto částku tam zdanit nebo to již udělala pojišťovna? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
27. 2. 2018 19:50:06
Dobrý den,
mám ještě jeden dotaz.Pokud se mne jako důchodce dodanění netýká, musím i přesto podávat daňové přiznání? Na finančním úřadě mi bylo řečeno, že vše musí projít daňovým přiznáním, i když mi třeba daňová povinnost nevznikne. Já jsem se domnívala, že pokud se mne netýká dodatečné dodanění, není nutné podávat daňové přiznání. jedná se o předčasně ukončené životní pojištění a daňové odpočty v době zaměstnání.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 2. 2018 21:05:45
Dobrý večer, dodanění se Vás z důvodu pobírání starobního důchodu netýká.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
24. 2. 2018 17:44:37
Dobrý den,
v roce 2017 jsem ukončila předčasně nevýhodné životní pojištění. V té době jsem již měla 65 let, byla jsem v důchodu a pojistka byla uzavřena v lednu 2011. Pojišťovna mi v březnu 2017 poslala částku na účet. Musím z této částky zaplatit daně formou daňového přiznání?
Děkuji za odpověď.
D
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 2. 2018 14:12:41
Dobrý den, pokud splňujete podmínku pobírání starobního důchodu, pak nemusíte dodaňovat bez ohledu na věk.
Hlášení závadného obsahu

Eva
23. 2. 2018 11:57:24
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně dodanění u osob, které jsou ve starobním důchodu- platí nepovinnost dodanění (při zrušení pojištění) i u starobního důchodce, který ještě nemá 60let?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 2. 2018 16:23:37
Dobrý den, pochopil jste správně.
Hlášení závadného obsahu

Blinker
16. 2. 2018 15:58:39
Dobrý den, pochopil jsem správně, že pokud jsem si nikdy neuplatňoval v daňovém přiznání slevu na životní pojištění, tak i přesto pokud mi přispíval zaměstnavatel a smlouvu jsem rušil 11/2016, tak ty jeho příspěvky musím dodanit od roku 2015? (Novou smlouvu jsem si zakládal pak 6/2017) Děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Petr Černý
15. 2. 2018 9:15:03
Máte pravdu, ta formulace je dost krkolomná. Člověk si to musí přečíst 10x, aby to pochopil správně. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 2. 2018 8:52:18
Dobrý den, já slova nezaměňuji, ale tvrdím, že pokud Vám není 60 let, splňujete podmínku, že smlouva byl ukončena dříve, než Vám bylo 60 let, a pak musíte dodanění provést. Kdyby platila Vaše premisa o 5 letech, po níž by již nikdo nedodaňoval při předčasném ukončení, pak by do zákona nemusel být dodána lhůta 10 let zpětného dodanění příspěvků.
Hlášení závadného obsahu

Petr Černý
15. 2. 2018 8:32:54
Dobrý den,
Váš výklad slova "nebo" je velice svérázný. Nebo znamená, že buď jedna možnost, nebo druhá možnost. V případě, že zákonodárce má na mysli obě podmínky naráz, používá výrazy jako "současně", či "zároveň" jako např. o pár vět v zákoně dříve cit.: "...že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce...". Zaměňovat slova "nebo" a "současně" je dle mého názoru naprostá chyba, neboť jsou to protiklady a znamenají přesný opak.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 2. 2018 22:41:42
dobrý večer, vynechal jste citaci ze zákona ".. nebo před rokem, ve kterém pojištění dosáhne 60 let..." - tzn. předčasné ukončení smlouvy není podmíněno zdanění odčitatelných položek, pokud dosáhne poplatník zároveň minimálně 60 let věku.
Hlášení závadného obsahu

Petr Černý
14. 2. 2018 10:47:00
Dobrý den,
chci vypovědět životní pojištění uzavřené v roce 2009. Žádné příspěvky zaměstnavatele jsem nikdy neměl, jen jsem si dával náklady do odpočtů. Zákon říká: "Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy... ...k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká...". Rozumím tomu tak, že pokud dojde z zániku smlouvy později, tj. 61. měsíc od uzavření smlouvy a dále, nárok na nezdanitelnou část základu daně nezaniká a tudíš nemusím nic dodaňovat. Je tomu tak?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:26:30
Dobrý den, ze zákona takový názor FÚ nevychází.
Hlášení závadného obsahu

Olga
8. 2. 2018 17:33:05
Dobrý den, z článku je mi jasné, že při zrušení pojistky musím dodanit příspěvky od zaměstnavatele, na FÚ mi však řekli, že nikoli jen 15 % z příspěvku, ale 15 % z tzv. superhrubé mzdy, to by znamenalo k příspěvku dopočítat 34 % odvodů a z toho teprve daň. Je to možné? Díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 2. 2018 21:53:51
Dobrý den, povinnost dodanění se netýká lidí, kteří v době ukončení pojistky měli nárok na starobní důchod.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
5. 2. 2018 15:25:14
Dobrý den,
v roce 2017 jsem ukončila předčasně životní pojištění u poj. AXA.V té době jsem již byla třetím rokem v důchodu. Předtím jsem v zaměstnání tři roky uplatňovala odečet na daních.V roce 2017 jsem si nechala částku poslat na účet, jelikož pojištění bylo velmi nevýhodné a ztrátové. Musím odečty ze zaměstnání dodatečně dodanit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 11. 2017 15:24:37
Dobrý den, tento dotaz byl již v rámci diskuse odpovězen - za prokázání údajů uvedených v daňovém přiznání ručí sám poplatník a je na něm, jaké důkazní prostředky zvolí. Mzdovou účtárnu můžete požádat podle § 38j, odst. 3 zákona o daních z příjmů o údajích pro výpočet základu daně, daně, záloh a poskytnutí slevy.
Hlášení závadného obsahu

Ivka
16. 11. 2017 14:22:28
Dobrý den, pokud budu tedy podávat daňové přiznání z důvodu dodanění zaplaceného pojistného po zrušení smlouvy, jakým způsobem mám doložit, kolik jsem si v jednotlivých letech uplatnila? Můžu žádat po mzdové účetní potvrzení? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 11. 2017 21:35:49
Dobrý večer, pokud jste nikdy neuplatňovala žádné odpočty z daňového zákona, pak nemáte povinnost do svého přiznání uvádět. Ohledně výplaty částky se musíte obrátit přímo na pojišťovnu.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
6. 11. 2017 20:53:42
Dobrý den, ráda bych se informovala ohledně životního pojištění. Mám životní pojištění od České pojišťovny (Diamant - zdraví život). Platím sis jej sama, nikdo mě na něj nepřizpívá, nikdy jsem jej neuváděla do daňového přiznání. Mám jej platné od roku 11.5.2013 do roku 10.5.2033. Ráda bych jej zrušila, jelikož mě příjde nevhodné pro mě. Budu jej muset přidat do daňového přiznání ??? A popřípadě vyplatí mi celou částku co jsem si tam zaplatila ??? Velmi děkuji za odpověď, Tereza.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 11. 2017 15:40:35
Dobrý den, při předčasném zrušení bpijustky se zdaní 10 let zpět. Limit roku 2015 je stanoven pro případné příspěvky zaměstnavatele, které se uvedou ve vlastním přiznání (příspěvky starší podléhají i nadále srážkové dani).
Hlášení závadného obsahu

Jan
2. 11. 2017 13:18:39
Dobrý den,
pokud mám zprávnou informaci ohledně povinnosti dodaňování ŽP 10 let zpětně, platí až od roku 2015. Takže pokud smlouvu zruším v roce 2019 tak budu dodaňovat je 4 roky nikoliv 10 let. Do konce roku 2014 se v případě zrušení ŽP mohlo odbytné poslat na novou smlouvu ŽP (na účet mimořádného pojistného, které se potom vybralo. Takže byla splněna zákoná podmínka a zároveň byl možný výběr peněz). Proto od roku 2015, pokud klient vybírá ze smlouvy peníze nemůže ji mít na daňový odpočet. V případě zrušení musí tedy i dodanit ale jen do roku 2015 zpětně, protože uplatněné daňové odpočty z předchozích let byly náležitě uplatněny podle tehdejší právní úpravy.
Hlášení závadného obsahu

Camila Rodela
15. 9. 2017 19:42:52
Jak mám svého manžela zpátky
Byl jsem zraněn a srdce zlomené, když se před mým manželstvím před sedmi měsíci objevil velmi velký problém, mezi mnou a mým manželem. tak hrozné, že vzal případ k rozvodu. řekl, že nikdy nechtěl zůstat se mnou znovu a že už mě nemiluje. Takže vycucoval z domu a udělal mě a mé děti procházet silnou bolestí. Snažil jsem se všem možným prostředkům, abych ho vzal zpátky, po tom hodně prosil, ale to všechno neuskutečnil. Potvrdil, že se rozhodl a nikdy mě nechtěl vidět znovu. Jednoho večera, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem svého starého přítele, který se zeptal svého manžela. Tak jsem mu vysvětlil všechny věci, a tak mi řekl, že jediný způsob, jak mám svého manžela vrátit, je navštívit kouzelník, protože pro něj opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nevěřil kouzlu, ale neměl jsem jinou možnost, než abych následoval jeho radu. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, kterého navštívil. ogagakunta@gmail.com. Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dal, a kouzelník mě ujistil, že budu druhý den vrátit mého manžela. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevěřil, takže mluvil se mnou a řekl mi všechno, co potřebuji udělat. Pak příštího rána, tak překvapivě, můj manžel, který mě nezavolal za posledních 7 měsíců, mi dal výzvu, aby mi informoval, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a mým dětem. Od té doby byl náš vztah nyní silnější než jak to bylo předtím, pomocí kouzelníka. Takže já vám poradím tam, pokud máte nějaký problém kontakt ogagakunta, dávám vám 100% záruku, že vám pomůže .. Pošlete mu e-mail na adresu: ogagakunta@gmail.com nebo zavolejte a co ho napište na +2348069032895
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 6. 2017 6:56:49
Dobrý den, zákon přechod smluv nijak neřeší, podle mého názoru zde žádné dodanění být nemusí, protože i nadále splňujete podmínku, že máte platnou smlouvu o životním pojištění, na kterou jste původní převedl a ta splňuje náležitosti odpočtu.
Hlášení závadného obsahu

hsurf
28. 6. 2017 23:31:39
Dobrý večer,
od roku 2001 jsem měl uzavřenou smlouvu životního pojištění č.1 a uplatňoval jsem odečitatelnou položku.V r.2010 jsem převedl tuto smlouvu na smlouvu bez placení pojistného a zároveň jsem u stejné pojišťovny uzavřel novou smlouvu č.2 na kterou jsem jednak převedl část peněz-hodnotu podílů a zároveň začal uplatňovat daňový odpočet. Nyní chci smlouvu č. 1 buď zrušit a vybrat všechny peníze nebo vybrat většinu peněz a ponechat pouze 1 000,- požadovaných pojišťovnou jako min. zůstatek. Budu muset dodaňovat smlouvu č.1 zpětně za 10 let. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 4. 2017 11:08:12
Dobrý den, tuto situaci doporučuji řešit se životní pojišťovnou, článek se týká trochu jiné problematiky.
Hlášení závadného obsahu

nynu
20. 4. 2017 8:10:02
dobrý den, mam životní pojištění u české poj. ,zaměstnavatel mi přispívá 8000 ročně ,částka se spoří od roku 2012 .já už ve firmě nepracuji ,takže už zaměstnavatel nepřispívá a nevím jak postupovat ,platit ho nechci a zrušením pojištění bych asi toho moc nedostal...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2017 20:25:20
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se dotazy do diskuse neustále opakují a převážnou část odpovědí lze zjistit z článků, nebudu již na příspěvky reagovat. Dalším důvodem je i skutečnost, že článek je již více než 1,5 roku starý. Děkuji za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2017 20:23:49
Dobrý večer, částku dodanění máte uvedenou správně
Hlášení závadného obsahu

Bobina
23. 3. 2017 15:31:32
Dobrý den, měla jsem od r.2011 ŽP, uplatňovala jsem odečet v letech 2011,2013,2014 - celková čáska je 22620,-Kč, ŽP jsem zrušila k 31.12.2016 - tedy budu dle par.10 dodan. 22620,-Kč? Za rok 2015 a 2016 si neuplatňuji, děkuji za odpověď,B.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 3. 2017 10:10:20
Dobrý den, Váš dotaz nemohu posoudit, protože neobsahuje podstatné body. nicméně pokud tím bylo myšleno, že jste obě pojistky předčasně zrušila, pak se dodaňují Vaše uplatněné odpočty za 10 let zpětně a příspěvky od zaměstnavatele od r. 2015. jakou částku dělají, to opravdu tušit nemohu.
Hlášení závadného obsahu

vera
19. 3. 2017 15:54:43
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat mám dvě soukr.životka jedno svoje a jedno od zaměstnavatele. Na každém je možně odečíst...., do formuláře(daňové přiznání) tyto dvě čásky sečtu? Děláto 5840kč dohromady?Děkujuji za odpověď vera
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2017 11:50:15
Dobrý den, účetní, navíc mzdová, nemá povinnost dohledávat, jaké nároky si přejete uplatnit, to je Vaše povinnost doložit vše. Když nechcete odečet uplatnit, nepředložíte žádné dokumenty a může Vám být zpracováno roční zúčtování daně, nikoli daňové přiznání, to se vždy podává na FÚ. ale pokud máte jen příjmy ze zaměstnání, můžete o výpočet ročního zúčtovaní daně požádat zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
17. 3. 2017 11:12:30
Dobrý den, mám dotaz, když nechci uplatňovat slevu na životním pojištění, musím to dokládat na mzdovou účtárnu, že to nechci? Má účetní povinnost tuto skutečnost dohledávat, nebo to prostě jen nedám a daňové přiznání mi může zaměstnavatel udělat nebo ne??
děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2017 9:44:21
dobrý den, zdanit musíte všechny příspěvky.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
16. 3. 2017 17:07:11
Dobrý den, prosím o radu. Od roku 2009 jsem měl založené životní pojištění, které jsem v květnu 2016 ukončil. Peníze jsem si nechal vyplatit.. Od roku 2009 do roku 2014 jsem uplatňoval daňový odpočet. Musím zpětně příspěvky dodanit? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Jitka
16. 3. 2017 12:24:28
Dobrý den, prosím o vysvětlení. V odpovědi na dotaz od "Síma" ze dne 28.2.2017 uvádíte, že se příspěvky od zaměstnavatele zdaní v § 10, ale v příkladu a i v odpovědích z roku 2016 uvádíte, že se musí uvést jako příjem podle § 6 (příjem ze zaměstnání). Došlo k nějaké změně? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 14:58:17
Dobrý den, budete dodaňovat odčitatelné položky z této jedné smlouvy od roku 2012.
Hlášení závadného obsahu

Petr
6. 3. 2017 12:23:37
Dobrý den,
v roce 2016 jsem zrušil životní pojištění a prostředky nechal převést na smlouvu novou. Nyní mám povinnost dodanit jako ostatní příjmy § 10 do daňového přiznání. Mělo by se vzít 10 let na zpět, ale zrušené životní pojištění trvalo od roku 2012 do 2016. Mám tedy do přiznání zahrnout jen toto období a nebo i částky z jiných smluv, které jsem předkládal účetní při podpisu daní? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
1. 3. 2017 9:07:03
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, v září roku 2016 jsem předčasně ukončila životní pojistku u jedné pojišťovny, ale hned v tom samém měsíci jsem uzavřela pojistku novou u jiné pojišťovny. Jsem povinna dodanit částku o kterou jsem si v roce 2015 snížila základ daně nebo nejsem, když mi navazuje nové životní pojištění?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2017 22:56:45
Dobrý večer, nemůžete uplatnit žádné výdaje.
Hlášení závadného obsahu

Dana
28. 2. 2017 22:49:42
Dobrý den, mám následující dotaz: zrušila jsem žp k 31.5. a z částky přes 20.000 jsem obdržela zhruba polovinu, zbytek mi pojišťovna strhla. Dá se tento výdaj uvést jako výdaj v par. 10 k těm příjmům, které uvádím jako uplatněné odpočty z let 2012-2015? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2017 11:55:56
K dotazu "Manky": souhlasím s Vaším názorem.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2017 11:55:09
K dotazu "Síma": příspěvky zaměstnavatele zdaníte od roku 2015 v § 10.
Hlášení závadného obsahu

Manky
28. 2. 2017 9:26:50
Dobrý den,mám dotaz ohledně zaměstnance,který zrušil v r. 2016 Životní pojištění před ukončením pojistných podmínek. Odbytné mu nebylo vyplaceno, ale převedeno na smlouvu novou ,která je na jméno jeho manželky.Podle mého soudu má povinnost dodanit částky , které si po dobu trvání pojistné smlouvy uplatňoval(smlouva od r.2013).Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Síma
27. 2. 2017 17:16:58
Dobrý den. Prosím poraďte mi, jak správně dodanit. V roce 2016 jsem zrušila životní pojištění, zaměstnavatel mi přispíval 300,- měsíčně. Teď jsem dostala potvrzení o příjmech za rok 2016, kde na ř. 15 je částka 3000 a také potvrzení o příjmech za r. 2015, kde částka činí 3600. Mám tedy dodanit celých 6600 nebo jen částku za r. 2015, tedy 3000? Částka se uvádí v příloze č. 2 na řádku 207? Děkuji moc za radu. Síma
Hlášení závadného obsahu

Mo
24. 2. 2017 16:32:09
Ne, ne, dodával jsem obě potvrzení, ale formulář na DAP z uvedéné celkové vyšší částky "vyrobil" 12000 Kč. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2017 14:56:33
Dobrý den, dodanit musíte všechny odčitatelné položky ze zrušené smlouvy za předpokladu, že jste k daňovému přiznání dodával potvrzení jen o této pojistce.
Hlášení závadného obsahu

Mo
23. 2. 2017 20:39:54
Dobrý den, měl jsem dvě ŽP, jedno za 12012 Kč a druhé za 2880 Kč ročně. To za 12012 Kč jsem předčasně ukončil. Dodaním pouze počet let krát (12000 - 2880) Kč, nebo krát 12000 Kč? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 2. 2017 14:24:31
opravdu nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

danyb
23. 2. 2017 13:49:48
Ještě upřesnění - nemusím dodaňovat i když jsem pracující důchodce?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2017 20:09:48
K dotazu "danyb": Pokud máte nárok na starobní důchod před ukončením životní pojistky, nemusíte dodaňovat nic.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2017 20:03:06
Dobrý večer Josefe, zdanění příspěvků zaměstnavatele od roku 2015 a Vašich odčitatelných položek za 10 let zpětně se uvádí do ostatních příjmů podle § 10 v tom roce, kdy dojde k předčasnému ukončení smlouvy o životním pojištění.
Hlášení závadného obsahu

danyb
22. 2. 2017 14:26:54
Dobrý den,
uzavřela jsem smlouvu o ŽP v dubnu 2006 na dobu 15 let, teď v únoru 2017 jsem požádala o ukončení smlouvy k dubnu 2017. Od ledna 2017 pobírám starobní důchod. Musím v daňovém přiznání za rok 2016 uvést celkovou částku pojistného, na které jsem uplatňovala slevu, jako příjem? Nebo se povinnost dodanit vztahuje až k daňovému přiznání za rok 2017? A do kterého řádku daňového přiznání se částka má zapsat?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Josef J.
22. 2. 2017 11:40:47
Dobrý den, mám podobný dotaz jako paní Lucie. Byl jsem do 30.6.2016 zaměstnán, od té doby jsem OSVČ. Ze zaměstnání jsem obdržel Potvrzení o zdan. příjmech, kde je vyplněna také částka v ř. 15 Příspěvky zam-tele na soukr. životní pojištění. S pracovním poměrem jsem zároveň ukončil také pojistku (předčasně). V předchozích letech jsem uplatňoval živ. pojištění jako odčitatelnou položku, zároveň jsem prováděl mimořádné výběry (dle informačních dopisů z pojišťovny byly tyto výběry zdaněné srážkovou daní). Chci vás požádat o pomoc, jelikož si podávám daň. přiznání sám. Kde mám v daňovém přiznání uvést částku těch příspěvků zam-tele, příp. za kolik let zpět a jak je to s dodaněním odčitatelných položek (příp. kam tyto částky vepsat). Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2017 12:08:35
K dotazu Lucky B.: v daňovém přiznání za rok 2016 nebudete dodaňovat nic, pokud smllouva skončila 31.1.2017, jak píšete. Za rok 2017 zdaníte případné odčitatelné položky od základu daně za 10 let zpět.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2017 11:49:45
K dotazu Petra D: Při ukončení pojistky budete muset ve svém daňovém přiznání zdanit příspěvky zaměstnavatele od roku 2015, předchozí příspěvky zdaní pojišťovna.
Hlášení závadného obsahu

Lucka B.
21. 2. 2017 11:35:29
Dobrý den, v roce 2005 jsem uzavřela životní pojištění se spořením, toto ŽP jsem v roce 2011 upravovala (navyšovala částku) a v březnu 2015 jsem podepsala dodatek abych mohla nadále uplatňovat částku cca 2tis, smlouvu jsem ale k 31.1.2017 ukončila, pojišťovna mi vyplatila odbytné ve výši cca 5tis, můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat v případě podání DP za rok 2016? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petr D
21. 2. 2017 10:55:08
Dobrý den,
protože je mi to nejasné, rád bych se zeptal jak je je to s IŽP (založena 1.2.2012). Bylo jsme zaměstnavatel dotlačení k uzavření IŽP. Po celou dobu hradil pojistku pouze zaměstnavatel (600Kč/měs). Smlouva byla 1.1.2015 daně uznatelná. Samozřejmě jsem nijak nepříspíval a tedy nemohl žádnou slevu uplatňovat. Chtěl bych pojistku ukončit (uzavřel jsem si jinou, kde nebudu uplatňovat daňovou úlevu). Budu muset příspěvěk zaměstnavatele v daňovém příznaní (za rok 2017) přiznávat?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2017 10:28:11
ano, jen příspěvky zaměstnavatele, příjem od pojišťovny zdanila pojišťovna srážkovou daní.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
21. 2. 2017 10:26:57
Děkuji za odpověď, tedy jestli tomu rozumím správně tak jen ty příspěvky (za rok 2016), které jsou uvedeny v Potvrzení o zdan. příjmech? Děkuji a hezký den
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2017 10:03:08
K dotazu Lukáše: informaci o tom, zda existuje návaznost mezi starou a novou smlouvou by Vám měla říct pojišťovna, nejsem odborníkem v této oblasti a sám v dotazu píšete, že Vám nic nepřišlo na soukromý účet - důležité je ale zjistit, zda existuje návaznost mezi smlouvami, byť by nedošlo k převodu prostředků mezi těmito 2 pojistkami.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2017 10:00:57
K dotazu Lucie: při ukončení smlouvy musíte dodanit příspěvky zaměstnavatele v § 10-ostatní příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
21. 2. 2017 8:30:13
Dobrý den,
měl bych ještě doplňující dotaz k vaší odpovědi:
Dočetl jsem se, že při převodu prostředků přímo ze starého na nové životní pojištění, na již existující účet, není nutné prostředky dodaňovat.
Při ukončování starého životního pojištění jsem při výpovědi na pojišťovnu zaslal dopis s tím, aby mi případné odkupné zaslali přímo na již existující účet s variabilním symbolem na nové životní pojištění. Žádné prostředky nebyly na můj soukromý účet zaslány.
Je tomu tak, že jsem splnil tuto podmínku a nebudu muset nic za rok 2017 dodaňovat?
Děkuji za odpověď.

Michaela Martínková
17. 2. 2017 12:12:45
K dotazu Lukáše: pro rok 2016 jste podmínky splnil, smlouva byla ještě platná. pokud však nedošlo k návaznosti těchto smluv v roce 2017, budete muset za tento rok dodanit zpětně uplatněné odpočty.

Lukáš
17. 2. 2017 6:59:41
Dobrý den, od 6/2013 do 1/2017 jsem měl životní pojištění s daňovým zvýhodněním. Nahradil jsem to životním pojištěním od 12/2016 od jiné společnosti, také z daňovým zvýhodněním. Žádné prostředky mi na účet ze starého pojištění poslány nebyly. Budu muset zpětně něco dodaňovat? Je nutné dodávat firemní účetní nějaký papír o převodu prostředků z jedné smlouvy na druhou?
Hlášení závadného obsahu

Lucie
21. 2. 2017 7:15:55
Dobrý den, manžel byl do konce června 2016 zaměstnán, od 07/2016 je OSVĆ. Od bývalého zam-tele obdržel Potvrzení o zdan. příjmech, kde je v ř. 15 Příspěvek zam-tele na živ. pojištění uvedena částka 5.196 Kč. V předchozích letech manžel prováděl mimořádné výběry z této smlouvy (již zdaněné srážkovou daní). Poj. smlouva byla ukončena dnem, kdy skončil také man. pracovní poměr. Chci se zeptat, kam v daňovém přiznání uvést tuto částku a nebo zda se do DAP uvádějí částky, které manžel z příspěvků vybral. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 2. 2017 7:54:26
Dobrý den, pro přehledy na sociální a zdravotní pojištění je důležitý dílčí základ daně podle §7, nikoli příjmy ostatní, které jsou uvedeny v daňovém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

mikron
19. 2. 2017 23:46:04
Dobrý den, paní Martínková, prosím o radu...

Také musím dodaňovat za zrušené životní pojištění. Příspěvky jsem si platil sám (jsem OSVČ).

V dřívější odpovědi jste pánovi psala: "Dodanění zrušené pojistky se vůbec netýká zdravotního ani sociálního pojištění, pouze daně z příjmů."

Pokud se mi ale dodaněné příjmy (§10, příloha 2) objeví v daňovém přiznání na řádku 40 a tudíž ve výsledném základu daně, jak to mám pak napsat do přehledů pojišťoven? Oni tam chtějí vyplnit "základ daně" a ten by jistě měl souhlasit se základem daně z přiznání pro FÚ, to by si jistě ověřili... Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 2. 2017 12:14:43
K dotazu Jany B.: nejprve musíte zjistit, zda nová pojistka navazuje na starou, tzn. že se na ní převedly prostředky. pokud ne, měla jste dodanění všech uplatněných částek před skončením smlouvy udělat za rok 2015, budete tedy muset podat dodatečné přiznání na tento rok.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 2. 2017 12:12:45
K dotazu Lukáše: pro rok 2016 jste podmínky splnil, smlouva byla ještě platná. pokud však nedošlo k návaznosti těchto smluv v roce 2017, budete muset za tento rok dodanit zpětně uplatněné odpočty.
Hlášení závadného obsahu

Jana B.
17. 2. 2017 10:28:20
Dobrý den. V létě roku 2015 jsem zrušila životní pojistku a založila si novou. Ve vyúčtování daní za 2015 (dělal zaměstnavatel) jsem ale uplatnila nárok na slevu jen ze staré pojistky, takže naše mzdová účetní vůbec netušila, že došlo ke změně. Tím pádem jsem ani nic nedodanila, protože jsem o tomto netušila. Neupozornil mě nikdo ani v pojišťovně, ani můj tzv. finanční poradce. Nyní řeším problém, jak dále postupovat. Pojistka byla založena 2002, bez příspěvku zaměstnavatele, odčitatelnou položku jsem si uplatňovala střídavě (rodičovská dovolená a několik měsíců na úřadu práce). Prosím, poradíte? Musím podat dodatečné přiznání za 2015 nebo to půjde dořešit v přiznání za 2016? Děkuji za odpověď. Jana
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
17. 2. 2017 6:59:41
Dobrý den, od 6/2013 do 1/2017 jsem měl životní pojištění s daňovým zvýhodněním. Nahradil jsem to životním pojištěním od 12/2016 od jiné společnosti, také z daňovým zvýhodněním. Žádné prostředky mi na účet ze starého pojištění poslány nebyly. Budu muset zpětně něco dodaňovat? Je nunté dodávat firemní ´četní nějaký papír o převodu prostředků z jedné smlouvy na druhou?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2017 9:55:08
Dobrý den, doporučuji přečíst si článek, ze které byste lehce odvodil, že máte povinnost dodanit všechny roky, které jste odečítal.
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
13. 2. 2017 9:51:29
Dobrý den. V roce 2016 jsem zrušil ŽP. Daňově jsem odečítal v roce 2011 - 2015. Musím něco zpětně dodanit? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 2. 2017 20:55:24
Dobrý večer, žádné daňové výdaje nelze k dodaňované částce uznat.
Hlášení závadného obsahu

Marie
4. 2. 2017 23:58:25
Dobrý den, v roce 2009 jsem si uzavřela KZP a současně mi na toto pojištění přispíval zaměstnavatel. V roce 2015 jsem na základě doporučení finanční poradkyně stávající smlouvu ukončila a odkupné ve výši 63 tis. rovnou nechala převést na smlouvu novou, uzavíranou u stejné společnosti. V roce 2016 jsem se dostala do finančních problémů a smlouvu musela ukončit. Vyplaceno mi bylo ale pouze 52 tis., přestože jsem celý rok platila plnou taxu 2.200 Kč/M. Od roku 2011 jsem si uplatňovala i odpočitatelnou položku z daní. V roce 2015, při převodu finančních prostředků na smlouvu novou, jsem nic nedanila, za rok 2016 budu danit příspěvek zaměstnavatele od 1.1.2015 (příspěvky do 31.12.2014 měla danit pojišťovna) a částky, které jsem si z daní odečetla. Nemohu uplatnit rozdíl mezi penězi převedenými na novou smlouvu a vyplacenými jako daňově uznatelný výdaj?
Děkuji za odpověď.
Marie
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 1. 2017 9:11:11
Dobrý den, pokud máte povinnost dodanit příspěvky zaměstnavatele u zrušené živ. pojišťovny (je tomu tak u příspěvku od roku 2015), musíte podat přiznání sám a nemůžete žádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. vše tedy směřujte na FÚ.
Hlášení závadného obsahu

JR
30. 1. 2017 12:24:42
Dobrý den,
ruším ŽP, příspěvky zaměstnavatele (bývalého)mohu zdanit v daňovém přiznání za rok 16, které za mně podá nový zaměstnavatel, nebo je třeba zdanit zvlášť na FÚ. Děkuji JR
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 1. 2017 19:34:33
Dobrý večer, při ukončení pojištění, u níž bylo uplatňováno daňové zvýhodnění, není podstatné, zda došlo k nějaké výplatě - protože jste nedodrželi podmínky dané zákonem o daních z příjmů, aby pojistka trvala až po stanovenou dobu, je povinnost uplatněné odpočty dodanit - v roce 2016 tedy sazbou 15 %. Přiznání musí podat poplatník, který podmínky přestal splňovat a dříve si odpočty uplatňoval. Pokud u nového pojištěni předpokládám, že opět nesplníte podmínku trvání doby pojistky, pak je skutečně na zvážení, zda o daňové odpočty každoročně žádat - důvodová zpráva k zákonu o daních z příjmů (i zpřísnění podmínek živ. pojištění, o němž je tento článek) uvádí, že odpočty mají podpořit dlouhodobé investování do těchto produktů.
Hlášení závadného obsahu

PetrN.
24. 1. 2017 13:04:58
Dobrý den. Narazil jem na tuto zajímavou diskuzi v souvislosti se zrušením Flexi pojištění, které jsme od 12/2009 uzavřeli pro celou rodinu (2+2). Tuto jsme k 8/2016 ukončili, protože tam nebylo nic, co při uzavírání slibovali. Byla psaná na manželku, která každý rok (napsled však za 2015) uplatňovala odpočet. Teď máme každý své pojištění, nic se nepřevádělo, nic se nevyplácelo - naopak jsme ještě zaplatili poplatek za ukončení... :(
Manželka se teď dozvěděla, že díky tohoto zrušení si má daňové přiznání podat sama, kde má má uvést ony odpočty za 10 let. Pokud tomu rozumím dobře, tak by se jednalo 1.250 (první měsíc) + 6x 12.000 (což je max). Z tohoto pak bude nutné doplatit cca 15%. Je to tak?
Opravdu se to vztahuje i na pojištění, kde nebylo nikdy nic vyplaceno?
A poslední dotaz - opravdu musí přiznání podávat sama?

PS: ... u nového pojištění je asi lepší o zvýhodnění nežádat, jestli tomu rozumím dobře... :(
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 1. 2017 20:53:11
Dobrý večer, pokud již máte nárok na starobní důchod, tak se Vás případně dodanění u zrušené pojistky netýká.
Hlášení závadného obsahu

jaroslav
20. 1. 2017 11:41:33
Dobrý den,žena a já jsme platily ži votní pojištění sami,předčasně ukončili v r.2016.Danové úlavy jsme uplatnovali do r 2015,ale já jsem rušil životní pojištění v 59letech jako starobní důchodce.Musím také doplatit daně. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 1. 2017 13:09:35
Dobrý den, příspěvky zaměstnavatele do roku 2014 zdaní pojišťovna sama při zrušení pojistky srážkovou daní. protože nemáte žádné nové příspěvky od roku 2015, ani jste neuplatňoval sám za sebe, žádné dodanění ve svém daňovém přiznání činit nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Petr Č.
19. 1. 2017 11:37:07
Dobrý den,
IŽP mi platil pouze zaměstnavatel v období 3/2003-11/2014. Nyní je ve splaceném režimu, v roce 2015 jsem je nepřeváděl na daňově odpočítatelný režim.
Letos bych chtěl pojištění zrušit. Chápu správně, že mi pojišťovna srazí daň za příspěvky zaměstnavatele (za 10 let nebo za celou dobu?) a já částku uvedu do svého daňového přiznání za rok 2017 a ještě ji budu danit?
V případě, že bych ale provedl mimořádný výběr a smlouvu nerušil, pak pojišťovna rovněž srazí daň za platby zaměstnavatele, ale já nemusím vyplacenou částku uvádět v daňovém přiznání (protože nedojde ke zrušení před 60 rokem)?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 1. 2017 15:04:36
Dobrý den, dodanění se netýká vyplacených peněz z pojistky, ale "vrácení" z odčitatelné částky, kterou jste si uplatnila za rok 2015, ale nedodržela zákonné podmínky, v přiznání za rok 2016 tedy musíte zpětně daňový odpočet za rok 2015 přiznat a dodanit.
Hlášení závadného obsahu

martina
17. 1. 2017 14:59:47
Dobrý den, životní pojistku jsem měla od 5.2.2015 do 31.8.2016, poté jsem ji zrušila. V roce 2015 jsem si ji daňově odečetla. Když jsem ji zrušila, musím to nějak v letošním daňovém přiznání zohlednit? Žádné peníze jsem na pojistce naspořené, neměla, nic mi nevypláceli.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2017 9:49:30
K dotazu Oldřicha: Pojišťovna zdaňuje rozdíl mezi vyplaceným pojištěním a vloženými částkami, uplatňování odečtů si musí vypořádat každý sám ve svém pojištění, Vás se tedy týká povinnost podat přiznání v roce 2017, kdy k ukončení pojistky dojde.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2017 9:47:26
K dotazu Michala: Dodanění se týká roků, ve kterých jste odčitatelnou položku skutečně pro snížení daňového základu použil. Podklady si musíte zjistit sám.
Hlášení závadného obsahu

Oldřich
15. 1. 2017 22:06:55
Dobrý den, za roky 2014-2016 jsem uplatňoval odpočty 12000Kč ročně za životní pojištění, celkem tedy 36000Kč. Příspěvek od zaměstnavatele žádný nebyl. Když na začátku roku 2017 smlouvu ukončím. Pojišťovna by mi měla vyplatit pojistné již zdaněné. Budu muset tuto skutečnost uvádět do daňového prohlášení? Případně budu muset ještě nějak doplácet daň, když pojistné již zdaní pojišťovna? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michal
14. 1. 2017 18:46:44
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jak je to když jsem si neuplatnil odečet každý rok. Dodanit musím tedy jenom ty roky co jsem uplatňoval odečet nebo všechny roky? Dále některé daňové přiznání mi počítal zaměstnavatel a některé jsem si podával sám. Abych to dal dohromady tak jedny údaje dostanu u zaměstnavatele a pro jiné musím na Fin. úřad? Nebo je to někde centrálně? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 1. 2017 22:03:57
Dobrý večer, pokud nedošlo k ukončení pojistky, není důvod příspěvky zaměstnavatele dodaňovat. Řádek je tam uveden jako informační, kdyby k dodanění dojít muselo.
Hlášení závadného obsahu

KatkaV
12. 1. 2017 10:05:03
Soused byl zaměstnán do konce února 2016, od března do prosince 2016 byl veden na UP. Nyní se chystá si podat DP za rok 2016 sám, ze zaměstnání obdržel POTVRZENI... Jakou funkci plní ř. č. 15 Příspěvek na soukromé životní pojištění???? musí tuto částku, kterou mu přispíval zaměstnavatel nějakým způsobem zahrnovat do DP? Pojištění nadále běží, zaměstnavatel přispíval po dobu zaměstnání. On si nikdy příspěvky na ZP neuplatnoval jako položku snižující základ daně.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 1. 2017 12:41:29
Dobrý den, řešením by bylo podat dodatečná přiznání za všechny roky zpětně, čímž by se výsledná daň zvýšila. a je otázka, zda úrok z prodlení neudělá více, než dodanění staré životní pojistky. Byť v těchto částkách by to vznikat nemělo-ale musíte předložit i všechna potvrzení a smlouvu, na kterou jste zatím odpočty nedělala.
Hlášení závadného obsahu

Jana
10. 1. 2017 16:29:54
Dobrý den, mám od roku 2013 uzavřeny 2 životní pojištění splňující podmínky k daňovým účelům, jedno mi kryje rizika, druhé je z důvodu "spoření" a příspěvků zaměstnavatele. Za rok 2013 - 2015 jsem uplatňovala odpočet daně v plné výši z 2. pojištění v max. výši 12000 Kč/rok, z 1. pojištění jsem odpočet daně neuplatňovala (celkově bych byla přes max. limit, samostatně by mi nárok z 1. ŽP odpočet krylo jen částečně, cca 6000 Kč/rok). Nyní odcházím na MD a plánuji zrušit 2. ŽP, z jehož titulu jsem uplatňovala odpočty. Dle článku vím, že musím dodanit tyto odpočty v par. 10 v DPFO 2017, mohu ovšem zpětně nějakým způsobem uplatnit možný daňový odpočet z let 2013-2015 z 1. pojištění, kterého jsem nevyužila? Např. že bych za každý rok dodanila jen rozdíl mezi uplatněným odpočtem a nevyužitým odpočtem z 1. pojištění? Tzn. např. 12000 - 6000=6000 x3 roky=18000 Kč? Problematiku zdanění příspěvků zaměstnavatele záměrně vynechávám, je vysvětlena dostatečně. Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2017 17:05:31
Dobrý večer, pojišťovna Vám zdanila rozdíl v příjmech, což je standardní postup u všech pojistek. pokud jste neuplatňoval žádné odpočty, nemusíte nic dodaňovat ve svém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Roman
7. 1. 2017 12:10:57
Dobrý den.
Prosím o vysvětlení, případně o radu.
1) Měl jsem uzavřené Individuální životní pojištění od roku 12/1996 do 12/2016. V 01/2017 po řádném ukončení pojištění mi bylo doručen pojištovnou Rozpis-informace o pojistném plnění. V tomto rozpise je kolonka "Dan ve smyslu zákona o daních z příjmů". Uvedená částka přesně odpovídá 15% rozdílu Pojistného plnění celkem a Zaplacenému pojistnému. O tuto částku je ponížena částka "K výplatě".
2) Jsem OSVČ , za celou dobu pojištění jsem neuplatnoval danovy odpocet.
Jak mam postupovat při vyplnování danového přiznání za rok 2016.
Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2017 14:19:17
Dobrý den, za rok 2017 musíte zdanit příspěvky zaměstnavatele od roku 2015, své odpočet za celou dobu. v přiznání však můžete uplatnit slevu na dani, která výpočet daně sníží na nulu. povinnost podat přiznání však máte.
Hlášení závadného obsahu

Míša
5. 1. 2017 11:58:44
Dobrý den. Životní pojištění mám od r. 2009. Zruším ji nyní v r. 2017. Za celou dobu jsem uplatňovala daňový odpočet, celkem za 31,745,- Zaměstnavatel mi přispěl částkou 5700,-. Budu tedy ze všeho platit daň 15%, tedy částku 5616,-? Za rok 2016 uplatňovat již nebudu. Nyní jsem na mateřské dovolené, v roce, kdy pojistku zruším, tedy nebudu mít žádný příjem. Znamená to, že budu muset fyzicky daň zaplatit, je to tak?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2017 14:29:35
Dobrý den, Váš názor je správný.
Hlášení závadného obsahu

Dušan
3. 1. 2017 16:17:22
Dobrý den, měl jsem uzavřeno kapitálové životní pojištění od roku 2002-2016. Koncem roku 2015 jsem smlouvu vypověděl, smlouva byla ukončena v roce 2016. V letech 2002-2011 jsem uplatňoval slevu na dani. Nyní musím slevy dodanit, ale nevím za které roky, když jsem slevu uplatňoval pouze do roku 2011. Myslím správně 2006-2011? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2017 13:33:07
Dobrý den, zákon uvádí, že se musí jednat o smlouvu, na kterou bude "přímo převedena rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné". doporučila bych Vám obrátit se na novou pojišťovnu, zda se převod jedné z těchto složek splnil.
Hlášení závadného obsahu

Mira
2. 1. 2017 19:50:12
Dobry den, stara i nova smlouva podminky danovych odpoctu splnuje, na starou smlouvu jsem odpocty uplatnoval, na novou budu taky. Soubeh smluv byl nekolik mesicu, jen neprobehl zadny prevod penez mezi smlouvami, jelikoz na stare smlouve zatim nevznikl narok na odkupne (smlouva byla tara 4 roky). Na odkupne by vznikl narok az za nekolik mesicu. Kapitalova hodnota cca 33 000Kc propadla ve prospech pojistovny. Takze splnil jsem podminku navaznosti smluv, nikoli prevodu penez protoze jsem jeste na zadne narok nemel. Tak ted nevim, danit/nedanit. Poradce rika nedanit, ale ten za me pokutu na FU nezaplati. Diky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2017 17:44:27
dobrý večer, z takto obecného popisu nelze odpovědět - dodanění provádíte v momentě, kdy jste nějaké odpočty uplatňoval a smlouva byla ukončena předčasně a zároveň nepřešly žádné peníze na smlouvu novou, která podmínky daňových odpočtů rovněž musí splňovat.
Hlášení závadného obsahu

Mira
29. 12. 2016 12:27:12
Dobry den, fin. poradce mi sjednal novou smlouvu o IZP, starou jsme vypovedeli. Stara smlouva trvala od roku 2012. Dokonce jsem asi pul roku platil obe najednou, nez vypoved u stare pojistovny akceptovali. Nevznikl mi ale zatim narok na odkupne a ted nevim zda musim dodanovat. Novou smlouvu jsem mel sice drive, ale nevim zda splnuji podminku ze se nejake penize na novou smlouvu musi prevest. Dekuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 11. 2016 22:01:07
V § 15 je uveden starobní důchod, nikoli předčasný starobní důchod.
Hlášení závadného obsahu

Věra
23. 11. 2016 12:10:16
Dobrý den, prosím o upřesnění nároku na starobní důchod, počítá se i možnost odchodu do důchodu předčasného, tj. o 3 roky dříve? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 11. 2016 10:44:09
Dobrý den pane Grabaczi, bohužel Váš příspěvek se netýká problematiky článku, podrobnější rozpis vyrovnání by Vám měla poskytnout pojišťovna, určitě se nejedná jen o srážku daně.
Hlášení závadného obsahu

Adam Grabacz
10. 11. 2016 14:04:12
Dobrý den paní Martínková. Rád bych se zeptal, jakou částku mi může odebrat pojišťovna z naspořené částky, a to za předčasné ukončení smlouvy. Synovi jsem po narození založil životní pojištění se spořením (na radu finančního poradce), zdálo se být výhodnější než dětská spoření atp. Za přesně 7 let jsem synovi poslal 42tis Kč. Aktuální hodnota je po 7 letech 31tis Kč, což mě samozřejmě rozčiluje. Rád bych smlouvu vypověděl, protože lépe se peníze zhodnotí i na běžném účtu. Operátorka Generalli mi oznámila, že mi při zrušení dají cca 25tis! Syn samozřejmě neuplatňoval žádné daňové odpočty, a částka okolo 6tis mi přijde vzhledem k jejich dosavadnímu hospodaření se synovými penězi dost přehnaná...na co tedy mají nárok? Výsledek jejich hospodaření je po 7 letech -11tis a k tomu 6tis za zrušení? Moc děkuji za radu či argument, který bych mohl při rušení produktu k dispozici. Díky a přeji příjemný zbytek dne, s pozdravem Adam Grabacz
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 11. 2016 20:27:12
Dobrý večer, nerozumím dotazu, kdo po Vás chce a co vrátit. Pokud pojistka splňovala na začátku podmínky daňové uznatelnosti, pak při jejím zrušení zdaní zaměstnavatelovy příspěvky pojišťovna - tedy ty, které byly zdaněny do roku 2014) a teprve příspěvky od roku 2015 máte povinnost zdanit ve svém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Dušan kišš
4. 11. 2016 21:05:57
Dobrý den mám dotaz když mi firma platí životní pojistku a já ji zrusim po 5 letech pojišťovna mi viplati určitou částku zbytek si nechají za dobu 2 let ale ma to zadrhel sice jsem si pojistku nedával do dani ale zaměstnavatel což jsem nevěděl ano a chtějí to po me vrátit co mám dělat děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 10. 2016 17:49:03
dobrý večer, pokud jsou splněny obě podmínky nebo již máte nárok na starobní důchod, nemusíte zpětně dodaňovat nic.
Hlášení závadného obsahu

Věra
31. 10. 2016 14:46:36
Dobrý den, je pravda, že pokud mám životní pojištění déle jak pět let a dosáhnu věku 60. let, můžu ho předčasně ukončit a nemusím zpětně nic dodaňovat?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 10. 2016 0:01:55
ve svém daňovém přiznání opravdu dodaníte jen příspěvky od 1/2015, předchozí zdaní pojišťovna a vyplatí Vám již peníze po srážkové dani.
Hlášení závadného obsahu

Alena
20. 10. 2016 23:53:55
Dobrý den, rozhodla jsem se předčasně ukončit smlouvu o ŽP, na kterou mi nejdříve přispíval pouze zaměstnavatel od roku 2012 do 5/2016. V roce 2015 jsem podepsala dodatek, aby byla daňová. Já jsem si sama nic neuplatňovala. Od 6/2016 jsem si smlouvu nechala předělat - snížení měsíční platby a ukončení smlouvy do 2 let kvůli vyššímu odkupnému. Nyní ale nemám na hrazení pojistky, tudíž jsem dala výpověď smlouvy. Je to tak, že pojišťovna mi vyplatí aktuální odkupné snížené o 15% a já dodaním pouze příspěvky zaměstnavatele od 1/2015 do 5/2016 a nic jiného? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 10. 2016 0:04:50
Dobrý večer, Váš výpočet je správný.
Hlášení závadného obsahu

Jan
18. 10. 2016 18:30:06
Dobrý večer,
k 1.12.2008 jsem uzavřel soukromé životní pojištění, zaměstnavatel mi nic nepřispíval.
Od 28.1.2015 na mé rozhodnutí přestala smlouva splňovat možnost odpočtu od základu daně.
Smlouvu jsem vypověděl v únoru 2016 a k 1.4.2016 smlouva zanikla.
Na daňovém přiznání jsem uplatňoval úlevu 12000,- Tzn. Za roky 2008 až 2014 (7x).
Za rok 2015 jsem už úlevu neuplatňoval. 7X12000=84000. To znamená že musím dodatečně
zaplatit částku 12600,-Kč na Finančním úřadě?
Děkuji za odpověď. Jan

Jan
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 9. 2016 20:12:39
Dobrý večer, dodanění zrušené pojistky se vůbec netýká zdravotního ani sociálního pojištění, pouze daně z příjmů
Hlášení závadného obsahu

Petr
26. 9. 2016 9:01:33
Dobrý den, pokud při zrušení ŽP musím příspěvek fi od r. 2015 uvést jako příjem v §6, znamená to, že kromě vyšší daňě z příjmu zaplatím i vyšší zdrav. a soc. pojištění? Pokud tomu tak je, jak mám při úhradě zdrav. a soc. pojištění postupovat, pokud jsem momentálně nezaměstnaný? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 9. 2016 22:07:55
ve svém daňovém přiznání řešíte jen případ, pokud nedodržíte podmínky pro daňovou uznatelnost zaplacených příspěvků. výplatu z pojištění vždy řeší pojišťovna i na úrovni srážkové daně.
Hlášení závadného obsahu

PavelR
15. 9. 2016 10:54:28
Dobrý den, mám kapitálové žp ponechané ve původní variantě (bez možnosti daňových odpočtů). Pokud bych požádal o vyplacení kapitálové hodnoty nebo její části, uplatí pojišťovna rovnou srážkovou daň, nebo budu výnosy danit přes přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 9. 2016 3:14:52
Pokud dojde ke zrušení pojistky v době, kdy nedosáhne potřebného věku a délky pojistné smlouvy, uplatní ve svém přiznání částky nezdanitelných základů mzdy, které byly zahrnuty do ročního zúčtování mzdy zaměstnavatele, za 10 let zpětně, tedy ve Vašem případě za celé roky zpětně. Částka se dá odvodit ze zaslaných potvrzení od pojišťovny, popř. z výpisu pojistky nebo informací od zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Jana Š.
14. 9. 2016 13:39:13
Dobrý den, manžel má životní pojištění od roku 2009 a měl ji daňově uznatelnou a dával zaměstnavateli potvrzení na odpočet, po roce 2015 jsme ji převedli na daňově neuznatelnou a teď se chci zeptat jak to bude když ji teď zruší. Jestli musí dodanit odpočty od roku 2009, ale nevíme v jaké výši, když to podával zaměstnavatel. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 8. 2016 20:15:41
Dobrý večer, článek se týká daňové problematiky, ohledně částky výplaty se prosím obraťte na pojišťovnu.
Hlášení závadného obsahu

Míša
16. 8. 2016 21:45:16
Dobrý den,chtěl bych se zeptat když jsem v roce 2013 uzavřel smlouvu životní flexi a chtěl bych ukončit tu smlouvu bez kapitálové hodnoty,bude mi vyplacená častka co jsem am vložil za ty 3 roky? Děkuji za odpoěd
Hlášení závadného obsahu

Hanka
28. 7. 2016 15:56:18
Dobrý den, mám uzavřenou smlouvu ŽP od r. 2005, do r. 2015 jsem na ni uplatňovala daňové úlevy, zaměstnavatel mi nic nepřispíval, k částečným odkupům nedocházelo. Nyní mi pojišťovna umožňuje převést smlouvu na daňově neuznatelnou. Chtěla bych se zeptat, jak to bude vypadat s daněním v případě, že bych se rozhodla za cca rok smlouvu zrušit.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 6. 2016 20:30:13
Dobrý večer, pojišťovna Vám zdanila příspěvky zaměstnavatele do roku 2014 srážkovou daní, za sebe musíte v daňovém přiznání za rok 2016 zdanit příspěvky zaměstnavatele od 1.1.2015.
Hlášení závadného obsahu

HanaK
28. 6. 2016 17:16:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Měli jsme od zaměstnavatele založenou životní pojistku, na kterou byly posílány peníze pouze od zaměstnavatele. My jsme na ni nepřispívali vůbec nic. Protože došlo v tomto roce k ukončení pracovní smlouvy, tak jsme zrušili i tuto pojistku. Chtěla bych se zeptat, jestli i v tomto případě, že na pojistku přispívá pouze zaměstnavatel a úlevu od daně si tedy uplatňoval pouze on, tak jestli musíme i v tomto případě přiznávat daň z příjmů. Odkupné nám bylo vyplaceno a srážková daň byla už sražena pojišťovnou. Pojistka trvala od 1.10.2007 do 1.6.2016. Děkuji předem.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 5. 2016 16:16:54
Dobrý den, v § 15, odst. 6 je na konci uvedena výjimka, kdy se nemusí dodaňovat dříve odčitatelné položky u životní pojišťovny takto: s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. Pokud neexistuje žádná rezerva, kapitálová hodnota ani odkupné, pak není opravdu co převádět a podle mého názoru to neznamená, že by se musela dřívější smlouva dodaňovat, pokud nová jinak podmínky splňuje. Požádejte původní pojišťovnu o vyjádření, zda tam opravdu vedle odkupného není ani rezerva či kapitálová hodnota.
Hlášení závadného obsahu

šb
27. 5. 2016 11:33:24
Dobrý den, prosím o informaci. Manžel zrušil po šesti letech smlouvu o živ. pojištění, která byla daňově uznatelná a uplatňoval slevu na dani. K datu zrušení uzavřel smlouvu novou, také daňově uznatelnou a prostředky chtěl převést na novou smlouvu a nic nedodaňovat. Ale původní pojišťovna nám řekla, že veškeré prostředky šly na pojištění a spořit se začne až za dalších x let. Tedy, že odkupné je nula. Nemáme co převést na novou smlouvu. Jak dále postupovat? V tom par. 6 jsem se dočetla, že když není vyplaceno odkupné, nemusí se dodaňovat, ale všichni poradci na živ.poj. i účetní mi tvrdí, že když nepřevedu prostředky, tak musím dodanit. Rádi bychom prostředky převedli, ale není co. Otázka tedy zní, dodanit či nikoliv? Navíc na smlouvu přispíval zaměstnavatel, budeme dodaňovat i toto, když to pojišťovna nemá z čeho srazit? Děkuji moc a přeji pěkný den. Š.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 5. 2016 20:07:34
Výše srážkové daně činí 15 %.
Hlášení závadného obsahu

jana
25. 5. 2016 18:45:04
Dobrý den, děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat, kolik je srážková daň? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 5. 2016 10:13:20
Dobrý den, odpovědi naleznete v článku, co máte uvést do daňového přiznání sama za sebe. Peníze, které obdržíte od pojišťovny, budou již případnou srážkovou daní vypořádané.
Hlášení závadného obsahu

jana
23. 5. 2016 19:19:40
Dobrý den, mám dvě životní pojistky. jednu z roku 2004 a druhou z r. 2006. Z obou jsem si nechávala odečet daní. Zaměstnavatel mi ničeho nepřiplácí. Nyní je z rodinných důvodů chci zrušit. Jak to bude v daňovém přiznání za rok 2016? Odečte se mi z cílové částky odečty? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 5. 2016 12:50:11
Zákon o daních z příjmů hovoří v § 15, odst. 6 o tom, že musí být prostředky převedeny na jinou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky daně, takže převod mezi daňově uznatelnými smlouvami problém není.
Hlášení závadného obsahu

Eva
21. 5. 2016 12:38:06
Dobrý den, chtěli bychom převést peníze ze stávající pojistky na novou. Nyní je pojistka daňove uznatelná. Abychom tedy nemuseli dodaňovat je třeba aby nová pojistka byla též daňově uznatelná? Můžeme udělat novou pojistku daňově uznatelnou a pak to po převodu změnit?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 5. 2016 13:07:29
Dobrý den, tato situace není podle mého názoru jednoznačná, ale domnívám se, že při převodu peněz mezi pojistkami by nemělo k dodanění dojít, byť je již jiný daňový režim a nová pojistka již nebude splňovat podmínky.
Hlášení závadného obsahu

Jana
20. 5. 2016 9:59:02
Dobrý den, od r.2010 mám životní pojištění, do r.2014 jsem uplatňovala daňový odpočet, poté jsem smlouvu změnila na daňově neodpočitatelnou, abych mohla vybírat peníze. Nyní smlouva uz nevyhovuje a chtěla bych si založit novou u jiné finanční instituce s tím, že bych chtěla peníze ze stávající pojistky převést na novou. Bude se mne týkat dodatečné dodanění? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 5. 2016 21:24:23
Dobrý večer, tato částka již byla zdaněna srážkovou daní u pojišťovny.
Hlášení závadného obsahu

V.S.
16. 5. 2016 14:24:18
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli musím do DAP uvádět vyplacené odkupné při ukončení životního pojištění a kam? Dodanění životního pojištění jsem provedla.
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
23. 3. 2016 19:47:49
K dotazu Anety: Váš postup je správný.
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
23. 3. 2016 19:47:09
k dotazu Pavly: v roce 2017 uvedete odpočty za rok 2007-2016.
Hlášení závadného obsahu

Aneta
22. 3. 2016 21:28:46
Dobrý den, rušila jsem 10/2015 životko. Do kolonky 31. kde se píše příjem, jsem připočetla částku, kterou mi přispíval zaměstnavatel. V minulých letech jsem si životní pojištění do úlev nedávala, vyplňuji ještě něco jinak nebo je to takhle v pořádku a stačí jen přičíst příspěvek od zaměstnavatele za 10 měsíců roku 2015?
Hlášení závadného obsahu

Pavla
22. 3. 2016 19:27:02
Dobrý večer, chystám se zrušit své životní pojištění založené v r.1998. Vkládala jsem pouze vlastní příspěvky, zaměsnavatel mi nepřispíval. Bohužel, nevím, ve kterých letech jsem uplatňovala odčitatelnou položku, dodatek ke smlouvě jsem v loňském roce nepodepsala. Jak mám postupovat pro zdanění v příštím roce? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2016 10:06:13
Jde skutečně o příjmy podle § 6, jak zákon uvádí, a v příznání je pro ně řádek 31.
Hlášení závadného obsahu

Vítek
22. 3. 2016 9:34:16
Dobrý den, prosím o radu do jaké kolonky v danovém přiznání musím vyplnit příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění za rok 2015(životko jsem zrušil a musím rok 2015 zdanit). Mám to vyplnit do bodu 31, úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2016 5:36:13
K dotazu Romana: v daňovém přiznání 2015 zdaníte pouze příspěvky zaměstnavatele za rok 2015.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2016 5:35:13
k dotazu Anety: Dobrý den, pokud smlouva původně splňovala možnosti odpočtu, jste povinna ve svém přiznání zdanit příspěvky zaměstnavatele za rok 2015.
Hlášení závadného obsahu

Roman
21. 3. 2016 22:51:57
Dobrý den. Letos jsem zrusil ŽP ,ktere jsem mel sjednane cca 5 let.Prispival mi tam pouze zamestnavatel a nic jsem neuplatnoval. Bylo mi vyplaceno odbytne. Prosim poradte kdy,jak a co mam danit mnohokrat dekuji.
Hlášení závadného obsahu

aneta
21. 3. 2016 14:13:51
Dobrý den, měla jsem založené ŽP, na které jsem si dávala 600,- a 600,- zaměstnavatel. Smlouvu jsem uzavřela 06/2014 a vybrala a zrušila 11/2015. V daních 2014 jsem úlevu neuplatňovala. Prosím o radu, jak to započítat do daní 2015? Děkuji, Hezký den Aneta Habětínková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 3. 2016 19:05:23
Dobrý večer, pokud nedojde ke zrušení smlouvy, není povinnost dodaňovat
Hlášení závadného obsahu

Zdenek
16. 3. 2016 17:17:00
Dobrý den, smlouva byla založena v roce 2012 a daňově jsem uplatňoval své roční příspěvky. Pro rok 2015 byla smlouva převedena do nedaňového režimu. V roce 2015 byl proveden mimořádný výběr, ale smlouva je dále v platnosti s nižší výší příspěvku. Je nutné podle §15 odst.6 dodanit příspěvky za 10 let, tj. roky 2012-2014? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 3. 2016 15:22:31
Dobrý den, o případné zdanění se již postarala životní pojišťovna, která má uplatnit srážkovou daň a Vám vyplatit již čistou výši.
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 3. 2016 11:19:17
Dobrý den, dostal jsem výplatu pojistného plnění při dožití, smlouvu jsem uzavřel v roce 2000. Podléhá tato částka zdanění a pokud ano, je zde možno uplatnit nějaké náklady nebo lze ji o něco snížit. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 3. 2016 20:39:36
Pokud zrušila předčasně smlouvu o životním pojištění, musí ve svém daňovém přiznání zohlednit odpočty za své vlastní příspěvky na životní pojištění 10 let zpětně.
Hlášení závadného obsahu

vera
14. 3. 2016 19:56:25
Dobrý večer, kolegyni odmítli v zaměstnání daně, že si je musí sama vyřídit. Vystavili jí potvr....úhrn příjmů za rok 2015 a Uplatněné odpočty u firmy od roku 2005...95009kč..To znamená že musí dodanit ..95009,-.? Nevím jak přesně jí to vysvětlit...Zrušila životko část vybrala a část dala na jinou smlouvu. Děkuji za radu v. p.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2016 17:13:23
oprava odpovědi k dotazu Hanky z 11.3.: pokud nedošlo k ukončení smlouvy o životním pojištění, nemusíte ve svém daňovém přiznání dodaňovat nic. ale pokud smlouva nesplňovala podmínky daňové uznatelnosti v roce 2015, měl Vám příspěvek zdanit zaměstnavatel ve mzdě.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2016 17:10:23
Dobrý den, částku uvedete do přílohy č. 2 řádek 207, přenesete do řádku 209 a následně do přiznání ř. 40.
Hlášení závadného obsahu

Žaneta
13. 3. 2016 15:09:01
Do jakého řádku v DP dodaním čásku, o kterou jsem si v roce 2014 ponížila daň (ŽP) a v roce 2015 pojištění zrušila. Do řádku 40? Vyplňuji něco v příloze č. 2?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2016 13:34:26
na obdobný dotaz bylo zodpovězeno 22.2.2016 v 19.09.
Hlášení závadného obsahu

Jana Z.
13. 3. 2016 13:15:04
Dobrý den, kde získám přehled dříve uplatněných odpočtů, když si potvrzení pojištovny neschovávám? A je třeba tento přehled doložit k přiznání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 3. 2016 15:47:06
Dobrý den, do svého daňového přiznání uvedete jen příspěvek zaměstnavatele za rok 2015. u mimořádného výběru došlo ke zdanění již u pojišťovny.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
11. 3. 2016 13:42:22
Dobrý den, mám životní pojištění, na které přispíval plnou částkou zaměstnavatel. V roce 2015 jsem požádala o mimořádný výběr. Zaměstnavatel přestal přispívat a dál si platím pojištění sama. Do potvrzení na řádku 15. mi uvededl zaměstnavatel částku, kterou přispěl za rok 2015. Chci se zeptat co všechno musím zdanit. Zda pouze přísvěvek zaměstnavatele nebo i mimořádný výběr od pojišťovny. Děkuji Hanka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 3. 2016 10:18:14
Ve Vašem případě záleží, za jaký měsíc přijala toto pojištění pojišťovna na Váš osobní účet, z něho byste také čerpala případné prokázání částek pro daňové účely.
Hlášení závadného obsahu

Marky
9. 3. 2016 9:20:10
Dobrý den.
Zaměstnavatel mi příspíval za ŽP, smlouvu jsem ukončila v 1/2015, poslední příspěvěk byl uveden ve mzdě za 12/2014, vyplacený v 1/2015. Musím tento příspěvek dodanit v rámci DP? Na potvrzení o zdanitelných příjmech tento příspěvek nevyjíždí, protože byl uveden ve mzdě za 12/2014. Jakým způsobem bych tedy měla případně prokázat, v jaké výši byl poskytnut. V rámci DP ho zahrunu do příjmů na ř. 31? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:51:18
K dotazu pana Pepy: pokud nedošlo ke zrušení smlouvy, nemusíte dodaňovat za rok 2015 nic.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:50:11
k dotazu VK: v případě ukončení smlouvy máte opravdu povinnost dodanit příspěvky zaměstnavatele za rok 2015, pokud smlouva splňovala podmínky daňového zvýhodnění a nedocházelo ke zdanění ve mzdě.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:48:42
K dotazu pana Martina Š.: pokud pojišťovna v roce 2015 umožnila mimořádný výběr, pak celá smlouva podle mého názoru nemůže splňovat podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění. Nicméně pokud je nadále v platnosti a v roce 2015 jste neuplatnil žádný odpočet, pak nemusíte za rok 2015 dodanit nic.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:45:59
K dotazu pana Lukáše: odpověď je stejná jako v předchozím bodě u dotazu od Vlakop.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:44:54
K dotazu Vlakop: výplata odkupného nemá vliv na povinnost zdanění, pokud nesplnila v roce 2015 podmínku, že byla smlouva ukončena v roce, kdy jí bylo 60 let a zároveň trvala alespoň 60 měsíců, musí příspěvky zdanit v roce 2015, a to 10 let zpětně.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:43:15
K dotazu paní Milady: nemáte povinnost tyto příspěvky dodanit, neboť smlouvy nesplňovala podmínku pro uplatnění do daňových výdajů při zaplacení příspěvků, a proto Vám je zaměstnavatel přidanil ke mzdě.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:41:51
K dotazu paní Moniky: O zdanění odkupného se postará sama pojišťovna případnou srážkovou daní. ve svém daňovém přiznání máte povinnost uvést jako příjem dle § 6 příspěvky zaměstnavatele za rok 2015.
Hlášení závadného obsahu

Pepa
4. 3. 2016 9:31:03
Dobrý den, prosím o radu, v červenci 2015 jsem provedl mimořádný výběr z pojistné smlouvy životního pojištění, smlouva běží dále. V předchozích letech jsem odečítal z daňového základu 12.000 Kč, musím dodaňovat předcházející roky? Daňové odpočty již nadále nebudu moci uplatňovat. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

VK
3. 3. 2016 18:06:41
Dobrý den, byla jsem zaměstnána ve firmě, kde mi jako benefit sjednali životní pojištění, které platil pouze zaměstnavatel, a to od října 2014 do června 2015, kdy jsem svůj pracovní poměr ukončila. Pojišťovna smlouvu zrušila a k žádné výplatě odbytného nedošlo z důvodu krátkého trvání pojistné smlouvy. Mám i v tomto případě povinnost zdanit příspěvky zaměstnavatele za období od 01/2015 do 06/2015? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martin Š.
3. 3. 2016 11:03:53
Dobrý den.V loňském roce jsem si nechal z fin.důvodů(rozvod)vyplatit ze svého kapit.živ.pojištění 75000,-kč.Po celou dobu trvání pojištění(15let) jsem si odepisoval ze základu daně 12000,-ročně.Smlouva je i nadále v platnosti i s vyřízením dodatku.Nadále tedy využívám odpočty z daň.základu.Jak mám nyní postupovat při vyplňování daňového přiznání?Musím onu částku 75000,-kč uvést do příjmů nebo,jak jsem zde již četl,dodanit odečty za 10 let(tzn.120000,-) zpětně ikdyž jsem smlouvu neukončil?Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
2. 3. 2016 20:17:09
Dobrý den, chtěl bych se zeptat platil jsem životní pojištění asi 2 roky. Uplatnil jsem i daňový odpočet za zaplacené pojištění . V roce 2015 jsem smlouvu o životním pojištění ukončil, ale nepřišlo mi žádné odstupné, protože mi na něj nevznikl nárok. Musím nyní dodanit i ty své příspěvky, o které se dříve snížil základ daně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vlakop
2. 3. 2016 16:23:01
Dobrý den, mám dotaz: kolegyně si platila životní pojištění asi 2 roky. Uplatnila si i daňový odpočet za zaplacené pojištění . V roce 2015 smlouvu o životním pojištění ukončila, ale nepřišlo ji žádné odstupné, protože ji na něj nevznikl nárok. Musí nyní dodanit i ty své příspěvky, o které si dříve snížila základ daně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Milada
29. 2. 2016 21:40:03
Dobrý den, v roce 2015 jsem zrušila pojistku, daňový základ jsem si nesnižovala o zaplacené pojistné, jen jsem dostávala příspěvek zaměstnavatele, ze kterého bylo dodatečně odvedeno pojistné a daň (nebyl podepsán dodatek smlouvy). Mám přesto povinnost podat daňové přiznání a dodanit příspěvky i když už byly zdaněny zaměstnavatelem? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Monika
29. 2. 2016 12:08:42
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel mi přispíval na životní pojištění 500,- Kč měsíčně. Já jsem si neplatila nic. Změnila jsem zaměstnavatele a tím pádem byla zrušena pojistka na ŽP. Bylo mi vyplaceno odkupné ve výši 3.178,-. Budu danit i toto vyplacené odkupné nebo jen příspěvek zaměstnavatele, který je v potvrzení na ř.15? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2016 19:39:57
Dobrý večer, podle mého názoru postupovala pojišťovna správně, pokud jste smlouvu ukončil zřejmě v době, kdy Vám není ještě 60 let a nepožádal jste o převod peněz na novou smlouvu, která by podmínky nadále splňovala. Máte navíc povinnost dříve uplatnitelné odpočty za 10 let zpětně dodanit + případné příspěvky zaměstnavatele od r. 2015.
Hlášení závadného obsahu

Pavel L.
26. 2. 2016 15:57:22
U ČPP jsem k 31.12.2015 zrušil ŽP. Poj.smlouva byla daňově uznatelná a i za r.2014 v r.2015 jsem od této pojišťovny obdržel potvrzení o zaplacených příspěvcích pojištění jako podklad k daňovému přiznání. Od 1.1.2016 jsem ŽP na stejný rozsah pojištění uzavřel u jiné pojišťovny, smlouva je opět daňově uznatelná. Pro ČPP je to prý důvod, že mi u daňově uznatelného pojištění potvrzení o zaplacených příspěvcích za r.2015 nedají. U ČPP jsem měl podepsaný dodatek ke smlouvě, že pro daňovou uznatelnost nesmím a nebudu čerpat z uhrazeného pojištění žádnou částku, což i s ohledem na ukončení smlouvy s nimi k 31.12.2015 jsem dodržel a žádnou částku z pojištění jsem od nich nečerpal. Má ČPP právo mi potvrzení o zaplacených příspěvcích na pojištění za r.2015 nedat? Pojištění jsem vždy platil v souladu se smlouvou a dluh jsem u nich nikdy neměl. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2016 9:49:43
Částka 30.000 Kč jistě podlehla případné srážkové dani u životní pojišťovny, která je za to odpovědná. DO přiznání uvádíte jen své odčitatelné položky za 10 let zpětně a případné příspěvky zaměstnavatele od roku 2015 při nesplnění podmínek a předčasném ukončení smlouvy.
Hlášení závadného obsahu

vera
25. 2. 2016 20:59:31
Dobrý večer, mám prosbu ohledně dodanění. Uplatněné odpočty 2005-2014 jsou 95009,-, Bylo vyplaceno 30000,- ze živ.pojištění a nová smlouva a pokračování ve spoření. Bude se dávat do daň.přiznání uvádeět jen částka 95009,- do ostatních příjmů přes přílohu č.2? A částku 30000,-nemůsím nikde uvádět? Děkuji moc za odpověď.v.p.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2016 22:17:39
K dotazu paní Jany: příspěvky zaměstnavatele máte povinnost zdanit ve svém vlastním daňovém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2016 22:16:00
K dotazu paní Dany: za rok 2015 již nebudete uplatňovat odčitatelnou položku, proto nemusíte své zaplacené příspěvky dodaňovat. Lhůta 10 let se počítá od roku předchozího zrušení smlouvy, tedy 2015-2014.
Hlášení závadného obsahu

Jana
24. 2. 2016 16:11:22
Dobrý den, za období 2. - 11. 2015 mi zaměstnavatel přispěl na životní poj. částku 4 000,- při ukončení jsem neměla nárok na odbytné (nesplnění podmínky věku a délky pojištění) nic jsem tedy nedostala. Musím podat daňové přiznání za rok 2015 sama a dodanit ony 4 000,- které mi zaměstnavatel po dobu trvání smlouvy přispěl? Nebo může provést roční zúčtování daně zaměstnavatel?
Hlášení závadného obsahu

Dana
23. 2. 2016 13:17:15
Dobrý den, v únoru 2015 jsem zrušila životní pojistku. V letošním roce chci vyplacenou částku zdanit. Dověděla jsem se, že tak musím 10let zpět. Počítá se i rok 2015, když došlo ke zrušení v únoru? Budu danit od 2006 nebo 2005? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2016 19:11:45
K dotazu paní Dady: příspěvek od zaměstnavatele se uvádí až při případném předčasném ukončení smlouvy o životním pojištění, a to do příjmů dle §6.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2016 19:09:49
K dotazu paní Jany: k daňovému přiznání pro dodanění příspěvků zaměstnavatele nepřikládáte žádnou přílohu, částku lze zjistit právě z onoho potvrzení od zaměstnavatele, nebo z výpisu životní pojišťovny. Příspěvky zaměstnavatele, o které zvyšujete základ daně, jsou příjmy dle § 6.
Hlášení závadného obsahu

Dada
22. 2. 2016 18:56:04
Dobrý den, mám dotaz. Platím si životní pojištění a zaměstnavetel mi přispívá. Tento příspěvek od zaměstnavatele se uvádí někde do daňového přiznání či nikoliv? Vím kam si zadám uplatnění částky kterou jsem zaplatila já sama,ale nevím jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele zda se musí do přiznání uvádět a kam. Mám to první rok. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 2. 2016 13:40:28
Dobrý den, jaký potřebuji pro dodanění v případě ukončení životní smlouvy s příspěvky zaměstnavatele v roce 2015 podklad pro daňové přiznání? Stačí mi Potvrzení o zdanitelných příjmech, kde na řádku 15 je uvedena zaměstnavatelem poskytnutá částka v roce 2015? Kde pak v daňovém přiznání tuto částku uvést? Na finančním úřadu mi řekli, že potřeuji ještě nějaký jiný podklad, že řádek 15 je pouze informativní, ale nikdo neví, co by to mělo být... Předem děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 2. 2016 9:58:38
tento článek se zabývá jiným tématem, jakékoli výplaty v souladu se smlouvou ze životního pojištění má na starosti životní pojišťovna, která uplatňuje srážkovou daň a ta v současné době opravdu je 15 % - nicméně základem pro výpočet je odkupné po snížení o zaplacené příspěvky kromě zaměstnavatelských příspěvků.
Hlášení závadného obsahu

pavla
17. 2. 2016 23:26:41
Dobrý den, slyšela jsem, že pokud vypovím nebo dožiju smlouvu o životním pojištění (investiční životní pojištění s příspěvkem 500 Kč měsíčně, kterou si neodepisuji z daní, budu muset částku, kterou mi pojišťovna vyplatí, zdanit jako příjem. Tzn. když budu mít na smlouvě nárok na odkupné 100 000,- bude to příjem a zaplatím z něj daň 15 000,- pokud bych smlouvu nechala běžet až do 70ti let věku, tedy do konce, a měla tam třeba 1 000 000,- zaplatím daň 150 000,- (pokud bude stále platit 15 % daň z příjmů). Je to pravda?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 2. 2016 11:37:31
Dobrý den, do daňového přiznání uvedete částku 24.000 Kč jako připočitatelnou k základu daně s ostatním příjmy. Výsledná daň je závislá na uplatnění všech slev, odpočtů apod. sazba daně je opravdu 15 %.
Hlášení závadného obsahu

Anna
17. 2. 2016 11:20:04
Dobrý den, nevím zda se to již neřešilo, ale ukončila jsem pojištění k 31.12.2015. Smlouva byla platná 4 roky. Za tuto dobu jsem si v součtu na slevu dala cca 24 tis. Což znamená, že my na dani bylo vráceno 3.600 Kč - 24 x 150 Kč. Pokud správně počítám, měla by být toto částka, kterou já budu vracet? Děkuji za informaci
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2016 16:33:17
Dobrý den, převod prostředků skutečně musí být proveden na smlouvu, která podmínky splňuje, aby na sebe minulé odpočty navazovaly.
Hlášení závadného obsahu

AnnaH
11. 2. 2016 18:20:10
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, v případě, že jsem zrušila v roce 2015 životní pojistku, na kterou byly uplatňovány daňové odpočty, tak v této situaci musím podat přiznání a dodanit uplatněné odpočty. V případě, že mi částka nebyla vyplacena, ale byla převedena na novou pojistku, na kterou už nebudu uplatňovat odpočty, tak nebudu muset dodaňovat nic. Abych nedodaňovala, musí nová smlouva splňovat také podmínky, že musí být uzavřena do 60 let věku, i když na tuto smlouvu nebudu uplatňovat odpočty?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2016 13:06:14
s dotazem se musíte obrátit na životní pojišťovnu, u které máte smlouvu uzavřenou.
Hlášení závadného obsahu

Simona
10. 2. 2016 12:48:44
Dobrý den, mám uzavřenou smlouvu o ŽP již několik let, daňový odpočet jsem uplatňovala každým rokem. Vloni jsem zapomněla uzavřít dodatek ke smlouvě, ale daňový odpočet bych chtěla uplatňovat i nadále. Je ještě nějaká možnost dodatečného uzavření dodatku?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 2. 2016 22:56:10
K dotazu p. Vlastika: nerozumím dotazu, nejprve píšete, že jste si příspěvky odečítal do roku 2013 a v dalším bodě uvádíte, že jste si neodečítal po celou dobu. Pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy, kdy Vám nebude ještě 60 let, pak musíte v roce ukončení zdanit odčitatelné položky 10 let zpětně - povinnost sdělovat sumu odečtů FÚ nemá automaticky , částku byste mohl zjistit z potvrzení od pojišťovny, výpisu ze své pojistky či z předchozích podaných daňových přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 2. 2016 22:49:53
K dotazu paní Antonie: Pokud jste již splnila podmínku trvání smlouvy min. 60 měsíců a zároveň je Vám více než 60 let, pak se Vás žádné dodanění uplatněných příspěvků již netýká.
Hlášení závadného obsahu

Vlastik
9. 2. 2016 21:44:58
Dobrý den. Mám kapitálové životní pojištění od roku 1999. Odečítat si příspěvky z daní jsem začal cca v roce 2003. Za rok 2014, jelikož jsem nepřistoupil na nové podmínky jsem si již příspěvky již neodečítal. Chci ŽP zrušit. Musím si vybranou částku zdanit celou, když jsem si příspěvky neodečítal po celou dobu pojištění? Do kážou mi na FÚ sdělit, kolikrát jsem si příspěvky odečítal? Platím si ŽP sám, zaměstnavatel mi nikdy nepřispíval.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Antonie
8. 2. 2016 15:57:09
Dobrý den, mám životní pojištění, které mi končí v roce 2019 u odečet jsem každoročně uplatňovala. Od letošního roku jsem již v důchodu. Kontaktovala mě pojišťovna, že mi nabízí nový produkt. V případě, že by mi pojistku vyplatila před ukončení smlouvy, mám dotaz, zda bych musela dodanit ty roky, z kterých jsem daň o zaplacené pojistné snižovala.
uplatněné odečty, když již nemám od letošního roku žádný příjem. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 2. 2016 21:06:20
Do přiznání přes aplikaci finanční správy lze zadat jen příjem ze závislé činnosti do samostatného řádku a započte se do daňového základu § 6. Doporučuji k daňovému přiznání přidat informaci, proč není přiložen odpovídající počet potvrzení o zdanitelných příjmech.
Hlášení závadného obsahu

Hana Hollitzer
3. 2. 2016 17:40:44
Dobrý den, prosím o radu. Zrušené životní pojištění s příspěvkem od zaměstnavatele v roce 2015 - příspěvek od zaměstnavatele za rok 2015 se zdaní podle §6. V potvrzení od zaměstnavatele je uveden v řádku 15. V Daň přiznání za rok 2015 se uvede v tabulce úhrnů příjmů od zaměstnavatele, otázka zní jak? Na zvláštním řádku tabulky - potom daň přiznání hlásí chybu, nebo se přičte k úhrnu zúčtovaných příjmů. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2016 9:48:51
Dobrý den, ve svém daňovém přiznání musíte zdanit příspěvek zaměstnavatele za rok 2015, starší příspěvky zdaní životní pojišťovna srážkovou daní a pošle jen čistou výši.
Hlášení závadného obsahu

Bártek
2. 2. 2016 9:36:31
Na životní pojištění mně přispíval pouze zaměstnavatel. Sám jsem neplatil nic a žádnou částku jsem si nesnižoval daňový základ. V roce 2015 jsem smlouvu vypověděl a peníze dostanu v roce 2016. Mám podívat daňové přiznání a nějakou daňodvádět? Jakou a z čeho? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 2. 2016 22:46:36
Dobrý den, Vaše úvaha je správná.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
30. 1. 2016 16:22:11
Dobrý den, mám životní pojištění, od roku 2010 do provedení změny na "nedaňové" jsem si uplatňovala 6000,- ročně u zaměstnavatele ve vyúčtování. Za loňský rok si poprvé nebudu pojištění odečítat. Pokud bych letos pojištění zrušila, příští rok musím vše co jsem si odečetla dodanit v daňovém přiznání za rok 2016, je to tak? Pokud jsem dobře pochopila lhůtu 10 let na dodanění, kdybych ještě deset let počkala a pojištění platila, mohla bych smlouvu za 10 let zrušit aniž bych cokoliv dodaňovala? Děkuji za odpověď! L.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2016 15:18:15
dobrý den, daňové odpočty za rok 2014 zůstávají zachovány, i když smlouva již nesplňuje od r. 2015 podmínky v zákoně. Případné dodanění by se Vás týkalo, jen pokud byste smlouvu předčasně vypověděl - když doběhne do 60 let a do 2015 si nebudete uplatňovat daňové odpočty, pak je vše v pořádku.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
28. 1. 2016 14:57:25
Dobrý den, jsem fyzická osoba. Od roku 2002 uplatňuji daňový odpočet na životní pojištění. Pojištění si platím sám, zaměstnavatel mi nepřiplácí. Je mi 56 let a pojištění mám sjednané do 60 let. Moje smlouva je v současné době zařazena do režimu bez daní. Mám obavy,abych nemusel zpětně doplácet nezdaněnou částku za předcházející roky na finanční úřad. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2016 17:47:44
Dodanění se uplatní v roce, kdy k ukončení smlouvy došlo - ve Vašem případě tedy za rok 2016, kdy budete podávat přiznání po skončení kalendářního roku.
Hlášení závadného obsahu

LB
26. 1. 2016 11:40:09
Dobrý den,
ke dne 1.1.2016 mi skončilo životní pojištění (předčasná výpověď). Chtěla bych se zeptat, jestli musím na finanční úřad kvůli "dodanění" již tento rok nebo až příští. Děkuji. Lenka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2016 18:18:08
K dotazu Ludmily: V § 15, odst. 6 je uvedena výjimka, že dodanění se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2016 18:15:43
K dotazu verculinky.m: Částku zaplaceného pojištění byste měla zjistit od životní pojišťovny, pokud byly Vaše příjmy dostatečné na plné uplatnění odčitatelné položky. Jinou cestou než předložením výpočtu daně z ročního zúčtování nezjistíte.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2016 18:12:21
K dotazu Hany Hollitzer: příspěvky do roku 2014 od zaměstnavatele nepodléhají individuálnímu dodanění ve Vašem přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
25. 1. 2016 17:28:46
Dobrý den, chci se zeptat, pokud bych letos v r. 2016 zrušila předčasně životní pojištění, které bylo uzavíráno v r. 2010 (mám podepsaný dodatek k 31.3.2015 abych mohla uplatňovat odečet ze základu daně ve smyslu § 15 zákona o daních z příjmů) musím dodaňovat zpětně uplatněné odečty, když mi ještě nebylo 60 let, ale nárok na starobní důchod už mám? viz. nové znění § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Děkuji za odpověď :)
Hlášení závadného obsahu

verculinka.m
25. 1. 2016 17:00:02
Dobrý den, je možné získat daňové výpočty za období 2006-2010 jinak než od zaměstnavatele? Bývalý zaměstnavatel mi je nechce poskytnout prý to má v archivu a nemá čas mi to hledat. V roce 2015 jsem rušila živ. i důchodové pojištění tak to potřebuji kvůli dodanění.
Hlášení závadného obsahu

Hana Hollitzer
Uživatel POHODA
25. 1. 2016 10:08:20
Dobrý den, začátkem roku jsem zrušila soukromé životní pojištění s příspěvkem od zaměstvatele. Peníze mi vyplatili. Příspěvek od zaměstnavatele přiznaný za rok 2015 dodaním ve svém daňovém přiznání. Jak to ale je s příspěvky od zaměstnavatele které mi zaměstnavatel poskytl do 31.12.2014 musí se také přiznat v daňovém přiznání za rok 2015? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 1. 2016 10:49:29
Limit se zatím neměnil, je to návrh do budoucna v souvislosti se zrušením II. důchodového pilíře a podpoře spoření na důchod.
Hlášení závadného obsahu

safkova
5. 1. 2016 10:25:49
Příspěvek od zaměstnavatele by měl být od r.2016 zvýšen na 50000 Kč, je to pravda? děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 12. 2015 13:14:29
Dobrý den, v každém segmentu služeb i u finančních poradců platí, že jsou velké rozdíly a klient si musí pečlivě vybírat. Výplata z životní pojistky po 60. roce, byť byla smlouva původně uzavřena na dobu delší, ve Vašem případě dodanění nepodléhá, ale již z této opravdu nadále nemůžete uplatňovat odpočitatelné položky od základu daně, protože přestala splňovat podmínky platné od roku 2015. U druhé životní pojistky je možné uplatnit daňové odpočty, jen pokud u ní není možný mimořádný výběr a splňuje všechny podmínky od roku 2015.
Hlášení závadného obsahu

Rejzko
26. 12. 2015 11:29:24
Dobrý den, jsem OSVČ, rok a půl pobírám starobní důchod, je mi 61 let. Od roku 2002 mám uzavřené investiční životní pojištění do 66 let věku a uplatňovala jsem na ně daňový odpočet. Letos mi osobní poradkyně řekla, že po 60. roce mohu z pojištění vybírat bez dodanění, pouze už nebudu smět do budoucna uplatňovat daňový odpočet. Zadala jsem tedy výběr, doma jsem si ovšem na smlouvě přečetla, že jsem povinna odpočty dodanit. Volala jsem poradkyni a ta najednou tvrdila, že vlastně sami nevědí, jak to je, že jim finanční úřady podávají rozporné informace. Výplatu jsem nechala pozastavit, ale protože podle internetového bankovnictví je už částka stržena, nevím, zda se to podařilo. Jak to tedy po 60. roce je? Mám ještě jedno životní pojištění u ČS, myslela jsem, že odpočet budu napříště uplatňovat tam, což mi poradkyně opět potvrdila. Teď jsem ale z různých článků na internetu vyrozuměla, že ani to možná nepůjde. Neměli by osobní poradci mít ověřené informace?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 12. 2015 20:19:21
Dobrý večer, ve svém daňovém přiznání máte povinnost uvést jako příjem částky uplatněné v roce 2013 a 2013 jako položku snižující základ daně. Podrobně je to popsáno v závěrečném příkladu, jen pro rok 2016.
Hlášení závadného obsahu

Dana
30. 11. 2015 14:57:43
Dobrý den, začátkem r. 2015 jsem zrušila smlouvu životního pojištění, sice jsem si uzavřela novou smlouvu jinde, ale peníze jsem si nechala vyplatit na účet. Daňový základ jsem si snižovala za rok 2013 a 2014. Můžete mi, prosím, nastínit, jak bude vypadat moje daň. přiznání za rok 2015, co se týče zrušení životního pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 11. 2015 17:15:55
Dobrý večer, pokud budou prostředky převedeny z pojišťovny na novou pojišťovnu, a tato nová bude mít podmínky pro daňovou uznatelnost, nebude při převodu žádné zdanění provedeno.
Hlášení závadného obsahu

Hana
20. 11. 2015 18:02:18
Dobrý den, musí se dodanit i v případě, že uzavřu jiné životní pojištění s jinou pojišťovnou? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 10. 2015 19:40:22
Dobrý večer, v případě řádného skončení se žádné zdanění ve Vašem daňovém přiznání neuvádí, případnou srážkovou daň, pokud by přicházela při výplatě v úvahu, řeší pojišťovna sama.
Hlášení závadného obsahu


19. 10. 2015 16:54:39
Dobrý den, stejný dotaz, ale mám na mysli, zda budu danit příspěvky zaměstnavatele 15% ve svém daňovém přiznání, když mi řádně skončila smlouva o žp v 65 letech? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu


19. 10. 2015 16:52:43
Dobrý den, pokud je smlouva o žp řádně skončena v 65 letech, budu také v daňovém přiznání danit 15% jako ostatní příjem? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SOFTLABS CZECH s.r.o.
Tvorba webových stránek a e-shopů, webhosting a levné telefonování
www.softlabs.cz

TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru