Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna


Bc. Michaela Sobotková
9. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Po dobu neplaceného volna zůstáváte i nadále zaměstnancem a zdravotní pojištění za zaměstnance se vždy hradí prostřednictvím zaměstnavatele.

Foto: Fotolia

 

Chcete požádat v práci o neplacené volno a řešíte, jak to bude po tuto dobu s placením zdravotního pojištění? Přečtěte si, kolik bude činit pojistné za dobu neplaceného volna, ať už v zaměstnání chybíte celý kalendářní měsíc, nebo jenom jeho část.


 
Po dobu neplaceného volna zůstáváte i nadále zaměstnancem a zdravotní pojištění za zaměstnance se vždy hradí prostřednictvím zaměstnavatele. Pojistné na zdravotní pojištění platí z jedné třetiny zaměstnanec (strhává se mu z platu) a ze dvou třetin zaměstnavatel. V některých případech však zákon stanoví odlišný postup – jako např. v případě neplaceného volna.
 
Novinkou platnou od 1. 1. 2015 je, že se za dny pracovního volna bez náhrady příjmu nepřipočítává poměrná část minimální mzdy. Nadále však platí ustanovení o povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ.
 
Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc:
  • osobou, za kterou platí pojistné i stát,

  • osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

  • osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,

  • osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku; nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba),

  • osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
 
Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem.

Kolik bude činit pojistné za dobu neplaceného volna?

Vyměřovacím základem pro pojistné zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. To by teoreticky znamenalo, že se neplatí pojistné za dobu pracovního volna, kdy zaměstnanec žádný příjem nemá. Zároveň ale podle zákona platí, že pojistné musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, pokud pro zaměstnance povinné minimum platí.
 
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance za celý kalendářní měsíc je od 1. 1. 2015 minimální mzda ve výši 9 200 Kč a pojistné činí 13,5 % z něj. Za celý měsíc neplaceného volna musí tedy být za zaměstnance odvedeno pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč (částku hradí pouze zaměstnanec).
 
Praktickou stránku věci u dlouhodobějšího neplaceného volna (tedy z čeho vezme zaměstnavatel příslušný obnos, když nebudete mít třeba několik měsíců žádný příjem) si budete muset dohodnout se zaměstnavatelem.
 
Bude-li trvat pracovní volno pouze po část měsíce a příjem ve zbývající části měsíce dosáhne částky minimálního vyměřovacího základu (9 200 Kč), bude pojistné uhrazeno pouze z dosaženého příjmu.
 
Pokud by byl dosažený příjem nižší než 9 200 Kč, musí být zaplaceno pojistné z dosaženého příjmu (podílí se zaměstnavatel i zaměstnanec) plus pojistné vypočtené z rozdílu minimálního a skutečného vyměřovacího základu (hradí pouze zaměstnanec – viz § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).


Související článek:
Změny v pojistném od roku 2015


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DOPL s.r.o.
Dřevostavby, nízkoenergetické domy
www.dopl.cz

PAREXPO, s.r.o.
Nabízíme reklamní a marketingový servis.
www.parexpo.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru