Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců


Bc. Michaela Sobotková
14. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Pracující a podnikající starobní důchodci si budou moci uplatnit základní slevu na dani nejen za rok 2014, ale také za zdaňovací období 2013. Jak mohou tuto slevu zpětně získat?


 
Finanční správa uzná pracujícím důchodcům základní slevu na poplatníka nejen za rok 2014, ale také za rok 2013. Rozhodla tak na základě nedávného nálezu Ústavního soudu.
 
Pracující důchodci, u kterých sleva na dani za rok 2013 doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit následovně:
  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.

  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.

  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.
 
Lhůta, ve které mohou poplatníci nárok na slevu na dani takto uplatnit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň.
 
Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa uplatněnou základní slevu na dani při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.
 
Na nejčastější dotazy týkající se možností způsobu uplatnění slevy na dani za rok 2013 odpovídá níže Finanční správa.

Zaměstnanec

Může zaměstnanec (starobní důchodce) dodatečně uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 u svého zaměstnavatele?
 
Dodatečně uplatnit slevu na poplatníka u zaměstnavatele nelze. Pouze v případě, kdy pracující starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel mu předmětnou slevu dodatečně přizná.
 
Pracující starobní důchodce však o slevu nepřichází, v jiných případech má možnost podat daňové přiznání za rok 2013, kde tuto slevu uplatní.
 
Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit nemůže?
 
V případě, kdy zaměstnanec měl od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale ani v daňovém přiznání.
 
Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013?
 
V případě, že zaměstnanec (starobní důchodce) neměl zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu (příjmy dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů), nehrozí mu sankce za pozdní podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

Zaměstnavatel

Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy byla předmětná sleva na poplatníka za zdaňovací období 2013 v prohlášení uplatněna, ale nebyla přiznána?
 
Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na dani podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a předmětnou slevu dodatečně přiznat, jestliže neuplynuly tři roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013.
 
Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl na dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší odvod záloh správci daně.

Poplatník podávající daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Jak má poplatník uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013?
 
Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně podaném daňovém přiznání.
 
Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání.
 
Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě pro stanovení daně, která podle daňového řádu činí tři roky, tj. do 1. 4. 2017, pokud nebude prodloužena. Pro úplnost upozorňujeme, že pokud bude zaměstnanec (starobní důchodce) slevu uplatňovat prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, měl by je podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku možnosti uplatnit slevu na dani, nižší.
 
Hrozí poplatníkovi sankce za podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší v důsledku uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013?
 
Ne, nehrozí, pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvod pro podání takového přiznání zjistil.
 
Jak má postupovat poplatník, u kterého ve věci slevy na poplatníka probíhá daňové řízení?
 
V případě, že v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa uplatněnou slevu na poplatníka při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.


Související články:
Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět
Jak mohou důchodci získat zpětně slevu na dani?


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jitka Vejvodová
9. 4. 2015 20:11:25
Sleva na dani za rok 2013
Hlášení závadného obsahu

Zdenek
12. 3. 2015 10:11:48
Dobrý den. Jsem důchodce a každý rok sekám trávu pro bytové družstvo.vždy od května do září.Chci uplatnit vrácení dane za rok 2013 ale finanční uřad mně nechce toto vrácení uznat,protože mne byla zaměstnavatelem strhována srážková daň ne zálohová.Za rok 2014 mne ji ale přiznal,co mohu udělat abych získal vrácení daně i za rok 2013.
Hlášení závadného obsahu

danka
6. 3. 2015 8:30:08
Sleva na poplatníka 24.840,- se uplatňuje v celé výši, je jedno kolik měsíců v roce jste pracoval.
Hlášení závadného obsahu

Milan
5. 3. 2015 22:43:04
Dobrý den,mám dotaz jsem starobní důchodce a v roce 2014 jsem odpracoval jen 4měsíce můžu si do DP odečíst celou částku 24.840kč?nebo jen častku 2070 za odpracovaný měsíc?děkuj i předem za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Kata
19. 2. 2015 14:39:22
Dobrý den,
za rok 2013 mi bylo provedeno roční zúčtování daně, ale bez poskytnutí slevy na poplatníka jelikož jsem SD. Nyní si chci provést dodatečné přiznání daně,ale nemohu najít kam mám uvést přeplatek na Přiznání, který mi byl vyplacen. Prosím o informaci na jaký řádek tento údaj uvést.
Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Pavel
7. 1. 2015 23:58:10
7.1.2015 19:58:14
dobrý den, mám dotaz jak je to u důchodců, kteří nepracují, ale mají příjmy z pronájmů, které zdaňují- mohou odečítat odčitatelnou položku?
----------------------------------------------
Samozřejmě.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

ivana
7. 1. 2015 19:58:14
dobrý den, mám dotaz jak je to u důchodců, kteří nepracují, ale mají příjmy z pronájmů, které zdaňují- mohou odečítat odčitatelnou položku?
Hlášení závadného obsahu

Pavel
22. 11. 2014 0:28:58
19.11.2014 16:46:51
Byl jsem dnes na Finančním úřadě,dostal jsem troje různé Tiskopisy na Recepci PROHLÁŠENÍ poplatníka daně ....,POTVRZENÍ o zdanitelních příjmech .....,PŘIZNÁNÍ k dani z příjmu .....Prosím ,který je správný Tiskopis k vyplnění pro Slevu pracujícího důchodce za rok 2013 ?
________________________________________________________
Já bych použil Přiznání k dani z příjmů FO.
Pokud jste byl v roce zaměstnán, tak si u zaměstnavatele sežeňte Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
20. 11. 2014 19:32:45
Dobrý den pane Jindro. Podle mého názoru pokud byla paní vaším zaměstnancem v roce 2013 a nyní již u vás zaměstnána není, může si uplatnit nárok na slevu jedině podáním řádného daňového přiznání. K tomu byste jí jak uvádíte vystavili potvrzení o příjmech za rok 2013. Zbytek otázky se nejspíš nevztahuje k tématu, pokud penězi míníte vratku daně, tak tu by jí posílal již FÚ, nikoli vy.
Hlášení závadného obsahu

Jindra
20. 11. 2014 18:50:34
Dobrý den. Bývalá zaměstnankyně důchodkyně nekomunikuje. Měla podepsané prohlášení, uplatnila slevu, požádala o roční zúčtování, sleva nebyla přiznána. Mohu jí poslat potvrzení o příjmech a tím jí umožnit podání daň. přiznání, nebo to musí udělat jen zaměstnavatel. Nevím kam jí poslat peníze, účet může mít jiný a pro hotovost si nepřijde. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
20. 11. 2014 12:58:55
Dobrý den pane Jirdus. Z Vašeho dotazu se s přihlédnutím k § 38g/2 ZDP domnívám, že Vám vznikla povinnost podat řádné daňové přiznání k DPFO. Pokud jste tak učinil až v říjnu roku 2014, v takovém případě by byla pokuta podle § 250 DŘ oprávněná.
Hlášení závadného obsahu

Rostislav
19. 11. 2014 16:46:51
Byl jsem dnes na Finančním úřadě,dostal jsem troje různé Tiskopisy na Recepci PROHLÁŠENÍ poplatníka daně ....,POTVRZENÍ o zdanitelních příjmech .....,PŘIZNÁNÍ k dani z příjmu .....Prosím ,který je správný Tiskopis k vyplnění pro Slevu pracujícího důchodce za rok 2013 ?
Hlášení závadného obsahu

Jirdus
19. 11. 2014 14:56:54
Dobrý den, Jsem zaměstnanec /starobní důchodce/.Neměl jsem za rok 2013 podepsané prohlášení poplatníka a nepodával jsem v řádné době řádné daňové přiznání. Řádné daňové přiznání jsem podával v říjnu letošního roku na základě nálezu Ústavního soudu. Finanční úřad mi vyměřil pokutu ve výši 770,- Kč za pozdní podání daňového přiznání. Bylo toto rozhodnutí správné? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
17. 11. 2014 12:31:24
Dobrý den pane Rostislave. Pokud jste za rok 2013 odpracoval 3 měsíce, neuplatnil jste slevu na dani na poplatníka a v daňovém přiznání Vám vznikla daňová povinnost, máte možnost si dodatečně slevu na poplatníka uplatnit. Tiskopis daňového přiznání za rok 2013 si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2013-4507) a pak si podáte dodatečné daňové přiznání za rok 2013.
Hlášení závadného obsahu

Rostislav
17. 11. 2014 11:36:39
Odpracoval jsem 3 měsíce /leden,únor,březen/2013,jako pracující důchodce u zaměstnavatele.Danové přiznání jsem podepsal,slevu na dani pro pracujicí důchodce jsem nedostal.Co mám udělat prosím?Zda vyžádat na Finančním úřadě nějaký Tiskopis a znova vyplnovat dodatečně?Jsem neslyšící,nevím si rady.Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
12. 11. 2014 17:03:29
Dobrý den paní Fryčková. Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně podaném řádném daňovém přiznání. Takže důchodce si u zaměstnavatele vyžádá Potvrzení o příjmech a podá si sám řádné přiznání za rok 2013.
Hlášení závadného obsahu

Věra Fryčková
12. 11. 2014 16:10:30
Dobrý den, starobní důchodce dosahoval v roce příjem vyšší než Kč 5.OOO,-, srážela se mu zálohová daň. Neměl podepsané prohlášení poplatníka. Co s takovým případem? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
8. 11. 2014 15:13:40
Dobrý den pane Haškovec. Jak jsem již jednou uvedl, jedná se o slevu na dani, nikoli o bonus a proto může být uplatněna maximálně do výše původní daňové povinnosti v případě, že tato byla nižší než 24.840 Kč. Takže Vaše žena má nárok na vrácení částky 3.885 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
7. 11. 2014 23:27:53
Dobrý den, moje žena měla základ daně 25900 Kč a z toho zaplatila daň 3885 Kč. Má nárok na vrácení 3885 Kč nebo 24840 Kč?
Hlášení závadného obsahu

Pepa
7. 11. 2014 15:24:50
Pepa děkuje za radu. Nevěděl jsem, kam zapsat doplatek.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
7. 11. 2014 9:13:17
Pro Pepu. Do řádku 85 dopíšete částku 7.380 a v řádku 91 by Vám měla vyjít částka -24.840. Tedy zaplatil jste o 24.840 více a o to budete žádat, aby Vám bylo vráceno. Jen poznámka, na řádku 80 by měla ta částka být s mínusem.
Hlášení závadného obsahu

Pepa
7. 11. 2014 7:19:20
Dobrý den. Podávám DAP. řádek (78) 65 985 Kč, (79) 41 145 Kč, (
80) 24 840. (84) 58 605 Kč, doplatil jsem 7 380 Kč. O kolik jsem zaplatil více? Děkuji za odpověď, Pepa
Hlášení závadného obsahu

analytici STORMWARE
3. 11. 2014 8:41:06
Dobrý den, pro provedení opravy ročního zúčtování za rok 2013 je nutné se přepnout do účetní jednotky roku 2013. V agendě Personalistika zadáte danému zaměstnanci na záložku Daně a pojistné slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Výpočet ročního zúčtování provedete přes povel Záznam/Roční zúčtování. Před zvolením tohoto povelu proveďte v agendě Personalistika výběr pouze příslušného zaměstnance, kterému požadujete roční zúčtování opravit. V dialogovém okně můžete zvolit např. měsíc říjen 2014.

Pokud již máte provedenou datovou uzávěrku roku 2013, je nutné opravu přeplatku na dani zadat ve mzdě za říjen 2014 do pole Přeplatek na dani na záložce Čistá mzda ručně. Do tohoto pole uveďte již jen částku odpovídající rozdílu mezi nově vypočtenou výší přeplatku na dani, kterou zjistíte z tiskopisu Výpočet daně z příjmů, a tím, co již bylo zaměstnanci vyplaceno jako přeplatek na dani ve mzdě za únor 2014.
Hlášení závadného obsahu

Marie.
29. 10. 2014 9:45:38
Dobrý den! Můžete mi, prosím, poradit jak provést u důchodce opravu RZD v Pohodě? Měla bych v agendě personalistika, doplnit slevu na dani 24.840 Kč a přes Záznam dát provést Roční zúčtování a vybrat měsíc říjen 2014, i když původní roční zúčtování bylo provedeno v měsíci únor 2014? Nebo je potřeba udělat opravu RZD jinak? Předem moc děkuji za Vaše vyjádření a přeji hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
27. 10. 2014 16:32:04
Základní sleva na poplatníka je roční sleva, uplatňuje se v plné výši i v případě, kdy poplatník provozoval výdělečnou činnost pouze po část roku. Pokud jste tedy k 1.1.2013 byla pracujícím důchodcem, máte nárok na plnou výši základní slevy. Jelikož se ovšem jedná o slevu, nikoli o bonus, samozřejmě slevu v plné výši využijete pouze v případě, kdy proti ní máte minimálně ve stejné výši daňovou povinnost.
Hlášení závadného obsahu

Smetanová Bohumila
27. 10. 2014 14:31:51
jako důchodce jsem v roce 2013 pracovala jenom dva měsíce. Uplatňuji si celou slevu 24.840,- Kč nebo jenom poměrnou částku dvou měsíců. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
26. 10. 2014 10:32:54
Vzhledem k tomu, že původní přílohy se nemění a správce daně je již od Vás má, jediná příloha, kterou k dodatečnému přiznání přiložíte je to vysvětlení důvodů pro podání dodatečného přiznání (list s zhruba následujícím textem: "Důvodem pro podání dodatečného daňového přiznání je přiznání základní slevy na poplatníka i pro starobní důchodce dodatečně za zdaňovací období 2013).
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
25. 10. 2014 23:00:33
Tak už se mi to podařilo, jen nevím, jestli musím znovu přikládát včechny přílohy, které jsem podával v řádném termínu. Děkuji za vyvvětlení.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
25. 10. 2014 18:45:54
Dobrý den Radko. Obecně podává dodatečné daňové přiznání daňový subjekt. Ten si ovšem i k tomuto podání může zvolit zmocněnce podle § 27 DŘ.
Hlášení závadného obsahu

radka
24. 10. 2014 20:47:39
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdo podává dodatečné daňové přiznání v případě, že řádné mi podával daňový poradce. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
24. 10. 2014 18:15:17
Moc děkuji za brzkou, vyčerpávající a srozumitelnou odpověď. Ludmila
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 17:51:15
Dobrý den paní Ludmilo. Lhůta pro podání dodatečného přiznání je do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy jste zjistila, že můžete za rok 2013 uplatnit slevu a mít tím daňovou povinnost nižší. Nicméně nesmíte to zjistit tak pozdě, abyste nestihla podat toto přiznání ve lhůtě pro stanovení daně, která činí tři roky :-). Vzhledem k tomu, že závěr Finanční správy k nálezu Ústavního soudu I.ÚS 2340/2013 byl publikován na webových stránkách FS dne 7.října 2014, je tento den v podstatě prvním dnem, kdy jste mohla důvody pro podání DAP zjistit. Doporučuji proto do DAP napsat jakékoli říjnové datum po 7.10.2014 a podat do konce listopadu 2014.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
24. 10. 2014 14:05:45
Dobrý den, jsem starobní důchodce - OSVČ a chci podat DAP. Prosím o odpověď, jaké se uvádí datum do řádku (pod otiskem podacího razítka): "Důvody pro podání DAP zjištěny dne".
Dále nerozumím tomuto odstavci:
"Lhůta, ve které mohou poplatníci nárok na slevu na dani takto uplatnit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň." A jaká je tedy lhůta - 3 roky nebo měsíc?
Děkuji za informaci a přeji všem hezký den.
Ludmila
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
22. 10. 2014 17:54:03
Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně podaném řádném daňovém přiznání. Pokud jde o přeplatek z ročního zúčtování, pak podle Pokynů k vyplnění daňového přiznání se na ř. 84 v případě, že již bylo roční zúčtování provedeno, uvádí částka sražených záloh snížená o vrácený přeplatek z ročního zúčtování.
Hlášení závadného obsahu

kojakova
22. 10. 2014 15:34:38
Dobrý den, je možné vyplnit DP za rok 2013 SD, kteří sice u svého zaměstnavatele podepsali prohlášení daně, ale slevu neuplatnili, roční zúčtování jim zaměstnavatel provedl (slena např. na ŽP), podají si řádné DP , ale do kterého řádku napsat přeplatek daně, který mu již vratil zaměstnavatel?
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
21. 10. 2014 18:07:32
Bohužel netuším v jakém software se snažíte dodatečné přiznání vyrobit :-). V programu TAX od společnosti Stormware to jde poměrně snadno. Doporučuji použít papírový tiskopis a vyplnit přiznání ručně.
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
21. 10. 2014 16:52:02
Bohužel mi nejde v řádku 64 uvést 24840? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
21. 10. 2014 16:49:52
nejde
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
21. 10. 2014 16:49:10
nejde
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
20. 10. 2014 11:25:27
Pokud by u zaměstnavatele nastal případ, kdy pracující starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak platí, že zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel mu předmětnou slevu dodatečně přizná. Podle stanoviska Finanční správy se pak postupuje tak, že zaměstnavatel provede opravu ročního zúčtování záloh podle § 38i zákona o daních z příjmů, přičemž nebude opravovat zálohy na daň zdaňovacího období 2013 (tzn.nepodává v této souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013), ale v tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo provedeno v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014, tj. do 2. března 2015 nebo v případě elektronického podání do 20. března 2015, pak tuto opravu zohlední v příslušném měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel prováděl opravu až po termínu pro podání řádného vyúčtování, pak by v této souvislosti musel podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014.
Hlášení závadného obsahu

Rakub
20. 10. 2014 9:34:50
Dobrý den, prosím, mohli byste uvést podrobnější postup, jak postupovat jako zaměstnavatel? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
17. 10. 2014 15:54:33
Dobrý den pane Haškovec. Použijete DP pro rok 2013, vzor č.20. Oproti řádnému přiznání vyplníte příslušné kolonky pro dodatečné DP ( v kolonce 03 zaškrtnete "dodatečné", vyplníte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného DP). V Tab.č.1 necháte zaškrtnuto, že jste pobíral starobní důchod. V řádku 64 této tabulky vyplníte částku 24.840. Po přepočtu přiznání Vám musí vyjít v ř. 80 v 6.oddílu hodnota -24.840. Hodnotu Vámi zaplacené původní daně ve výši 13.260 uveďte například do ř. 85 oddílu 7 (případně o ní navýšit hodnotu v ř. 84 - na toto se názory různí). Pak Vám hodnota - 24.840 vyjde i na řádku 91. K DP jako přílohu přidejte list s zhruba následujícím textem: "Důvodem pro podání dodatečného daňového přiznání je přiznání základní slevy na poplatníka i pro starobní důchodce dodatečně za zdaňovací období 2013."
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
16. 10. 2014 21:10:45
P.S. Mohu vůbec použít staré přiznání za rok 2013 a udělat v něm jen změny?
Děkuji za vysvětlení
Hlášení závadného obsahu

Haškovec
16. 10. 2014 13:55:37
Abych mohl odečíst v daňovém formuláří 24840 Kč, tak musím uvést že nejsem důchodce. A když to udělám, tak mi kalkulačka vypočítá, že stejně dostanu zpět míň, než jsem zaplatil, konkrétně místo zaplacených 13260 Kč jen 11580 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Martin Leugner
Uživatel POHODA
14. 10. 2014 12:38:08
Dobrý den,
chci se jen zeptat, jestli jde v Pohodě někde vytisknout opravu na dani v agendě Personalistika? Nebo se jen přidá někde při mzdách? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru