Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Úroky z pohledu daňového a účetního


Bc. Renata Blahová
22. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Financování podnikání z cizích zdrojů je v dnešní době celkem běžnou záležitostí. Přestože jsou úroky z úvěrů či půjček ve většině případů daňově uznatelné, existuje celá řada výjimek. Jak na úroky z hlediska daňového a účetního?


 
Financování podnikání z cizích zdrojů je v dnešní době běžnou a mnohdy i nezbytnou záležitostí. Ať už se jedná o podnikatelské úvěry poskytované bankou, půjčky společníků, nebo třeba obchodní úvěry.
 
Cenou úvěru nebo půjčky jsou úroky a poplatky spojené s jejich vyřízením a spravováním. Pokud jsou tyto úroky zaplacené, jedná se o daňový výdaj a společnost nebo podnikatel si je může zahrnout do daňového základu, resp. snížit si o ně daňový základ.
 
Samotné přijetí úvěru nebo půjčky není předmětem daně z příjmů. Stejně tak splátky úvěru (jistiny) nemají daňový dopad, pouze ta část splátky, která připadá na úrok.
 
Kromě klasických bankovních úroků jsou podle § 25 odst. 2 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), daňově uznatelné také smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů. Ovšem pouze v případě, že byly skutečně zaplaceny. Úroky a penále sice předepsané, ale nezaplacené, nejsou daňově účinné.
 
Naopak úroky z úvěrů a půjček, které byly poskytnuty za účelem pořízení dlouhodobého majetku, a tyto úroky byly zahrnuty do pořizovací ceny majetku, nejsou daňově uznatelným nákladem, ale dostáváme je do daňových nákladů postupně v podobě daňových odpisů dlouhodobého majetku.
 
Daňově neúčinné jsou také úroky z úvěrů a půjček, které jsou poskytovány osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, pokud výše těchto úvěrů a půjček přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu příjemce úvěru. Pokud je příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna, jsou úroky z úvěrů nedaňovým výdajem, pokud úvěr přesahuje šestinásobek vlastního kapitálu a pokud je úvěr poskytován osobou spojenou podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP.
 
Úroky předepsané státními institucemi, jako je třeba finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, nebo jiný úřad, jsou náklady nedaňové. A to ať už se jedná o úroky z pozdních plateb, penále, nebo pokuty. Zde nehraje roli, zda byly zaplacené, či nikoli, jsou nedaňové vždy.
 
Tyto jednotlivé typy úroků rozlišujeme už v samotném účtování nákladů.
 
Ve směrné účtové osnově pro podnikatele rozeznáváme účty:
  • 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Tento účet je účtem nákladovým daňově uznatelným, zde účtujeme úroky ze smluvních vztahů, z pozdních plateb faktur apod. Kromě úroků samotných zde účtujeme také o smluvních pokutách, poplatcích z prodlení, penále a jiných sankcích ze závazkových vztahů. Pro daňové účely zde musíme rozlišovat náklady, které byly skutečně zaplaceny – v tom případě jsou daňově uznatelné, a náklady, které zaplaceny nebyly, ty jsou daňově neuznatelné.
 
  • 545 – Ostatní pokuty a penále
Jedná se o účet daňově neuznatelný a účtujeme na něm o úrocích z prodlení, pokutách a penále předepsanými státními institucemi. Protože účet je kompletně nedaňový, nemusíme pro daňové účely rozlišovat náklady zaplacené a náklady nezaplacené.
 
  • 562 – Úroky
Nákladový účet daňově uznatelný. Zde účtujeme nákladové úroky z klasických bankovních úvěrů, kontokorentních úvěrů, nebankovních úvěrů, půjček a finančních výpomocí, ať už bankovních, nebo od třetích osob. Zde se účtuje o klasických úrocích jako ceně za úvěr, nikoli o úrocích z prodlení a pozdních plateb.

Úroky výnosové

Doposud jsme se bavili o úrocích nákladových, tedy placených. Můžeme se však také dostat do pozice věřitele a účtovat tedy o úrocích výnosových. Zde platí velmi podobná pravidla.
 
Do daňových výnosů zahrnujeme pouze úroky zaplacené. Daníme tedy jenom peníze, které jsme skutečně dostali. Samotné poskytnutí úvěru nebo půjčky a splátky těchto úvěrů a půjček do daňového základu opět nezahrnujeme.
 
Účtujeme podobně jako náklady:
  • 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Zde účtujeme výnosy ze smluvních vztahů, úroky z pozdních splátek, prodlení placení faktur apod.
 
  • 662 – Úroky
Zde se opět objevují pouze klasické úroky jako odměna za poskytnuté finanční prostředky.
 
Oba tyto účty jsou daňově uznatelné.
 
Dalšími výnosovými úroky jsou úroky z vkladu připsané na běžné účty, úroky z termínovaných vkladů, spořicích účtů a podobně.
 
U právnických osob majících klasické podnikatelské účty s tímto problém není. Výnosové úroky jsou zaúčtovány na účet 662 do daňových výnosů a tvoří součást hospodářského výsledku – daňového základu.
 
U fyzických osob je to však poněkud složitější:
  • Fyzické osoby nepodnikatelé – výnosové úroky jsou na většině účtů daněny srážkovou daní. Na účet fyzické osoby je tedy připsána částka již zdaněná. V případě, že by se jednalo o nějaký speciální spořicí účet, který by nebyl daněn srážkovou daní, jednalo by se o příjem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP a tyto úroky by tvořily jeden z dílčích základů daně fyzických osob.
  • Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) – většina podnikatelských účtů není daněna srážkovou daní jako klasické účty fyzických osob nepodnikatelů. Nejsou-li připsané úroky zdaněny u zdroje, daní je podnikatel jako dílčí základ daně podle § 8 ZDP. Pozor, netvoří součást hospodářského výsledku z podnikání podle § 7 ZDP.
Záleží na tom, jaký účet pro podnikatelské účely fyzická osoba používá. Zda běžný účet, nebo podnikatelský. Pokud používá běžný účet a banka úroky zdaní a připíše podnikateli na účet částku již sníženou, nezahrnuje ji podnikatel do základu daně vůbec.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
13. 2. 2018 7:59:00
Dobrý den, diskuze pod článkem není poradna, ale pouze prostor k vyjádření čtenářů. Odborná poradna je momentálně uzavřena, jakmile se otevře, budete moci své dotazy psát do ní. Děkujeme za pochopení. Redakce Portálu POHODA
Hlášení závadného obsahu

Filiačová Gabriela
12. 2. 2018 18:16:08
Ne, také bez odpovědi
Hlášení závadného obsahu

jasnis
12. 2. 2018 8:24:29
Ne nikdy jsem odpověď na svoji otázku nedostala.
Hlášení závadného obsahu

petruse79
11. 2. 2018 20:21:05
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, zda někdo dostal na svoji otázku odpověď? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

petruse79
11. 2. 2018 20:20:53
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, zda někdo dostal na svoji otázku odpověď? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

wachsven
8. 2. 2018 19:01:31
prosím o radu na jaký účet účtovat úroky z posečkání daně (např. DPH)
Hlášení závadného obsahu

Lenka Niklová
Uživatel POHODA
26. 7. 2017 15:34:58
Dobrý den, používám pro podnikání osobní účet a osobní úvěrový účet, který však slouží jen k ekonomické činnosti. Z úvěru se pořídilo nářadí a stroje. Jsou poplatky a úroky z úvěru daňově uznatelné?
Hlášení závadného obsahu

iva
26. 3. 2017 14:12:10
dobrý den, FO si vzala podnikatelský úvěru na koupi auta. Pojištění úvěru a úroky z úvěru jsou daňově uzatelné ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

janab
3. 2. 2017 13:06:15
Dobrý den, pořídila jsem si auto za 378 tis. 265 tis byly vlastní zdroje a na 113 tis. mám leasing smlouvu. Je měsíční splátka úvěru daňově uznatelná včetně jistiny,úroku i pojištění?
Hlášení závadného obsahu

Iveta
2. 2. 2017 11:14:18
Prosím o radu, mám termínovaný vklad na tři roky,
Prosím o radu, mám termínovaný vklad na 3 roky, úroky mi na účet připíší až po uplynutí tohoto období, kdy je musím zdanit ? Banku můžu požádat o výši částky k 31.12., ale na účtě je nemám co je mojí povinností? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pietro
21. 3. 2016 9:53:30
Dobrý den, mohu do daňového přiznání zahrnout daň z úroku ze stavebního spoření a spořicího účtu. Podnikání mám jako vadlejší činnost. Spořicí účet je na fyzickou osobu. Děkuji, Ševčík
Hlášení závadného obsahu

Jiřina
1. 3. 2016 22:04:22
Dobrý den, mám účet pro neziskovky u banky k pobočnému spolku. Vkládám prosím do účetnictví kreditní úrok 0,06 Kč? Musím ho tam mít vedený? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva
2. 12. 2015 18:01:31
Jano, to nejde. Pokud byste o úvěru účtovala, pak byste si mohla dát do nákladů stejně pouze úroky. Jistina do nákladů nepatří.
Hlášení závadného obsahu

Jana
2. 12. 2015 17:05:57
Dobrý den, mám dotaz - když si FO vezme úvěr z banky (úvěr pro FO), poté si v daném roce vydělá z podnikatelské činnosti peníze - je možné tyto peníze použít na umoření dluhu a zdanit jako příjem z podnikání pouze rozdíl, který FO zůstane? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Aleš
27. 8. 2015 14:45:41
Dobrý den, pokud poskytnu jako fyzická osoba úvěr, dle jakého paragrafu a v jaké výši daním úroky? Našel jsem jen, že se daní dle Předpis č. 586/1992 Sb. par 8, písm. d (jestli je to aktuální). Poddotaz - pokud poskytnu pouze 2 úvěry v jednom roce a pak už nic, je potřeba mít ŽL ? Děkuji velice
Hlášení závadného obsahu

Romana Kristová
19. 3. 2015 14:27:22
Prosím o radu, půjčka mezi dvěma s.r.o. Kdy zaúčtovat úrok z půjčky, který je splatný po splatnosti jistiny. Jistina je splatná 31.12.2016. Účtuji každý rok poměrnou část do nákladů nebo zaúčtuji až po zaplacení jistiny? A co když nebude jistina do splatnosti zaplacená? Moc děkuji za rady
Hlášení závadného obsahu

petruse79
18. 2. 2015 0:00:46
Dobrý den. Fyzická osoba pronajímá bytové i nebytové prostory. K podnikání má běžný účet (ne podnikatelský účet). Úroky na tomto účtu jsou zdaněni srážkovou daní. Můj dotaz zní, jsou předmětem daně, když účet je používán k podnikání. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martina H.
31. 5. 2014 14:51:53
Dobrý den, jakým způsobem máme postupovat v následující situaci? V letošním roce koupíme s manželem rodinný dům. Poté ho manžel (FO podnikající, vedoucí účetnictví) vloží do obchodního majetku. Dům koupíme částečně na hypotéku. V domě bude muž podnikat, nebudeme v něm bydlet. Jakým způsobem se bude účtovat o úrocích z hypotéky? Platit se budou ze soukromého účtu ne z podnikatelského (to nám řekli v bance). Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
4. 3. 2014 8:28:27
Dobrý den, zajímalo by mě, zda může společnost (firma s.r.o.) uzavřít se společníkem smlouvu o bezúročné půjčce na pokrytí pořízení materiálu k realizaci zakázek.Jak na to bude pohlížet FÚ a zda může být bezúročná.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AskNet s.r.o.
Komplexní podpora Vašeho podnikání v oblasti účetnictví a mezd.
asknetcz.cz

Jana Karlovská
Účetní kancelář s dlouholetou tradicí. Kompletní účetně-daňový servis.
www.ucetnictvi-dane-mzdy.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,02 Kč
-0,035 Kč
24,52 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru