Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Technické zhodnocení nehmotného majetku a odpisy


Ing. Michaela Martínková, CAE
21. 3. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Audiovizuální díla se musí podle zákona po technickém zhodnocení odepisovat minimálně devět měsíců.

Foto: 123RF

 

Víte, jak dlouho po technickém zhodnocení se musí odepisovat audiovizuální dílo či software? V dnešním článku se podíváme na účetní a daňové odpisy technického zhodnocení nehmotného majetku.


 
V minulém článku jsme se věnovali odpisům technického zhodnocení hmotného majetku, na který nyní navážeme informacemi o odpisech technického zhodnocení nehmotného majetku. Opět se zaměříme na oblast účetních i daňových odpisů.

Účetní odpisy

Zařazení technického zhodnocení do majetku je vázáno na stav způsobilý k užívání, kterým rozumí účetní předpisy (konkrétně vyhláška 500/2002 Sb.) „dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání“.

Technické zhodnocení zvýší cenu původního majetku a odpisuje se po dobu zbývající použitelnosti nehmotného majetku. Pokud by se technickým zhodnocením tato doba prodloužila, pak se upraví i délka odpisování po dokončeném technickém zhodnocení.

Příklad

Zakoupený software má dobu použitelnosti 36 měsíců, byl pořízen za 360 000 Kč. Ve 20. měsíci bylo provedeno technické zhodnocení za 100 000 Kč, které představuje:
  • rozšíření funkcionality bez prodloužení použitelnosti,
  • prodloužení použitelnosti o dvanáct měsíců proti původní době (celkem tedy 36 + 12 = 48).
Měsíc (počet) Odpis varianty a. Odpis varianty b.
1.–20. (20) 360 000 ÷ 36 = 10 000 Kč měsíčně (celkem 200 000 Kč) 360 000 ÷ 36 = 10 000 Kč měsíčně (celkem 200 000 Kč)
21.–36. (16) (360 000 − 200 000 + 100 000) ÷ 16 = 16 250 Kč měsíčně (celkem 260 000 Kč)  
21.–47. (27)   (360 000 − 200 000 + 100 000) ÷ 28 = 9 286 Kč měsíčně (celkem 250 722 Kč)
48. (1)   360 000 − 200 000 + 100 000 − 250 722 = 9 278 Kč
Celkem 460 000 Kč 460 000 Kč

Stejně jako u hmotného majetku může být technické zhodnocení nehmotného majetku evidováno kromě navýšení pořizovací ceny jako samostatný majetek, a to zejména u drobného nehmotného majetku, které původně účetní jednotka vykázala přímo v nákladech.

Protože původní nehmotný majetek není v aktivech evidován, nezbývá než zřídit novou inventární kartu v případě technického zhodnocení tohoto majetku, pokud technické zhodnocení převýší hranici určenou účetní jednotkou pro jednotlivý nehmotný majetek.

Daňové odpisy

Technické zhodnocení nehmotného majetku stanovuje § 32a, odst. 6 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Na rozdíl od hmotného majetku, kdy se limit pro technické zhodnocení počítá vždy za zdaňovací období, je u nehmotného majetku finanční podmínka stanovena na jednotlivé technické zhodnocení, pokud je ukončeno.

Limit pro toto technické zhodnocení je v zákoně stanoven na 40 000 Kč (ale účetní jednotka může zvolit i hranici nižší, pokud neuplatní výdaje rovnou do nákladů). Může se tedy stát, že v průběhu jednoho zdaňovacího období se provedou dvě technická zhodnocení po 25 000 Kč na jednom nehmotném majetku, a protože bude každé technické zhodnocení dokončeno samostatně, nepůjde podle daňových zákonů o technické zhodnocení nehmotného majetku.

Technické zhodnocení nehmotného majetku zvýší vstupní cenu tohoto majetku. Odpisy se vypočtou nově rovnoměrně ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci ukončení technického zhodnocení.

Bez ohledu na to, zda technické zhodnocení prodlouží fakticky dobu použitelnosti (čímž se vždy upraví účetní doba odpisování), stanoví se daňové odpisy na dobu, kterou měl majetek při svém zařazení po odpočtu již provedených odpisů.

Ovšem zákon zároveň stanoví minimální dobu, po kterou tak musí být nehmotný majetek po technickém zhodnocení odepisován, a to následovně:
  • u audiovizuálních děl minimálně 9 měsíců,
  • u software a nehmotného výsledku výzkumu a vývoje minimálně 18 měsíců,
  • u nehmotného majetku, kde je právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby stanovené smlouvou,
  • u ostatního nehmotného majetku minimálně 36 měsíců.

Příklad

Zakoupený software se daňově odpisuje 36 měsíců, byl pořízen za 720 000 Kč. Technické zhodnocení za 100 000 Kč bylo provedeno:
  • v 15. měsíci odpisování (zbývající doba odpisu činí 21 měsíců; celkem tedy 15 + 21 = 36 měsíců),
  • v 25. měsíci odpisování (zbývající doba odpisu činí 11 měsíců, podle zákona však musí být minimálně 18 měsíců; celkem tedy 25 + 18 = 43 měsíců).
Měsíc (počet) Odpis varianty a. Odpis varianty b.
1.–15. (15) 720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 300 000 Kč) 720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 300 000 Kč)
16.–35. (20) (720 000 − 300 000 + 100 000) ÷ 21 = 24 762 Kč měsíčně  
36. (1) 720 000 − 300 000 + 100 000 − 495 240 = 24 760 Kč  
16.–25. (10)   720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 200 000 Kč)
26.–42. (17)   (720 000 − 300 000 − 200 000 + 100 000) ÷ 18 = 17 778 Kč měsíčně (celkem 302 226 Kč)
43. (1)   720 000 − 300 000 &inus; 200 000 + 100 000 − 302 226 = 17 774 Kč
Celkem 820 000 Kč 820 000 Kč

Protože minimální zbývající doba odpisu po technickém zhodnocení nehmotného majetku je stanovena na poloviční hodnotu doby odpisu nehmotného majetku jako takového při svém prvotním zařazení, lze konstatovat, že v případě technického zhodnocení provedeného v druhé polovině doby daňového odpisování bude vždy následná doba odpisu činit 18 měsíců.
 

Příklad

Zakoupený software se daňově odpisuje 36 měsíců, byl pořízen za 720 000 Kč. Technické zhodnocení za 100 000 Kč bylo provedeno:
  • v 19. měsíci odpisování (zbývající doba odpisu činí 17 měsíců, podle zákona však musí být minimálně 18 měsíců; celkem tedy 19 + 18 = 37 měsíců),
  • v 25. měsíci odpisování (zbývající doba odpisu činí 11 měsíců, podle zákona však musí být minimálně 18 měsíců; celkem tedy 25 + 18 = 43 měsíců).
Měsíc (počet) Odpis varianty a. Odpis varianty b.
1.–19. (19) 720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 380 000 Kč) 720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 380 000 Kč)
20.–36. (17) (720 000 − 380 000 + 100 000) ÷ 18 = 24 445 Kč měsíčně (celkem 415 565 Kč)  
37. (1) 720 000 − 380 000 + 100 000 − 415 565 = 24 435 Kč  
20.–25. (6)   720 000 ÷ 36 = 20 000 Kč měsíčně (celkem 120 000 Kč)
26.–42. (17)   (720 000 − 380 000 − 120 000 + 100 000) ÷ 18 = 17 778 Kč měsíčně (celkem 302 226 Kč)
43. (1)   720 000 − 380 000 − 120 000 + 100 000 − 302 226 = 17 774 Kč
Celkem 820 000 Kč 820 000 Kč
Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Technické zhodnocení hmotného majetku a odpisy
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Hasicí přístroje
revize-opravy-prodej
www.hasicipristroj.cz

Vedení účetnictví, mzdy
Kompletní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy
www.soupal.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru