Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem


Ing. Jaromír Chlada
9. 12. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Nájemce může se souhlasem pronajímatele provádět na pronajímaném majetku technické zhodnocení. Jak se ale s technickým zhodnocením vypořádat v případě, že nájemce pronajatý objekt opouští a přenechává jej jinému nájemci?


 
 Dotaz:
Kdo stanovuje cenu technického zhodnocení? Např. firma provozuje obchod s oblečením v pronajatém objektu, který opouští a přenechává jinému nájemci. Po firmě zůstaly na objektu změny (technické zhodnocení), které by ráda firma nabídla novému nájemci k odkupu. Je nutné stanovit cenu technického zhodnocení znaleckým posudkem, nebo si cenu určuje firma sama? Popřípadě jakým jiným způsobem se toto řeší?
 
 Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:

V odpovědi na tento dotaz bych začal tím, je-li vůbec právně přípustné prodat dalšímu nájemci technické zhodnocení realizované na majetku třetí osoby? Nejprve si ale zopakujme základní informace vztahující se k oblasti technického zhodnocení cizího majetku bez situace postoupení nájemní smlouvy jinému nájemci.
 
Daňová legislativa připouští, aby nájemce se souhlasem pronajímatele prováděl na pronajímaném majetku technické zhodnocení. Podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) toto technické zhodnocení, pokud je nájemcem hrazené, může na základě písemné smlouvy nájemce také odpisovat. A to v případě, pokud není o hodnotu tohoto zhodnocení zvýšena u pronajímatele vstupní cena pronajímaného majetku.
 
Při odpisování technického zhodnocení postupuje nájemce způsobem stanoveným pro hmotný majetek a zatřídí technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek.
 
Vzhledem k tomu, že doba odpisování nemovitostí je poměrně dlouhá, v případě, kdy dojde k ukončení nájemní smlouvy, zpravidla není technické zhodnocení ještě plně daňově odepsáno.
 
Přičemž mohou nastat různé varianty vypořádání technického zhodnocení s pronajímatelem po skončení nájmu:
  • nájemce uvede pronajatý majetek do původního stavu – v tomto případě je zůstatková cena technického zhodnocení provedeného nájemcem podle § 24 odst. 2 písm. b) ZDP pro nájemce daňově uznaným výdajem, pronajímateli na druhou stranu nevznikne žádný zdanitelný nepeněžní příjem,

  • nájemce technické zhodnocení neodstraní a nedostane od pronajímatele žádnou náhradu – pro nájemce je zůstatková cena technického zhodnocení nedaňovým výdajem. Pronajímateli vzniká zdanitelný nepeněžní příjem, a to buď ve výši zůstatkové ceny technického zhodnocení počítané metodou rovnoměrného odpisování podle § 31 ZDP, nebo ve výši dle znaleckého posudku. O technické zhodnocení pronajímatel zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu nemovitosti,

  • nájemce technické zhodnocení neodstraní a dostane od pronajímatele náhradu výdajů vynaložených na toto zhodnocení – v závislosti na výši poskytnuté náhrady pak buď pronajímateli nepeněžní příjem:

    • nevzniká vůbec – náhrada je ve výši zůstatkové ceny při rovnoměrném odpisování podle ZDP nebo ve výši podle znaleckého posudku, nebo

    • vzniká ve výši rozdílu mezi úhradou a hodnotou zůstatkové ceny technického zhodnocení při rovnoměrném odpisování podle ZDP nebo hodnotou znaleckého posudku. O celou částku zůstatkové ceny při rovnoměrném odpisování podle ZDP nebo cenu podle znaleckého posudku zvýší pronajímatel vstupní (zůstatkovou) cenu pronajímaného majetku. Pro nájemce je daňově uznaným výdajem zůstatková cena technického zhodnocení jen do výše přijaté úhrady, zbývající část dosud neodepsaného technického zhodnocení je výdajem nedaňovým.
 
Po tomto vyjasnění možných vzniklých daňových důsledků na straně nájemce i pronajímatele se vracím k otázce, zda je vůbec možné technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku legálně odprodat jinému nájemci.
 
Technické zhodnocení se po svém dokončení stává součástí majetku, na němž bylo provedeno, resp. k němuž se vztahuje. Není tedy z právního pohledu samostatně prodejným majetkem. Otázkou je, zda je možno aplikovat ustanovení § 28 odst. 3 ZDP i na dalšího nájemce. Podle mého názoru se toto ustanovení týká pouze původního nájemce, který příslušné technické zhodnocení realizoval a hradil a domnívám se, že není tedy ani přípustné na nového nájemce přenést možnost odpisování technického zhodnocení započatého původním nájemcem.

Optimalizace daňových poměrů

Podíváme se na možnost, jak alespoň u původního nájemce optimalizovat jeho daňové poměry v případě, že by na základě výše uvedených variant ukončení nájmu zůstala část zůstatkové ceny jím provedeného technického zhodnocení daňově neuznaná.
 
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. tb) ZDP je daňově uznaným výdajem zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení. Tedy zákon přímo neřeší, zda náhrada bude přijata od pronajímatele majetku, nebo od dalšího nájemce.
 
Jak jsme si již ale uvedli, není možno legálně technické zhodnocení na dalšího nájemce převést. Je ovšem možno postoupit nájemní smlouvu na nebytový prostor za odstupné. Výše tohoto odstupného by pak měla v našem případě pokrývat minimálně hodnotu daňově neuznané zůstatkové ceny technického zhodnocení.

Z hlediska původního nájemce samozřejmě žádný daňový problém nenastává, protože při aplikaci ustanovení § 24 odst. 1 ZDP je zřejmé, že proti výdajům na technické zhodnocení jsou dosaženy příslušné zdanitelné příjmy ve formě odstupného.
 
Na straně dalšího nájemce, který by odstupné uhradil, je pak potřeba počítat s tím, že relevantní souvislost mezi zaplaceným odstupným a získáním nájmu nebytových prostor pro dosažení budoucích zdanitelných příjmů bude potřeba správci daně prokázat.
 
Měla by tedy být patrná věcná a časová souslednost mezi uzavřením dohody o postoupení nájemních prostor za odstupné následovaná ukončením nájmu ze strany původního nájemce apod.


Související článek:
Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

JIŘÍ VOTOČEK
15. 10. 2018 19:42:42
Dobrý den,měl bych na Vás jako na odborníka dotaz ohledně technického zhodnocení nemovitosti nájemcem. Od 1.4.2017 do 30.4 .2018 jsem jako fyzická osoba (pronajímatel) pronajal dle písemné smlouvy o nájmu nájemci (také fyzické osobě) svůj rodinný dům v Praze.Ve smlouvě o nájmu bylo sepsáno a podepsáno, že nájemce není oprávněn provádět na Předmětu nájmu žádné úpravy či změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,přesto nájemce bez mého písemného souhlasu provedl v průběhu nájmu zásadní stavební úpravy a změny jako např. kompletní přestavbu koupelny z vany na sprchový kout (nové vyzděné příčky a nový obklad),nový obklad na WC 6m2 a kuchyni 20m2 a místo lustrů jsou nainstalovány nová bodová světla.Vše zůstalo v Předmětu nájmu po skončení nájmu nájemcem i přes mou písemnou výzvu,aby nájemce uvedl Předmět nájmu do původního stavu.Podotýkám,že nájemce neměl žádný ústní ani písemný souhlas k jakékoli úpravě či změně na Předmětu nájmu! Lze považovat z daňového hlediska tyto stavební úpravy a změny(zhodnocení) za mou daňovou povinnost vůči mému zprávci daně či nikoli.
Děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Tereza Kubalová
17. 2. 2018 2:13:28
Dobry den, jakym zpusobem by se resilo bezuplatne prenechani TZ pronajimateli z hlediska DPH? Jedna se o zdanitelne plneni, a pokud ano, jak se stanovi zaklad dane? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Křížová
4. 10. 2015 14:53:32
Nájemce postavil terasu na střeše pronajímatele a odpisuje ji jako technické zhodnocení. Nemá ji pronajatou, má pouze písemné svolení, že může terasu na střeše postavit a odepisovat ji ve svém účetnictví. Může mít jen povolení nebo musí mít plochu - rovnou střechu v pronájmu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

"CJ BLOK" Sp. z.o.o.
Prodej komínových systémů pro všechny druhy paliv
www.kominy-cjblok.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru