Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Specifické případy daňového zvýhodnění na dítě


Bc. Michaela Sobotková
18. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění u druha a družky se nejdříve vypořádají jejich vlastní společné děti, které jsou vyživovanými u obou těchto poplatníků.

Foto: Fotolia

 

Jak uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče nebo u druha a družky? Jak řešit změnu v počtu vyživovaných dětí v průběhu zdaňovacího období? Na specifické případy daňového zvýhodnění na dítě se zaměříme v tomto článku.


 
Od roku 2015 mají poplatníci nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s nimi ve společně hospodařící domácnosti (viz § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“), a to ve výši :
  • 13 404 Kč ročně na jedno dítě (měsíčně 1 117 Kč),
  • 15 804 Kč ročně na druhé dítě (měsíčně 1 317 Kč) a
  • 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).
V článku se zaměříme na specifické případy, se kterými se můžete setkat při uplatňování daňového zvýhodnění na dítě.

Narození druhého dítěte v rodině

Pokud se vám v průběhu roku narodí druhé dítě a vy již daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ u svého zaměstnavatele uplatňujete (a nechcete v souvislosti s narozením dítěte změnu v uplatňování výše daňového zvýhodnění), pak na narozené dítě uplatníte daňové zvýhodnění ve výši stanovené na „druhé dítě“ (resp. poměrné části ročního daňového zvýhodnění ve výši 15 804 Kč). Tedy od měsíce narození do konce roku ve výši 1 317 Kč měsíčně.
 
Tuto změnu je nutné vyznačit Prohlášení k dani (tzv. růžový papír) v části II. ve „Změnové tabulce“.

Změna v počtu dětí v průběhu zdaňovacího období

Pokud se v průběhu zdaňovacího období změní počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti a v důsledku toho také dojde ke změně ve výši daňového zvýhodnění náležejícího na ostatní děti, jsou zaměstnanci povinni tuto změnu neprodleně (podle § 38k odst. 8 ZDP do konce měsíce, kdy k takové změně dojde) písemně oznámit svému zaměstnavateli a taktéž vyznačit ve Změnové tabulce a upravit výši daňového zvýhodnění na další děti.
 
Konkrétně dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně v počtu dětí, na které uplatňujete daňové zvýhodnění, ze dvou na jedno (např. z důvodu, že dítě, na které náleží daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“, ukončí studium), výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě se bude měnit tak, že poplatník na další dítě, na které po první část kalendářního roku uplatňoval daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na druhé dítě“ (tj. 1 317 Kč měsíčně), bude po další část kalendářního roku uplatňovat daňové zvýhodnění již jen ve výši stanovené „na jedno dítě“ (tj. 1 117 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění u druha a družky

U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky).
 
Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich vlastní společné děti, které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním dítětem pouze u jednoho z nich (z dřívějšího vztahu).
 
Mají-li druh a družka např. dvě společné vlastní děti, náleží na ně daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši stanovené „na druhé dítě“. Daňové zvýhodnění na tyto děti může uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci pouze jeden z nich. Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na tyto děti uplatní, resp. zda si daňové zvýhodnění na tyto dvě děti rozdělí. A také se musí dohodnout o tom, na které z nich uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ a na které ve výši stanovené „na druhé dítě“.
 
V případě, že např. druh má v téže společně hospodařící domácnosti ještě z dřívějšího vztahu další dvě vyživované děti, posuzují se pak u něj dohromady nejen děti, které má společně s družkou, ale i tyto jeho další dvě děti. Vzhledem k tomu, že na dvě s družkou společné děti mu náleží daňové zvýhodnění v tomto případě ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši „na druhé dítě“, na své další dvě děti si pak může uplatnit daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na třetí a každé další dítě“.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů

V případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost) může být na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů. S tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.
 
Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto rodičů může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další vlastní dítě, které má např. se současnou manželkou apod.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ilona
23. 8. 2016 20:11:18
Dobrý den, jak provést roční zúčtování daně za rok 2016 (bonus na děti)? Manžel pracovat 1-3/2016, poté byl na ÚP a do srpna pobíral peněžitou dávku v nezaměstnanosti, od září bude na rodičovské dovolené. Já jsem od 1-8/2016 na rodičovské dovolené a od září zaměstnaná. Kdo a v jaké výši si může uplatni daňové zvýhodnění na děti (máme 2děti)? Děkuji Ilona
Hlášení závadného obsahu

Marta
28. 4. 2016 13:34:29
Viera Tomíčková: Lze to, ale pouze pokud se jedná o dítě manželky, nikoli družky či partnerky. Musí být zkrátka sezdáni.
§35c (6) zákon o daních z příjmů:
Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je (...)
Hlášení závadného obsahu

Viera Tomíčková
28. 4. 2016 10:52:17
Dobrý den. Mám zaměstnance, který uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Na jednom rodném listě, ovšem není uveden žádný otec dítěte. Tvrdí, že otcem je on. Můžu uplatnit daňové zvýhodnění i na toto třetí dítě?
Hlášení závadného obsahu

Mili
24. 3. 2016 19:04:24
Hanko, jak již píše Iva Váš manžel uplatnit děti nemůže, ale pokud Vy máte 49.509Kč v čistém tak si děti určitě uplatnit můžete, protože se pro tyto účely počítá HRUBÝ příjem, který určitě máte větší než 55.200Kč. Nechte si vystavit potvrzení od zaměstnavatele a myslím že Vám to určitě výjde. Držím palečky :-)
Hlášení závadného obsahu

Iva
21. 3. 2016 8:18:11
Hanko, pokud je manžel "paušálista", tak si zvýhodnění na děti uplatnit nemůže. Vy si ho sice můžete uplatnit, ale nemáte nárok na daňový bonus za rok 2015 (musela byste mít příjem min. 55 200 Kč/rok).
Hlášení závadného obsahu

Hana
20. 3. 2016 18:16:05
Dobrý den,manžel je OSVč uplatnuje paušál já jsem byla zaměstnaná na dohodu v roce 2015 a měla jsem čistý příjem 49509kč,pracovala jsem na zkrácený uvazek,protože jsem se starala o starou babičku.NA danové zvýhodnění dětí nemáme nárok .Je to pravda???Děkuji Hanka
Hlášení závadného obsahu

Erika
8. 3. 2016 9:54:00
Dáša: Pokud nemáte žádné příjmy tak si zvýhodnění na dítě nemůžete uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Dáša
7. 3. 2016 14:18:51
Dobrý den, můžu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě v roce 2015, byla jsem na nemocenské a na mateřské dovolené. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Dáša
1. 3. 2016 12:55:52
pro hanu: Je to možné, aby si část roku uplatňovala zvýhodnění matka a část roku otec dětí (pokud s dětmi žijí ve společné domácnosti, jinak ne).
Hlášení závadného obsahu

hana
29. 2. 2016 9:41:16
dobrý den, snacha uplatńuje slevy na děti v r.2015 jen do července, může si od srpna slevy uplatnit otec? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kája
12. 2. 2016 14:56:12
Jana: Po 26. roku věku si už slevu uplatnit nelze. Jedině, že by bylo dítě studentem doktorandského studijního programu.
Hlášení závadného obsahu

danajc
11. 2. 2016 10:50:45
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak to je s daňovým zvýhodněním na dítě, jestliže nastala tato situace:
Dítě ukončilo 16.6.2014 střední školu maturitní zkouškou.
Nedostalo se na VŠ, tak zahájilo 1.9.2014 do 30.6.2015 jednoletý denní pomaturitní kurz cizího jazyka (studium zařazeno jako akreditované) a dále 1.9.2015 se doslalo na VŠ bakalářské studium. V roce 2015 2-12 pracovala v klasickém pracovním poměru. Za které měsíce v roce 2015 lze uplatnit daňové zvýhodnění a za které ne? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana
10. 2. 2016 13:22:33
Dobrý den, pokud dítě studuje a 29.1. už má 26 let, má ještě otec nárok na slevu na dítě?
Hlášení závadného obsahu

Jarka
13. 1. 2016 8:54:17
monika: Daňové zvýhodnění lze uplatnit i na dítě druhého z manželů (musí být tedy sezdáni, nikoli žít pouze na "psí knížku"), k uplatnění nároku je třeba, aby toto dítě s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti.
§35c (6) zákon o dani z příjmů
Hlášení závadného obsahu

monika
12. 1. 2016 7:28:49
Dobrý den, může si uplatňovat muž daňové zvýhodnění na dítě, které má jeho přítelkyně z dřívějšího vztahu, ale žijí ve společné domácnosti? Spolu pak mají další dítě. děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana
31. 8. 2015 9:18:31
Při hrubé mzdě 12.000 Kč a 1 dítěti dostanete zvýhodnění na dítě ve výši 1.117 Kč a daňový bonus ve výši 772 Kč. Čistá mzda potom vychází 11.453 Kč.
Hlášení závadného obsahu

oooo
29. 8. 2015 13:20:01
Dobrý den,je mi vyplacen dáňovy bonus na dítě (nezaopatřený student)pohyblivou částkou ve mzdě 6/2015 995,-kč 7/2015 772,-kč je to správně nebo mám dostávat částku bonusu 1117,-kč vyplacenou měsíčně.Paní účetní tvrdí že to je správně vypočítaný bonus ve mzdě.Hrubá mzda je 12000,-kč
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MIDATAX Experts s.r.o.
Účetnictví, mzdy, služby daňového poradce.
www.midatax.cz

JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru