Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2016


Bc. Michaela Sobotková
7. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zdravotní pojištění je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího – nová záloha za leden tedy do 8. února.

Foto: Fotolia

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se OSVČ s rokem 2016 opět o několik korun navýší. Minimální záloha na sociální pojištění bude 1 972 Kč a na zdravotní 1 823 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů zaplatí na zdravotním pojištění 1 337 Kč.


 

Sociální pojištění u OSVČ

Minimální zálohy se počítají z průměrné mzdy, která se odvozuje z každoroční vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Průměrná mzda stanovená pro rok 2016 je 27 006 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ se vypočítá jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Pro rok 2016 jsou tedy zálohy u hlavní činnosti ve výši 1 972 Kč. Oproti loňskému roku tak dochází k navýšení o 29 korun.
 
Pro OSVČ s vedlejší činností je pak minimální záloha na sociální pojištění ve výši 789 Kč, což je o jedenáct korun více než v roce 2015.
 
V roce 2016 se ruší II. pilíř důchodového spoření, proto se zálohy již nerozdělují podle účasti v tomto pilíři.
 
Tab.: Sociální pojištění v roce 2016:
 
Maximální vyměřovací základ 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 32 412 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 972 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 789 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 64 813 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč
 
 
Měsíční záloha na pojistné na sociální zabezpečení je splatná vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Splatnost nové měsíční zálohy u sociálního pojištění je navázána na období od podání Přehledu. Pokud tedy odevzdáte Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 například v dubnu roku 2016, změníte zálohu až za duben a musíte ji poslat do 20. května.

Zdravotní pojištění u OSVČ

Vyměřovacím základem u OSVČ je 50 % jejich příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy – roční minimální vyměřovací základ představuje 12násobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
 
Jestliže tedy činí pro rok 2016 průměrná měsíční mzda 27 006 Kč, je minimální měsíční vyměřovací základ 13 503 Kč. Z toho činí (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč).
 
Zálohu ve výši 1 823 Kč musí poprvé za leden 2016 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2014 platily v roce 2015 zálohy nižší než 1 823 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Záloha za leden je splatná do pondělí 8. února 2016. Platit zálohy v uvedené výši budou muset také OSVČ, které zahájí v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost.
 
Tab.: Zdravotní pojištění v roce 2016:
 
Minimální vyměřovací základ 13 503 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen
Minimální měsíční záloha 1 823 Kč

Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců

Vyměřovacím základem u zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.
 
Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda. Od 1. ledna 2016 dochází po roce opět k jejímu zvýšení, a to z částky 9 200 Kč na 9 900 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu činí pojistné 1 337 Kč (v roce 2015 to bylo 1 242 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2016, splatné do pondělí 22. února 2016 (zákonem daný termín 20. 2. 2016 připadá na sobotu).
 
Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Platba pojistného státem

Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, je od 1. ledna 2016 stanoven nařízením vlády na 6 444 Kč. Od 1. ledna 2016 tak platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (místo dřívějších 845 Kč).

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů

Od 1. ledna 2016 činí částka pojistného, které musí platit osoby bez zdanitelných příjmů („OBZP“), 1 337 Kč měsíčně. Vyměřovacím základem zde je minimální mzda, která je od 1. ledna 2016 stanovena na 9 900 Kč. OBZP tak budou měsíčně platit o 95 korun víc než v roce 2015, kdy byla minimální mzda o 700 Kč nižší.
 
Zdravotní pojištění je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího – za leden tedy do 8. února.


Zdroj: VZP, ČSSZ
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

Autolaky Michal Klamrt
míchání laků na osobní i nákladní automobily
autolaky-klamrt.webnode.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru