Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět


Bc. Michaela Sobotková
5. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za rok 2014 si pracující penzisté budou moci slevu na dani na poplatníka znovu uplatnit, za předchozí rok nikoliv.

Foto: Fotolia

 

Pracující starobní důchodci si budou moci znovu uplatnit základní slevu na dani. A to již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.


 
Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod (nález sp. zn. Pl. ÚS 31/13).
 
Pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů (stalo se tak 4. 8. 2014) uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.
 
Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele – plátce daně, anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014, a to podle zákona o daních z příjmů, v platném znění.
 
Uvedenou úpravu, tj. znovuzavedení slevy na dani pro pracující starobní důchodce, již Ministerstvo financí navrhlo, a to v novele zákona o daních z příjmů, kterou v současné době projednává Parlament ČR (sněmovní tisk č. 252). Očekávaný propad inkasa na dani z příjmů fyzických osob se odhaduje na 1,7 mld. Kč.

Níže vám přinášíme odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy ohledně uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13.

Zaměstnanec

Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní postupovat?
 
Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. V tomto prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, jež je rozhodné pro plátce daně, který tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň.
 
K vyznačené skutečnosti plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.
 
Na zdaňovací období 2014 zaměstnanec (starobní důchodce) podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil základní slevu na dani, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. Musí tento zaměstnanec opětovně žádat o tuto slevu, nebo ji plátce daně zohlední sám?
 
Základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani sám (nárok byl již uplatněn), a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.
 
Zaměstnanci náleží základní sleva na dani za celý rok 2014. Jakým způsobem je možné uplatnit část základní slevy vztahující se k období od počátku roku?
 
V případě, že má zaměstnanec (starobní důchodce) příjmy ze závislé činnosti a u plátce daně podepsal prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá následně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014 v termínu do 15. února 2015.
 
V rámci výpočtu daně (v termínu do 31. března 2015) plátce daně základní slevu na dani zohlední a následně zaměstnanci vrátí přeplatek na dani. V případě, že v průběhu roku 2014 tuto slevu zaměstnanec neuplatnil, má možnost si ji uplatnit dodatečně v žádosti o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014, popř. ji může uplatnit v daňovém přiznání.
 
Má zaměstnanec (starobní důchodce) nárok na základní slevu na dani i za zdaňovací období 2013?
 
Ne, nemá.

Plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Dle nálezu Ústavního soudu náleží základní sleva na dani za zdaňovací období 2014 všem pracujícím důchodcům bez ohledu na to, zda k 1. lednu roku 2014 pobírali starobního důchod. Jak má postupovat zaměstnavatel – plátce daně v souvislosti s nálezem Ústavního soudu?
 
Základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani sám v případech, kdy zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil si základní slevu na dani v průběhu roku 2014, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit byla vyznačena v prohlášení poplatníka.
 
Plátce daně zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň zaměstnanci počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.
 
V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů. To znamená, že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši.

Poplatník podávající daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Za jaké zdaňovací období lze uplatnit základní slevu na dani na základě nálezu Ústavního soudu?
 
Základní slevu na dani lze uplatnit v daňovém přiznání až za zdaňovací období 2014.
 
Může poplatník (starobní důchodce) podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a uplatnit si základní slevu na dani?
 
Nikoliv, poplatník si nemůže uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období 2013 v daňovém přiznání řádném ani dodatečném.
 
Může osoba spravující pozůstalost podat za zůstavitele dodatečné daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014 a uplatnit si základní slevu na dani?
 
Pokud osoba spravující pozůstalost podala v roce 2014 daňové přiznání do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele, kde neuplatnila základní slevu na dani, může si tuto slevu uplatnit formou dodatečného daňového přiznání (nejdříve však dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů).


Související články:
Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců
Jak mohou důchodci získat zpětně slevu na dani?


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Luca
26. 8. 2014 12:03:25
Dobrý den,
mohli by jste mi poradit. Když zaměstnanec pobírá starobní důchod a chce od 4.8.2014 uplatnit slevu na poplatníka. Vím že mi musí podepsat prohlášení poplatníka . Ale nevím kde všude. Stačí jenom jak je druh změny? A do druhu změny se má napsat uplatňuji slevu pro rok 2014.
Předem děkuji za odpověď.
Luca
Hlášení závadného obsahu

Nina
6. 8. 2014 12:43:37
Naprostý souhlas s becky. :-)
Hlášení závadného obsahu

becky
6. 8. 2014 11:46:20
Vítejte v Kocourkově :) Všem bylo od zrušení této slevy jasné, že to na 99% neprojde přes ústavní soud, ale i tak jsme museli dopisovat do starších verzí prohlášení větu, že zam-ci nepobírají k 1.1. starobní důchod a starobním důchodcům zase vysvětlovat, proč najednou o tu slevu přišli... Někdy mi přijde, že se nikdo z našich zákonodárců nepozastavuje nad tím, jaký dopad budou mít jimi navrhované změny v praxi ...
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Helena Volfová
Vedení účetnictví, daňová evidence a mzdy, účetní a daňové poradenství
www.ucetni-jablonec.cz

Miloslav Douša MDSERVIS
Podpora soukromého podnikání od roku 1990, dlouholetá praxe.
www.mdservis.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru