Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018


Redakce
28. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Slevu na dani na manželku je možné uplatnit pouze, pokud manželka neměla příjmy vyšší než 68 000 Kč za celý rok.

Foto: 123RF

 

Zpracování daní je v tomto období opět aktuálním tématem pro mnoho lidí. Finanční správa proto odpovídá na nejčastější dotazy, které se týkají ročního zúčtování a slev na dani za rok 2018.


 

Slevy na dani

 Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) za rok 2018 a pro rok 2019?

 Slevy na dani jsou následující:
 • 24 840 Kč základní sleva na poplatníka (možnost uplatnění i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
 • 24 840 Kč sleva na manžela/manželku bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68 000 Kč, a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, v dvojnásobné výši (definice manžela/manželky v § 21e ZDP),
 • 2 520 Kč základní sleva na invaliditu,
 • 5 040 Kč rozšířená sleva na invaliditu,
 • 16 140 Kč u držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
 • 4 020 Kč sleva na studenta,
 • 12 200 Kč (za rok 2018) sleva za umístění dítěte13 350 Kč (za rok 2019).

 Pokud chci podle § 35ba ZDP uplatnit za rok 2018 slevu na dani na manželku, která je na mateřské dovolené a nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, počítá se do vlastního příjmu manželky i rodičovský příspěvek nebo mateřská?

 Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):
 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.
Příklady příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují a jsou často chybně uplatňované:
 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené (např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů),
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna.
Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné, přídavek na dítě, atd.), a proto se do vlastního příjmu manželky pro účely uplatnění slevy na manželku nezahrnuje.

Naopak peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) představuje dávku vyplácenou v rámci nemocenského pojištění, proto se zahrne do vlastního příjmu manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.
 
 Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela podle § 35ba ZDP zahrnují dávky jako nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou (manželem) poplatníka v průběhu ledna 2019, do zdaňovacího období roku 2018 nebo 2019?

 Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné nejsou příjmem ze závislé činnosti ve smyslu § 6 ZDP.

Ačkoli se tyto příjmy do vlastního příjmu manželky (manžela) pro uplatnění slevy na dani zahrnují, neplatí pro ně speciální úprava obsažená v § 5 odst. 4 ZDP, která říká, že: „Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období."

To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2019 se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela až ve zdaňovacím období roku 2019.

Naproti tomu mzda za prosinec 2018 vyplacená v lednu 2019 se zahrnuje do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2018.
 
 Pokud jsem se oženil v polovině roku 2018, mohu si uplatnit plnou výši slevy na manželku podle § 35ba ZDP? Hraje nějakou roli skutečnost, že manželka je od měsíce února 2018 na mateřské dovolené?

 Slevu na dani na vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manželka neměla příjmy vyšší než 68 000 Kč za celý rok, do těchto příjmů se zahrnuje i peněžitá dávka v mateřství, nikoliv však rodičovský příspěvek, který představuje formu dávek státní sociální podpory.

V případě, že jsou splněny podmínky shora uvedené, můžete si uplatnit slevu na manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně. Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Roční zúčtování

 V roce 2018 jsem pracoval po celý rok u jednoho zaměstnavatele, v dubnu 2018 jsem s jiným zaměstnavatelem uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 4 500 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování?

 Můžete. Pokud jste příjmy od druhého zaměstnavatele obdržel na základě dohody o provedení práce a nepřesáhly v jednom kalendářním měsíci 10 000 Kč a byla z nich sražena daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
 
 V roce 2018 jsem měl celý rok pouze jednoho zaměstnavatele. V červnu 2018 jsem si způsobil pracovní úraz a pojišťovna mi vyplatila náhradu za ztrátu na výdělku ve výši 8 000 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování záloh?

 Nemůžete, protože máte povinnost podat daňové přiznání. Příjmy od pojišťovny se v tomto případě pokládají za příjmy od druhého zaměstnavatele a pojišťovna srazila z těchto příjmů zálohu na daň. Tyto příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání.
 
 Do března 2018 jsem byl nezaměstnaný. Do konce října 2018 jsem pracoval u jednoho zaměstnavatele. Pak jsem byl opět nezaměstnaný. Mohu požádat o roční zúčtování záloh?

 O roční zúčtování záloh můžete požádat zaměstnavatele, u něhož jste pracoval do konce října. I kdybyste neměl nárok na jiné slevy na dani, základní slevu na poplatníka jste uplatnil pouze za sedm měsíců, v ročním zúčtování záloh Vám plátce daně však od daně odečte základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč za celé zdaňovací období.
 
 V červnu 2018 jsem odešel do starobního důchodu. Do té doby jsem měl pouze jednoho zaměstnavatele. Mohu jej požádat o roční zúčtování záloh?

 Můžete, a jak již bylo uvedeno výše, plátce daně Vám odečte základní slevu na dani v celé výši.


Související článek:
Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marcela
24. 1. 2020 18:15:13
Paní u nás ukončila k 31.12.2018 pracovní poměr, od října 2018 byla v PN, která pokračovala až do 3/2019. poté odešla na mateřskou dovolenou.V 12/2019 k nám nastoupila na DPPP. Požaduje zúčtování daně za 3 měsíce nemocenské. Má na to nárok? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
17. 4. 2019 13:49:42
Je vrácení daně zdaněno?
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
3. 4. 2019 8:53:23
Náš zaměstnanec u nás pracoval celý rok 2018, má podepsané prohlášení, jiný příjem od dalšího zaměstnavatele nemá, ale od července do prosince šel na mateřskou a pobíral PPM místo manželky, poté se opět vrátil do práce. Můžu mu udělat roční zúčtování?
Hlášení závadného obsahu

Aknezda
26. 3. 2019 20:05:10
rozvedení manžele
Rozvedení manželé nebydlí ve společné domácnosti. matka má ve vlastní péči dítě.otec si přivlastnil slevu na dítě a odmítá je předat pro dítě matce. matka slevu neuplatnila , protože byla celý rok na neschopence. má právo uplatnit slevu otec? kdo a kde měl slevu uplatnit, když matka byla nemocná a otec nebydlí ve společné domácnosti?
Hlášení závadného obsahu

Tina
31. 1. 2019 19:17:09
miladu: Děti musí být ve společně hospodařící domácnosti, což vypadá, že nejsou, pokud žijí trvale s matkou, takže si slevu na děti uplatnit manžel nemůže.
Hlášení závadného obsahu

miladu
30. 1. 2019 11:45:14
Může si uplatnit rozvedený manžel v ročním zůčtování slevu na děti(studenta).pokud mají děti trvalé bydliště u matky, i když s tím bývalá manželka nesouhlasí? Manžel má větší příjmy a platí státu větší daně.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru