Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pronájem pozemků a jejich zdanění


Bc. Michaela Hauzarová
26. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Vlastníte pozemky, které dále pronajímáte? Nezapomeňte tento příjem uvést v daňovém přiznání, podléhá totiž zdanění dle § 9 zákona o daních z příjmů. Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.


 
 Dotaz:
Mám pozemky, které pronajímáme k zemědělským účelům, za tyto pozemky dostává otec cca 27.000 Kč. Před dvěma lety otec přepsal pozemky na mě, ale příjem za tyto pozemky si nechává vyplácet na svůj účet. I smlouvy za pronájem jsou pořád na něho, tyto peníze vůbec nedostávám. Jsem povinen jakožto majitel pozemku přiznávat daň z příjmů? Mám takový pocit, že otec tyto příjmy vůbec nepřiznává, mám strach, že když půjde do „tuhého“, že půjdou po majiteli pozemku. Jaké budou postihy nebo pokuty?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Finanční úřad může obecně vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (nebo v němž se stala daň splatnou, pokud nevznikla povinnost podat řádné daňové přiznání).
 
Sankce (penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně) může správce daně daňovému subjektu prominout. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Posuzuje se zejména míra součinnosti nebo existence ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně.
 
Pokud daňové přiznání není podáno vůbec, a to ani dodatečně (typicky na výzvu správce daně), zaplatí daňový subjekt pokutu nejméně 500 Kč. Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy může daňový subjekt dostat pořádkovou pokutu podle § 247 daňového řádu ve výši až 50.000 Kč.
 
Doporučuji za zdaňovací období, kdy nebyl zdanitelný příjem přiznán, podat dodatečné daňové přiznání (popřípadě opravné daňové přiznání). Od příjmů lze odečíst skutečné výdaje nebo výdaje procentem z příjmů.

Jak vzniklou situaci řešit?

V uvedeném konkrétním případě se nabízí několik možností řešení (přednostně doporučuji prostudovat poslední platnou nájemní smlouvu):
  • Nabyvatel (nový vlastník) oznámí nájemci změnu vlastníka, popřípadě se strany dohodnou na změně práv a povinností týkajících se pronájmu pozemků. Dle nového občanského zákoníku se změnou vlastnictví pronajímané věci nájem neruší, ale práva a povinnosti z nájmu přechází na nového vlastníka. Mimo jiné tedy i příjem z pronájmu náleží nabyvateli pozemku, nikoli původnímu majiteli a tento příjem podléhá dani z příjmů dle § 9 zákona o daních z příjmů (pokud není pozemek zařazený v obchodním majetku).
  • Nabyvatel (pronajímatel) uzavře nájemní smlouvu (příjem z nájmu bude opět předmětem daně z příjmů FO) se svým otcem, který se stane nájemcem a pokud bude pronajímatel souhlasit, může nájemce (otec pronajímatele) zřídit třetí osobě k věci užívací právo. Příjem od třetí osoby je zdanitelným příjmem nájemce a opět podléhá dani z příjmů FO.
  • Obdobný postup je možný i v případě uzavření smlouvy o výpůjčce, kdy půjčitel přenechá vypůjčiteli pozemek k bezplatnému dočasnému užívání. Se svolením půjčitele může vypůjčitel přenechat věc k užívání třetí osobě.
  • Pokud nový vlastník nechce (např. z rodinných důvodů) řešit práva a povinnosti, které mu vznikly v souvislosti se změnou vlastnictví pozemku, může se domluvit s otcem na změně majetkových práv.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

buclík
10. 2. 2020 10:51:36
odpověď
Hlášení závadného obsahu

zdena
4. 4. 2018 10:38:50
Pronajímám malý pozemek za 1.500,-Kč ročně zemědělské akciové společnosti, podléhá tato částka dani z příjmu FO? Nemám další výdělečné aktivity, jsem pouze zaměstnanec. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Helena Vorlová
8. 3. 2018 13:49:45
Dobrý den.
V roce 2017 jsem obdržela od zemědělské akciové společnosti pachtovné ve výši 23.375,-- Kč. Jsem povinna tento příjem zdanit?
Děkuji za odpověď.
Vorlová
Hlášení závadného obsahu

králová
27. 3. 2017 4:12:26
jak zdanit přijatou daň z nemovitosti od nájemce
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VANESA
Dámské oděvy, pletené oděvy -velkoobchod
www.vanesa.cz

E-stavebniny.cz
Vše pro váš dům, byt a zahradu.
www.e-stavebniny.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru