Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 2. část


Ing. Martin Bureš
16. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Společník má osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o., pokud doba mezi jeho nabytím a převodem přesáhla dobu pěti let.

Foto: 123RF

 

Ve druhém pokračování tohoto tématu si nejprve připomeneme stěžejní informace k oblasti prodeje obchodního podílu v s. r. o. Poté si uvedeme ještě jeden příklad – prodej podílu ve zverimexu. Bude se danit, či nikoli? To se dozvíte, když budete číst dále.


 
V článku Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 1. část jste se mohli dočíst, na co si musí dát fyzická osoba při prodeji podílu s. r. o. pozor a jaké musí splnit podmínky, aby byl příjem z takového prodeje osvobozený od daně z příjmů. 

Níže si nejprve připomeneme stěžejní informace k tématu prodeje obchodního podílu. Poté si uvedeme ještě jeden příklad „pro přemýšlivé“.

Osvobození od daně z příjmů z prodeje obchodního podílu

 • Společník může mít za splnění podmínek ZDP osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o.
 • Společník má osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o., pokud doba mezi jeho nabytím a převodem přesáhla dobu pěti let.
 • Za datum nabytí obchodního podílu považujeme:
  • den vzniku s. r. o.,
  • den zápisu zvýšení jmění společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „OR“),
  • den nabytí původního obchodního podílu,
  • den úmrtí zůstavitele.
 • Lhůta pro osvobození se přerušuje, pokud došlo v době mezi nabytím a převodem k:
  • příjmu z prodeje obchodního podílu, pokud byl pořízen z obchodního majetku společníka do pěti let po ukončení samostatné činnosti,
  • příjmu, který plyne společníkovi z budoucího prodeje obchodního podílu v době do pěti let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po pěti letech od nabytí,
  • příjmu z budoucího prodeje obchodního podílu pořízeného z obchodního majetku společníka, pokud příjem z prodeje plyne v době do pěti let od ukončení činnosti, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,
  • příjmu z prodeje podílu odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného společníka, pokud k prodeji došlo do pěti let od plnění nebo nabytí, ke kterým došlo po 1. 1. 2014.
 • Doba pěti let mezi nabytím a převodem obchodního podílu na s. r. o.:
  • se zkracuje:
   • dobu, po kterou byl společník členem této s. r. o. před její přeměnou,
   • od roku 2018 také o dobu, kdy byl obchodní podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o prodej podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
  • se nepřerušuje:
   • při výměně obchodních podílů nebo přeměně obchodní korporace při splnění speciální podmínky stanovené pro výměnu podílu a přeměny,
   • od roku 2015 také při rozdělení obchodního podílu v souvislosti s jeho prodejem, pokud je rozdělením zachována celková výše obchodního podílu.

Zdanění příjmů z prodeje obchodního podílu

 • Pokud společník nesplní podmínky pro osvobození příjmu z obchodního podílu na s. r. o. od daně, musí příjmy z prodeje podílu na s. r. o. uvést ve svém daňovém přiznání.
 • Společník zahrne příjem z prodeje obchodního podílu na s. r. o. mezi Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
 • Proti tomuto příjmu může uplatnit výdaje ve výši nabývací ceny prodaného obchodního podílu na s. r. o.
 • Pokud bude společník prodávat větší počet obchodních podílů na s. r. o., může vzájemně kompenzovat ziskové a ztrátové prodeje.
 • Společník může dále uplatnit také výdaje související s uskutečněním prodeje.
 • Pokud veškeré výdaje převýší veškeré příjmy z prodaných obchodních podílů na s. r. o., rozdíl bude daňově neuznatelný.
 • Dodejme, že tohoto druhu příjmů se netýká osvobození příležitostných ostatních příjmů do 30 000 Kč.
 • Pokud plyne společníkovi zdanitelný příjem z prodeje obchodního podílu na s. r. o. ve více splátkách v několika kalendářních letech, může společník uplatnit výdaje v každém roce vždy maximálně do výše příjmu plynoucího prodeje obchodního podílu na s. r. o. v daném roce.

Příklad

Pan Lubomír Vopička (dále jen „Vopička“) a pan Ladislav Vokoun (dále jen „Vokoun“) společně založili 10. 1. 2012 společnost V&V s. r. o. (dále jen „V&V“, k zápisu do OR došlo 13. 3. 2012), přičemž pan Vopička vložil do základního kapitálu 140 000 Kč (tj. vlastní 70% podíl) a pan Vokoun vložil do základního kapitálu 60 000 Kč (tj. vlastní 30% podíl na základním kapitálu společnosti V&V). Společnost provozuje zverimex. Následně se udály tyto případy:
 • V průběhu roku 2013 vložil pan Vopička do PMZK společnosti V&V osobní automobil Jaguar XE ve výši 1 400 000 Kč.
 • V průběhu roku 2014 vložil pan Vokoun do PMZK společnosti V&V 200 000 Kč na bankovní účet.
 • V průběhu roku 2015 se pan Vokoun rozhodl změnit oblast podnikání a svůj podíl prodal panu Vopičkovi za 2 200 000 Kč.
 • V průběhu roku 2015 se pan Vopička rozhodl pro vrácení prostředků z PMZK ve výši 1 400 000 Kč (v nepeněžní formě osobního automobilu Jaguar XE).
 • K 1. 1. 2016 došlo k dlouho plánované fúzi sloučením se společností Vorel s. r. o., při které došlo k navýšení základního kapitálu nástupnické společností V&V o 2 000 000 Kč.
 • 16. 2. 2017 uzavřel pan Vopička smlouvu na prodej obchodního podílu ve společnosti V&V s panem Ludvíkem Vorlem za 10 450 000 Kč, přičemž obdržel příjem až 15. 6. 2017.
Bude mít pan Vopička pouze osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V? Pokud ne, jaký základ daně vykáže pan Vopička v § 10 ostatní příjmy v roce 2017?

Dle mého názoru bude mít pan Vopička zdanitelný příjem ve výši 10 450 000 Kč, přičemž může uplatnit výdaj související se zdanitelným příjmem 2 340 000 Kč (nabývací cena obchodního podílu ve společnosti V&V).

Pan Vopička uvede do § 10 Ostatní příjmy daňového přiznání základ daně ve výši 8 110 000 Kč. Pokud by pan Vopička neměl v roce 2017 jiné příjmy, činila by jeho daň 1 216 500 Kč (bez uplatnění slev na dani).

 

Komentář k výpočtu

 • příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o. je osvobozený, pokud doba mezi jeho nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let,
 • pan Vopička nabyl obchodní podíl ve společnosti V&V z hlediska ZDP k 13. 3. 2012 (za den nabytí obchodního podílu považujeme den zápisu do obchodního rejstříku – Pokyn GFŘ D-22 k § 4 odst. 1 bod 4 písm. g),
 • pan Vopička prodal obchodní podíl ve společnosti V&V z hlediska ZDP k 16. 2. 2017 (za den prodeje obchodního podílu považujeme den účinnosti smlouvy o prodeji obchodního podílu – Pokyn GFŘ D-22 k § 4 odst. 1 bod 4 písm. g) a bod 5),
 • pan Vopička nemůže mít osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V, neboť doba mezi jeho nabytím a prodejem nepřesáhla pět let,
 • pan Vopička obdržel příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V ve výši 10 450 000 Kč,
 • pan Vopička může snížit příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V o jeho nabývací cenu ve výši 2 340 000 Kč,
  • založení společnosti V&V zvýší výši jeho nabývací ceny o 140 000 Kč,
  • příplatek mimo základní kapitál vložený panem Vopičkou zvýší výši jeho nabývací ceny o 1 400 000 Kč,
  • příplatek mimo základní kapitál vložený panem Vokounem nemá vliv na výši jeho nabývací ceny,
  • nákup 30% obchodního podílu ve společnosti V&V od pana Vokouna zvýší výši jeho nabývací ceny o 2 200 000 Kč,
  • vrácení příplatku mimo základní kapitál panu Vopičkovi sníží výši nabývací ceny o 1 400 000 Kč (§ 24 odst. 7 ZDP),
  • fúze sloučením nemá vliv na výši jeho nabývací ceny.

Související článek:
Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 1. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
25. 4. 2019 8:21:07
Vorel: Děkujeme za upozornění, opravili jsme to.
Hlášení závadného obsahu

Vorel
20. 4. 2019 1:44:22
Dekuji za krasny priklad se zverimexem panu Vopicky a Vokouna. Jedna mala nesrovnalost - v komentari, ve vypoctu dane z prijmu p. Vopicky uvadite: "nákup 30% obchodního podílu ve společnosti V&V od pana Vokouna zvýší výši jeho nabývací ceny o 2 200 000 Kč", nicmene v text prikladu vyse zmineny 30% podil Vokouna v roce 2015 koupil nejaky pan Vomacka, nikoliv Vopicka.

Pan Vomacka se pravdepodobne do zverimexu panu Vopicky, Vokouna, Vorla zamichal omylem.

S pozdravem
Vorel
Hlášení závadného obsahu

Radek
2. 7. 2018 9:14:52
Dobrý den, prosím jak je to , když v pruběhu 5 let se dané s.r.o přejmenuje? Bude se doba 5 let počítat od přejmenovaní nebo to nemá žádný vliv na lhutu 5 let?
Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.


EG - Consult, s.r.o.
Účetní firma dodává a podporuje produkty Strormware Office
www.egconsult.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru