Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 2. část


Ing. Martin Bureš
16. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Společník má osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o., pokud doba mezi jeho nabytím a převodem přesáhla dobu pěti let.

Foto: 123RF

 

Ve druhém pokračování tohoto tématu si nejprve připomeneme stěžejní informace k oblasti prodeje obchodního podílu v s. r. o. Poté si uvedeme ještě jeden příklad – prodej podílu ve zverimexu. Bude se danit, či nikoli? To se dozvíte, když budete číst dále.


 
V článku Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 1. část jste se mohli dočíst, na co si musí dát fyzická osoba při prodeji podílu s. r. o. pozor a jaké musí splnit podmínky, aby byl příjem z takového prodeje osvobozený od daně z příjmů. 

Níže si nejprve připomeneme stěžejní informace k tématu prodeje obchodního podílu. Poté si uvedeme ještě jeden příklad „pro přemýšlivé“.

Osvobození od daně z příjmů z prodeje obchodního podílu

 • Společník může mít za splnění podmínek ZDP osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o.
 • Společník má osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o., pokud doba mezi jeho nabytím a převodem přesáhla dobu pěti let.
 • Za datum nabytí obchodního podílu považujeme:
  • den vzniku s. r. o.,
  • den zápisu zvýšení jmění společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „OR“),
  • den nabytí původního obchodního podílu,
  • den úmrtí zůstavitele.
 • Lhůta pro osvobození se přerušuje, pokud došlo v době mezi nabytím a převodem k:
  • příjmu z prodeje obchodního podílu, pokud byl pořízen z obchodního majetku společníka do pěti let po ukončení samostatné činnosti,
  • příjmu, který plyne společníkovi z budoucího prodeje obchodního podílu v době do pěti let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po pěti letech od nabytí,
  • příjmu z budoucího prodeje obchodního podílu pořízeného z obchodního majetku společníka, pokud příjem z prodeje plyne v době do pěti let od ukončení činnosti, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,
  • příjmu z prodeje podílu odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného společníka, pokud k prodeji došlo do pěti let od plnění nebo nabytí, ke kterým došlo po 1. 1. 2014.
 • Doba pěti let mezi nabytím a převodem obchodního podílu na s. r. o.:
  • se zkracuje:
   • dobu, po kterou byl společník členem této s. r. o. před její přeměnou,
   • od roku 2018 také o dobu, kdy byl obchodní podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o prodej podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
  • se nepřerušuje:
   • při výměně obchodních podílů nebo přeměně obchodní korporace při splnění speciální podmínky stanovené pro výměnu podílu a přeměny,
   • od roku 2015 také při rozdělení obchodního podílu v souvislosti s jeho prodejem, pokud je rozdělením zachována celková výše obchodního podílu.

Zdanění příjmů z prodeje obchodního podílu

 • Pokud společník nesplní podmínky pro osvobození příjmu z obchodního podílu na s. r. o. od daně, musí příjmy z prodeje podílu na s. r. o. uvést ve svém daňovém přiznání.
 • Společník zahrne příjem z prodeje obchodního podílu na s. r. o. mezi Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
 • Proti tomuto příjmu může uplatnit výdaje ve výši nabývací ceny prodaného obchodního podílu na s. r. o.
 • Pokud bude společník prodávat větší počet obchodních podílů na s. r. o., může vzájemně kompenzovat ziskové a ztrátové prodeje.
 • Společník může dále uplatnit také výdaje související s uskutečněním prodeje.
 • Pokud veškeré výdaje převýší veškeré příjmy z prodaných obchodních podílů na s. r. o., rozdíl bude daňově neuznatelný.
 • Dodejme, že tohoto druhu příjmů se netýká osvobození příležitostných ostatních příjmů do 30 000 Kč.
 • Pokud plyne společníkovi zdanitelný příjem z prodeje obchodního podílu na s. r. o. ve více splátkách v několika kalendářních letech, může společník uplatnit výdaje v každém roce vždy maximálně do výše příjmu plynoucího prodeje obchodního podílu na s. r. o. v daném roce.

Příklad

Pan Lubomír Vopička (dále jen „Vopička“) a pan Ladislav Vokoun (dále jen „Vokoun“) společně založili 10. 1. 2012 společnost V&V s. r. o. (dále jen „V&V“, k zápisu do OR došlo 13. 3. 2012), přičemž pan Vopička vložil do základního kapitálu 140 000 Kč (tj. vlastní 70% podíl) a pan Vokoun vložil do základního kapitálu 60 000 Kč (tj. vlastní 30% podíl na základním kapitálu společnosti V&V). Společnost provozuje zverimex. Následně se udály tyto případy:
 • V průběhu roku 2013 vložil pan Vopička do PMZK společnosti V&V osobní automobil Jaguar XE ve výši 1 400 000 Kč.
 • V průběhu roku 2014 vložil pan Vokoun do PMZK společnosti V&V 200 000 Kč na bankovní účet.
 • V průběhu roku 2015 se pan Vokoun rozhodl změnit oblast podnikání a svůj podíl prodal panu Vopičkovi za 2 200 000 Kč.
 • V průběhu roku 2015 se pan Vopička rozhodl pro vrácení prostředků z PMZK ve výši 1 400 000 Kč (v nepeněžní formě osobního automobilu Jaguar XE).
 • K 1. 1. 2016 došlo k dlouho plánované fúzi sloučením se společností Vorel s. r. o., při které došlo k navýšení základního kapitálu nástupnické společností V&V o 2 000 000 Kč.
 • 16. 2. 2017 uzavřel pan Vopička smlouvu na prodej obchodního podílu ve společnosti V&V s panem Ludvíkem Vorlem za 10 450 000 Kč, přičemž obdržel příjem až 15. 6. 2017.
Bude mít pan Vopička pouze osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V? Pokud ne, jaký základ daně vykáže pan Vopička v § 10 ostatní příjmy v roce 2017?

Dle mého názoru bude mít pan Vopička zdanitelný příjem ve výši 10 450 000 Kč, přičemž může uplatnit výdaj související se zdanitelným příjmem 2 340 000 Kč (nabývací cena obchodního podílu ve společnosti V&V).

Pan Vopička uvede do § 10 Ostatní příjmy daňového přiznání základ daně ve výši 8 110 000 Kč. Pokud by pan Vopička neměl v roce 2017 jiné příjmy, činila by jeho daň 1 216 500 Kč (bez uplatnění slev na dani).

 

Komentář k výpočtu

 • příjem z prodeje obchodního podílu v s. r. o. je osvobozený, pokud doba mezi jeho nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let,
 • pan Vopička nabyl obchodní podíl ve společnosti V&V z hlediska ZDP k 13. 3. 2012 (za den nabytí obchodního podílu považujeme den zápisu do obchodního rejstříku – Pokyn GFŘ D-22 k § 4 odst. 1 bod 4 písm. g),
 • pan Vopička prodal obchodní podíl ve společnosti V&V z hlediska ZDP k 16. 2. 2017 (za den prodeje obchodního podílu považujeme den účinnosti smlouvy o prodeji obchodního podílu – Pokyn GFŘ D-22 k § 4 odst. 1 bod 4 písm. g) a bod 5),
 • pan Vopička nemůže mít osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V, neboť doba mezi jeho nabytím a prodejem nepřesáhla pět let,
 • pan Vopička obdržel příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V ve výši 10 450 000 Kč,
 • pan Vopička může snížit příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti V&V o jeho nabývací cenu ve výši 2 340 000 Kč,
  • založení společnosti V&V zvýší výši jeho nabývací ceny o 140 000 Kč,
  • příplatek mimo základní kapitál vložený panem Vopičkou zvýší výši jeho nabývací ceny o 1 400 000 Kč,
  • příplatek mimo základní kapitál vložený panem Vokounem nemá vliv na výši jeho nabývací ceny,
  • nákup 30% obchodního podílu ve společnosti V&V od pana Vokouna zvýší výši jeho nabývací ceny o 2 200 000 Kč,
  • vrácení příplatku mimo základní kapitál panu Vopičkovi sníží výši nabývací ceny o 1 400 000 Kč (§ 24 odst. 7 ZDP),
  • fúze sloučením nemá vliv na výši jeho nabývací ceny.

Související článek:
Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 1. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
25. 4. 2019 8:21:07
Vorel: Děkujeme za upozornění, opravili jsme to.
Hlášení závadného obsahu

Vorel
20. 4. 2019 1:44:22
Dekuji za krasny priklad se zverimexem panu Vopicky a Vokouna. Jedna mala nesrovnalost - v komentari, ve vypoctu dane z prijmu p. Vopicky uvadite: "nákup 30% obchodního podílu ve společnosti V&V od pana Vokouna zvýší výši jeho nabývací ceny o 2 200 000 Kč", nicmene v text prikladu vyse zmineny 30% podil Vokouna v roce 2015 koupil nejaky pan Vomacka, nikoliv Vopicka.

Pan Vomacka se pravdepodobne do zverimexu panu Vopicky, Vokouna, Vorla zamichal omylem.

S pozdravem
Vorel
Hlášení závadného obsahu

Radek
2. 7. 2018 9:14:52
Dobrý den, prosím jak je to , když v pruběhu 5 let se dané s.r.o přejmenuje? Bude se doba 5 let počítat od přejmenovaní nebo to nemá žádný vliv na lhutu 5 let?
Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AirFilters
výroba vzduchových filtrů, čištění vzduchotechniky suchým ledem.
www-airfilters.cz

PROUZOVÁ Jana
účetnictví, daně
www.jana-prouzova.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,83 Kč
0,010 Kč
23,09 Kč
-0,090 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru