Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění


Ing. Ivan Macháček
13. 11. 2007
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od roku 2008 bude platit nové daňové řešení penzijního a životního pojištění. Na jaké novinky by se měli připravit zaměstnavatelé i zaměstnanci?


 

Na straně zaměstnance dochází v novém znění § 6 odst. 9 písm. p) ZDP ke sloučení daňového osvobození za oba dva druhy pojištění. Od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozen:

  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, 
     
  • částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou (pojišťovnou se nově rozumí nejen pojišťovna, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, ale i jiná pojišťovna usazená na území členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru), za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, v úhrnu za oba druhy pojištění maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.

Na straně zaměstnavatele vyplývá nové daňové řešení ze situace, kdy obě dvě výše uvedená ustanovení o daňové uznatelnosti příspěvků na penzijní připojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění v ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2007 jsou zrušena zákonem č. 261/2007 Sb.

Daňové řešení příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění je nově podřízeno obecnému režimu daňově uznatelných nákladů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Tyto výdaje (náklady) jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele, pokud jsou vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.

Příklad:

Zaměstnavatel sjedná v pracovní smlouvě se zaměstnancem, že mu bude přispívat měsíčně částku 1 500 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem a současně každý rok částku 10 000 Kč na soukromé životní pojištění, poukázanou v listopadu na účet u pojišťovny.

Řešení:

U zaměstnance bude v r. 2008 od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena částka v celkové výši 24 000 Kč. Za měsíc listopad bude nutno navýšit základ daně zaměstnance o částku 2 500 Kč a za měsíc prosinec o částku 1 500 Kč. Tyto částky budou zahrnuty do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění.

Nově dochází u zaměstnanců ke zdanění z tzv. superhrubé mzdy, tj. z hrubé mzdy zvýšené o pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 35 % ze mzdy (26 % pojistné na sociální zabezpečení a 9 % pojistné na všeobecné zdravotní pojištění). Proto bude nutno navýšit základ daně zaměstnance o částku 875 Kč za měsíc listopad a o částku 525 Kč za měsíc prosinec z důvodu nepeněžního zdanitelného příjmu podléhajícího odvodu pojistného.

U zaměstnavatele budou výdaje na příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na příspěvek na soukromé životní pojištění zaměstnance počínaje zdaňovacím obdobím r. 2008 daňově uznatelné a to bez ohledu na to, zda jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti nebo podléhají zdanění.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva N.
27. 2. 2018 12:48:28
Firma dlouhodobě přispívá svému zaměstnanci na penzijní připojištění. Příspěvek ve výši 2.500 Kč měsíčně je pro firmu daňově uznatelný náklad, nepodléhající zdanění.

Pracovní poměr zaměstnance končí dohodou ke dni 28.2. 2018 z důvodu odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Dotyčný bude ale pro firmu nadále pracovat, a to formou dohody o provedení práce za 10.000 Kč měsíčně.

Firma by chtěla dotyčnému i nadále vyplácet příspěvek na penzijní připojištění. Je to možné a byl by tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CEZNA CZ s.r.o.
nábytek prodej výroba velkoobchod
www.cezna.cz

Ing. Tomáš Kryštůfek
Metodika, tvorba a implementace manažerského reportingu z IS Pohoda.
www.financni-rizeni.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,91 Kč
0,015 Kč
23,49 Kč
0,092 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru