Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poskytnutí automobilu zaměstnanci od 1. 1. 2008


Ing. Ivan Macháček
28. 11. 2007
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.


 

Jak v § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., tak v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. se nově stanoví, že zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podléhá zdanění podle § 6 odst. 6 ZDP. Jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (minimálně však 1 000 Kč).

Poskytnout lze jakékoliv motorové vozidlo - osobní automobil, dodávkový automobil, nákladní automobil, motocykl; k používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely může zaměstnavatel poskytnout jak vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, tak vozidlo najaté formou finančního pronájmu nebo operativního leasingu, resp. i vozidlo vypůjčené z půjčovny.

Zaměstnanec používá služební vozidlo pro soukromé účely na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O použití tohoto vozidla pro svou soukromou potřebu rozhoduje zaměstnanec, k jednotlivým soukromým jízdám není třeba žádného souhlasu zaměstnavatele.

Nepeněžní příjem ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla se vždy přičítá k zdanitelné mzdě zaměstnance při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Částka 1 % ze vstupní ceny se počítá ve stejné výši ze vstupní ceny, ať se jedná o zcela nové vozidlo, starší vozidlo, resp. vozidlo již zcela odepsané.

V případě poskytnutí vozidla, které má zaměstnavatel najaté v rámci finančního nebo operativního leasingu, vychází se pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (pronajímatele). Po ukončení smlouvy o finančním pronájmu a následném odkoupení najatého vozidla zaměstnavatelem zůstává nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla stále stejný, vychází se i nadále pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (pronajímatele).

Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance se vstupní cena o tuto daň zvýší.

Při výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance nezávisí na skutečném rozsahu užívání vozidla pro soukromé účely, směrodatná je skutečnost poskytnutí možnosti využívání vozidla pro soukromé účely. Výše 1 % ze vstupní ceny vozidla se připočte i v případě, že vozidlo je poskytnuto až poslední den v měsíci.

Více motorových vozidel pro služební i soukromé účely


Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. 

V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech poskytnutých všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. Pokud je jedno motorové vozidlo poskytnuto pro služební i soukromé účely více zaměstnancům, je zdanitelným příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla měsíčně u každého ze zaměstnanců.

Jak bylo již uvedeno, zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

Pro zahrnutí plnění zaměstnavatele zaměstnanci do vyměřovacího základu pro odvod pojistného je směrodatné, zda toto plnění je předmětem daně z příjmů fyzických osob a plnění není od této daně osvobozeno.

Z těchto důvodů se nově zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění i nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému používání pro služební a soukromé účely.

Příklad

Technický ředitel má od společnosti s r.o. poskytnuté služební vozidlo k používání pro služební i soukromé účely od r. 2007. Vstupní cena automobilu činí 900 tis. Kč. Zdanitelný příjem za měsíc březen 2008 činí 50 000 Kč, zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.

Výpočet měsíční zálohy na daň

Bez vozidla pro soukromé účely v Kč Včetně vozidla pro soukromé účely v Kč
Hrubá mzda    50 000    50 000
Nepeněžní příjem (1%)        9 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem 35%  +17 500  +20 650
Základ daně (superhrubá mzda)    67 500    79 650
Záloha na daň (15%)    10 125    11 955
Sleva na poplatníka   - 2 070   - 2 070
Záloha po slevě     8 055     9 885
Pojistné zaměstnance (12,5%)     6 250     7 375
Čistá mzda    35 695   32 740
Rozdíl    - 2 955

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
HLEDÁTE DAŇOVÉHO PORADCE?
Vše od běžných konzultací až po převzetí celé účetní a daňové agendy.
www.filipmacoun.cz

HOTHOT Exclusive s.r.o.
Dodavatel luxusních designových radiátorů na míru Vašemu bydlení.
www.radiators.shop

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,210 Kč
23,85 Kč
-0,313 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 02.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru