Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poskytnutí automobilu zaměstnanci od 1. 1. 2008


Ing. Ivan Macháček
28. 11. 2007
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.


 

Jak v § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., tak v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. se nově stanoví, že zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podléhá zdanění podle § 6 odst. 6 ZDP. Jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (minimálně však 1 000 Kč).

Poskytnout lze jakékoliv motorové vozidlo - osobní automobil, dodávkový automobil, nákladní automobil, motocykl; k používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely může zaměstnavatel poskytnout jak vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, tak vozidlo najaté formou finančního pronájmu nebo operativního leasingu, resp. i vozidlo vypůjčené z půjčovny.

Zaměstnanec používá služební vozidlo pro soukromé účely na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O použití tohoto vozidla pro svou soukromou potřebu rozhoduje zaměstnanec, k jednotlivým soukromým jízdám není třeba žádného souhlasu zaměstnavatele.

Nepeněžní příjem ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla se vždy přičítá k zdanitelné mzdě zaměstnance při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Částka 1 % ze vstupní ceny se počítá ve stejné výši ze vstupní ceny, ať se jedná o zcela nové vozidlo, starší vozidlo, resp. vozidlo již zcela odepsané.

V případě poskytnutí vozidla, které má zaměstnavatel najaté v rámci finančního nebo operativního leasingu, vychází se pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (pronajímatele). Po ukončení smlouvy o finančním pronájmu a následném odkoupení najatého vozidla zaměstnavatelem zůstává nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla stále stejný, vychází se i nadále pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (pronajímatele).

Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance se vstupní cena o tuto daň zvýší.

Při výpočtu nepeněžního příjmu zaměstnance nezávisí na skutečném rozsahu užívání vozidla pro soukromé účely, směrodatná je skutečnost poskytnutí možnosti využívání vozidla pro soukromé účely. Výše 1 % ze vstupní ceny vozidla se připočte i v případě, že vozidlo je poskytnuto až poslední den v měsíci.

Více motorových vozidel pro služební i soukromé účely


Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. 

V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech poskytnutých všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. Pokud je jedno motorové vozidlo poskytnuto pro služební i soukromé účely více zaměstnancům, je zdanitelným příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla měsíčně u každého ze zaměstnanců.

Jak bylo již uvedeno, zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

Pro zahrnutí plnění zaměstnavatele zaměstnanci do vyměřovacího základu pro odvod pojistného je směrodatné, zda toto plnění je předmětem daně z příjmů fyzických osob a plnění není od této daně osvobozeno.

Z těchto důvodů se nově zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění i nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému používání pro služební a soukromé účely.

Příklad

Technický ředitel má od společnosti s r.o. poskytnuté služební vozidlo k používání pro služební i soukromé účely od r. 2007. Vstupní cena automobilu činí 900 tis. Kč. Zdanitelný příjem za měsíc březen 2008 činí 50 000 Kč, zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.

Výpočet měsíční zálohy na daň

Bez vozidla pro soukromé účely v Kč Včetně vozidla pro soukromé účely v Kč
Hrubá mzda    50 000    50 000
Nepeněžní příjem (1%)        9 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem 35%  +17 500  +20 650
Základ daně (superhrubá mzda)    67 500    79 650
Záloha na daň (15%)    10 125    11 955
Sleva na poplatníka   - 2 070   - 2 070
Záloha po slevě     8 055     9 885
Pojistné zaměstnance (12,5%)     6 250     7 375
Čistá mzda    35 695   32 740
Rozdíl    - 2 955

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DOGS & CATS services
On-line prodej veterinárních diet
www.dogsandcats.cz

econac, s.r.o.
účetní a daňová kancelář na Praze 8 Ládví
www.econac.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,91 Kč
0,015 Kč
23,49 Kč
0,092 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru