Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podání daňového přiznání – nejčastější otázky


Bc. Kateřina Kandlerová
5. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel svým zaměstnancům provádí tzv. zúčtování daně, a to při splnění zákonných podmínek, nepodává však za zaměstnance daňové přiznání.

Foto: Fotolia

 

Řešíte podání daňového přiznání? Jste studenti, byli jste po část roku na úřadu práce, pronajímáte nemovitost, máte k zaměstnání ještě navíc brigádu? Nebo jen nevíte, zda máte povinnost si přiznání podat sami? Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy.


 
Každý rok se podnikatelé a velká část zaměstnanců potýkají s vyplněním a podáním daňového přiznání za své příjmy, kterých dosáhli. Nejinak tomu je i letošní rok. Proto jsme v tomto článku připravili odpovědi na jedny z nejčastějších otázek, které vás mohou při vyplňování napadnout.
 
Zaměříme se na studenty a některé společné zásady pro důchodce a maminky na rodičovské dovolené a dále na obecné případy, ve kterých se často tápe a vzniká řada otazníků.
 
Mohu si uplatnit slevu na manželku za rok 2015 v případě, že po část roku 2015 byla na mateřské a zbylou část roku na rodičovské dovolené?
 
V tomto případě je důležité rozlišit mateřskou od rodičovské dovolené. Důvodem je to, že pro posouzení podmínky dosažení příjmů manželky se na každý tento příjem pohlíží jinak. Do hranice příjmů, která v roce 2015 činí 68.000 Kč, se totiž mateřská započítává, ale pokud jde o rodičovský příspěvek, ten se pro posuzování výše příjmů nezapočítává. Je tedy důležité, abyste si spočítali veškeré příjmy, které se do příjmů manželky započítávají, včetně mateřské. Jakmile všechny tyto částky sečtete, uvidíte, zda se do hranice příjmů vejde, či nikoliv.
 
Sleva na dani na manželku činí 24.840 Kč v roce 2015. Je-li manželka držitelkou průkazu ZTP/P, pak se sleva na dani zdvojnásobuje, tj. na částku 49.680 Kč. Jste-li manželé po celý rok 2015 a splňujete podmínky pro uplatnění slevy, náleží vám sleva v plné výši. Pokud jste manželství uzavřeli v průběhu roku, pak si slevu uplatníte v poměrné části 1/12 z celkové výše slevy, a to za každý měsíc, na jehož počátku jste byli manželé.
 
To samé samozřejmě platí i v případě opačném, tedy že manželka může za výše uvedených podmínek uplatnit slevu na svého manžela.
 
Příklad uplatnění slevy na manželku: Sňatek byl uzavřen 15. srpna 2015. To znamená, že si slevu na manželku při splnění výše uvedených podmínek můžete uplatnit od měsíce září 2015, protože na počátku tohoto měsíce jste byli manželé. Září až prosinec jsou celkem čtyři celé měsíce. Výpočet slevy za čtyři měsíce by vypadal následovně:

(24.840 Kč / 12 měsíců) × 4 měsíce = 8.280 Kč

Je-li manželka držitelkou průkazu ZTP/P, pak je tato sleva dvojnásobná:

(49.680 Kč / 12 měsíců) × 4 měsíce = 16.560 Kč


Více informací naleznete v článku Uplatnění slevy na manželku či manžela.
 
Jak je to s daňovým přiznáním, když mám hlavní pracovní poměr a k němu ještě brigádu? Musím si podat daňové přiznání sám, nebo mi ho může zpracovat „hlavní“ zaměstnavatel? Je nutné brigádu do daňového přiznání vůbec uvádět?
 
Praxe je taková, že zaměstnavatel svým zaměstnancům provádí tzv. zúčtování daně, a to při splnění zákonných podmínek, nepodává však za zaměstnance daňové přiznání. Zmíněné zúčtování daně zaměstnavatel provádí pro zaměstnance, který o to svého zaměstnavatele požádal, v případě, že zde není zákonná povinnost pro zaměstnance si podávat daňové přiznání.
 
Daňové přiznání má povinnost podat ten, kdo měl k příjmům ze zaměstnání další příjmy (např. z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku) větší než 6.000 Kč za rok. Jedná se o částku hrubých příjmů. Pokud ale dle výše uvedeného má zaměstnanec povinnost si podat daňové přiznání, musí tak učinit sám, nikoliv přes svého zaměstnavatele. Mohou být sporadické případy, kdy zaměstnavatel může pomoci s vyplněním daňového přiznání, ale odpovědnost před finančním úřadem má samotný zaměstnanec. Ten si také daňové přiznání sám podepíše. V žádném případě si tedy zaměstnanec nemůže nárokovat po svém zaměstnavateli, aby za něj daňové přiznání podal.
 
Pokud jde o „brigádu“ na dohodu o provedení práce („DPP“) nebo dohodu o pracovní činnosti („DPČ“), ty patří do příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec brigádu na DPP nebo DPČ vykonával, vystaví na požádání zaměstnanci Potvrzení o zdanitelných příjmech:  
Zaměstnanec jej pak přiloží jako přílohu k daňovému přiznání a uvedené údaje zapíše do daňového přiznání. To vše opět za předpokladu, že mu vzniká povinnost podat daňové přiznání (viz výše).
 
Zaměstnanec si v roce 2016 nemusí daňové přiznání podat, pokud v roce 2015 měl příjem pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo měl příjmy z více zaměstnání postupně. To se týká i DPP nebo DPČ. Podmínkou však je mít podepsané Prohlášení poplatníka („růžový papír“). Pokud by měl více zaměstnání v jednom měsíci souběžně, pak je nutné, aby si zaměstnanec podal daňové přiznání sám.

Pokud měl zaměstnanec ve zdaňovacím období i jiné příjmy, které byly zdaněny srážkovou daní (např. DPP do 10.000 Kč), nemá povinnost podat daňové přiznání a může požádat posledního zaměstnavatele v daném zdaňovacím období o roční zúčtování mezd. Pro zaměstnance by ale mohlo být výhodnější podat si sám daňové přiznání z důvodu, že by do přiznání zahrnul i příjmy zdaněné srážkovou daní a po uplatnění slevy na poplatníka a dalších slev by zaměstnanci mohl za příslušné zdaňovací období vzniknout přeplatek na dani.
 
Co když podám daňové přiznání pozdě, jaké mi hrozí sankce? Je možné požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání?
 
Při záplavě povinností se lehce může stát, že daňové přiznání podáte pozdě. Nemusíte však zoufat, situace není ztracená. Přihodí-li se, že své daňové přiznání podáte v roce 2016 do 5 pracovních dnů po stanoveném termínu, nemusíte se bát žádné sankce ani pokuty. O něco horší už je to v případě, že daňové přiznání podáte později než za 5 pracovních dnů od řádného termínu. V takovém případě buďte připraveni na sankci v podobě pokuty za každý den takového prodlení, která činí 0,05 % z daně, která byla vyměřena, případně z nadměrného odpočtu. Je-li výše vypočtené pokuty menší než 200 Kč, finanční úřad takovouto výši k úhradě nebude předepisovat. Maximální hranice pokuty, kterou vám může finanční úřad dát, je 300.000 Kč.
 
Pokud jde o možnost prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, nejedná se o nic neobvyklého. V zásadě existují dvě možnosti, jak lhůtu posunout o tři měsíce. Prvním způsobem je podání žádosti přímo na finanční úřad, a to ještě v době, dokud neskončil termín pro podání daňového přiznání, to znamená do 1. dubna 2016. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, nezapomeňte žádost opatřit potřebným kolkem a vyčkejte na odpověď ze strany finančního úřadu.
 
Jako druhý způsob je možné využít služeb daňového poradce, který si na základě plné moci odložení termínu pro podání daňového přiznání vezme na starost. Nezapomeňte také o případném „odkladu“ informovat vaši zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.
 
Jak mám do daňového přiznání uvést příjmy ze zahraničí?
 
Příjmy ze zahraničí a tomu odpovídající výdaje je nutné uvést do daňového přiznání v rámci vyplnění Přílohy č. 3. Takto dosažené příjmy sečteme s příjmy, kterých jsme dosáhli na území České republiky. Jedná-li se o tzv. prostý zápočet z více zemí, je nutné vyplnit i samostatný list k Příloze č. 3. Obecně lze říci, že většina příjmů ze zahraničí, ať už jde o ty, kterých jsme dosáhli ze zaměstnání, podnikání či pronájmu, se daní obdobným způsobem jako příjmy dosažené na území ČR.
 
Jak postupovat v případě příjmů z pronájmu, kterých jsem v roce 2015 dosáhl, a s tím souvisejících výdajů?
 
Pokud jste dosáhli příjmů z pronájmů nemovitostí nebo movitých věcí, a to v souladu s § 9 zákona o daních z příjmů, je nutné i tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání, pokud jsou vyšší než 6.000 Kč za rok. Příjmy, kterých jste v roce 2015 dosáhli, je nutné spolu s výdaji uvést do Přílohy č. 2 k daňovému přiznání.
 
Jde-li o výdaje, máte v zásadě dvě možnosti, jak je uplatnit. Tím prvním způsobem je uplatnění tzv. skutečných výdajů, které s touto činností přímo souvisí. Druhou variantou je možnost využít tzv. paušálních výdajů. Dle zákona o daních z příjmů je výše těchto výdajů 30 % z dosažených příjmů. Maximální výše paušálních výdajů, které si do daňového přiznání za rok 2015 z příjmů z pronájmu můžete uplatnit, je 600.000 Kč.
 
Jaký je nejjednodušší způsob, jak podat daňové přiznání? Platí stále možnost si jej vyzvednout na finančním úřadě a doma vyplnit? Jaké jsou případně další možnosti?
 
Jste-li příznivce klasického, tedy papírového způsobu, můžete podat daňové přiznání za rok 2015 i v papírové podobě. Příslušný formulář si buď můžete vytisknout z internetu, nebo vyzvednout na finančním úřadě.
 
Další možností, mnohem více pohodlnou, je vyplnit daňové přiznání tzv. online, v elektronické podobě. K tomu slouží např. Daňový portál. Zde jsou k dispozici formuláře pro finanční správu a mezi nimi i aktuální formulář daňového přiznání za rok 2015. Je třeba předtím nastavit svůj počítač tak, aby splňoval požadavky pro zapsání údajů a jejich následné vytištění a podání na finanční úřad. Pokud jste vlastníkem elektronického podpisu, je možné daňové přiznání zaslat přímo svému správci daně. Jste-li vlastníkem datové schránky, přes Daňový portál formulář vyplníte a poté jej uložíte do příslušného souboru, který je připravený k odeslání přes datovou schránku.

Velkou výhodou však je, pokud data ze svého účetního programu můžete přímo „vepsat“ do programu, který v sobě obsahuje modul pro daňová přiznání (pokud např. používáte pro vedení účetnictví nebo daňové evidence ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení).
 
Co když jsem byl po větší část roku na úřadě práce a pracoval jsem jen poslední tři měsíce v roce?
 
Pokud jste byli po část roku např. na úřadu práce či na mateřské dovolené a po část roku zaměstnaní, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku 2015 měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit v přiznání slevu na poplatníka v celoroční výši 24.840 Kč. U této slevy totiž nezáleží na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala.
 
V případě, že jste měli v roce 2015 příjem pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo jste dosáhli příjmu z více zaměstnání postupně (platí např. i pro DPP a DPČ), a měli jste u všech zaměstnavatelů podepsané Prohlášení poplatníka („růžový papír“), nemusíte si daňové přiznání ani sami podávat. Můžete požádat svého posledního zaměstnavatele, aby vám provedl tzv. zúčtování daně. Žádost je třeba zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. 2. 2016 a spolu s ní také veškeré podklady, na základě kterých by uplatnil slevy na dani nebo odčitatelné položky ze základu daně (např. potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru, potvrzení o zaplaceném pojistném na penzijní či životní pojištění, potvrzení o poskytnutí daru atp.).
 
Jsem student, přivydělával jsem si v roce 2015 občas na brigádě na dohodu o provedení práce a zároveň jsem drobně podnikal na živnostenský list. Slyšel jsem, že jako student jsem osvobozený od placení daně, zdravotního pojištění a sociálního pojištění, je tomu skutečně tak? A jak je to s podáním daňového přiznání?
 
V této oblasti každý rok dochází k řadě nesrovnalostí a nepřesností. Takováto situace se totiž netýká zdaleka jen studentů, jak vyplyne dále. Je pravda, že názor o osvobození od daně z příjmů, placení zdravotního a sociálního pojištění je u studentů velmi rozšířený a něco na tom pravdy dokonce i je. Je však nutné upozornit také na skutečnost, že tomu tak není vždy, zvláště při dosahování příjmů. Pojďme se na to podívat postupně.
 
Abychom to správně rozklíčovali, nejdříve si rozebereme, jak je to se studentem obecně. Studentem jste podle české legislativy v případě, že splňujete podmínky o studiu podle § 12 zákona o státní sociální podpoře. V takovém případě je plátcem zdravotního pojištění za vás stát a sociální pojištění nemáte po dobu trvání studia dle výše uvedených podmínek povinnost platit. Daň z příjmů se vás netýká. To vše platí v případě, že pouze studujete a v roce 2015 jste nepodnikali.
 
Pokud jste studenti a v roce 2015 jste podnikali a splňujete výše uvedené zákonné podmínky pro uznání statutu studenta, je vaše podnikání považováno za tzv. vedlejší činnost. V praxi to znamená, že v prvním roce, ve kterém jste zahájili podnikání, nemusíte hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Následně však musíte v následujícím roce provést vyúčtování za první rok podnikání a případný odvod na zdravotní a sociální pojištění je stanoven na základě dosaženého zisku. Tento princip platí i pro stanovení záloh v dalších letech, kdy se zálohy na zdravotní pojištění stanoví na základě skutečně dosaženého zisku za předchozí rok.
 
Pokud jde o sociální pojištění, zde je potřeba sledovat, zda jste v rámci podnikání nepřesáhli rozhodnou částku. Pro rok 2015 tato částka činila 63.685 Kč. Důležitá informace je, že se jedná o částku tvořící rozdíl mezi příjmy a výdaji, to znamená o zisk, nikoliv o příjmy samotné. Pokud tedy váš zisk nedosáhl v roce 2015 výše uvedené částky, nejste povinni v roce 2016 platit zálohy na sociální pojištění. Jen pro zajímavost, na rok 2016 je tato částka stanovena na 64.813 Kč. Nepřekročí-li tedy váš zisk v roce 2016 tuto částku, nemusíte ani v roce 2017 hradit ze svého podnikání žádné zálohy na sociální pojištění.
 
Výše uvedené informace platí v zásadě obdobně pro všechny skupiny osob, pro které je podnikání vedlejším zdrojem příjmů. Nejčastěji jsou to starobní důchodci, invalidní důchodci a osoby na rodičovské dovolené.
 
Jako student – podnikatel si také můžete uplatnit tzv. slevu na dani na studenta, která za rok 2015 činí 4.020 Kč. To vše za předpokladu, že splňujete podmínku podle § 35ba zákona o daních z příjmů. To znamená, že o tuto částku se sníží případná výsledná daň. Pokud jste studovali jen po část roku, uplatníte poměrnou část této částky za každý měsíc vašeho studia.
 
Příklad: Pokud jste v roce 2015 studovali v měsících leden až červen, jedná se o studium za šest měsíců. Slevu na dani si vypočítáte následovně: (4.020 Kč / 12 měsíců) × 6 měsíců = 2.010 Kč.
 
A nyní se dostáváme k případu student a zaměstnání. Výše uvedené informace o podnikání a zmíněné povinnosti tím zůstávají nedotčené, bez ohledu na to, zda jste byli zaměstnaní či nikoliv. Zdanění odměny např. z dohody o provedení práce („DPP“) nebo mzdy z běžného pracovního poměru a podmínky pro odvod na zdravotní a sociální pojištění z odměny mají totiž svá specifika.
 
Co konkrétně máme na mysli? U DPP je pro stanovení povinnosti odvodů na zdravotní a sociální pojištění důležitá hranice příjmů. Pokud jste si na DPP vydělali u svého zaměstnavatele měsíčně maximálně 10.000 Kč, neodvádí se z této odměny zdravotní ani sociální pojištění. Jakmile ale dosáhnete příjmu na DPP 10.001 Kč a výše, pak tento příjem podléhá platbě zdravotního a sociálního pojištění. To, že jste studenti, nehraje vůbec žádnou roli. Toto pravidlo platí pro všechny osoby, nejen pro studenty.
 
Pokud jde o daň z příjmů, podepíšete-li u svého zaměstnavatele tzv. růžový papír (Prohlášení poplatníka), můžete uplatnit základní slevu na poplatníka, která v roce 2015 činila pro všechny 24.840 Kč za rok, měsíčně tedy 2.070 Kč.
 
V případě podání daňového přiznání se na studenta vztahují stejné podmínky jako pro ostatní poplatníky. To znamená, že je důležité pamatovat na termín pro podání daňového přiznání za rok 2015, což je 1. duben 2016. V případě, že jste podnikali, podáte také Přílohu č. 1, a nezapomeňte ani na doložení potvrzení o studiu a také potvrzení o příjmech od svého zaměstnavatele, případně zaměstnavatelů, bylo-li jich v roce 2015 více. Údaje z potvrzení od všech zaměstnavatelů také uvedete do příslušných řádků daňového přiznání.


Související články:
Prohlášení poplatníka daně z příjmů
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015
Uplatnění slevy na manželku či manžela
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
20. 3. 2020 18:06:24
Potřebovala bych poradit v situaci kdy manžel byl zaměstnán celých 11 měsíců a poslední 12 pracoval na dohodu kde si vydělal do 10tisic. Co je třeba doložit na finanční úřad? Má k té dohodě i potvrzení o zdanitelnych příjmech ale žádná Dan vlastně z toho nejde stačí jen napsat prohlášení? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
10. 3. 2020 9:26:24
Prosím o radu k vyplnění daně za rok 2019, můj syn byl zaměstnán 11měsíců a 12měsíc si zaplatil pojištění sám,sociální neplatil za tento měsíc, jak to mám napsat do danového přiznání. Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Viktor
22. 2. 2020 21:57:32
Dobrý den, do 30.9.2019 jsem byl student a od 1.10 jsem nastoupil do práce a zapomněl jsem požádat zaměstnavatele o daňové přiznání, má smysl ho podávat když jsem pouze odpracoval 3 měsíce?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Arathas
17. 2. 2020 19:34:58
V roce 2019 jsem měl celý rok pouze jednoho zaměstnavatele. V červnu 2019 jsem si způsobil pracovní úraz a pojišťovna mi vyplatila náhradu za ztrátu na výdělku ve výši 2200 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování záloh?
Hlášení závadného obsahu

Stanislava
7. 8. 2019 10:10:02
Příjem z mateřské se do příjmů vždy zahrnuje, příjem z RD ne, je to sociální dávka
Hlášení závadného obsahu

Mirka
12. 6. 2019 20:54:43
v žádném případě UP, ale měla jste požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování.
Hlášení závadného obsahu

Sandra
12. 6. 2019 13:31:28
Dobrý den,
prosím Vás, když jsem tři čtvrtiny roku pracovala u jednoho zaměstnavatele a zbytek roku jsem byla na ÚP - měla jsem podat daňové přiznání nebo to za mě udělal ÚP? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Hanka
10. 3. 2019 21:29:12
Dobrý den, pokud jsem v roce 2018 měla v lednu a únoru pozastavenou živnost (byla jsem na úřadu práce) a po zbytek roku jsem znovu přihlášena jako OSVČ, v jaké výši si mohu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Sonjava
7. 2. 2019 11:03:05
Dobry den,musim podavat dane,kdyz jsem byla na rodicovske dovolené a od 28.8.2018 na urade prace? Tam jsem az domtedka. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
4. 2. 2019 17:34:29
Dobrý den. Byla jsem od 7.4.2018 zaměstnaná u jedné firmy od které jsem odešla po zkušební době, tudíž mi ten den vystavili paragraf za hrubé porušení pracovní kázně. Ten den jsem ihned nastoupila do jiné práce, kde mi dali smlouvu ten den aby jsem mohla hned nastoupit do pracovního procesu. Bohužel mě v bývalé práci evidovali další 4 dny a nechtějí mi opravit datum ukončení.pracovního poměru aby korespondovalo s mým odchodem. Podle jejich tvrzení je datum správně. A mě nyní současný zaměstnavatel nemůže udělat daňové přiznání jelikož nesouhlasí data a mám mezi 16.4 až 19.4.2018 dva HPP..Prosím o radu. Děkuju Z.
Hlášení závadného obsahu

Petra
2. 2. 2019 16:17:12
Dobrý den, v roce 2018 jsem byla do března na rodičovské dovolené, od března do června jsem byla zaměstnána na HPP a od té doby jsem registrovaná na úřadu práce. Můj příjem (hrubá mzda a dávky z úp) nepřesáhl 68 000,-, tudíž manžel na mne uplatňuje slevu na manželku. Můj dotaz zní, jestli já musím podávat daňové přiznání a případně jakým způsobem? Vždy jsem byla zaměstnaná a řešil to za mne zaměstnavatel, takže se vůbec neorientuji.
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 1. 2019 17:29:02
Dobrý den, jsem matka samoživitelka na rodičovské dovolené, od května loňského roku jsem pracovala do zaří na smlouvu DPČ,od října jsem začala pracovat na HPP. Má otázka tedy zní, musím podávat daně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

DavidV
21. 10. 2018 11:27:12
Dobry den, pracuji ve fabrice na HPP a zamestnavatel mi kazdy rok dela vyuctovani dani. Uz 4 roky nedostavam nic nez 90Kc na vraceni dani, ale letos pracuji od srpna jeste na DPČ u druheho zamestnavatele, ktery mi strhava tech 15% dan. Vydelky mam tedy za DPČ dost nizke, protoze ta dan je dost vysoka vzdycky. Nemam slevu na dani. A tak se chci zeptat, az si budu u meho hlavniho zamestnavatele v roce 2019 nechat delat dane, muzu zahrnout do mych prijmu tu praci co vykonavam jinde na DPČ a bude mi neco vraceno? Štve me, ze platim vysoke dane jak u HPP tak i na DPČ. To se vubec nevyplati, kdyz mam dve prace a strkám nasemu státu takovycj tisic za dane. Vratej mi tedy za DPČ neco aspon? A kolik priblizne? Diky za odpoved. Davidy
PS: Deti nemam.
Hlášení závadného obsahu

Andyka
7. 8. 2018 16:58:06
Dobrý den. Syn studuje na VŠ denní (prezenční) formu studia. Nyní má nabídku na zkrácený úvazek 25h/týdně při studiu, kdy by byl řádným studentem denního studia a zároveň by částečně pracoval. Jaká pracovní smlouva je vhodná tomuto, aby jsem nadále mohla na něj uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě (bonus)? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Viki
5. 4. 2018 11:52:31
Dobrý den, už je sice trochu pozdě ale přece: Přítelkyně je zaměstnaná ( během roku 2017 byla i na pracáku a u více zaměstnavatelů). Jenže jí nikdo není schopný říct zda bylo podáno daňové přiznání či nikoliv. Jedná se o to že nic nepodepisovala a nic takže nevím jak to s ní ja a mám trochu strach aby se něco nezapinkalo. Prosím o radu co teď ( envíme jestli to bylo podáno resp. jestli něco musela podepisovat)
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
5. 2. 2018 13:58:05
Dobrý den. Budu podávat daňové přiznání a nevím, zda musím doložit všechny příjmy (i ty, na které jsem uplatnila slevu na studenta). Celý rok jsem měla DPČ, kde jsem neuplatňovala žádné slevy(zalohová daň). K tomu DPP, kde jsem také neuplatňovala slevu. Kromě toho jsem během roku měla 2 brigády na dpp do 10tisic , kde jsem tu slevu uplatňovala (postupně samozřejmě). Jde mi o to, zda mám povinnost tyto dva příjmy uvádět do DP. Děkuji za odpov
Hlášení závadného obsahu

Lali02
28. 1. 2018 22:40:10
Dobrý den, prosim o radu. V roce 2017 jsem byla cely rok na rodičáku, plus pracuji a mam dohodu o provedeni prace, mohu si uplatnit slevy na dane? Popripade na syna a dalsi... Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Jana
24. 1. 2018 16:00:56
Dobrý den, vyplňuji daňového přiznání a chtěla bych se zeptat, v loňském roce mě propustili z práce, na úřadu práce jsem pobírala 5 měsíců podporu. Počítá se tato podpora do daní? Druhá otázka je, zda mohu uplatnit úroky z úvěru za celý rok, když jsem byla 5 měsíců na ÚP. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

0607
30. 5. 2017 11:42:26
Jako zaměstnavatel jsem udělala našemu zaměstnanci roční vyúčtování daně za rok 2016, podepsal prohlášení poplatníka, uplatnil slevy. Zaměstnanec u nás ukončil pracovní poměr a nyní jsem zjistila , že v roce 2016 podnikal a podával si daňové přiznání, aniž by přiznal příjmy s pracovního poměru u nás. Co teď s tím, když vím, že pravděpodobně podváděl .
Hlášení závadného obsahu

Romana
23. 3. 2017 22:25:39
Dobrý den, momentálně jsem na Mateřské dovolené a ráda bych si podala Daňové přiznání pač by mi tuším měli ďaň vracet. V loňském roce jsem byla na Rodičovské a na DPP jsem si v Dubnu vydelala cca. 1000 Kc ve firmě, kde jsem podepsala růžové prohlášení, takže jsem od nich peníze dostala aniž by mi z nich byla strhnuta daň. Pak jsem si až v září, kdy jsem přecházela z rodičovské opět na mateřskou (druhé dítě), sehnala další DPP u jiné firmy, kde už se mnou růžové prohlášení nepodepsali a daň mi strhávali rovnou. Tam jsem si vydělala celkem cca. 10 000 za dva měsíce. Proto bych si ráda podala přiznání a uplatnila tak slevu na dani, jen nevím zda psát příjmy z obou dohod,a jaké všechny přílohy doložit. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marie
21. 3. 2017 14:33:49
Vero: Příjem z mateřské ani z rodičovské se do přiznání nezahrnuje.
Hlášení závadného obsahu

Vero
20. 3. 2017 12:46:53
Dobrý den,

v roce 2016 jsem 4 mesice normalne pracovala, 1.4. jsem nastoupila na materskou dovolenou, v rijnu pak rovnou presla na rodicovskou dovolenou. V srpnu mi zkoncil pracovni pomer u zamestnavatele. Staci do danoveho priznani zahrnout pouze zdanitelne prijmy za 4 odpracovane mesice nebo musim dokladat i prijem materske/rodicovske?

Moc dekuji za pomoc.

Veronika
Hlášení závadného obsahu

Marta
2. 2. 2017 9:53:22
Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba podat daňové přiznání k dohodě o provedení práce s výdělkem do 10 000, v případě kdy jsem měla podepsané Prohlášení poplatníka a neměla jsem za dané měsíce žádného jiného zaměstnavatele. Účetní mi vystavila potvrzení o zdanitelných příjmech, já absolutně nevím, jak dál postupovat. Velmi Vám děkuji, hezký den
Hlášení závadného obsahu

Jarča P
17. 1. 2017 16:02:55
Je možno zpětně podat DaP FO v roce 2017 za rok 2012, když měl zaměstnanec pouze příjmy ze závislé činnosti leden-srpen a od 9-12 starobní důchod, zúčtování v r. 2013 za rok 2012 nebylo provedeno.
Hlášení závadného obsahu

MonikaZ
12. 1. 2017 10:23:55
Dobrý den,
potřebovala bych poradit s podáním daně.
Žila jsem na SK a v roce 2016 jsem ukončila pracovní poměr a vrátila se do ČR, kde jsem byla 2 měsíce vedená na ÚP, kde jsem nedostávala žádný příjem. Po té jsem se zaměstnala v ČR na plný úvazek.

Jaký je postup přiznání daní, jak mohu postupovat v této záležitosti.

Moc děkuji za Vaši pomoc
Hlášení závadného obsahu

Katarina
9. 4. 2016 16:16:54
Koupila jsem druzstevni byt, ktery chci podnajimat. Cena najmu je 10 000 (odpovida splatce anuity)+ poplatky 3 000. Dan z prijmu se bude pocitat pouze z 10 000 x 12 = 120 000? Lze si snizit zaklad dane o cenu podlahy a kuchynske linky, kterou jsem do bytu kupovala, protoze nebyli soucasti novostavby? Lze snizit zaklad dane výdajovým paušálem ve výši 30 % (tj dan se bude pocitat pouze z 120 000 x 0,7 = 84 000)? Musim tento pausal necim podlozit (napr.fakturou za podlahu)?
Hlášení závadného obsahu

janinka
23. 3. 2016 9:37:15
alena: Podle mě nemusíte protože povinnost podat daň. přizn. má ten kdo má roční příjmy vyšší než 15 000 Kč (§38g zák. o dani z příjmů). Pokud byste přiznání ale podávala slevu na poplatníka si uplatnit můžete (v celoroční výši - nedělí se počtem měsíců).
Hlášení závadného obsahu

alena
21. 3. 2016 10:13:13
Dobrý den, jsem na rodičovské a měla jsem DPP do 10000,- s podepsaným prohlášením, byla uplatněna sleva. Musím podávat daňové přiznání? a pokud ano, mohu uplatnit slevu na poplatníka ve formuláři znovu? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Markéta
15. 3. 2016 10:51:10
Dobrý den, poplatník daně z příjmů byl v měsících 1-8 zaměstnaný a v měsících 9-12 veden jako OSVČ. Kolik měsíců si může uplatnit slevu na dítě v tabulce 2 daňovém přiznání? 4 měs. nebo 12 měsíců? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
29. 2. 2016 8:24:07
pro 94519 (Markéta):
Dobrý den, doporučuji pročíst článek Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015? na Portálu POHODA (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/kdo-ma-povinnost-podat-danove-priznani-za-rok-2015/). Najdete v něm mimo jiné i následující informaci.

"Podle § 38g zákona o daních z příjmů je povinný podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatník, který má roční příjmy vyšší než 15 000 Kč. Jedná se o příjmy, které jsou předmětem daně. Nejedná se o příjmy od daně osvobozené a o příjmy zdaněné srážkovou daní (např. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč)."
Hlášení závadného obsahu

Majka
25. 2. 2016 8:12:26
pro Evu: Na slevu na poplatníka máte nárok vždy - do daň. přiznání ji uveďte (u interaktivních formulářů je dokonce tato sleva již předvyplněná a nedá se ani "smazat").
Hlášení závadného obsahu

Eva
24. 2. 2016 20:57:46
Dobrý den, mám dotaz ohledně slevy na poplatníka. Jsem zaměstnána na HPP a na vedlejší PP podnikám. Na výplatní pásce od zaměstnavatele mám každý měsíc uvedeno "daňová sleva 2070". Nejsem si jista, zda v daňovém přiznání mohu uplatnit základní slevu na poplatníka (24 840,- Kč) či nikoliv. Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Janapra
24. 2. 2016 12:04:27
Dobrý den, mám dvě děti, obě si uplatňuje partner u svého zaměstnavatele, který mu provede roční zúčtování. Já musím podávat daňové přiznání. Když děti neuplatňuji, je nutné je do daňového přiznání uvést (a všude napsat nulu) nebo děti vůbec uvádět nemusím a „tabulku“ nechám prázdnou. Popřípadě, když se i tak děti uvádět musí, je nutné ještě doložit nějaké potvrzení např. čestné prohlášení nebo něco od partnerova zaměstnavatele, že si opravdu uplatňuje děti partner. Ptám se proto, že v pokynech pro vyplnění DP, je uvedeno, že se mají vyplnit i děti, které si neuplatňujeme, ale jestli je to jen v případě, že bych já si uplatňovala jedno a partner druhé, nevím, jak to v pokynech mysleli.
Hlášení závadného obsahu

94519
22. 2. 2016 8:21:35
Dobrý den, musím podat DP za 2015, když jsem byla celý rok na rodičovské dovolené a přivydělala jsem si za poslední tři měsíce na brigádě 10000,-. V případě že ano jaký formulář vyplnit. Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Olga
8. 2. 2016 9:23:02
Zdenka: Na poplatníka v celé výši 24 840 Kč (nekrátí se) a na studenta poměrnou část - za 6 měsíců (2 010 Kč - výpočet máte v článku).
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
6. 2. 2016 21:17:37
Do 30. 6. 2015 jsem byla studentkou pomaturitního studia na jazykové škole. Od 1. 3. do 31. 10. 2015 jsem pracovala na DPČ a v listopadu a v prosinci jsem byla vedena na úřadu práce. Jakou částku si mohu v tomto případě odečíst v daňovém přiznání na poplatníka a na studenta.
Hlášení závadného obsahu

Laďka
6. 2. 2016 10:28:40
Pokud Vám z jedné DPP odváděli srážkovou daň, může Vám dle mého náhoru udělat zaměstnavatel roční zúčtování (ten s DPP se zálohovou daní). Srážkovou daň uvádět v přiznání nemusíte (ale asi by se Vám vyplatilo ji v přiznání uvést, ale to byste si musela udělat přiznání sama).

Pokud Vám byla odáváděna z obou DPP zálohová daň a časově se DPP překrývaly, tak byste si měla udělat přiznání sama - zaměstnavatel Vám roční zúčtování udělat nemůže.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
5. 2. 2016 14:16:58
Má povinnost podat si daňové přiznání sám zaměstnanec, když měl u 2 zaměstnavatelů dohody o provedení práce na celý rok, u kterých se výkon práce časově překrýval, ale vyplácely se u každého zaměstnavatele vždy za delší časové období. Takže měl zaměstnanec vždy vyplacenou v měsíci odměnu a podepsané prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ATES spol. s r.o.
Výroba a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení, dopravníků, auto
www.ates.cz

RB Accountancy, s.r.o.
Účetní společnost zabívající se vedením účetnictví a daňové evidence
ucetnictviblahova.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru