Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Placení sociálního a zdravotního po ukončení studia


Bc. Michaela Sobotková
25. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat, nemají povinnost platit sociální pojištění.

Foto: Fotolia

 

Řadu studentů, kteří v těchto dnech ukončili nebo ukončí studium, zajímá, zda a odkdy musí za sebe odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pojďme se tedy podívat na to, jaké povinnosti mají absolventi ohledně placení pojistného.


 

Sociální pojištění u absolventů

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění (zda jsou registrováni na úřadu práce či nikoliv, nehraje žádnou roli). Až když nastoupí do zaměstnání, začne za ně pojistné odvádět jejich zaměstnavatel.
 
Ti, kteří po ukončení studia nastoupí do práce, mají povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. To nastává v případě, že se zaměstnavatelem mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2 500 Kč měsíčně.
 
Pojistné se hradí i tehdy, pokud pracují na základě dohody o provedení práce a je jim v kalendářním měsíci zúčtována odměna u jednoho zaměstnavatele nad 10 000 Kč (myšleno „v hrubém“). Odvádět pojistné za zaměstnance je v těchto případech povinností zaměstnavatele.
 
Pokud se absolvent rozhodne podnikat, tj. stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), musí zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit na předepsaném tiskopise příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle svého trvalého bydliště (na OSSZ se lze přihlásit též prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, který se odevzdá na živnostenském úřadě).
 
OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, má vždy povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Minimální záloha na pojistné v roce 2015 činí 1 943 Kč měsíčně. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká podáním přihlášky, opět za použití předepsaného tiskopisu. Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění odvádí OSVČ sama na účet OSSZ.
 
Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. 1. 2010 již nezapočítává do doby pojištění pro důchod. Studentům, kteří při studiu pracují, se doba výdělečné činnosti pro důchod započítá, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na pojištění.
 
Studenti starší 18 let nebo absolventi, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, si mohou účast na důchodovém pojištění zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Přihlášku k němu si podají na OSSZ podle místa bydliště a minimální pojistné hrazené v roce 2015 činí 1 863 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění u absolventů střední školy

Zdravotní pojištění nemusí řešit absolventi střední školy, kteří pokračují v dalším studiu na jiné střední či vysoké škole. Podmínkou však je, že v dalším studiu pokračují bezprostředně, bez jakéhokoliv přerušení.
 
Pokud na období po ukončení studia na střední škole bezprostředně nenavazuje další studium, platí stát za absolventa zdravotní pojištění ještě v době od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky či absolutoria do konce školního roku, tj. do 30. června příslušného roku (bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné), a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin – tedy do 31. srpna (absolvent však o prázdninách nesmí vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci).
 
Pokud byl student v určeném termínu neúspěšný u maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky nebo u absolutoria a byla mu povolena opravná zkouška, je rozhodující, zda u opravné zkoušky uspěje a bude nadále bez přerušení pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, či nikoliv. Pokud bude pokračovat bez přerušení v dalším studiu, bude za něj stát platit zdravotní pojištění po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stane studentem vysoké školy, bez ohledu na výdělečnou činnost.
 
Jestliže neúspěšný maturant nebude pokračovat ve studiu, platí za něj stát zdravotní pojištění do 30. června a dále po dobu školních prázdnin (tedy do 31. srpna), ale pouze v případě, že nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 
Absolvent střední školy, který nepokračuje ve studiu, po ukončení školy nenastoupí ihned v září do práce, nezačne podnikat, nepřihlásí se na úřad práce, ani za něj z jiného důvodu neplatí zdravotní pojištění stát, patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Musí to oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (pro rok 2015 je to částka 1 242 Kč za měsíc).

Zdravotní pojištění u absolventů vysoké školy

Zdravotní pojištění se hradí za studenta i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců (to znamená např. období mezi bakalářským a magisterským studijním programem).
 
Po ukončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje též kalendářní měsíc, v němž student ukončil řádně studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce. Když student např. složí poslední závěrečnou zkoušku 18. května, je považován „za studenta“ do konce května a ještě po celý měsíc červen a nemusí tak řešit platbu zdravotního pojištění (hradí ji stát).
 
Následně existuje pro vysokoškolského absolventa několik možností. Obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako OSVČ (pro rok 2015 je to 1 797 Kč za měsíc).
 
Když práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj zdravotní pojištění stát. Pokud se ale na úřad práce nepřihlásí a ani z jiného důvodu za něj nehradí pojistné stát, musí si hradit zdravotní pojištění sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (pro rok 2015 je to částka 1 242 Kč za měsíc).
 
 
Související článek:
Zdravotní a sociální pojištění u absolventů a studentů
 


Zdroj: ČSSZ, VZP
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hrdličková Kristina
27. 4. 2017 19:45:16
Od kterého měsíce je povinen student střední školy zakončenou k 30.6.2017 maturitou platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.Dekuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Pavlina L.
22. 4. 2017 13:13:53
Dobrý den.Ke dni 7.4.2017 mi bylo ukončeno studium na VŠ.Toto rozhodnutí jsem si vyzvedla až 20.4.2017,kdy jsem se vlastně teprve o ukončení studia dozvěděla.Chtěla bych se zeptat,zda když 24.4. půjdu tuto skutečnost oznámit na zdrav.pojišťovnu,bude s tím nějaký problém? A taky zda když se na prac.úřad nahlásím až po 20.květnu (nemám možnost teď přijet tam,kde mám trvalé bydliště), budu si muset sama uhradit poplatky za zdrav. nebo to zaplatí stát po mém přihlášení? Mockrát děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
6. 8. 2015 8:07:52
pro Terezka:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-33-nbsp;dil/
Hlášení závadného obsahu

Terezka
28. 6. 2015 20:37:12
Dobrý den. Jak se postupuje v případě, že student navazuje na bakalářský studijní program magisterským, avšak v kombinované formě studia a přitom je zaměstnán? Má nárok na slevu na studenta za celý rok 2015 plus jeho rodiče (pokud s nima žije ve spol. domácnosti a nemá 26let), slevu na dítě? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NSD International CZ
Výroba etiket, bookletů.
www.nsd.cz

Ing. Martina Krahulíková
ON-LINE účetnictví, vedení účetnictví a evidence, daň. poradenství
www.k-ucetnictvi.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru