Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Paušální výdaj na dopravu v otázkách a odpovědích


Bc. Michaela Sobotková
9. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Co se rozumí pod pojmem paušální výdaj na dopravu? Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit? Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálního výdaje? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v následujícím článku.


 
 Co je paušální výdaj na dopravu?
 
 Výdajem je podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písm. k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.
 
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
 
Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
 
V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak.
 
 Co je krácený paušální výdaj na dopravu?
 
 Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného ve výši 80 % z částky 5 000 Kč.
 
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
 
 Jak jsou vymezena vozidla, na která se vztahuje paušální výdaj na dopravu?
 
 Paušální výdaj na dopravu lze za předpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v zákoně použít v případě silničních motorových vozidel prokazatelně zatříděných do kategorií L, M a N podle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 
Ve zmíněné příloze se potom silniční motorová vozidla dělí mimo jiné na kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly (např. motocykl), kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob, a kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
 
 Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit?
 
 Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle § 9 ZDP a právnické osoby.
 
 Jak postupuje poplatník, který má více než tři vozidla?
 
 Paušální výdaj může použít poplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Celkový počet těchto vozidel není u poplatníka omezen. V případě uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u čtvrtého vozidla a dalších vozidel je však poplatník povinen prokazovat výši vzniklých výdajů (nákladů) podle ostatních ustanovení § 24 ZDP.
 
Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálního výdaje?
 
 Poplatník, který uplatňuje krácený paušální výdaj u vozidla, které používá k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu pouze zčásti, bude uplatňovat krácení ostatních souvisejících výdajů podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.

Dále je povinen, podle § 28 odst. 6 tohoto zákona, při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, zahrnout do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu poměrnou část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.


Související článek:
Paušální výdaje na dopravu


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Fiala Jiří
23. 10. 2018 17:02:13
Kolik let mohu u auta uplatňovat paušál na dopravu? nekonečně dlouho?
Hlášení závadného obsahu

Eva
23. 1. 2017 14:44:49
Dobrý den, jsem OSVČ a osobní automobil používám k podnikání i soukromě takže uplatňuji krácený paušál. Jak je to s DPH, když mám fakturu za opravu? Krátím nebo ne?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Urban
22. 1. 2017 16:24:59
Dobrý den,naše s.r.o. vlastní motocykl,který nemá zahrnutý do majetku spol. jak se v tomto případě využije paušální výdaj a jestli se v tomto případě platí silniční daň? Děkuji Láďa
Hlášení závadného obsahu

Lidka
12. 10. 2016 21:40:07
Dobrý den, prosím o radu, za jakých podmínek může být uplatněn paušální výdaj na dopravu. Syn podniká a občas si ode mně půjčuje auto (vlastní nemá). V případě uplatnění paušálního výdaje musí být uzavřená smlouva o výpůjčce. Může být auto zapůjčeno i za 1,- Kč/měsíc? Mnohokrát děkuji za odpověď. Lidka
Hlášení závadného obsahu

Růženka
3. 3. 2016 15:10:50
Dobrý den, prosím, chtěla bych přejít na paušál, auto máme již 4 roky, je to možné? Nebo se paušál může uplatnit hned od začátku kdy se auto pořídí: Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vlasta Plánička
3. 1. 2016 18:09:51
Dobrý den, v případě použití paušálu na tři vozidla, je možné si odečítat DPH z proježděné nafty i když se daňový základ za cenu nafty nebude dávat jako nákladová položka s tím, že nemusím psát knihu jízd?
Hlášení závadného obsahu

Jitka Kučerová
7. 6. 2015 17:01:33
Dobrý den, prosím Vás, lze uplatnit paušální výdaj na dopravu u vozidla které je koupeno do podnikání u FO a financováno úvěrem kde si úvěrová společnost využila podle nového Občanského zákoníku možnost zajištění svých pohledávek smlouvu o zajišťovacím převodu práva na financované vozidlo a následně uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust.§2193 OZ mezi vypůjčitelem a úvěrovou společností jako půjčitelem. Čili poplatník FO sice auto koupil do podnikání ale ihned převádí vlastnické právo k vozidlu na úvěrovou spol. a ta mu jej následně vypůjčuje. Žádný nájem se zde naplatí, pouze je splácen úvěrové společnosti úvěr. Moc děkuji, Jitka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Andrea Mášová
Účetní a daňové služby.
seznam.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru