Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Paušální výdaj na dopravu v otázkách a odpovědích


Bc. Michaela Sobotková
9. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Co se rozumí pod pojmem paušální výdaj na dopravu? Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit? Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálního výdaje? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v následujícím článku.


 
 Co je paušální výdaj na dopravu?
 
 Výdajem je podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písm. k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.
 
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
 
Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
 
V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak.
 
 Co je krácený paušální výdaj na dopravu?
 
 Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného ve výši 80 % z částky 5 000 Kč.
 
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
 
 Jak jsou vymezena vozidla, na která se vztahuje paušální výdaj na dopravu?
 
 Paušální výdaj na dopravu lze za předpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v zákoně použít v případě silničních motorových vozidel prokazatelně zatříděných do kategorií L, M a N podle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 
Ve zmíněné příloze se potom silniční motorová vozidla dělí mimo jiné na kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly (např. motocykl), kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob, a kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
 
 Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit?
 
 Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle § 9 ZDP a právnické osoby.
 
 Jak postupuje poplatník, který má více než tři vozidla?
 
 Paušální výdaj může použít poplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Celkový počet těchto vozidel není u poplatníka omezen. V případě uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u čtvrtého vozidla a dalších vozidel je však poplatník povinen prokazovat výši vzniklých výdajů (nákladů) podle ostatních ustanovení § 24 ZDP.
 
Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálního výdaje?
 
 Poplatník, který uplatňuje krácený paušální výdaj u vozidla, které používá k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu pouze zčásti, bude uplatňovat krácení ostatních souvisejících výdajů podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.

Dále je povinen, podle § 28 odst. 6 tohoto zákona, při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, zahrnout do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu poměrnou část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.


Související článek:
Paušální výdaje na dopravu


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Fiala Jiří
23. 10. 2018 17:02:13
Kolik let mohu u auta uplatňovat paušál na dopravu? nekonečně dlouho?
Hlášení závadného obsahu

Eva
23. 1. 2017 14:44:49
Dobrý den, jsem OSVČ a osobní automobil používám k podnikání i soukromě takže uplatňuji krácený paušál. Jak je to s DPH, když mám fakturu za opravu? Krátím nebo ne?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Urban
22. 1. 2017 16:24:59
Dobrý den,naše s.r.o. vlastní motocykl,který nemá zahrnutý do majetku spol. jak se v tomto případě využije paušální výdaj a jestli se v tomto případě platí silniční daň? Děkuji Láďa
Hlášení závadného obsahu

Lidka
12. 10. 2016 21:40:07
Dobrý den, prosím o radu, za jakých podmínek může být uplatněn paušální výdaj na dopravu. Syn podniká a občas si ode mně půjčuje auto (vlastní nemá). V případě uplatnění paušálního výdaje musí být uzavřená smlouva o výpůjčce. Může být auto zapůjčeno i za 1,- Kč/měsíc? Mnohokrát děkuji za odpověď. Lidka
Hlášení závadného obsahu

Růženka
3. 3. 2016 15:10:50
Dobrý den, prosím, chtěla bych přejít na paušál, auto máme již 4 roky, je to možné? Nebo se paušál může uplatnit hned od začátku kdy se auto pořídí: Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vlasta Plánička
3. 1. 2016 18:09:51
Dobrý den, v případě použití paušálu na tři vozidla, je možné si odečítat DPH z proježděné nafty i když se daňový základ za cenu nafty nebude dávat jako nákladová položka s tím, že nemusím psát knihu jízd?
Hlášení závadného obsahu

Jitka Kučerová
7. 6. 2015 17:01:33
Dobrý den, prosím Vás, lze uplatnit paušální výdaj na dopravu u vozidla které je koupeno do podnikání u FO a financováno úvěrem kde si úvěrová společnost využila podle nového Občanského zákoníku možnost zajištění svých pohledávek smlouvu o zajišťovacím převodu práva na financované vozidlo a následně uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust.§2193 OZ mezi vypůjčitelem a úvěrovou společností jako půjčitelem. Čili poplatník FO sice auto koupil do podnikání ale ihned převádí vlastnické právo k vozidlu na úvěrovou spol. a ta mu jej následně vypůjčuje. Žádný nájem se zde naplatí, pouze je splácen úvěrové společnosti úvěr. Moc děkuji, Jitka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MUNARO Trade s.r.o.
Vše pro kanceláře a sklady.


www.vybaveniprouklid.cz
Váš profi dodavatel kompletního sortimentu pro čištění a úklid.
www.vybaveniprouklid.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru