Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Omezení daňových odpočtů a slev u cizinců


Ing. Martin Děrgel
27. 11. 2007
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinese od 1. 1. 2008 podstatné omezení pro uplatňování nezdanitelných částek a slev na dani pro cizince.

Foto: Fotolia.eu

 

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinese počínaje 1. 1. 2008 i podstatné omezení, resp. zpřísnění podmínek pro uplatňování nezdanitelných částek a slev na dani pro nerezidenty ČR.


 

Lidé, kteří dle českého zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), nebo podle mezinárodních daňových smluv, nemají svou daňovou rezidenci v ČR („cizinci“) zejména ztrácejí paušální nárok na základní osobní slevu na poplatníka. Což je zvláště tristní s nástupem rovného zdanění sazbou 15 % a s radikálním zvýšením této slevy na dani ze stávajících 7.200 Kč (do konce roku 2007) na 24.840 Kč (pro rok 2008) ročně.

I pro tuto osobní slevu na dani, stejně jako pro všechny ostatní (s výjimkou slevy na dani za studium poplatníka do 26, resp. 28 let) a taktéž pro daňové zvýhodnění na vyživované děti tak budou muset cizinci splnit dodatečnou podmínku, že ze zdrojů na území ČR mají nejméně 90 % všech svých celosvětových příjmů (vyjma těch, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny od daně anebo podléhají srážkové dani).

Navíc se o tento nárok bude muset každý cizinec aktivně přihlásit vždy až v rámci daňového přiznání, nemůže jej uplatnit prostřednictvím zaměstnavatele, a to ani v rámci ročního zúčtování záloh. Jedinou zbývající slevou na dani, kterou mohou cizinci nárokovat přímo u zaměstnavatele během roku i v rámci ročního zúčtování záloh tak zůstává sleva na dani z titulu studia dotyčného cizince (4.020 Kč ročně), resp. soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem v souladu s § 12 až 15 zákona o státní sociální podpoře.

V praxi to tedy znamená, že cizinci budou v ČR platit po celý rok 2008 citelně vyšší zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sice zdánlivě nižší rovnou sazbou (15 %), ovšem z podstatně vyššího základu daně (z tzv. superhrubé mzdy navýšené o pojistné zaměstnavatele).

Pokud splní podmínku, že nejméně 90 % svých celosvětových příjmů mají ze zdrojů na území ČR, pak jejich jedinou možností, jak uplatnit osobní slevy na dani (vyjma slevy za studium), případně i daňové zvýhodnění na vyživované děti, bude podat v ČR daňové přiznání.

Zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb

K obdobnému zpřísnění dochází od 1. 1. 2008 také u nezdanitelné částky z titulu zaplacených úroků z úvěrů na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP. Také pro tento daňový odpočet je nově u cizinců stanovena podmínka, že ze zdrojů na území ČR mají nejméně 90 % všech svých celosvětových příjmů (vyjma těch, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny od daně anebo podléhají srážkové dani). Ani tento odpočet nebude možno nárokovat u zaměstnavatele ale pouze v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Na závěr dlužno dodat, že takový přístup nelze a priori považovat za diskriminaci, a to ani vůči rezidentům jiných států EU. Což posvětil i Evropský soudní dvůr, který umožnil prvky státní sociální politiky, kam obecně spadají i osobní daňové úlevy, vázat na většinový příjem z členského státu poskytujícího takovéto výhody.

Zaměstnavatelům cizinců se tak zjednodušuje administrativa výpočtu záloh na daň i daně z příjmů. Tím, že jsou tito poplatníci kvůli uplatnění odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení a většiny slev na dani nuceni podávat daňová přiznání budou skutečnosti o svých příjmech prokazovat až na výzvu správce daně.

Pro srovnání, pokud např. ukrajinský dělník pracoval v ČR pro českou firmu za mzdu 20.000 Kč, přičemž zde podepsal prohlášení k dani, tak v roce 2007 platil po slevě na dani na zálohách 2.601 Kč měsíčně. V roce 2008 to ze superhrubé mzdy 27.000 Kč bude 4.050 Kč bez nároku na slevu na dani.

Rozhodně se mu tedy vyplatí podat za rok 2008 v ČR daňové přiznání, čímž se mu za celý rok sníží daňová povinnost o 24.840 Kč. Je přitom otázkou jak důkladně budou finanční úřady prověřovat, že skutečně alespoň 90 % všech příjmů má z ČR.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Masáže v Kroměříži
Masérna Bazén - Radim Horenský, klasické i wellness procedury
www.masernabazen.cz

Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,83 Kč
0,010 Kč
23,09 Kč
-0,090 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru