Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy ohledně prodeje nemovitostí


Bc. Michaela Sobotková
20. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Finanční správa odpovídá na nejčastější dotazy týkající se prodeje nemovitostí. Kdy jsou příjmy z prodeje nemovitosti osvobozeny od daně z příjmů? Lze považovat refinancování hypotéky za bytovou potřebu? Dozvíte se v tomto článku.


 
O jaký druh příjmů se jedná, když prodám byt či dům?
 
Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí (nezahrnutých do obchodního majetku) podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), pokud nejsou od této daně osvobozeny. Podmínky, za kterých je příjem z prodeje osvobozen, jsou uvedeny v § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) ZDP.
 

V roce 2013 jsem prodal byt (nebyl zahrnut do obchodního majetku), ve kterém jsem měl bydliště od roku 2001. Jsou příjmy z prodeje osvobozeny?
 
Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud jste v něm měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, jsou osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP.
 

Jak se postupuje u příjmů z prodeje rodinného domu, pokud jsem v něm měl bydliště po dobu kratší než dva roky?
 
Obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, pokud použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby podle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP.
 
V případě, že příjem z prodeje nebude použitý na uspokojení vlastních bytových potřeb, bude podléhat zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Zdaněn bude příjem snížený o výdaje podle § 10 odst. 5 ZDP.
 

Zdědila jsem po matce byt včetně příslušných nebytových prostor. V tomto bytě prozatím bydlím. Mám v úmyslu jej ještě letos prodat, protože mám svůj, který jsem před čtyřmi lety, kdy jsem se přestěhovala k matce z důvodu péče o ni, začala pronajímat. Jakou daň z příjmů z prodeje tohoto bytu musím zaplatit?
 
Za předpokladu, že jste měla v prodávaném bytě bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před jeho prodejem, jsou splněny podmínky § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. Příjmy z prodeje bytu jsou proto osvobozené.
 

Vlastním od roku 2000 byt a část společných nebytových prostor v bytovém domě. Do roku 2002 jsem v bytě bydlel a od roku 2002 jej pronajímám. Zvažuji prodej nájemci. Slyšel jsem, že příjem z prodeje bych mohl mít osvobozený od daně z příjmů.
 
Protože doba mezi nabytím a prodejem již v tomto okamžiku (2013) přesahuje dobu pěti let, byl by případný příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Uvedené platí za předpokladu, že byt není a po dobu nejméně pěti bezprostředně předcházejících let nebyl zahrnut do obchodního majetku.
 

Jednotliví majitelé bytů (od roku 2003) jsou v domě spoluvlastníky společných nebytových prostor (bývalá prádelna). Na stavebním odboru městského úřadu ohlásili změnu prostor prádelny na byt, aniž by byly provedeny jakékoliv úpravy. Tyto prostory prodávají. Budou příjmy spoluvlastníků z prodeje těchto prostor osvobozeny od daně z příjmů?
 
Příjmy z popsaného prodeje budou osvobozeny z důvodu splnění podmínky vlastnictví po dobu 5 let podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
 

V roce 2013 jsem prodal rodinný dům, ve kterém jsem měl bydliště od roku 2012. Jaké musím splnit podmínky pro osvobození příjmů z prodeje domu?
 
Pokud částku odpovídající úhradě použijete na obstarání vlastních bytových potřeb nejpozději do jednoho roku následujícím po roce, v němž jste částku přijal. Tento příjem je osvobozen i tehdy, pokud jste částku odpovídající úhradě vynaložil na bytové potřeby v době do jednoho roku před jejím obdržením (§ 4 odst. 1 písm. u) ZDP).
 
Přijetí částky musíte oznámit správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Jestliže použijete na získání bytové potřeby jen část získaných prostředků, jsou osvobozeny pouze tyto získané prostředky a zbývající část je zdanitelným příjmem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
 

V roce 2013 jsem prodal pozemek, který jsem zdědil po svém otci. Jak mám postupovat, jsem od daně osvobozen?
 
Příjmy z prodeje nemovitostí (neuvedených pod § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy i pozemků) jsou osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. V případě, že jde o prodej nemovitosti, bytu nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou).
 

V poslední době jsem se setkal s tím, že jedna ze stavebních spořitelen nabízí zajímavý produkt a poskytuje za výhodných podmínek úvěr ze stavebního spoření na splacení již poskytnutého hypotečního úvěru. Lze refinancování považovat za bytovou potřebu?
 
Refinancování bytových potřeb je upraveno v § 15 odst. 3 písm. h) ZDP a v pokynu Generálního finančního ředitelství (Pokyn D-6). Smyslem a cílem právní úpravy daní z příjmů je zvýhodnit takové fyzické osoby, které uspokojují svou potřebu bydlení způsoby uvedenými v § 15 odst. 3 písm. a) až g) ZDP.
 
S ohledem na smysl a cíl právní úpravy daňových úlev na bytové potřeby lze za bytovou potřebu považovat i splácení úvěrů na splacení následných hypotečních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření, kterými byly refinancovány předchozí úvěry na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 písm. a) až h) ZDP.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

HonzaN
27. 9. 2017 14:26:00
Dobrý den, mam takový dotaz. Matka mě a sestře darovala dům, který je teď již rok psaný na nás. Matka je tam vedena jako věcné břemeno. Dům se teď bude prodávat a bude se kupovat pro matku byt. Podléhá to dani z příjmu? Popř. za jakých podmínek? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Andrea
25. 5. 2016 21:46:51
Dobrý den, manželovi zemřela teta. Dědil po ní její bratr, manželův otec, který bezprostředně po přípsání nemovitosti na něj dům daroval manželovi. Teta bydlela v domě přes 10 let. Dům prodáváme a peníze chceme použít na umoření hypotéky. Budeme platit daň z příjmu?
Hlášení závadného obsahu

vendy
12. 5. 2016 14:17:02
Dobrý den,mam byt v osobním vlastnictví od roku 2008,4 roky jsem tam mela trvale bydliste a ted ho pronajimam,najemci by ybt chteli odkoupit,chtela bych se optat jak je to z placenim dane z prodeje nemovitosti pokud je tam hypotéka a tu chteji prevzit a část 320 tis me bude vyplaceno v hotovosti jako doplatek kupni ceny,nasledne bych chtěla si vzit novou hypotéku i z vynosem z tohoto bytu na pozemek,mam zajem stavet dům,podleha teda tento prodavany byt dani?Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

jarin
27. 3. 2014 12:19:25
Pokud peníze použijete na obstarání vlastních bytových potřeb nejpozději do jednoho roku následujícím po roce¨, ve kterém jste peníze obdržela mělo by to být osvobozeno od daně z příjmů. Vyplývá to i z odpovědí v článku.
Hlášení závadného obsahu

Alena
26. 3. 2014 19:37:15
Dobrý den. Prodávám dům po rodičích,který mi byl před 4 roky darován.Rodiče v něm i nadále žili.Nemám v něm trvalé bydliště.Musím platit daň z příjmu za dům,když získané peníze použiju na nákup bytu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
11. 3. 2014 20:06:58
Dobrý večer. Marcela Vlachová.
Je možné, abych prodala realitní společnosti polovinu domu, když spolumajitel nemá o tuto polovinu zájem a nechce ji ode mě odkoupit s tím, že nemá peníze? Nejsme v příbuzenském vztahu a polovina domu je dědictví po otci.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Sanace, izolace, injektáž
zděné a betonové konstrukce, stavební chemie
www.regiocz.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru