Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odlišnosti v daňovém přiznání za rok 2014


Bc. Michaela Sobotková
17. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013. Jaké jsou odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014?


 
Pro poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 již v průběhu roku 2014, nejpozději však do 31. prosince 2014, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013 č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 20 a související přílohy.

Odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014

Základní část daňového přiznání (DAP):
 
ř. 04 Kód rozlišení typu DAP – vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala.
 
A. do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí (§ 244 odst. 1 daňového řádu).
 
B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu).
 
G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu).
 
I. úmrtí – do 3 měsíců po úmrtí poplatníka podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.
 
N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu).
 
O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).
 
Kódy rozlišení typu daňového přiznání body C až F – nebudou mít věcnou náplň, nejsou pro období po 1. 1. 2014 používány.
 
ř. 43 Poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události [(ř. 37 + ř. 39) / ř. 42 * 100] – nebude v roce 2014 vyplněn.
 
ř. 46 Částka podle § 15 odst. 1 zákona – uveďte uplatňovanou hodnotu daru (darů), který (které) jste poskytli, podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % namísto 10 % platných pro zdaňovací období 2013 ze základu daně ř. 42.
 
ř. 53 Další částky – do bílého pole tohoto řádku uveďte název uplatňované částky (např. odpočet na podporu odborného vzdělávání § 34f až § 34h zákona o daních z příjmů).
 
Úprava podmínek pro uplatnění odčitatelných položek (ř. 54) a podmínek pro uplatnění slev na dani (ř. 70) a daňového zvýhodnění (ř. 72) – od 1. 1. 2014 mohou uplatnit pouze rezidenti EU, Norska a Islandu, pokud splní současně podmínku 90 % příjmů z České republiky.
 
ř. 84a Částka promíjené úhrady na daň z příjmů – nebude v roce 2014 vyplněn.
 
ř. 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona – do tohoto řádku uveďte i sraženou daň podle § 36 odst. 8 zákona.
 
Příloha č. 2:
 
Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
 
Tabulka – Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona – je zavedeno nové předepsané označení G – pro bezúplatné příjmy.
 
Sloupec 5 – Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
Účetní firma s komplexními službami - Břeclav
www.filipkova.cz

Bc. Eva Tobolová
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
www.tobolovaeva.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru