Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odlišnosti v daňovém přiznání za rok 2014


Bc. Michaela Sobotková
17. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013. Jaké jsou odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014?


 
Pro poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 již v průběhu roku 2014, nejpozději však do 31. prosince 2014, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013 č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 20 a související přílohy.

Odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014

Základní část daňového přiznání (DAP):
 
ř. 04 Kód rozlišení typu DAP – vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala.
 
A. do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí (§ 244 odst. 1 daňového řádu).
 
B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu).
 
G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu).
 
I. úmrtí – do 3 měsíců po úmrtí poplatníka podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.
 
N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu).
 
O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).
 
Kódy rozlišení typu daňového přiznání body C až F – nebudou mít věcnou náplň, nejsou pro období po 1. 1. 2014 používány.
 
ř. 43 Poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události [(ř. 37 + ř. 39) / ř. 42 * 100] – nebude v roce 2014 vyplněn.
 
ř. 46 Částka podle § 15 odst. 1 zákona – uveďte uplatňovanou hodnotu daru (darů), který (které) jste poskytli, podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % namísto 10 % platných pro zdaňovací období 2013 ze základu daně ř. 42.
 
ř. 53 Další částky – do bílého pole tohoto řádku uveďte název uplatňované částky (např. odpočet na podporu odborného vzdělávání § 34f až § 34h zákona o daních z příjmů).
 
Úprava podmínek pro uplatnění odčitatelných položek (ř. 54) a podmínek pro uplatnění slev na dani (ř. 70) a daňového zvýhodnění (ř. 72) – od 1. 1. 2014 mohou uplatnit pouze rezidenti EU, Norska a Islandu, pokud splní současně podmínku 90 % příjmů z České republiky.
 
ř. 84a Částka promíjené úhrady na daň z příjmů – nebude v roce 2014 vyplněn.
 
ř. 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona – do tohoto řádku uveďte i sraženou daň podle § 36 odst. 8 zákona.
 
Příloha č. 2:
 
Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
 
Tabulka – Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona – je zavedeno nové předepsané označení G – pro bezúplatné příjmy.
 
Sloupec 5 – Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Holubová Drahomíra
Kompletní zpracování účetnictví a mezd
tiscali.cz

KOUDELKA PARTNERS s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
www.koudelkapartners.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,80 Kč
0,000 Kč
23,23 Kč
-0,058 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru