Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novinky v daních z příjmů v roce 2018


Ing. Martin Děrgel
31. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nový strop paušálních výdajů pro zemědělce a řemeslníky je 800 000 Kč.

Foto: 123RF

 

Letošní rok opět přináší změny v zákoně o daních z příjmů. Jak se s novelou například mění stropy paušálních výdajů? Po jaké době můžeme prodat podíl v s. r. o. a neplatit daň z příjmů? O kolik se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti?


 
Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, proto se velmi často mění, v čemž je rekordmanem zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), který vstoupil do svého 26. roku 2018 se 161. novelou.

Nejde ale jen o počet novel – přicházejících v průměru každé dva měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn.

Samozřejmě zcela jinou váhu má totiž tzv. legislativně-technická úprava pouze zpřesňující text, na rozdíl od věcné změny zasahující do letitých daňových pravidel. Pro přehlednost si připomeneme nové i nedávné změny ZDP v následujícím členění:
  • tři novely ZDP účinné od 1. 1. 2017,
  • tři novely ZDP účinné v druhé polovině roku 2017,
  • tři novely ZDP účinné od 1. 1. 2018,
  • hlavní novinky ZDP od roku 2018.

Tři novely ZDP účinné od 1. 1. 2017

S účinností od 1. ledna 2017 se přijaly tři novely ZDP, které především významně zvýšily daňovou výhodu příspěvků na penzijní produkty placených jak samotnými poplatníky, tak i jejich zaměstnavateli.

První novela ZDP 2017

Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, ve znění zákona č. 299/2016 Sb., měnil 27 zákonů, přičemž třináct bodů se týká ZDP.

Účinnosti nabývá (jen ohledně změn ZDP) 1. ledna 2016 (čtyři body) a 1. ledna 2017 (devět bodů).

II. penzijní pilíř – důchodové spoření – začal v roce 2013 a skončil po třech letech. Změny ZDP od 1. 1. 2017 přinášejí tyto novinky:
  • Na základě poslaneckého návrhu se zvýšil limit osvobození příspěvků zaměstnavatele (pro něj mohou být daňově účinné) na penzijní produkty zaměstnance ze stávajících 30 000 Kč na 50 000 Kč za rok.
  • Dále se zdvojnásobil horní limit nezdanitelné částky snižující základ daně poplatníka za jeho vlastní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok.
Stejné navýšení stropu daňového odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok se týká rovněž pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění.

Druhá novela ZDP 2017

Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, mění celkem 19 zákonů, přičemž ZDP se týká třináct bodů.

Účinnosti nabývá (jen ohledně změn ZDP) 1. ledna 2017.

Zatímco nová daň z hazardních her postihuje provozovatele, tak zdanění výherců řeší nadále ZDP. Přičemž výhry z hazardních her zůstávají tzv. ostatním příjmem fyzických osob podle § 10 odst. 1 písm. h) ZDP.

Prakticky byl zachován rozsah osvobození výher od daně. Týká se tombol s herní jistinou do 100 000 Kč, hazardních her provozovaných na základě ohlášení nebo základního povolení vydaného v EU či EHP.

Neosvobozené výhry z hazardních her – z nelegálních her a z ciziny mimo EU/EHP – patří do daňového přiznání výherce, přičemž je u nich nově možno uplatnit prokázané výdaje vynaložené na dosažení výher.

Třetí novela ZDP 2017

Zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mění jeden zákon, přičemž ZDP se týká šest bodů.

Účinnosti nabývá 1. ledna 2017.

Po šesti letech bylo obnoveno dřívější osvobození od daně tzv. výsluhových náležitostí a služebního příspěvku na bydlení u vojáků z povolání, a také výsluhových nároků u příslušníků bezpečnostních sborů (policie, hasiči, celníci, vězeňská služba, bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace).

Tři novely ZDP účinné v druhé polovině roku 2017

V roce 2017 se přijaly tři novely ZDP, které nabyly účinnosti již v druhé polovině tohoto roku. Stěžejní věcnou novinkou bylo navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí (a další) dítě, ostatní významné změny daní z příjmů se s ohledem na přechodné ustanovení v praxi uplatní až od roku 2018.

Čtvrtá novela ZDP 2017

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, mění sedm zákonů, přičemž ZDP se týká 204 bodů.

Účinnosti nabývá 1. července 2017 (většina změn ZDP se použije až od roku 2018, obsahuje 22 přechodných ustanovení).

Již zpětně pro celý rok 2017 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč ročně (o 200 Kč měsíčně), i na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč (o 300 Kč měsíčně). V případě zaměstnanců se toto zvýšení za první pololetí 2017 dorovná až při ročním zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání.

Příjem fyzické osoby z prodeje podílu v s. r. o. nebo družstvu je osvobozen po pěti letech od nabytí. Překážkou osvobození je mj. i zvýšení vlastního kapitálu v době kratší než pět let před prodejem podílu. Nově se omezení týká jen vkladů nepeněžitých a nikoli peněžitých – změnu lze použít již pro rok 2017.

Mění se definice „finančního leasingu“ – je tak nyní pevně navázaný na hmotný majetek, který není vyloučen z daňového odpisování. Nově „finančním leasingem“ zůstává i takový leasing, který se sice ukončil předčasně – dříve, než se sjednalo – ovšem až po uplynutí stanovené minimální doby.

Nová právní úprava se uplatní u „finančního leasingu“, jehož předmět byl uživateli přenechán 1. 7. 2017 nebo později.

Doposud mohl technické zhodnocení daňově odpisovat – kromě vlastníka (odpisovatele) – nájemce a uživatel finančního leasingu. U technického zhodnocení dokončeného počínaje 1. 7. 2017 má tuto možnost i podnájemce, respektive obecně jakákoli osoba, které byl přenechán k užívání hmotný majetek.

Většina změn daní z příjmů se použije až počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2018, viz dále.

Pátá novela ZDP 2017

Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, mění dva zákony, z nichž se ZDP týkají tři body.

Účinnosti nabývá 18. srpna 2017.

Z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a nadací, se tyto nové pojmy zařadily do ZDP po boku „českých“ politických stran a nadací. Konkrétně do ustanovení o daňovém odpočtu jim poskytnutých darů a osvobození jimi přijatých členských příspěvků.

Šestá novela ZDP 2017

Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mění jeden zákon, z něhož se ZDP týkají dva body.

Účinnosti nabývá 1. září 2017 (změny se ale poprvé použijí již pro zdaňovací období kalendářního roku 2017).

Obě změny se týkají odpočtu od základu daně za dary na zdravotnické účely. Daňová hodnota jednoho odběru krve či jejích složek (bez finanční náhrady, kromě cestovného) se zvyšuje z 2 000 Kč na 3 000 Kč. Nově je možný odpočet za odběr krvetvorných buněk, jejichž jeden odběr se daňově oceňuje 20 000 Kč.

Tři novely ZDP účinné od 1. 1. 2018

V roce 2017 byly přijaty ještě další tři drobné novely ZDP účinné až od 1. ledna 2018. Nejvýznamnější a pro většinu poplatníků zároveň jedinou věcnou novinkou bylo navýšení daňového zvýhodnění na první dítě.

První novela ZDP 2018

Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mění šest zákonů, přičemž ZDP se týká jeden bod.

Účinnosti nabývá 1. ledna 2018 (některé změny, jiné než ZDP, již od 1. 10. 2017).

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na jedno (první) vyživované dítě v domácnosti z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. Zaměstnancům se tak zvýší čistá mzda včetně případného daňového bonusu o 150 Kč měsíčně. Dodejme, že tato částka se nezměnila od roku 2012, na rozdíl od zvyšovaných částek za druhé a další dítě.

Druhá novela ZDP 2018

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p.p., a další související zákony, mění 45 zákonů, přičemž ZDP se týkají dva body.

Účinnosti nabývá 1. ledna 2018.

Jedná se o technické doplnění dokladů – jimiž zaměstnanec prokazuje nárok na odpočet úroku z úvěrů na bydlení, ve vazbě na změnu stavebního zákona – o tzv. společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

Třetí novela ZDP 2018

Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., mění dva zákony, přičemž ZDP se týká jeden bod.

Účinnosti nabývá 1. ledna 2018.

Daňové výdaje § 24 odst. 2 ZDP rozšířil převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. Oba fondy spravuje Česká kancelář pojistitelů, přičemž první se plní hlavně z náhrad za nepojištěná vozidla a slouží mj. k náhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly.

Druhý fond plní 3 % z pojistného z pojištění odpovědnosti a nově i převod z garančního fondu, slouží zejména k nákupu techniky pro hasiče.

Hlavní novinky ZDP od roku 2018

Jak jsme výše uvedli, zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (4. novela ZDP 2017) sice nabyl účinnosti již 1. 7. 2017, ovšem naprostá většina změn ZDP se prakticky použije až od počátku kalendářního roku 2018. Za což může přechodné ustanovení novely.

Z více než 200 změnových bodů novel 2018 ve stručnosti zmíníme sotva desetinu novinek, které mají pro většinu poplatníků daní z příjmů v praxi nejdůležitější význam, a to v přehledném členění dle struktury ZDP.

Daň z příjmů fyzických osob

Osvobození od daně – § 4

Nově se po pěti letech od nabytí osvobozuje příjem z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, pokud neodpovídá spoluvlastnickým podílům (pak by ani nebyl předmětem daně).

Z ekonomického hlediska jde totiž o obdobu příjmu z prodeje nemovité věci, resp. podílu na ní, který je již od počátku ZDP osvobozen po pěti letech.

Příjem z prodeje podílu v s. r. o. nebo družstvu je osvobozen po pěti letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje o dobu, po níž zděděný podíl vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel.

Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen po třech letech od nabytí. Nově se časový test zkracuje mimo jiné také o dobu, po níž zděděný cenný papír vlastnil příbuzný v řadě přímé nebo manžel.

Příjmy ze závislé činnosti – § 6

Patnáctiprocentní srážkové dani dosud podléhaly pouze odměny z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc. Nově se toto zdanění týká také všech příjmů ze závislé činnosti, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 2 500 Kč za měsíc.

Společnou podmínkou zůstává, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.

Nepeněžní plnění od zaměstnavatele osvobozená od daně se týká nejen použití zdravotnických zařízení, ale obecněji zboží či služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení.

A nově také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis – a to nejen od zdravotnických zařízení – proto např. vyhoví i pořízení brýlí v optice. Nově je osvobozen rovněž příspěvek na tištěné knihy.

Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele je osvobozen od daně jen do úhrnu jistin 300 000 Kč. Nově zákon stanoví, že fiktivní úrok z nadlimitní části jistin se zdaní nejpozději se mzdou za prosinec.

Příjmy ze samostatné činnosti – § 7

Absolutní maxima (stropy) paušálních výdajů OSVČ se snižují na polovinu. Rostou jen do příjmu 1 000 000 Kč, pak se nemění, ovšem i více vydělávající „paušálista“ může nadále tyto výdaje využívat – ovšem už pro něj budou méně atraktivní.

Nové stropy paušálních výdajů: zemědělci a řemeslníci 800 000 Kč (80 % z příjmů), jiní živnostníci 600 000 Kč (60 %), nájem obchodního majetku 300 000 Kč (30 %) a vše ostatní 400 000 Kč (40 %).

Z možnosti stanovení daně paušální částkou nově již nejsou vyloučení ani podnikatelé, kteří mají souběžně také příjmy za zaměstnání nebo vlastní zaměstnance. Podmínkou zůstává limit příjmů 5 000 000 Kč za rok.

Příjmy z nájmu – § 9

Obdobně jako u OSVČ se také u pronajímatelů snižují na polovinu maxima paušálních výdajů! Rostou tedy pouze do příjmu 1 000 000 Kč, pak se nemění. Nový strop paušálních výdajů tak činí 300 000 Kč (30 % z příjmů).

Daň z příjmů právnických osob

Veřejně prospěšný poplatník – § 17a

Zavádí se legislativní zkratka „rodinná fundace“ – nadace či nadační fond sloužící k podpoře zakladatele nebo jeho osob blízkých – která není veřejně prospěšným poplatníkem.

Významnější je odbourání dvojího zdanění bezúplatného příjmu rodinné fundace – poprvé na úrovni dané entity a poté při výplatě podpory nebo příspěvku beneficientovi (zpravidla osobě blízké zakladateli).

Nově zde platí daňově neutrální režim, jaký se uplatňuje u svěřenských fondů, takže zdaněno – srážkovou daní – bude obvykle pouze plnění ze zisku fundace.

Osvobození od daně – § 19

Mateřskou společnostímůže být také svěřenský fond, rodinná fundace, obec a svazek obcí za obdobných podmínek jako obchodní korporace a družstvo (tj. nejméně 10% podíl na základním kapitálu alespoň po dvanáct měsíců ). Díky tomu bude i v jejich případě osvobozen podíl na zisku plynoucí z podílu (účasti) i z jeho prodeje.

Základ daně a položky snižující základ daně – § 20

Zjednodušuje se podmínka speciálního odpočtu od základu daně veřejně prospěšného poplatníka. Doposud musel příslušnou úsporu na dani do tří let využít ke krytí nákladů v nepodnikatelských ztrátových činnostech, což nebylo možno splnit při vyrovnaném rozpočtu.

Nově již postačí, když prostředky z úspory na dani využije ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, ovšem musí tak učinit hned v následujícím roce.

Společná ustanovení

Daňově uznatelné výdaje (náklady) – § 24

V daňové evidenci je při postoupení cizí pohledávky (nabyté postoupením) daňovým výdajem její pořizovací cena pouze, pokud byla uhrazena; a to s omezením výší příjmů z této pohledávky.

Důvodem úpravy je sjednocení okamžiku zdanění příjmu z postoupení pohledávky podle § 23 odst. 13 ZDP (den převodu) a uplatnění výdaje.

Při odkoupení věci najaté nebo pořizované na finanční leasing nesplňující daňové podmínky bylo dosud nájemné, resp. úplata za užívání daňově účinná jen při splnění testu „minimální kupní ceny“ podle § 24 odst. 5 ZDP.

Tento princip se zobecňuje na veškeré úplatné nabytí majetku, který se předtím úplatně užíval, nejde-li o finanční leasing. Vedle testu „minimální kupní ceny“ přibyla podmínka zahrnutí majetku do obchodního majetku.

Daňově neuznatelné výdaje (náklady) – § 25

U příjmů ze závislé činnosti jsme uvedli, že od roku 2018 se u zaměstnance osvobozuje od daně nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, k čemuž nyní dodáme, že se pro zaměstnavatele nejedná o daňový výdaj.

Ruší se daňové vyloučení exekučních nákladů, o jejich uznatelnost tak rozhoduje naplnění podmínek obecného ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, tj. že jde o zákonnou povinnost poplatníka související s jeho „podnikáním“.

Odpisy hmotného majetku – § 26 až § 32

Pokud je stavba A likvidována v souvislosti s výstavbou nové stavby B nebo jejím technickým zhodnocením, je nově součástí vstupní ceny B daňová zůstatková cena A (doposud to byla nelogicky účetní zůstatková cena).

Zákon nyní výslovně pamatuje na situaci, kdy dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu na daňově odpisovaném hmotném majetku. Nově nabývaný spoluvlastnický podíl se slučuje s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku z takto změněné vstupní ceny.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě – § 35

Od ledna 2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na jedno (první) dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti ze stávajících 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně (tj. o 150 Kč měsíčně).

Podmínkou daňového bonusu – je-li daň nižší, než daňové zvýhodnění – je příjem v daném roce alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Od roku 2018 se započítává už jen příjem ze závislé činnosti a samostatné činnosti; nikoli z kapitálového majetku a z nájmu. Maximální výše daňového bonusu 60 300 Kč ročně se nemění.

Od roku 2018 se ruší zákaz – daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani na manžela – u OSVČ a pronajímatelů uplatňujících paušální výdaje u více než 50 % celkového základu daně. Zrušení tohoto omezení je možné již pro rok 2017, pokud se poplatník současně spokojí s novými (polovičními) stropy paušálních výdajů.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Připojen s.r.o.
Internet, Servis počítačů a Telefonování
www.pripojen.cz

Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,21 Kč
-0,005 Kč
24,95 Kč
0,212 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru