Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání


Mgr. et Bc. Andrea Kleinová, Ing. Jiří Medřický
27. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Začátkem dubna musí celá řada daňových poplatníků podat svá daňová přiznání. Vedle podnikatelů vzniká tato povinnost také zaměstnancům, kteří kromě zaměstnání podnikají či mají jiné druhy příjmů.

Foto: Shutterstock

 

Do 3. 4. 2017 musí celá řada poplatníků podat daňové přiznání. Jeho vyplnění s sebou přináší řadu otázek a tím i riziko vzniku chyb. Na jaké chyby si dát pozor? Jak správně postupovat, když na omyl přijdete až po podání daňového přiznání?


 
Do 3. dubna 2017 musí celá řada daňových poplatníků podat svá daňová přiznání. Vedle podnikatelů vzniká tato povinnost také zaměstnancům, kteří kromě zaměstnání vykonávají podnikatelskou činnost či mají ještě i jiné druhy příjmů. Vyplňování daňového přiznání samostatně s sebou přináší řadu otázek a tím i riziko vzniku chyb, za které nese odpovědnost sám poplatník.
 
Vedle formálních náležitostí se často chybuje v případě špatně uplatněných odčitatelných položek a daňových slev. Problematické bývají odpočty úroků z úvěru na bydlení, z penzijního připojištění či životního pojištění a chybuje se i v uplatnění slevy na manželku či manžela.
 
Přehled nejčastějších chyb a také tipy, jak postupovat v případě, že na chybu poplatník přijde až po podání daňového přiznání, přinášíme na následujících řádcích.

1. Špatně uplatněné odpočty a slevy

Nejčastěji dochází v daňovém přiznání k nedostatkům při uplatňování odčitatelných položek a daňových slev. Stává se, že se někteří poplatníci snaží uplatnit zvýhodnění, na která nemají nárok, nebo je uplatňují v nesprávné výši. Níže si uvedeme konkrétní příklady.
 
  • Penzijní připojištění
V případě penzijního připojištění si mohou poplatníci snížit základ daně až o 12 000 Kč. Pro získání daňových úlev je pak třeba naspořit částku vyšší než 12 000 Kč za rok. Výslednou sumu, o níž si mohou snížit svůj daňový základ, získají tak, že od naspořené částky odečtou právě 12 000 Kč. Zde se často chybuje a poplatníci si ze základu daně odčítají celou částku.
 
  • Životní pojištění
U životního pojištění se někteří poplatníci v nevědomosti snaží uplatnit odpočty i na smlouvu, která nesplňuje zákonné podmínky. Daňový základ si totiž mohou snížit pouze ti, kteří mají ve smlouvě umožnění výběru až po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň také nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let a zároveň jejich smlouva neumožňuje průběžný výběr.
 
  • Úroky z úvěru na bydlení
Stává se, že si poplatníci chtějí uplatnit odpočty úroků z úvěru na nemovitost, přestože tuto nemovitost v loňském roce již prodali a k poslednímu dni roku již nebyli jejími vlastníky, čímž nesplňují zákonné podmínky.
 
Někteří poplatníci pak také zapomínají, že si mohou odečíst pouze úroky z úvěru, nikoliv celou zaplacenou částku včetně splátky jistiny.
 
  • Sleva na manžela (manželku)
Omylem, kterého se poplatníci v tomto případě dopouštějí, je, že do partnerových příjmů nezapočítají všechny relevantní příjmy. Často opomíjí podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky či peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“). Pokud na tyto příjmy zapomenou, chybně usoudí, že mají nárok na slevu na manžela či manželku.
 
Které příjmy se do limitu 68 000 Kč za rok započítávají a které nikoli, se dozvíte v článku Uplatnění slevy na manželku či manžela.

2. Chybějící přílohy

Pokud si chce poplatník v rámci daňového přiznání uplatnit některou z odčitatelných položek, ať už výše zmíněné úroky z hypotéky, nebo například poskytnuté dary, musí tuto skutečnost doložit v příloze daňového přiznání. Právě chybějící přílohy jsou jednou z velmi častých chyb.
 
Jestliže poplatník na přílohu zapomene a daňové přiznání takto odevzdá, finanční úřad jej vyzve k nápravě. V tomto případě lidé nemusí mít strach ze sankcí, ale musí počítat s tím, že pokud žádají o vrácení přeplatku, mohou jej kvůli vlastní nepozornosti obdržet později.

3. Administrativní náležitosti

Vedle výrazných chyb, jako je špatné uplatnění slev a odpočtů, dělají poplatníci také drobné administrativní chyby, velmi často plynoucí z pouhé nepozornosti. Kromě nevyplněných či špatně vyplněných kolonek se objevují také nesprávně zaokrouhlené výpočty a někteří plátci dokonce zapomínají na podpis.

4. Pozdní odevzdání daňového přiznání

Další chybou je pozdní odevzdání daňového přiznání. Stále totiž zůstává vysoký počet daňových poplatníků, kteří s jeho zpracováním otálí a nechávají ho na poslední chvíli, až jej nakonec nestihnou podat včas.
 
V tomto případě mají daňoví poplatníci „k dobru“ pět pracovních dní, během nichž mohou svou chybu napravit bez hrozby finančního postihu. Pokud tak ale neučiní, bude poplatníkovi vyměřena pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.
 
Tomuto problému se lze vyhnout, pokud přiznání podává za poplatníka daňový poradce na základě plné moci, jelikož v tomto případě dojde k prodloužení lhůty až o tři měsíce. Termín pro podání daňového přiznání se pak posouvá na 3. července 2017. Je však potřeba myslet na to, že plná moc musí být správci daně doručena nejpozději 3. dubna 2017.

Jak postupovat, pokud poplatník odevzdá chybně vyplněné daňové přiznání?

V případě nápravy chybně odevzdaného přiznání hraje roli několik faktorů. Záleží, zda poplatník zjistil nedostatky ještě před 3. dubnem a také, zda se jeho daňová povinnost zvýší či sníží.
 
Pokud poplatník ještě před 3. dubnem zjistí, že zapomněl uplatnit slevu či náklad nebo zapomněl zahrnout nějaký příjem, má právo podat si opravné daňové přiznání. Jestliže ale objeví chybu až později, smí si podat dodatečné daňové přiznání, které by vedlo ke snížení daňové povinnosti jen v případech stanovených zákonem.
 
Pokud se jedná o chybu vedoucí ke zvýšení daňové povinnosti, je povinností poplatníka připravit a podat dodatečné daňové přiznání, které musí doručit na finanční úřad nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, kdy chybu zjistil.
 
Autorka je daňovou poradkyní ve společnosti Crowe Horwath.


Související články:

Slevy na dani z příjmů u fyzických osob za rok 2016
Nezdanitelné části základu daně u FO pro rok 2016
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016
Odpovědi na dotazy k dani z příjmů FO pro rok 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

STORMWARE s.r.o.
15. 3. 2017 14:32:53
pro Marcelu:
Dobrý den, v sekci Nastavení/Datová schránka vyplňte pole Přihlašovací jméno a Heslo. Poté zvolte tlačítko Test připojení. Program TAX se spojí se serverem datových schránek a ověří správnost zadaných údajů. Pokud bude spojení s datovou schránkou úspěšné, program hodnotu do pole ID schránky doplní automaticky.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naši hotline. Tel.: 567 117 711
E-mail: hotline@stormware.cz
Hlášení závadného obsahu

Marcela
14. 3. 2017 19:39:17
Dobrý den, zakládám si firmy do TAXU standard a nemohu přijít na nastávení ID schránky v datové schránce, poradíte mi prosím?
Hlášení závadného obsahu

Káťa
8. 3. 2017 15:14:09
Martine, když podáváte přiznání za rok 2016, tak si v něm můžete uplatnit pouze úroky z roku 2016. :-)
Hlášení závadného obsahu

Martin
8. 3. 2017 10:47:14
Dobrý den, pokud si chci odečíst úrok z úvěru na bydlení, kolik let zpětně to lze udělat? Předchozí roku jsem tento úrok neodečítal.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
8. 3. 2017 10:25:48
Ano i důchodci si mohou uplatnit základní slevu na poplatníka 24 840 Kč.
Hlášení závadného obsahu

PetrS
7. 3. 2017 17:28:12
Dobrý den, jsem starobní důchodce a mám příjem z pronájmu. Mohu uplatnit slevu na dani 24840,-Kč. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
EPOKA, s.r.o.
Účetní a daňová kancelář - zprac.účetnictví, daň.evicence a mezd.
www.epoka.estranky.cz

D&V technika s.r.o.
Prodej a servis čistících a mycích zařízení Kärcher
www.karcherdav.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme