Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak mohou důchodci získat zpětně slevu na dani?


Ing. Martin Děrgel
19. 11. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Slevu na dani za rok 2014 si pracující důchodce může uplatnit prostřednictvím zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání za rok 2014.

Foto: Fotolia

 

Pracující starobní důchodci dostali znovu možnost uplatnit si základní slevu na dani, a to i zpětně za roky 2013 a 2014. Jaké mají možnosti a jak si nárok správně uplatnit? S tím poradí následující článek.


 
Důchodci přišli od 1. 1. 2013 o možnost uplatnit si základní slevu na dani. S diskriminačně vyšším zdaněním se řada z nich ale nesmířila. Nenechala se odradit ani prohranými bitvami s finančními úřady a nakonec díky Ústavnímu soudu starobní důchodci „vyhráli daňovou válku“ a dostali zpět plný nárok na základní osobní slevu na dani za roky 2013 a 2014.

Shrnutí vývoje daňové kauzy starobních důchodců

  1. Základní slevu na dani, resp. její předchůdkyni základní nezdanitelnou částku na poplatníka, nemohli starobní důchodci uplatnit ani před rokem 2008, ledaže jejich důchod nepřesáhl částku 38 040 Kč za rok.

  2. S účinností od 1. 1. 2013 byla starobním důchodcům odebrána možnost uplatnění základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně, resp. u zaměstnanců 2 070 Kč měsíčně. Přesněji řečeno podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) se daň, resp. u zaměstnanců záloha na daň, o tuto slevu nesnižovala u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. A to bez ohledu na výši nebo druh zdanitelných příjmů, ani nezáleželo na výši starobního důchodu.

  3. Toto daňové omezení bylo schváleno pro roky 2013 až 2015.

  4. Nespokojení odvážnější starobní důchodci nejprve zkusili využít toho, že daňový zákon testoval pobírání důchodu jen k 1. lednu daného roku. A tak požádali správu sociálního zabezpečení, případně jiného plátce důchodu, o přerušení výplaty starobního důchodu v lednu 2013.

  5. Na což reagovalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“) tiskovou zprávou již 8. 1. 2013, že pokud ze všech okolností vyplývá jako jediný účel přerušení vyplácení starobního důchodu k 1. 1. získání slevy na dani na poplatníka, bude tento postup posuzován obvykle jako zneužití veřejného práva a nebude plošně uznáván.

  6. Na návrh nespokojené skupiny senátorů rozhodlo 10. 7. 2014 plénum Ústavního soudu (nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13) o neústavnosti této regulace slevy na dani u pracujících starobních důchodců.

  7. Vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů č. 162/2014 Sb. 4. srpna bylo toto daňové omezení zrušeno.

  8. Formou řešených dotazů 8. 8. 2014 GFŘ zveřejnilo metodiku, jak lze tuto slevu na dani za rok 2014 dostat zpět (více viz článek Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět).

  9. Na návrh nespokojené důchodkyně rozhodl 16. 9. 2014 Ústavní soud (nálezem sp. zn. ÚS 2340/13), že neústavnost této regulace slevy na dani u pracujících starobních důchodců platí i zpětně pro rok 2013.

  10. Opět formou řešených dotazů 9. 10. 2014 GFŘ zveřejnilo metodiku, jak mohou starobní důchodci tuto slevu na dani za rok 2013 dostat zpět (více viz článek Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců).

Jak se dobrat slevy na dani za rok 2014

Z prvního nálezu Ústavního soudu plyne, že starobní důchodci si mohou – jako všichni ostatní poplatníci – uplatnit základní slevu na dani již za celý kalendářní rok 2014, i když k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod. Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím zaměstnavatele (změnou v Prohlášení k dani) nebo v daňovém přiznání za rok 2014.
 
K čemuž vydala Finanční správa vstřícné stanovisko, podle kterého lze těmto zaměstnancům začít přiznávat základní měsíční slevu na dani (2 070 Kč) již při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen.
 
V rámci ročního zúčtování záloh za rok 2014 pak v březnu 2015 zaměstnavatel přizná zaměstnanci (starobnímu důchodci) plnou roční výši základní slevy na dani 24 840 Kč, nikoli jen její poměrnou část, od září, resp. srpna.

Jestliže starobní důchodce není zaměstnancem nebo musí, případně jen chce podat daňové přiznání, uplatní si celou základní slevu na dani za rok 2014 přímo v něm.

Příklad – Jak získat základní slevu na dani za rok 2014

Jak se zmíněný první z nálezů Ústavního soudu konkrétně promítne do zdanění příjmů osob pobírajících k 1. 1. 2014 starobní důchod, si ukážeme na modelovém příkladě tří starobních důchodců: Jana, Dany a Františka.
 
Pan Jan si k důchodu přivydělává u zaměstnavatele, u něhož podepsal tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38k odst. 4 ZDP („Prohlášení k dani“) na zdaňovací období 2014, v němž si neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má postupovat?
 
Protože má jistě zájem uplatnit si základní slevu na dani pro snížení záloh na daň co nejdříve, oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli formou vyznačení změny v Prohlášení k dani, kde uvede i datum změny (např. 15. 8. 2014). Podle § 38k odst. 1 ZDP k této změně přihlédne zaměstnavatel počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci oznámení změny, tj. od mzdy za září 2014.
 
V souladu se vstřícným stanoviskem Finanční správy je nad rámec zákona umožněno uplatnit slevu na dani poprvé již za kalendářní měsíc, v němž byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů, tedy již při zálohovém zdanění mzdy za srpen. Dřívější zálohy se ale měnit nebudou.
 
Do 15. února 2015 pan Jan požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014. V rámci výpočtu daně z příjmů za rok 2014 zaměstnavatel poplatníkovi přizná plnou výši základní slevy na dani za celý rok 2014, která činí 24 840 Kč, a do konce března 2015 mu vrátí přeplatek na dani.
 
Paní Dana u zaměstnavatele podepsala Prohlášení k dani na rok 2014, kde si uplatnila základní slevu na dani, kterou jí ovšem zaměstnavatel nezohlednil z důvodu pobírání starobního důchodu k 1. 1. 2014. Jak má nyní postupovat?
 
Tato důchodkyně nemusí pro uplatnění základní slevy na dani dělat vůbec nic. Zaměstnavatel ji automaticky musí zohlednit při výpočtu záloh na dani sám (nárok byl již uplatněn) počínaje zářím, případně dobrovolně už od zdanění srpnové mzdy. Při ročním zúčtování bude u paní Dany obdobná situace jako u pana Jana.
 
Pan František podniká jako živnostník. V průběhu roku 2014 slevu na dani neuplatňuje, zohlední ji v plné výši 24 840 Kč až v přiznání k dani z příjmů podávaném zpravidla v březnu 2015. Jestliže kvůli absenci základní slevy platí zálohy na daň 2014, může s ohledem na nález Ústavního soudu požádat o jejich adekvátní snížení.

Jak získat slevu na dani za rok 2013

Zaměstnanec dodatečně tuto slevu u zaměstnavatele uplatnit nemůže. Pouze když u zaměstnavatele podepsal na rok 2013 Prohlášení k dani, kde chtěl (tehdy ale marně) tuto slevu uplatnit, a současně jej požádal také o roční zúčtování záloh na daň za rok 2013. Pak je zaměstnavatel nyní povinen mu tuto slevu dodatečně přiznat (podle § 38i odst. 2 ZDP).
 
Tato situace je ale v praxi výjimečná, proškolené mzdové účetní totiž svými „dobře míněnými radami“ zaměstnance z řad starobních důchodců (k 1. 1. 2013) od tohoto podpisu zrazovaly.
 
Typický případ těchto zaměstnanců v podmínkách roku 2013 proto bude, že i když měli u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani na rok 2013, tak v něm neuplatnili – tehdy zákonem blokovanou – základní osobní slevu na dani na poplatníka. Tito starobní důchodci (zaměstnanci) proto mají jedinou možnost – podat opožděné řádné, případně dodatečné daňové přiznání za rok 2013, kde si slevu uplatní.
 
A také ostatní výdělečně činní starobní důchodci, kteří v roce 2013 nebyli pouze zaměstnanci, mají rovněž jedinou možnost, jak se zpětně dobrat slevy na dani za rok 2013, a to podat dodatečné daňové přiznání. Dodatečné přiznání by měli podat do konce měsíce následujícího po měsíci zjištění důvodů pro jeho podání.
 
Smůlu ale mají starobní důchodci, kteří měli v roce 2013 příjem ze závislé činnosti do 5 000 Kč měsíčně (obvykle z dohod o provedení práce) a tento byl zdaněn tzv. srážkovou daní. Takto zdaněné příjmy není možné zahrnout do daňového přiznání za rok 2013 a dodatečně nárokovat slevu na dani u zaměstnavatele již také nelze.


Související články:
Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět
Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

goldenegg
27. 2. 2015 18:04:49
Jsem rozhořčená. Důchodci, kteří si vydělali méně než 5 tis. měsíčně, nemohou dodatečně uplatnit odčitatelnou položku(slevu na dani)uplatnit nemohou a neoprávněné stržené daně jim vráceny nebudou. Týká se mě to. x za rok 2013jsem měla uzavřenu dohodu o provedení práce, za kterou jsem měla odměnu 5 tis.Kč, za rok jsem si tedy vydělala 15 tis.Kč a byla mi sražena celkově daň ve výši 2 250 Kč, které už nikdy neuvidím. Nůj důchod činí 9 100 a musím tedy počítat každou korunu. Je to ovšem zase tak, že kdo má méně, je v nevýhodě! Jak je mužné, že bylo takto rozhodnuto?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TIMERA s.r.o.
Voděodolný moderní koupelnový nábytek a zrcadlové galerky.
www.timera.cz

Účetnictví Dana Nývltová
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy, DPH, daňová přiznání
www.ucetnictvidn.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru