Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dětské skupiny v roce 2015 včetně daňového pohledu


Ing. Filip Sinecký
20. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na rozdíl od mateřských škol není u dětských skupin zákonem stanovená povinnost mít vysokoškolsky vzdělaný personál.

Foto: Fotolia

 

Dětské skupiny jsou novým typem služby hlídání a péče o dítě v předškolním věku. Požadavky na zřízení a provoz jsou benevolentnější než u mateřských škol. Pro provozovatele jsou náklady na zřízení a provoz dětské skupiny daňově uznatelné.


 
Dětské skupiny jsou novým typem služby hlídání a péče o dítě spočívající v poskytování pravidelné péče o dítě do zahájení povinné školní docházky. Jsou alternativou mateřských škol a mají řešit aktuální nedostatek kapacit školek. Legislativně provozní požadavky na zřízení a provoz dětských skupin jsou benevolentnější než u mateřských škol.
 
Dětskou skupinu může tvořit maximálně 24 dětí a jejím zřizovatelem a provozovatelem mohou být například:
  • stát, tzn. organizační složky státu, obce, kraje, úřady,

  • občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti,

  • zaměstnavatelé, a to jak fyzické osoby, tak i osoby právnické,

  • vysoké školy, různé spolky a neziskové organizace.
 
Jedná se o službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině pro děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízení. Dětská skupina nemá za úkol primárně zajišťovat vzdělávání dítěte, ale dítěti poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
 
Umístění dítěte do dětské skupiny je předmětem smluvního vztahu mezi provozovatelem takové skupiny a rodiči, přičemž provozovatel musí zajistit vhodné prostory, odborný personál a plán výchovy a péče o děti. Na rozdíl od mateřských škol není zákonem stanovená povinnost vysokoškolsky vzdělaného personálu, ale stačí např. jen zdravotní sestra nebo vychovatelé.
 
Služba je převážně poskytována za úhradu ze strany rodičů, která je předmětem smluvního ujednání s poskytovatelem, s možností nulové úhrady podle konkrétních důvodů domluvených mezi poskytovatelem a rodiči dítěte. Primárně nemá jít o komerční službu, jejímž účelem je generování zisku – dětská skupina by neměla zisku vůbec dosahovat.

Zákon o dětských skupinách

Ještě do druhé poloviny loňského roku bylo možné poskytovat služby péče o děti v zařízeních mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo na základě některého z živnostenských oprávnění pro „péči o dítě“ podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Provozování jeslí podléhalo mimo jiné zákonu o zdravotních službách.
 
Právní řád ještě v loňském roce neznal jiné služby péče o dítě předškolního věku. Pokud se však poskytovatel péče o děti rozhodl neposkytovat péči v rámci vzdělávacích zařízení (např. v mateřských školách) a zároveň nepodnikal dle živnostenského zákona, muselo být provozování služby péče o děti v souladu s obecně platnými předpisy, například v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti aj.
 
Tyto předpisy a jejich dodržování musel a v podstatě dodnes musí, nebo by přinejmenším měl, poskytovatel konzultovat s místními úřady (stavební, požární ochrana, ochrana veřejného zdraví, hygiena aj.).
 
Dne 1. 9. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětských skupinách, dále jen „ZDS“), který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 14. 11. 2014.
 
Tímto zcela novým zákonem byl změněn i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), kam byla vložena nová sleva za umístění dítěte, a to do § 35ba odst. 1 písm. g) a následného § 35bb. Tato sleva je určena rodičům, kteří svého potomka umístí v daném zdaňovacím období do některého z registrovaných zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, jak vyplývá ze ZDS.
 
Slevu je možné uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených nákladů, maximálně však do výše minimální mzdy. To znamená, že za rok 2014 bylo možné uplatnit daňový odečet maximálně do výše 8.500 Kč, zatímco za rok 2015 to bude 9.200 Kč.
 
Tato nová sleva nikterak neovlivňuje ostatní slevy a daňové odpočty, jako např. slevu na poplatníka, slevu na dítě nebo daňový bonus. Avšak na rozdíl od slevy na vyživované dítě může tuto slevu uplatnit pouze rodič (nikoliv prarodič) a počítá se za celý rok (nepřepočítává se tedy měsíčně na dvanáctiny).
 
Prozatím neplatí ani žádné omezení pro OSVČ zdaňované podle § 7 ZDP a uplatňující výdaje procentním paušálem dle odst. 7 tohoto paragrafu.

Sleva za umístění dítěte

Slevu uplatní rodič dítěte ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení (v dětské skupině, ale např. i v mateřské škole). Výše výdajů se prokazuje potvrzením provozovatele předškolního zařízení. Musí se ale jednat pouze o výdaje na umístění dítěte („školné“ či „školkovné“), nikoli tedy např. stravné nebo příspěvky do fondu kultury a sportu, fondu rodičů apod.
 
Slevu si zaměstnanec může uplatnit u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daně, případně odečíst ve svém přiznání k daním z příjmů fyzických osob (stejně tak OSVČ) ve formě slevy na dani ve stejném režimu jako základní slevu na poplatníka.
 
Sleva za umístění dítěte je v zákoně o daních z příjmů v § 35bb upravena následovně:
  • Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP.

  • Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

  • Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.  

  • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy

  • Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
 
Dle § 6 ZDS může být využití služeb dětské skupiny bezúplatné, nebo za úhradu. Provozovatel dětské skupiny je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatního účetnictví.
 
V praxi to znamená, že nejjednodušší je zvolit vhodnou samostatnou analytiku účtů, jedná-li se o přidružený provoz např. u firmy, nebo samostatný účetní okruh. Každopádně pro zřizovatele registrovaných zařízení jsou náklady spojené se zřízením a s provozem dětské skupiny plně daňově uznatelné.
 
 
Související článek:
Jak uplatnit zvýhodnění na dítě a slevu „za školku“?
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TIMERA s.r.o.
Voděodolný moderní koupelnový nábytek a zrcadlové galerky.
www.timera.cz

Bc. Eva Tobolová
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
www.tobolovaeva.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru