Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňoví nerezidenti v otázkách a odpovědích


Redakce
14. 3. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro stanovení daňové rezidence je rozhodující určení státu, ve kterém má dotyčná osoba tzv. středisko životních zájmů.

Foto: 123RF

 

Jak dobře určit, kdo je a není daňový rezident? V jakých případech jsou u nás cizinci povinni platit daně? Může si cizí státní příslušník uplatnit slevu na poplatníka či daňové zvýhodnění na dítě a jak to správně provést? Odpovědi hledejte v tomto článku.


 
Pokud stále nemáte úplně jasno v otázkách daňového rezidentství, nenechte si ujít odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy ohledně této oblasti.

 Kdo je to daňový nerezident ČR?

 Daňový domicil (tj. kdo je daňový rezident či nerezident ČR) je stanoven v § 2 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Daňovým rezidentem ČR je podle § 2 odst. 2 ZDP fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek, tj. má na území ČR bydliště, anebo se zde obvykle zdržuje.

Osobou obvykle se zdržující na území ČR se rozumí osoba pobývající zde alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika časových obdobích. Pro určení rezidentství z hlediska délky pobytu se do počtu dní započítává každá i započatá část dne pobytu, tj. i den příjezdu nebo odjezdu a každý den strávený v ČR, včetně sobot, nedělí, státních a jiných svátků, prázdnin a dovolených.

Daňový nerezident ČR je v ZDP vymezen negativně – jako osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR. V případě daňového nerezidenta musí být splněny obě podmínky současně. Poplatníci, kteří se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, a to i v případě, že se na území ČR obvykle zdržují.

Za daňového nerezidenta ČR se považuje ale i osoba, která splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovenou v ZDP (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv České republiky.
 
Mohu jako nerezident ČR uplatnit základní slevu na poplatníka u zaměstnavatele se sídlem v České republice?

Ano, pokud podepíšete „Prohlášení k dani“ na příslušné zdaňovací období, můžete tuto slevu ve výši 24 840 Kč ročně (tj. měsíčně 2 070 Kč) uplatnit přímo u zaměstnavatele.
 
Jsem daňový nerezident ČR a chci si uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Jak mám postupovat?

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale i slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP (např. na manželku) či nezdanitelné části základu daně můžete uplatnit pouze v rámci daňového přiznání. Za zdaňovací období 2018 můžete uplatnit uvedené daňové úlevy prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za předpokladu, že jste příslušníkem členského státu EU nebo EHP (zároveň u daňového zvýhodnění musí být splněna podmínka společně hospodařící domácnosti na území EU nebo EHP).

Tyto daňové výhody náleží daňovému nerezidentovi ČR jen za podmínky, že z jeho celosvětových příjmů bude nejméně 90 % pocházet ze zdrojů na území České republiky. S výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, anebo příjmů zdaněných daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (za předpokladu, že poplatník nezahrne příjmy zdaněné srážkou dle zvláštní sazby daně do daňového přiznání).
 
Jsem fyzická osoba – občan Slovenské republiky s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR, a jsem zaměstnancem české firmy. Pobývám na území ČR více než 183 dnů v roce a pronajal jsem si zde byt. Trvalé bydliště a stálý byt však mám ve Slovenské republice, kde žije i moje rodina a kam dojíždím. Jakou mám daňovou příslušnost?

I když máte „bydliště“ (stálý byt s úmyslem se zde zdržovat v obou státech), pro stanovení daňové rezidence bude rozhodující určení státu, ve kterém máte středisko životních zájmů. Jelikož pracujete u nás, vzniká dojem, že užší hospodářské vztahy máte k naší republice. Pokud však v ČR pobýváte pouze z důvodu zaměstnání a vracíte se za rodinou, která zůstala na Slovensku, jste považován podle mezinárodní daňové smlouvy uzavřené mezi oběma státy za rezidenta SR.
 
Jak to bude v případě občana Slovenské republiky s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR, který je zaměstnancem u české firmy a pronajal si v České republice byt? Trvalé bydliště (stálý byt) má však stále ve Slovenské republice, ale jeho rodina se přestěhovala za ním do ČR. Jeho děti zde chodí do školy, manželka si v ČR též našla zaměstnání.

Poplatník má sice bydliště (stálý byt s úmyslem se v něm trvale zdržovat) v obou státech, pro stanovení jeho daňové rezidence bude rozhodující, že středisko životních zájmů se přesunulo do ČR – zaměstnanec se stane daňovým rezidentem ČR (s povinností platit daně v ČR ze svých celosvětových příjmů).

Pro potřeby zaměstnavatele (plátce daně) v případě pochybností je vhodné, aby poplatník předložil přímý důkaz, že má daňový domicil v ČR. To znamená potvrzení o daňovém domicilu vystavené v ČR místně příslušným správcem daně (podle místa, kde má v ČR stálý byt).


Související články:
Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží
Jak vyplnit daňové přiznání?
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?
Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018
Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018
Specifické případy u zdanění příjmů za rok 2018
Daňové přiznání – tiskopisy a nejčastější chyby


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Elena
6. 8. 2020 9:19:02
Cizinec má zaměstnaneskou kartu od 16.04.2019, má narok na slevu na poplatnika za celý rok 24840, nebo jenom za 9 měsíců?
Hlášení závadného obsahu

KatarinaS
14. 5. 2020 8:32:46
Může si žena občan ČR uplatnit slevu na ma manžela občana Brazílie, který v ČR studuje vysokou školu?
Hlášení závadného obsahu

jan
11. 4. 2020 0:40:45
Ak som danovy rezident na SR a tam podavam taktiez dan. priznanie. V cr som odpracoval 16 dni, podavam dan priznanie v CR taktiez ale ako nerezident. Musim v CR danovom priznani uviest vysku celosvetovych prijmov? Uviedol som ju v SR dan. priznani. Vdaka
Hlášení závadného obsahu

Jirka
3. 2. 2020 11:28:39
Až do poloviny září 2019 jsem žil a pracoval v Ruské federaci, tam jsem platil daňě, po návratu do ČR, jsem zaměstnán a platím daně zde. ( tzn. 9,5 měsíce jsem pobýval v Ruské federaci a 2,5 měsíce v ČR).
Ve které zemi jsem pro rok 2019 daňovým rezidentem?
Hlášení závadného obsahu

Martin
29. 1. 2020 20:40:38
Jsem fyzická osoba – občan Slovenské republiky. Do 30.4. jsem žil a pracoval jako zaměstnanec v ČR. Od 1.5. jsem se přestěhoval do SR a ukončil prac.poměr v ČR. Mohu podat v ČR za rok 2019 daňové přiznání a požádat o vrácení přeplatku daně z příjmů v ČR?
Hlášení závadného obsahu

Iveta
23. 3. 2019 13:31:12
Až do poloviny října 2018 jsem žila v Nizozemí. Po návratu do ČR, tady mám od října trvalé bydliště a nově založenou živnost pro podnikání v ČR. (tzn. více než 10 měsíců roku 2018 byl trvalý pobyt v NL, dva a půl měsíce trvalý pobyt v ČR). Ve které zemi jsem pro rok 2018 daňovým rezidentem?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru