Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňoví nerezidenti v otázkách a odpovědích


Redakce
14. 3. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro stanovení daňové rezidence je rozhodující určení státu, ve kterém má dotyčná osoba tzv. středisko životních zájmů.

Foto: 123RF

 

Jak dobře určit, kdo je a není daňový rezident? V jakých případech jsou u nás cizinci povinni platit daně? Může si cizí státní příslušník uplatnit slevu na poplatníka či daňové zvýhodnění na dítě a jak to správně provést? Odpovědi hledejte v tomto článku.


 
Pokud stále nemáte úplně jasno v otázkách daňového rezidentství, nenechte si ujít odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy ohledně této oblasti.

 Kdo je to daňový nerezident ČR?

 Daňový domicil (tj. kdo je daňový rezident či nerezident ČR) je stanoven v § 2 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Daňovým rezidentem ČR je podle § 2 odst. 2 ZDP fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek, tj. má na území ČR bydliště, anebo se zde obvykle zdržuje.

Osobou obvykle se zdržující na území ČR se rozumí osoba pobývající zde alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika časových obdobích. Pro určení rezidentství z hlediska délky pobytu se do počtu dní započítává každá i započatá část dne pobytu, tj. i den příjezdu nebo odjezdu a každý den strávený v ČR, včetně sobot, nedělí, státních a jiných svátků, prázdnin a dovolených.

Daňový nerezident ČR je v ZDP vymezen negativně – jako osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR. V případě daňového nerezidenta musí být splněny obě podmínky současně. Poplatníci, kteří se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, a to i v případě, že se na území ČR obvykle zdržují.

Za daňového nerezidenta ČR se považuje ale i osoba, která splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovenou v ZDP (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv České republiky.
 
Mohu jako nerezident ČR uplatnit základní slevu na poplatníka u zaměstnavatele se sídlem v České republice?

Ano, pokud podepíšete „Prohlášení k dani“ na příslušné zdaňovací období, můžete tuto slevu ve výši 24 840 Kč ročně (tj. měsíčně 2 070 Kč) uplatnit přímo u zaměstnavatele.
 
Jsem daňový nerezident ČR a chci si uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Jak mám postupovat?

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale i slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP (např. na manželku) či nezdanitelné části základu daně můžete uplatnit pouze v rámci daňového přiznání. Za zdaňovací období 2018 můžete uplatnit uvedené daňové úlevy prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za předpokladu, že jste příslušníkem členského státu EU nebo EHP (zároveň u daňového zvýhodnění musí být splněna podmínka společně hospodařící domácnosti na území EU nebo EHP).

Tyto daňové výhody náleží daňovému nerezidentovi ČR jen za podmínky, že z jeho celosvětových příjmů bude nejméně 90 % pocházet ze zdrojů na území České republiky. S výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, anebo příjmů zdaněných daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (za předpokladu, že poplatník nezahrne příjmy zdaněné srážkou dle zvláštní sazby daně do daňového přiznání).
 
Jsem fyzická osoba – občan Slovenské republiky s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR, a jsem zaměstnancem české firmy. Pobývám na území ČR více než 183 dnů v roce a pronajal jsem si zde byt. Trvalé bydliště a stálý byt však mám ve Slovenské republice, kde žije i moje rodina a kam dojíždím. Jakou mám daňovou příslušnost?

I když máte „bydliště“ (stálý byt s úmyslem se zde zdržovat v obou státech), pro stanovení daňové rezidence bude rozhodující určení státu, ve kterém máte středisko životních zájmů. Jelikož pracujete u nás, vzniká dojem, že užší hospodářské vztahy máte k naší republice. Pokud však v ČR pobýváte pouze z důvodu zaměstnání a vracíte se za rodinou, která zůstala na Slovensku, jste považován podle mezinárodní daňové smlouvy uzavřené mezi oběma státy za rezidenta SR.
 
Jak to bude v případě občana Slovenské republiky s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR, který je zaměstnancem u české firmy a pronajal si v České republice byt? Trvalé bydliště (stálý byt) má však stále ve Slovenské republice, ale jeho rodina se přestěhovala za ním do ČR. Jeho děti zde chodí do školy, manželka si v ČR též našla zaměstnání.

Poplatník má sice bydliště (stálý byt s úmyslem se v něm trvale zdržovat) v obou státech, pro stanovení jeho daňové rezidence bude rozhodující, že středisko životních zájmů se přesunulo do ČR – zaměstnanec se stane daňovým rezidentem ČR (s povinností platit daně v ČR ze svých celosvětových příjmů).

Pro potřeby zaměstnavatele (plátce daně) v případě pochybností je vhodné, aby poplatník předložil přímý důkaz, že má daňový domicil v ČR. To znamená potvrzení o daňovém domicilu vystavené v ČR místně příslušným správcem daně (podle místa, kde má v ČR stálý byt).


Související články:
Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží
Jak vyplnit daňové přiznání?
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?
Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018
Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018
Specifické případy u zdanění příjmů za rok 2018
Daňové přiznání – tiskopisy a nejčastější chyby


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iveta
23. 3. 2019 13:31:12
Až do poloviny října 2018 jsem žila v Nizozemí. Po návratu do ČR, tady mám od října trvalé bydliště a nově založenou živnost pro podnikání v ČR. (tzn. více než 10 měsíců roku 2018 byl trvalý pobyt v NL, dva a půl měsíce trvalý pobyt v ČR). Ve které zemi jsem pro rok 2018 daňovým rezidentem?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Valašská účtárna
Spolehlivá účetní kancelář
www.valasska-uctarna.cz

Optimal-Energy,cz, a. s.
Společnost zabývající se energetickým poradenstvím
www.optimal-energy.cz

Daňový kalendář

16. 9. 2019 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
0,015 Kč
23,29 Kč
-0,279 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru