Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňové přiznání – tiskopisy a nejčastější chyby


Redakce
8. 3. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Foto: 123RF

 

Na odevzdání daňového přiznání máme už jenom necelý měsíc. Jaké chyby v něm lidé nejčastěji dělají? A které tiskopisy za rok 2018 by měli poplatníci použít? Přesně na to se zaměříme v následujícím článku.


 
Na odevzdání daňového přiznání mají poplatníci již jen necelý měsíc. Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň i posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

V první části se podíváme na nejčastěji pokládané dotazy ohledně tiskopisů za rok 2018 – odpovídá na ně Finanční správa. V druhé části článku se zaměříme také na chyby, které lidé opakovaně dělají v daňovém přiznání.

Tiskopisy a EPO

 Jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2018?

 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „VDA DPZ“) se podává podle § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Zde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.
 • Lhůta pro podání VDA DPZ za rok 2018 je 1. března 2019 (papírová forma)
 • Lhůta pro elektronicku formu VDA DPZ za rok 2018 je 20. března 2019
Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „VDA DPS“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle § 137 odst. 2 daňového řádu (dále jen „DŘ“) se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.
 • Lhůta pro podání VDA DPS za rok 2018 je 1. dubna 2019
Povinná elektronická forma pro podání za zdaňovací období 2018 (i dodatečná VDA): VDA DPZ a VDA DPS má podle § 72 odst. 4 DŘ povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – to znamená, že podání činí datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 ZDP, má povinnost podávat VDA DPZ elektronicky (dle § 38j odst. 6 ZDP). Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou, a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.
 
V čem se liší tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ za zdaňovací období 2018, případně jeho přílohy oproti roku 2017?

Za zdaňovací období 2018 se použije stejný vzor tiskopisu VDA DPZ jako za zdaňovací období 2017 (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22). Aktualizované byly pouze pokyny (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 23).

V tiskopise VDA DPZ za zdaňovací období 2018 nejsou věcné změny oproti zdaňovacímu období 2017. To znamená, že jsou zde uvedeny zálohy běžného zdaňovacího období (včetně provedených oprav), dále pak přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2017, které bylo provedeno v roce 2018 (včetně oprav), a vyplacené daňové bonusy, tj. měsíční daňové bonusy zdaňovacího období 2018 a doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, které bylo provedeno v roce 2018 (včetně oprav).

Z toho je zřejmé, že veškeré opravy předcházejících období je nutné provádět pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Pokud plátce daně provádí opravy, zároveň vyplní přílohu č. 3, popř. přílohu č. 4.
 
Jsou pro závislou činnost dostupné tiskopisy i v anglické verzi?

Ano. Plátci daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty, mají na webu Finanční správy dostupné též anglické verze tiskopisu:
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění,
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění,
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.
Tyto tiskopisy však slouží pouze jako metodická pomůcka při vyplňování.
 
Jsem plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zaměstnávám pouze dva zaměstnance, kterým vyplácím měsíční daňové bonusy z vlastních finančních prostředků. Jaký formulář mám použít, pokud žádám správce daně o poukázání těchto daňových bonusů?

Použijte tiskopis č. 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 10 s názvem „Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“.

O měsíční daňové bonusy musí plátce daně požádat za každý měsíc na samostatné žádosti. Za předpokladu, že plátce vyplácí daňové bonusy a nežádá formou žádostí, ani nesnižuje odvody záloh, jsou mu tyto vyplacené částky na daňových bonusech vráceny na základě podaného VDA DPZ za příslušné období jako přeplatek na dani (za předpokladu, že přeplatek vznikl).

Pokud budete žádat o doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, použijte tiskopis č. 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 10. Na žádostech neopomeňte označit, zda se jedná o žádost běžnou, či dodatečnou. Podmínkou je, že plátce daně částku daňových bonusů již poplatníkovi vyplatil (tuto skutečnost je vhodné správci daně doložit spolu s podanou žádostí).
 
Jaký vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti je nutné použít za zdaňovací období 2018 pro účely daňového přiznání?

Pro zdaňovací období 2018 je v platnosti tiskopis 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 26. Dále je zveřejněno potvrzení pro účely srážkové daně tiskopis č. 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 5 s názvem Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.
 
Pracuji již několik let u stejného zaměstnavatele. Musím pro rok 2019 podepisovat „Prohlášení k dani“ na novém tiskopisu?

Ne, nemusíte.

Jaké nejčastější chyby dělají lidé v daňovém přiznání?

Nejčastější chyby v daňovém přiznání:
 • Špatně uplatněné odčitatelné položky a slevy na dani – např. školkovné lidé uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku.
 • Započítávání slev a zvýhodnění, i když na ně nemá poplatník nárok – např. úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem nemovitosti.
 • Chybně uplatněná sleva na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměli vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.
 • Často lidé také špatně uplatňují daňové zvýhodnění na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.
 • V neposlední řadě by poplatníci neměli zapomenout se na všechny formuláře podepsatodevzdat je se všemi povinnými přílohami.

Související články:
Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží
Jak vyplnit daňové přiznání?
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?
Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018
Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018
Specifické případy u zdanění příjmů za rok 2018


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NEJVÝHODNĚJŠÍ ÚVĚRY AUT
Vyberte si jakýkoliv vůz a my vám na něj zajistíme nejvýhodnější úvěr!
www.nasplatky.eu

DANKELUS s.r.o.
Provoz internetových obchodů s dárky a hračkami, tvorba www stránek.
www.davidsrubar.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,040 Kč
22,19 Kč
-0,009 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru