Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Členské příspěvky


Ing. Kateřina Králová
10. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace této organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.

Foto: Fotolia.eu

 

Členské příspěvky mohou lidé platit dobrovolně, pro některé je to povinnost vyplývající ze zvláštního zákona nebo je to podmínkou k provozování předmětu podnikání. Jaké členské příspěvky jsou osvobozené od daně z příjmů a jaké jsou daňově uznatelné?


 
Na členské příspěvky můžeme nahlížet z několika pohledů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; dále jen ZDP):
 • § 15 odst. 7 – možný odpočet příspěvku odboráře od základu daně,
 • § 19 odst. 1 písm. a), b) – osvobození příjmů ze členských příspěvků (při nepovinném členství) od daně,
 • § 24 odst. 1 – dvě obecná ustanovení o podmínkách daňové účinnosti výdajů, výčet okruhu příspěvků vyhovujících daňové uznatelnosti, absolutní daňová neúčinnost příspěvku Evropského zájmového sdružení.
Podle § 15 odst. 7 ZDP lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace této organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem (odkaz na § 18 a následující zákoníku práce). Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle § 6 ZDP zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
 
Zákon zde nevyžaduje, aby poplatník byl členem odborové organizace zrovna u svého zaměstnavatele, může se jednat o jakékoli odbory, což bude aktuální zejména v případech, kdy u zaměstnavatele poplatníka nepůsobí odborová organizace, anebo se poplatník vážně obává, že by byl za svou odborářskou angažovanost v odborech působících u svého zaměstnavatele určitým způsobem znevýhodněn.
 
Druhý pohled dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP nám říká, že od daně z příjmů jsou osvobozeny:
 • přijaté členské příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
 • přijaté příspěvky občanským sdružením, které není organizací zaměstnavatelů,
 • dále pak přijaté příspěvky odborovou organizací, politickou stranou nebo hnutím a
 • také příspěvky přijaté profesní komorou s nepovinným členstvím (s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky).
Stejný paragraf a odstavec v písmeně b) k výše uvedenému ještě přidává výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností.

Daňová uznatelnost členských příspěvků

Příspěvky OSVČ či zaměstnavatele právnickým osobám jsou daňově účinné (v souladu s § 24 odst. 2 písm. d) ZDP):
 • pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona,
 • členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti),
 • příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti) zaměstnavatele,
 • členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů založeným podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a dále Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5 % úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.
Známým příkladem členství, které vyplývá ze zvláštního zákona a podmiňuje výkon podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti členstvím v určité právnické osobě, je členství daňového poradce v Komoře daňových poradců na základě zákona o daňovém poradenství. Stejně je to u lékařů v Lékařské komoře nebo advokátů v Komoře advokátů atd. Zaplacené členské příspěvky těmto komorám jsou daňovým výdajem poplatníka a snižují základ daně.
 
Podobně se postupuje v případě příspěvků zaplacených zaměstnavatelem za zaměstnance. Samozřejmě opět, pokud je členství zaměstnance podmínkou k provozování předmětu podnikání zaměstnavatele. Příkladem mohou být architekti, kteří pracují podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo lékaři pracující ve zdravotnických zařízeních.
 
Daňově uznatelný je také členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů a dále Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Poplatky se ovšem neuplatní v plné výši. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. d) ZDP je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele členský příspěvek až do výše 0,5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a pro příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za všechny zaměstnance.

Ne každá profesní komora je k výkonu podnikatelské činnosti nezbytná

Častou chybou poplatníků nebo zaměstnavatelů je, že zahrnou do svých výdajů (nákladů) příspěvky, u kterých povinnost členství nevyplývá ze zákona. Jednoduše nerozpoznají „hranici potřebnosti“. Ne každá profesní komora je k výkonu podnikatelské činnosti nezbytná.
 
Například účetní a účetní poradci se sdružují v Komoře certifikovaných účetních. Přestože pro vstup do této komory je nutné složit hned několik náročných zkoušek, členství v ní není nezbytnou podmínkou výkonu povolání účetního. Ze žádného právního předpisu totiž nevyplývá, že by účetní nebo účetní poradce mohl vykonávat svou činnost pouze jako člen určité profesní komory.
 
Poplatky za literaturu potřebnou ke studiu a složení zkoušek, poplatky za semináře a zkoušky daňově uznatelné jsou, naopak poplatky za členství v Komoře certifikovaných účetních a poplatky spojené s vystavením certifikátu o dosaženém stupni certifikace daňově uznatelné nejsou.
 
Jen pro zajímavost je vhodné zmínit, že na straně právnické osoby (příjemce) jsou příspěvky od plátců, pro které uznatelným výdajem nejsou, od daně z příjmů osvobozeny. Příspěvky, které nejsou nezbytné pro podnikání, se tedy nedaní dvakrát (jednou na straně plátce a podruhé na straně příjemce). Tak je to uvedeno v § 19 ZDP a okomentováno v předchozím textu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

marsisykorova@seznam.cz
18. 5. 2017 21:39:24
Dobrý den, prosím Vás chci se zeptat, když zaměstnavatel zaplatí za lékaře členský příspěvek má se z toho odvést sociální a zdravotní pojištění? Moc Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Pavlína Šicová
3. 2. 2016 16:36:19
Jsme hotel a jsme členem Asociace hotelů a restaurací (AHR). Mandátní odměna AHR je daňovým výdajem, je členský příspěvek také daňovým výdajem, když členství není povinné?
Hlášení závadného obsahu

Petra Lungová
Uživatel POHODA
20. 5. 2015 13:06:44
Prosím o radu. Zaměstnavatel zaplatí za lékaře členský příspěvek do České lékařské komory a je to tedy daňově uznatelné. Má se to dát do mzdy lékaře jako nepeněžní příjem a dodanit to a odvézt sociální a zdravotní pojištění? Děkuji Petra Lungová
Hlášení závadného obsahu

Hedvika
13. 1. 2015 12:05:48
A prosím jak je to tedy, když NNO(zapsaný spolek) poskytne členský příspěvek jiné NNO (NS MAS). Jedná se o čet daňový nebo nedaňový?
Moc děkuji
Hedvika
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ KORS, s.r.o.
Frézování a vložkování komínů, čištění a revize komínů
www.kors.cz

DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
Účetní firma s komplexními službami - Břeclav
www.filipkova.cz

Daňový kalendář

25. 7. 2019 Souhrnné hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,55 Kč
-0,040 Kč
22,76 Kč
-0,055 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru