Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Autorské honoráře od roku 2015


Ing. Filip Sinecký
13. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Srážkovou daní se od roku 2015 opět zdaňují pouze příspěvky do médií.

Foto: Fotolia

 

Za rok 2014 si mohou autoři vyúčtovat sraženou daň z honorářů jako zálohu na daň z příjmů fyzických osob a zahrnout ji do daňového přiznání. Co se v roce 2015 změnilo u autorských honorářů oproti loňsku? Všechny informace naleznete v tomto článku.


 

Jak to bylo dříve?

V roce 2013 došlo k novelizaci zdaňování autorských honorářů, která platila pro rok 2014. Od letošního roku 2015 se v podstatě vrací stav k předešlé úpravě z roku 2013. Tehdy se vyplácené příjmy z autorských honorářů do 7.000 Kč zdaňovaly srážkovou daní přímo u zdroje. To znamená, že daň to byla konečná a nezahrnovala se do přiznání k daním z příjmů. Navíc se rozlišovalo, zda se jedná skutečně o honorář za „autorské dílo“, nebo z podnikání.
 
V roce 2014 byl rozšířen okruh „autorských honorářů“ zdaňovaných srážkovou daní. Tím vznikala řada nejasností, kdy jde o honorář a kdy o poskytnutí služby na základě živnostenského oprávnění. Byl nově definován § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“), který zdaňoval, dá se říci, veškeré příjmy autorů srážkovou daní, pokud jejich úhrn od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 10.000 Kč.
 
Nebylo navíc specifikováno, o jaké honoráře se jednalo a nešlo přesně stanovit hranici mezi příjmem autora a příjmem „podnikatele“ zahrnovaným do obecného základu daně z příjmů z podnikatelské činnosti.

Honoráře za rok 2014 v daňovém přiznání

Dále v roce 2014 došlo k prolomení pravidla, že srážková daň je konečná a že se již nedá vyúčtovat jako záloha a zahrnout ji do daňového přiznání. Za loňský rok 2014 si může poplatník vyúčtovat tuto sraženou daň stejně jako zálohu na daň z příjmů fyzických osob. Tato možnost uplatnit výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a započíst odvedenou srážkovou daň na celkovou daňovou povinnost v daňovém přiznání platí jen pro příjmy za rok 2014.
 
Srážková daň odvedená plátcem autorského honoráře je samostatným základem daně z příjmů fyzických osob a činnost autora se tedy nepovažovala v roce 2014 za samostatnou výdělečnou činnost dle § 7 ZDP a ve smyslu zákona o důchodovém pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
Plátce tedy odvedl z příjmů autora 15% daň. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádělo.
 
Autor tyto příjmy z roku 2014 může uvést ve svém daňovém přiznání za loňský rok (2014) a k nim uplatnit výdaje skutečné nebo výdaje paušální. Sníží tak daňový základ a může získat zpět část zaplacené daně z příjmů (nebo za určitých okolností i celou zaplacenou daň). K tomu musí mít autor k dispozici potvrzení od plátce o sražené dani.
 
Pokud takto zdaněné příjmy zahrne do svého přiznání, musí počítat i s tím, že budou podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění za rok 2014.

Pravidla pro rok 2015

Od roku 2015 je hranice posunuta ze 7.000 Kč z roku 2013 na 10.000 Kč. Srážkovou daň si poplatník nebude moci opět vyúčtovat v daňovém přiznání za rok 2015. To znamená, že si nemůže zahrnout sraženou daň do přiznání k daním z příjmů a tuto daň započíst na celkovou daňovou povinnost.
 
Víceméně můžeme říci, že dřívější limit 7.000 Kč pro srážkovou daň a letošní limit 10.000 Kč by mohl být jediným rozdílem mezi pravidly roku 2013 a novými pravidly roku 2015.
 
Srážkovou daní se budou opět zdaňovat pouze příspěvky do médií (novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky) a nikoliv veškeré autorské honoráře, jak tomu bylo v roce 2014.
 
Jedná se o relativně pozitivní krok, protože by měly odpadnout otazníky z roku 2014, kdy bylo nelehké posoudit, zda se jedná o autorský honorář, nebo o příjmy z podnikatelské činnosti dle § 7 ZDP. V roce 2014 bylo například nejasné zdanění u výplat honorářů za reklamu, fotografie, softwarové služby, lektorské činnosti apod., které nepřekročily hranici 10.000 Kč.
 
Od roku 2015 je znovu třeba zdaňovat příjmy např. za neperiodické publikace jako jiný příjem z podnikání a samostatné výdělečné činnosti.
 
Stejně jako v roce 2014, i v letošním roce 2015 platí, že v případě překročení hranice 10.000 Kč se musí poplatník zaregistrovat jako podnikatel a své příjmy zdaňovat dle § 7 ZDP, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 
Znění § 7 odst. 6 ZDP pro rok 2015 říká, že: „Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč a jde o příjem uvedený v odst. 2 písm. a).“

Souběh příjmů

Problémem i pro tento rok nadále však zůstává oblast souběhu příjmů. Např. autor napíše knihu, která bude vydána vlastními silami, bez vydavatele. Bude muset mít tedy živnostenské oprávnění, obdrží kód ISBN, zajistí distribuci a odbyt pro svou knihu sám vlastním jménem a na vlastní riziko.
 
Pokud by uplatňoval výdaje stanovené procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje), musel by se rozhodnout, zda použije 40% výdajový paušál jako autor, nebo 60% výdajový paušál jako vydavatel. Vzhledem k tomu, že zákon striktně neurčuje, do jaké z těchto dvou kategorií spadá, nejspíš by poplatník v tomto případě postupoval dle obecného daňového pravidla „v pochybnostech ve prospěch“ a mohl by si vybrat, jaký paušál pro něj bude výhodnější.

Zdaňování autorských honorářů v roce 2015

Zdaňování autorských honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize do 10.000 Kč měsíčně dle § 7 odst. 6 ZDP od 1. 1. 2015 by mělo mít následující rámec:
 
1) Plátce honoráře zdaní jeho výplatu 15% srážkovou daní a autor obdrží již čistý, zdaněný příjem.
 
2) Sociální a zdravotní pojištění nebude odvedeno, jelikož příjmy do 10.000 Kč zdaněné srážkou se nikde neuvádějí a nepodléhají pojistnému.
 
3) Bude-li autor plátcem DPH, musí z tohoto příjmu odvést DPH v zákonné výši. Pro spisovatele platí snížená sazba, pro ostatní sazba základní.
 
Zdaňování autorských honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize nad 10.000 Kč měsíčně dle § 7 odst. 6 ZDP od 1. 1. 2015 by mělo mít následující rámec:
 
1) Plátce vyplatí honorář v plné výši. Příjemce honoráře zahrne do svého základu daně z podnikání dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Jako náklad může uplatnit 40% výdajový paušál, nebo skutečné výdaje.
 
2) Sociální i zdravotní pojištění musí být v tomto případě odvedeno a příjem zahrnut do přehledu pro sociální a zdravotní pojištění jako běžný, podnikatelský příjem.
 
3) Bude-li autor plátcem DPH, musí z tohoto příjmu odvést DPH v zákonné výši. Pro spisovatele platí snížená sazba, pro ostatní sazba základní.
 
4) Pokud výše autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období nebude více jak 15.000 Kč a poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (viz § 38g odst. 1 ZDP).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Autor
6. 12. 2015 18:51:01
Toto je hrozný paskvil. Chápu, že minulý rok mohla pr. úprava způsobovat nejasnosti, nicméně tím, že se okruh autorů defakto redukoval na výše uvedené 3 kategorie, mi přijde spíše šokující než, jak uvádí autor článku, "relativně pozitivní krok". Co toto je za šílenost? O co méně je autor např. hudebního díla autorem, než článku do novin? Opravdu by mě zajímala distinkce, resp. odůvodnění. Podle mě to nejde brát jinak, než jako jasná diskriminace a zůstává mi nad tím rozum stát.
Hlášení závadného obsahu

lola
29. 10. 2015 9:17:37
Dobrý den, každý rok vydáváme kalendář, v kterém jsou publikovány články autorů. Je možno tyto honoráře zdanit srážkovou daní (honoráře do 10.000,-kč) nebo je autoři musí zahrnout svého daňového přiznání.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

hejbla
19. 2. 2015 18:09:30
Časopis mi otiskuje příspěvky, za které dostávám měsíčně cca 2000 Kč hrubého, po odpočtu 15% srážkové daně je to čistého 1700 Kč. Jsem ale současně OSVČ (herec-nezávislé povolání)a plátcem DPH, od r. 2015 musím tedy odvést DPH i z těchto příjmů za příspěvky do časopisu - základem DPH bude pro mne hrubých 2000 Kč a nebo 1700 Kč po odpočtu srážkové daně? A DPH odvedu ve výši 21 %, když nejsem spisovatel?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FINDIART s.r.o.
Zpracování účetnictví, statistické analýzy
www.findiart.cz

KLEMPO CZ s.r.o.
povrchová úprava kovů práškovou barvou, kovovýroba
www.klempo.estranky.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru